เข้าสู่เว็บไซต์ สำนักงานศึกษาธิการภาค15
 สำนักงานศึกษาธิการภาค 15
Email -  
reo15cm@gmail.com,  
เลขที่ 2 ถนนห้วยแก้ว ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300 
ผู้ดูแลเว็บไซต์ นายชัยเสน แจ่มแจ้ง
chaise.n@hotmail.com
 tel. 0-5322-1413   fax   0-5321-4575