งานกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล

ความพึงพอใจในการให้บริการเว็บใซต์ ศธภ.๑๕

ท่านพึงพอใจต่อสารสนเทศของ ศธภ.๑๕ ในระดับใด
 

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้5
mod_vvisit_counterวานนี้46
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้126
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา511
mod_vvisit_counterเดือนนี้1201
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา2759
mod_vvisit_counterทั้งหมด252587
เริ่มใช้เมื่อวันที่ 29 ส.ค.52

สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๕
การประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามคำรับรอง

p22860

วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ดร.ศรีชัย พรประชาธรรม ศึกษาธิการภาค ๑๕ ประธานเปิดการประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐  ณ ห้องประชุม ๑ สนง.ศึกษาธิการภาค ๑๕ โดยมีนายต่อศักดิ์ สวัสดิ์เสริมศรี นักวิเคราะห์นโยบายแผนชำนาญการพิเศษ กพร.สป. เป็นวิยากร ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยข้าราชการสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๕ และศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอนเข้าร่วมประชุม

 
พิธีเปิดงานโครงการครอบครัวผูกพันสมานฉันท์สังคมไทย

p198601

วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ดร.ศรีชัย พรประชาธรรม ศึกษาธิการภาค๑๕ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการครอบครัวผูกพันสมานฉันท์สังคมไทย จัดโดย ศูนย์เสมารักประจำสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๕ ณ โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมจำนวน ๑๐๐ ครอบครัว รวม ๒๐๐ คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ได้เรียนรู้และทำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อเป็นการเสริมสร้างครอบครัวให้เข้มแข็งและอบอุ่น รวมทั้งปลูกฝัง ให้นักเรียน นักศึกษารู้จักคุณค่าของตนเอง ตระหนัก กับบทบาทหน้าที่ของตนเองต่อครอบครัวและสังคม    ส่วนรวม

 
เยี่ยมสนามสอบคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาฯจังหวัดเชียงใหม่

p198602

วันที่ ๑๙ สิงหาคม  ๒๕๖๐ ดร.ศรีชัย พรประชาธรรม พร้อมคณะสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๕ ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมสนามสอบคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ (ค) ตำแหน่งประเภท ทั่วไ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัด สพฐ. ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านท่าหลุกสันทราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

 
การสอบคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาฯจังหวัดลำพูน

p198603

วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายสุทิน แก้วพนา รองศึกษาธิการภาค ๑๕ พบปะศึกษาธิการจังหวัดลำพูน รองศึกษาธิการจังหวัดลำพูน และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำพูน เพื่อตรวจความเรียบร้อย การสอบคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตาม มาตรา ๓๘ ค.(๒) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ สนามสอบ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน

 
การประชุมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ ด้านการศึกษาฯ

p188601

วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายภานุศร สิทธิชัย ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา  ได้รับมอบหมายจากศึกษาธิการภาค ๑๕ เป็นประธานเปิดการประชุมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ ด้านการศึกษา กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  ณ โรงแรมอโมร่า ท่าแพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยในครั้งนี้มีผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น ๓๐ คน จากเครือข่ายหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่ จัดโดยสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๕

 
พิธีเปิดโครงการค่ายแนะแนวการศึกษาต่อวิชาชีพอาชีวศึกษา เขตตรวจราชการ ที่ ๑๕

p188602

วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๖๐ นายสุทิน แก้วพนา รองศึกษาธิการภาค ๑๕ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายแนะแนวการศึกษาต่อวิชาชีพอาชีวศึกษา เขตตรวจราชการ ที่ ๑๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ครั้งที่   ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ในการนี้ นายนิมิตร ผดุงศิลป์ไพโรจน์ นายอำเภอแม่เมาะ  ได้ให้เกียรติร่วมพิธีเปิดและกล่าวต้อนรับคณะผู้ร่วมโครงการฯ โดยมีนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษา ครูแนะแนว และเจ้าหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดลำปาง  เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๒๓๐ คน จัดโดยสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๕  

 
ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

p128602

วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ดร.ศรีชัย พรประชาธรรม ศึกษาธิการภาค ๑๕ นายสุทิน แก้วพนา รองศึกษาธิการภาค ๑๕ และคณะข้าราชการสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๕ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาล ที่ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องนิทรรศการ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

 
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล

p128601

วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ดร.ศรีชัย พรประชาธรรม ศึกษาธิการภาค ๑๕ นายสุทิน แก้วพนา รองศึกษาธิการภาค ๑๕ และคณะข้าราชการสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๕  ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรและถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาล ที่ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องโถงด้านหน้าอาคารศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

 
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายแนะแนวการศึกษาต่อวิชาชีพอาชีวศึกษา

p11860

วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ดร.ศรีชัย พรประชาธรรม ศึกษาธิการภาค ๑๕ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายแนะแนวการศึกษาต่อวิชาชีพอาชีวศึกษา เขตตรวจราชการที่ ๑๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐  โดยมีนายสุทิน แก้วพนา รองศึกษาธิการภาค ๑๕ เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ วิทยาลัยการอาชีพฝาง  อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ครูแนะแนว และเจ้าหน้าที่ในพื้นที่อำเภอฝาง อำเภอแม่อาย และอำเภอไชยปราการ  เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๒๑๘ คน  การจัดโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาศึกษาตอนต้นแลมัธยมศึกษาตอนปลายได้เปิดโลกทัศน์การศึกษาด้านสายอาชีพประกอบการตัดสินใจศึกษาต่อ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าศึกษาต่อสายอาชีพเพิ่มมากขึ้น และเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายมีทักษะวิชาชีพเบื้องต้น 

 
ร่วมโครงการศาสนิกสัมพันธ์รวมใจถวายพระพรพองค์ราชินี

วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายภานุศร สิทธิชัย นักวิชการศึกษาชำนาญการพิเศษ ได้รับมอบหมายจากศึกษาธิการภาค ๑๕ เป็นหัวหน้าคณะข้าราชการสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๕ เข้าร่วมโครงการศาสนิกสัมพันธ์รวมใจถวายพระพรพองค์ราชินี ๘๕ พรรษา พระมารดาประชาไทย ศาสนิกสัมพันธ์ เชียงใหม่ ร่วมใจถวายพระพรณ พุทธสถานเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่

 
ประชุมคณะทำงานโครงการจัดค่ายแนะแนวการศึกษาต่อวิชาชีพอาชีวศึกษา

p9860

วันที่ สิงหาคม ๒๕๖๐ ดร.ศรีชัย พรประชาธรรม ศึกษาธิการภาค ๑๕ เป็นประธานประชุมคณะทำงานโครงการจัดค่ายแนะแนวการศึกษาต่อวิชาชีพอาชีวศึกษา เขตตรวจราชการที่ ๑๕ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ  อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง และเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง โดยมีนายสมเกียรติ ปงจันตา รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ลำปาง เขต นายทวีศักดิ์  สายมิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน ) และคณะครู ให้การต้อนรับ โดยโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน ) ได้รายงานผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม และการดำเนินการ STEM ศึกษา

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 4 of 55

ผู้บริหาร

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

หน่วยงานใน สป.ศธ

พยากรณ์อากาศ

หอพักแจ่งหัวลิน(ศธภ.๑๕)เปิดให้บริการแล้ว

ติดต่อได้ที่ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๕

โทร ๐ ๕๓๒๒ ๑๔๑๓ โทรสาร ๐ ๕๓๒๑ ๔๕๗๕

คลิกเข้าเว็บหอพักแจ่งหัวริน(ศธภ.๑) คลิกเข้าเว็บหอพักแจ่งหัวริน(ศธภ.๑) คลิกเข้าเว็บหอพักแจ่งหัวริน(ศธภ.๑) คลิกเข้าเว็บหอพักแจ่งหัวริน(ศธภ.๑) คลิกเข้าเว็บหอพักแจ่งหัวริน(ศธภ.๑) คลิกเข้าเว็บหอพักแจ่งหัวริน(ศธภ.๑) คลิกเข้าเว็บหอพักแจ่งหัวริน(ศธภ.๑) คลิกเข้าเว็บหอพักแจ่งหัวริน(ศธภ.๑) คลิกเข้าเว็บหอพักแจ่งหัวริน(ศธภ.๑) คลิกเข้าเว็บหอพักแจ่งหัวริน(ศธภ.๑)