งานกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล

ความพึงพอใจในการให้บริการเว็บใซต์ ศธภ.๑๕

ท่านพึงพอใจต่อสารสนเทศของ ศธภ.๑๕ ในระดับใด
 

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้21
mod_vvisit_counterวานนี้64
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้21
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา557
mod_vvisit_counterเดือนนี้1742
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา2698
mod_vvisit_counterทั้งหมด247611
เริ่มใช้เมื่อวันที่ 29 ส.ค.52

สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๕
ตรวจราชการกรณีปกติ และแบบบูรณาการฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

p30860

วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  (นายบัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร) พร้อมด้วยผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นางนิตย์ โรจน์รัตนวาณิชย์นางเสาวนีย์ พนัสสรณ์ และนางปัทมา วีระวานิช) นางสุทธิพร สังข์ทอง ผอ.กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผลพร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการกรณีปกติ และแบบบูรณาการฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ รอบที่ ๒ ณ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน และกศน.ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 
ตรวจราชการกรณีปกติและแบบบูรณาการฯ

p29860

วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายบัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร) พร้อมด้วยผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นางนิตย์ โรจน์รัตนวาณิชย์ นางเสาวนีย์ พนัสสรณ์ และนางปัทมา วีระวานิช) นางสุทธิพร สังข์ทอง ผอ.กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผลพร้อมคณะ ประชุมเพื่อรับฟังผลการดำเนินงาน ตามนโยบายการตรวจราชการกรณีปกติและแบบบูรณาการฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ รอบที่ ๒ ณ วิทยาลัยการนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 
ติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคี

p25860

วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ดร.ศรีชัย พรประชาธรรม ศึกษาธิการภาค ๑๕ มอบหมายให้ นางสุทธิพร สังข์ทอง ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผลพร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคี โดยมีผู้แทนจาก ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ร่วมลงพื้นที่ติดตาม ณ วิทยาลัยการอาชีพเถิน อ.เถิน จ.ลำปาง ซึ่งมีว่าที่พันตรีณรงค์ศักดิ์ นพคุณ  ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเถินพร้อมคณะครูให้การต้อนรับ  และลงพื้นที่ติดตาม ณ วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา อ.เกาะคา จ.ลำปาง ซึ่งมีนางธีลาพร คงฉิม  ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเกาะคาพร้อมคณะครูให้การต้อนรับ

 
ติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคี

p24860

วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ ดร.ศรีชัย พรประชาธรรม ศึกษาธิการภาค ๑๕ มอบหมายให้ นางสุทธิพร สังข์ทอง ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผลพร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคี โดยมีผู้แทนจาก ศึกษาธิการจังหวัดลำปางร่วมลงพื้นที่ติดตาม ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ซึ่งมีนางสาววารี ชีวะเจริญ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นายสันต์ ดวงประภา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและคณะครูให้การต้อนรับ และลงพื้นที่ติดตาม ณ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ซึ่งมีนายจำเนียร รัตนโชติ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายธีรโชติ ธรรมกิติ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือพร้อมคณะครูให้การต้อนรับ

 
ติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคี

p23860

วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ ดร.ศรีชัย พรประชาธรรม ศึกษาธิการภาค ๑๕ มอบหมายให้ นางสุทธิพร สังข์ทอง ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผลพร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคี จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้แทนจากศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมติดตาม ณ วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ซึ่งมีนายธีรา หมื่นบาล รองผู้อำนวยการเทคนิคสันกำแพง และคณะครูให้การต้อนรับ และจังหวัดลำพูนโดยมีนายวิญญู สันติภาพวัฒนา ศึกษาธิการจังหวัดลำพูนพร้อมคณะร่วมลงพื้นที่ติดตาม ณ วิทยาลัยเทคนิคลำพูน อ.เมือง จ.ลำพูน ซึ่งมีนางสาวยุภาภรณ์ เทพจันทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและคณะครูให้การต้อนรับ

 
การประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามคำรับรอง

p22860

วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ดร.ศรีชัย พรประชาธรรม ศึกษาธิการภาค ๑๕ ประธานเปิดการประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐  ณ ห้องประชุม ๑ สนง.ศึกษาธิการภาค ๑๕ โดยมีนายต่อศักดิ์ สวัสดิ์เสริมศรี นักวิเคราะห์นโยบายแผนชำนาญการพิเศษ กพร.สป. เป็นวิยากร ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยข้าราชการสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๕ และศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอนเข้าร่วมประชุม

 
พิธีเปิดงานโครงการครอบครัวผูกพันสมานฉันท์สังคมไทย

p198601

วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ดร.ศรีชัย พรประชาธรรม ศึกษาธิการภาค๑๕ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการครอบครัวผูกพันสมานฉันท์สังคมไทย จัดโดย ศูนย์เสมารักประจำสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๕ ณ โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมจำนวน ๑๐๐ ครอบครัว รวม ๒๐๐ คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ได้เรียนรู้และทำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อเป็นการเสริมสร้างครอบครัวให้เข้มแข็งและอบอุ่น รวมทั้งปลูกฝัง ให้นักเรียน นักศึกษารู้จักคุณค่าของตนเอง ตระหนัก กับบทบาทหน้าที่ของตนเองต่อครอบครัวและสังคม    ส่วนรวม

 
เยี่ยมสนามสอบคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาฯจังหวัดเชียงใหม่

p198602

วันที่ ๑๙ สิงหาคม  ๒๕๖๐ ดร.ศรีชัย พรประชาธรรม พร้อมคณะสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๕ ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมสนามสอบคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ (ค) ตำแหน่งประเภท ทั่วไ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัด สพฐ. ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านท่าหลุกสันทราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

 
การสอบคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาฯจังหวัดลำพูน

p198603

วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายสุทิน แก้วพนา รองศึกษาธิการภาค ๑๕ พบปะศึกษาธิการจังหวัดลำพูน รองศึกษาธิการจังหวัดลำพูน และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำพูน เพื่อตรวจความเรียบร้อย การสอบคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตาม มาตรา ๓๘ ค.(๒) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ สนามสอบ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน

 
การประชุมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ ด้านการศึกษาฯ

p188601

วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายภานุศร สิทธิชัย ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา  ได้รับมอบหมายจากศึกษาธิการภาค ๑๕ เป็นประธานเปิดการประชุมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ ด้านการศึกษา กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  ณ โรงแรมอโมร่า ท่าแพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยในครั้งนี้มีผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น ๓๐ คน จากเครือข่ายหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่ จัดโดยสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๕

 
พิธีเปิดโครงการค่ายแนะแนวการศึกษาต่อวิชาชีพอาชีวศึกษา เขตตรวจราชการ ที่ ๑๕

p188602

วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๖๐ นายสุทิน แก้วพนา รองศึกษาธิการภาค ๑๕ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายแนะแนวการศึกษาต่อวิชาชีพอาชีวศึกษา เขตตรวจราชการ ที่ ๑๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ครั้งที่   ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ในการนี้ นายนิมิตร ผดุงศิลป์ไพโรจน์ นายอำเภอแม่เมาะ  ได้ให้เกียรติร่วมพิธีเปิดและกล่าวต้อนรับคณะผู้ร่วมโครงการฯ โดยมีนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษา ครูแนะแนว และเจ้าหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดลำปาง  เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๒๓๐ คน จัดโดยสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๕  

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ผู้บริหาร

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

หน่วยงานใน สป.ศธ

พยากรณ์อากาศ

หอพักแจ่งหัวลิน(ศธภ.๑๕)เปิดให้บริการแล้ว

ติดต่อได้ที่ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๕

โทร ๐ ๕๓๒๒ ๑๔๑๓ โทรสาร ๐ ๕๓๒๑ ๔๕๗๕

คลิกเข้าเว็บหอพักแจ่งหัวริน(ศธภ.๑) คลิกเข้าเว็บหอพักแจ่งหัวริน(ศธภ.๑) คลิกเข้าเว็บหอพักแจ่งหัวริน(ศธภ.๑) คลิกเข้าเว็บหอพักแจ่งหัวริน(ศธภ.๑) คลิกเข้าเว็บหอพักแจ่งหัวริน(ศธภ.๑) คลิกเข้าเว็บหอพักแจ่งหัวริน(ศธภ.๑) คลิกเข้าเว็บหอพักแจ่งหัวริน(ศธภ.๑) คลิกเข้าเว็บหอพักแจ่งหัวริน(ศธภ.๑) คลิกเข้าเว็บหอพักแจ่งหัวริน(ศธภ.๑) คลิกเข้าเว็บหอพักแจ่งหัวริน(ศธภ.๑)