งานกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล

ความพึงพอใจในการให้บริการเว็บใซต์ ศธภ.๑๕

ท่านพึงพอใจต่อสารสนเทศของ ศธภ.๑๕ ในระดับใด
 

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้3
mod_vvisit_counterวานนี้81
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้460
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา1041
mod_vvisit_counterเดือนนี้2271
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา1966
mod_vvisit_counterทั้งหมด269295
เริ่มใช้เมื่อวันที่ 29 ส.ค.52

gear1_wฐานข้อมูล ศธภ.๑

 

      gear1_wฐานข้อมูลการจัดการองค์ความรู้ KM 

 

           gavel_tเทคนิคการประสานงาน   

          gavel_t เทคนิคการบริหารโครงการ

            gavel_tกระบวนการสร้างคุณค่าและกระบวนการสนับสนุน

            gavel_tคู่มือปฏิบัติงานการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ ๔ ปี

             gavel_t คู่มือปฏิบัติงานสนับสนุนการตรวจ

             gavel_t คู่มือการขอเครื่องหมายวูดแบดจ์

              

 

 

          gear1_wฐานข้อมูลสนับสนุน

ปีงบประมาณ ๒๕๕๕


*** ข้อมูลพื้นฐานด้านภูมิศาสตร์ ***

 

 สภาพสังคมและการปกครอง กลุ่มจังหวัดที่ 15 และ 16 จำแนกตามกลุ่มจังหวัด/ 

PDF

จังหวัด  และโดยภาพรวม

 

*** ข้อมูลพื้นฐานการศึกษา ***

        gavel_tข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๕     ดาวน์โหลดฉบับเต็ม         

 

*** ข้อมูล O-Net ***

            gavel_tคะแนนเฉลี่ย O-Net ปีการศึกษา ๒๕๕๔  ชั้น ป.๖ จำแนกตามสังกัด     PDF

            gavel_tคะแนนเฉลี่ย O-Net ปีการศึกษา ๒๕๕๔  ชั้น ป.๖ จำแนกตามจังหวัด   PDF

            gavel_tคะแนนเฉลี่ย O-Net ปีการศึกษา ๒๕๕๔  ชั้น ม.๓ จำแนกตามสังกัด     PDF

            gavel_tคะแนนเฉลี่ย O-Net ปีการศึกษา ๒๕๕๔  ชั้น ม.๓ จำแนกตามจังหวัด    PDF

            gavel_tคะแนนเฉลี่ย O-Net ปีการศึกษา ๒๕๕๔  ชั้น ม.๖ จำแนกตามสังกัด     PDF

            gavel_tคะแนนเฉลี่ย O-Net ปีการศึกษา ๒๕๕๔  ชั้น ม.๖ จำแนกตามจังหวัด   PDF

           gavel_tเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย O-Net ปีการศึกษา ๒๕๕๓ และ ๒๕๕๔  
                   จำแนกรายโรง 
 ป.๖     ม. ๓    ม.๖   

 

*** นโยบาย ยุทธศาสตร์ ของกระทรวงศึกษาธิการ ***

     ** นโยบาย กลยุทธ สพฐ. ปี ๕๖    PDF

     ** Road Map ยุทธศาสตร์ ๒๕๕๕ ของกระทรวงศึกษาธิการ    PDF

     ** แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙)            PDF

     ** แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ   PDF

     ** แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๘) ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ     PDF

      ** คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี แถลงต่อรัฐสภา

          เมื่อวันที่ ๒๓ ส.ค.๒๕๕๕  PDF

     ** นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๘

         (ศ.ดร.สุชาติ ธาราดำรงเวช)  PDF 

 

*** ข้อมูลเครือข่ายการตรวจราชการ ***

            *** สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา     PDF

            *** สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา     PDF

            *** ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัด     PDF

            *** นายกสมาคมโรงเรียนเอกชน     PDF

            *** สำนักงาน กศน.     PDF

            *** ที่ปรึกษาภาคประชาชน     PDF

 


ปีงบประมาณ ๒๕๕๔

                    bell_t ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๔ 

                    bell_t คะแนนเฉลี่ย O-Net ปี ๒๕๕๓ แยกสังกัด ป.๖    ม.๓    ม.๖ 

                    bell_t คะแนนเฉลี่ย O-Net ปี ๒๕๕๓ ต่ำสุด ๕๐ อันดับ    ป.๖    ม.๓    ม.๖ 

                    bell_t คะแนนเฉลี่ย O-Net ปี ๒๕๕๓ สุงสุด ๕๐ อันดับ  ป.๖    ม.๓    ม.๖ 

              bell_t รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการรอบที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๔ 

                    bell_t รายงานผลการตรวจราชการกรณีปกติงวด ๒ ประจำปี ๒๕๕๔ 

             bell_t แบบตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปี ๒๕๕๔ 

             bell_t แบบตรวจราชการแบบบูรณาการรอบที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๔ 

                    bell_t รายงานโครงการสำคัญ ประจำปี ๒๕๕๔  

                    bell_t รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการรอบที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๔  

                bell_t รายงานผลการตรวจราชการกรณีปกติงวด ๑ ประจำปี ๒๕๕๔   

 

 

                ปีงบประมาณ ๒๕๕๓

                 bell_tคู่มือรายละเอียดตัวชี้วัดปี๒๕๕๓

                 bell_tคู่มือรายละเอียดตัวชี้วัดปี๒๕๕๓

                 bell_t แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง(๒๕๕๒-๒๕๕๙)

                  bell_tแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี  สบย ๑

                  bell_tแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (๒๕๕๒-๒๕๕๕)

                  bell_tแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี กระทรวงศึกษาธิการ (๒๕๕๒-๒๕๕๕)

                  bell_tแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓

                  bell_tการตรวจราชการแบบบูรณาการ

                  bell_tการตรวจราชการปกติ

                  bell_tนโยบายองค์กรที่ดีของสบย.๑   

                   bell_tข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา เขตตรวจราชการที่ ๑๕ และ ๑๖

                 bell_tคู่มือแผนรองรับภาวะฉุกเฉินประจำปี ๒๕๕๓

   

         gear1_wฐานข้อมูลผลการดำเนินงาน 

                     gavel_tรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ปี ๒๕๕๓

                     gavel_t ผลการปฏิบัติราชการคำรับรองระดับสำนักประจำปี๒๕๕๒

                     gavel_tรายยงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการการศึกษากลุ่มจังหวัดที่ ๑๕ 

 

 

 

ผู้บริหาร

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

หน่วยงานใน สป.ศธ

พยากรณ์อากาศ

หอพักแจ่งหัวลิน(ศธภ.๑๕)เปิดให้บริการแล้ว

ติดต่อได้ที่ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๕

โทร ๐ ๕๓๒๒ ๑๔๑๓ โทรสาร ๐ ๕๓๒๑ ๔๕๗๕

คลิกเข้าเว็บหอพักแจ่งหัวริน(ศธภ.๑) คลิกเข้าเว็บหอพักแจ่งหัวริน(ศธภ.๑) คลิกเข้าเว็บหอพักแจ่งหัวริน(ศธภ.๑) คลิกเข้าเว็บหอพักแจ่งหัวริน(ศธภ.๑) คลิกเข้าเว็บหอพักแจ่งหัวริน(ศธภ.๑) คลิกเข้าเว็บหอพักแจ่งหัวริน(ศธภ.๑) คลิกเข้าเว็บหอพักแจ่งหัวริน(ศธภ.๑) คลิกเข้าเว็บหอพักแจ่งหัวริน(ศธภ.๑) คลิกเข้าเว็บหอพักแจ่งหัวริน(ศธภ.๑) คลิกเข้าเว็บหอพักแจ่งหัวริน(ศธภ.๑)
eskisehir escort mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort malatya escort porno izle