งานกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล

ความพึงพอใจในการให้บริการเว็บใซต์ ศธภ.๑๕

ท่านพึงพอใจต่อสารสนเทศของ ศธภ.๑๕ ในระดับใด
 

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้4
mod_vvisit_counterวานนี้46
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้125
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา511
mod_vvisit_counterเดือนนี้1200
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา2759
mod_vvisit_counterทั้งหมด252586
เริ่มใช้เมื่อวันที่ 29 ส.ค.52

สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๕
ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาภาค ๑๕

วันที่ สิงหาคม ๒๕๖๐ สำนักงานศึกษาธิการ ภาค ๑๕ จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาภาค ๑๕ (เขตตรวจราชการที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๕ โดย ดร.ศรีชัย พรประชาธรรม ศึกษาธิการภาค ๑๕ เป็นประธานเปิดการประชุมและมอบนโยบายการขับเคลื่อนแผนฯ นายสุทิน แก้วพนา รองศึกษาธิการ ภาค ๑๕ กล่าวรายงานพร้อมบรรยายพิเศษแนวทาง การขับเคลื่อนแผนฯ และนายภานุศร สิทธิชัย ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา ศธภ.๑๕ ชี้แจงการขับเคลื่อนแผนและการติดตามประเมินผล โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนทั้งสิ้น ๕๒ คน ประกอบด้วยหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน องค์การบริหารบริหารส่วนจังหวัด สำนักงานแรงงานจังหวัด และนายพิสิษฐ์ เดชวงศ์ญา อดีตผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค เป็นผู้แทนภาคประชาชน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

 
เกลี่ยอัตรากำลังในการรองรับการจัดตั้งสำนักงานฯ

p4860k

วันที่ สิงหาคม ๒๕๖๐  ดร.ศรีชัย  พรประชาธรรม ศึกษาธิการภาค ๑๕ เป็นประธาน การกลั่นกรองการดำเนินงานจัดทำข้อมูลการเกลี่ยอัตรากำลังในการรองรับการจัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ครั้งที่ ระหว่างวันที่ - สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยมี นายสุทิน แก้วพนา รองศึกษาธิการภาค ๑๕ ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ศึกษาธิการแม่ฮ่องสอน ศึกษาธิการลำปาง ศึกษาธิการลำพูนและคณะผู้ช่วยเลขานุการฯ เข้าร่วมในการเกลี่ยอัตรากำลัง ในครั้งนี้ ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๕

 
ตรวจราชการแบบบูรณาการจังหวัดลำปาง

p4860

วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐  นางสุทธิพร สังข์ทอง ผอ.กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผลพร้อมคณะ ได้รับมอบหมายจากผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาการ (ดร.บัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร) เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการ ตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบที่ ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดลำปาง โดยมีผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่ ๑๕ (นางประภาศรี บุญวิเศษ) เป็นประธาน ในการนี้ ผู้แทนจากหน่วยงานในจังหวัดลำปางได้รายงานผลการดำเนินงานดังนี้ ) การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ) การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง ) การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ) โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ) โรงเรียนคุณธรรม

 
ตรวจราชการแบบบูรณาการจังหวัดลำพูน

p3860

วันที่ สิงหาคม ๒๕๖๐ นางสุทธิพร สังข์ทอง ผอ.กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผลพร้อมคณะ ได้รับมอบหมายจากผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาการ (ดร.บัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร) เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการ ตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบที่ ณ ห้องประชุมจามเทวี ชั้น ศาลากลางจังหวัดลำพูน โดยมีผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่ ๑๕ (นางประภาศรี บุญวิเศษ) เป็นประธาน ในการนี้ ผู้แทนจากหน่วยงานในจังหวัดลำพูนได้รายงานผลการดำเนินงานดังนี้ ) การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ) การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง ) การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ) โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ) โรงเรียนคุณธรรม

 
โครงการพัฒนาบุคลากรด้าน ICT สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๕

p2860ict

วันที่ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายภานุศร สิทธิชัย นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ได้รับมอบหมายจาก นายสุทิน แก้วพนา รองศึกษาธิการภาค ๑๕ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาบุคลากรด้าน ICT สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๕ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ หลักสูตร การสร้างและออกแบบ Infographic เพื่อการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ระหว่างวันที่ - สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา) โดยมีนายสมบัติ นาหลวง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่กล่าวต้อนรับ และนางธิวาวรรณ ฟูเต็มวงค์ เป็นวิทยากรฝึกอบรมฯ

 
ตรวจราชการบูรณาการจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายสุทิน แก้วพนา รองศึกษาธิการภาค ๑๕ นางสุทธิพร สังข์ทอง ผอ.กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผลพร้อมคณะได้รับมอบหมายจากผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาการ (ดร.บัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร) เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ รอบที่ ณ ห้องประชุมนพบุรีศรีนครพิงค์ ชั้น   ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่ ๑๕ (นางประภาศรี บุญวิเศษ) เป็นประธาน ในการนี้ผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่ ได้รายงานผลการดำเนินงานดังนี้ )การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม )การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง )การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน )โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ )โรงเรียนคุณธรรม และลงพื้นที่ตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ณ โรงเรียนบ้านแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ สังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต

 
ตรวจราชการบูรณาการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

p1860

วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายสุทิน แก้วพนา รองศึกษาธิการภาค ๑๕ นางสุทธิพร สังข์ทอง ผอ.กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผลพร้อมคณะได้รับมอบหมายจากผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาการ (ดร.บัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร) เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ รอบที่ ณ ห้องประชุมขุนลุมประพาส ชั้น   ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่ ๑๕ (นางประภาศรี บุญวิเศษ) เป็นประธาน ในการนี้ผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รายงานผลการดำเนินงานดังนี้ ) การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ) การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง ) การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ) โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ๕) โรงเรียนคุณธรรม

 
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือจังหวัดเชียงใหม่

p287601

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ดร.ศรีชัย พรประชาธรรม ศึกษาธิการภาค๑๕ ได้รับมอบหมายจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ทำหน้าที่ประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือจังหวัดเชียงใหม่ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘  กรกฎาคม ๒๕๖๐  โดยมีนายกิตติ์ธเนศ พันธ์ภานุฉัตร์ ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้กล่าวรายงาน มีลูกเสือ เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ กองลูกเสือพิเศษ (ลส.กกต.ลส.สิ่งแวดล้อม ลส.ต้านภัยยาเสพติด ลส.ชาติพันธ์) กอง ลส.ชาวบ้าน และบุคลากรทางการลูกเสือเข้าร่วม ณ สนามกีฬาโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

 
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

p28760

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ดร.ศรีชัย พรประชาธรรม ศึกษาธิการภาค ๑๕ นายสุทิน แก้วพนา รองศึกษาธิการภาค ๑๕ พร้อมด้วยคณะ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรณ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ (กิจกรรมทางศาสนามหามงคล ศาสนา ถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล) ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี

 
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล

p277601

วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ดร.ศรีชัย พรประชาธรรม ศึกษาธิการภาค ๑๕ นายสุทิน แก้วพนา รองศึกษาธิการภาค ๑๕ และคณะ เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่   และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ­๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี

 
ตามนโยบายการตรวจราชการกรณีปกติและแบบบูรณาการฯ

p27760

วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐  หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  (นายบัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร) พร้อมด้วยผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นางเสาวนีย์ พนัสสรณ์ และนางปัทมา วีระพานิช) นายศรีชัย พรประชาธรรม ศึกษาธิการภาค ๑๕ นายสุทิน แก้วพนา รองศึกษาธิการภาค๑๕ นางสุทธิพร สังข์ทอง ผอ.กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผลพร้อมคณะ ประชุมเพื่อรับฟังผลการดำเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการกรณีปกติและแบบบูรณาการฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ งวดที่   ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน (บ้านป่าเห็วอภิวงศ์ประชานุกูล) จังหวัดลำพูน และโรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม จ.ลำพูน

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 5 of 55

ผู้บริหาร

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

หน่วยงานใน สป.ศธ

พยากรณ์อากาศ

หอพักแจ่งหัวลิน(ศธภ.๑๕)เปิดให้บริการแล้ว

ติดต่อได้ที่ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๕

โทร ๐ ๕๓๒๒ ๑๔๑๓ โทรสาร ๐ ๕๓๒๑ ๔๕๗๕

คลิกเข้าเว็บหอพักแจ่งหัวริน(ศธภ.๑) คลิกเข้าเว็บหอพักแจ่งหัวริน(ศธภ.๑) คลิกเข้าเว็บหอพักแจ่งหัวริน(ศธภ.๑) คลิกเข้าเว็บหอพักแจ่งหัวริน(ศธภ.๑) คลิกเข้าเว็บหอพักแจ่งหัวริน(ศธภ.๑) คลิกเข้าเว็บหอพักแจ่งหัวริน(ศธภ.๑) คลิกเข้าเว็บหอพักแจ่งหัวริน(ศธภ.๑) คลิกเข้าเว็บหอพักแจ่งหัวริน(ศธภ.๑) คลิกเข้าเว็บหอพักแจ่งหัวริน(ศธภ.๑) คลิกเข้าเว็บหอพักแจ่งหัวริน(ศธภ.๑)