งานกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล

ความพึงพอใจในการให้บริการเว็บใซต์ ศธภ.๑๕

ท่านพึงพอใจต่อสารสนเทศของ ศธภ.๑๕ ในระดับใด
 

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้24
mod_vvisit_counterวานนี้86
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้166
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา1010
mod_vvisit_counterเดือนนี้2276
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา2113
mod_vvisit_counterทั้งหมด260317
เริ่มใช้เมื่อวันที่ 29 ส.ค.52

สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๕
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง ศธจ.แม่ฮ่องสอน

p201160

วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นายสุทิน แก้วพนา รองศึกษาธิการภาค ๑๕ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑๕ พร้อมคณะประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 
นำเสนอผลการจัดทำแผนและการจัดทำคำของบประมาณบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคเหนือ)
Tuesday, 30 November 1999 07:00

p161160

วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นายสุทิน แก้วพนา รองศึกษาธิการภาค ๑๕ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑๕ (ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคเหนือ) ของกระทรวงศึกษาธิการ) นำเสนอผลการจัดทำแผนและการจัดทำคำของบประมาณบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคเหนือ) ของกระทรวงศึกษาธิการ ต่อรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์) ณ โรงแรมแรมเชียงใหม่ภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์) ได้รับฟังการนำเสนอแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคเหนือ) ของกระทรวงศึกษาธิการในภาพรวม พร้อมทั้งให้ข้อคิดและข้อเสนอแนะในการนำบทบาทและภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการลงสู่การปฏิบัติในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืน เชื่อมโยงสู่เป้าหมายการพัฒนาพื้นที่ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ มุ่งสู่ ฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง

 
ประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคเหนือ) ของกระทรวงศึกษาธิการ

P151160

วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๕ (เชียงใหม่) จัดประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคเหนือ) ของกระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ศึกษาธิการจังหวัดในภาคเหนือ, ผู้บริหารระดับสูง, ผู้แทนส่วนราชการส่วนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ, ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่, ผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่, คณะทำงานเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางและสำนักงานศึกษาธิการภาค, สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ในการประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก พลเอก สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์) ให้เกียรติมาเป็นประธาน ในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ โดยมีนายสุทิน แก้วพนา รองศึกษาธิการภาค ๑๕ รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค ๑๕ กล่าวรายงาน

 
ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนบูรณาการฯ

วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นายสุทิน แก้วพนา รองศึกษาธิการภาค ๑๕ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑๕ และ นางสาวนิติยา หลานไทย ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยคณะทำงานร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคเหนือ) ของกระทรวงศึกษาธิการ  ณ ห้องประชุมห้วยแก้ว โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

 
การประชุมประสานราชการและเตรียมการจัดทำแผนและการจัดทำคำของบประมาณ

p131160

วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๕ นายสุทิน แก้วพนา รองศึกษาธิการภาค ๑๕ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑๕ เป็นประธานการประชุมประสานราชการและเตรียมการจัดทำแผนและการจัดทำคำของบประมาณบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคเหนือ) โดยมีหัวหน้าส่วนราชการด้านการศึกษาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๕ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ได้แก่ ศึกษาธิการจังหวัด จังหวัด, ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ๑๕ เขตพื้นที่การศึกษา, ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัด, ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด จังหวัด, ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน/นายกสมาคมสถานศึกษาเอกชน จังหวัด, ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ , และผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าว ที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาประเด็นหลัก ประเด็น ดังนี้ ประเด็นแรก ร่วมพิจารณาร่างแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (เหนือ) ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยนำยุทธศาสตร์ที่ การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒  มากำหนดเป็นประเด็นยุทธศาสตร์ และกำหนดยุทธศาสตร์ชี้นำเป็นมิติบูรณาการ (Agenda) และมิติกระทรวง/หน่วยงาน (Function)  เพื่อสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ระดับภาคให้สมบูรณ์ครบถ้วนยิ่งขึ้น โดยยุทธศาสตร์ภาคเหนือ มีเป้าหมายระดับภาคเป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง  โดยมีจุดเน้น Area มิติ คือ ) การพัฒนาเมืองสำคัญให้เป็นศูนย์กลางการศึกษา คือ เมืองเชียงใหม่และพิษณุโลก ) การพัฒนาการท่องเที่ยว ประเด็นที่สอง การประชุมเพื่อประสานงานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการประชุม กศจ. และการวิเคราะห์ภาระงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้องให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการบริหารงานบุคคล

 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่จังหวัดลำปาง

p101160

วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ มล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่เพื่อมอบนโยบายขับเคลื่อนการจัดการศึกษาและแนวทางการสนับสนุนของกระทรวงศึกษาธิการในการให้ความช่วยเหลือการปฏิบัติงานของสถานศึกษาและหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดลำปาง ณ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนองค์กรหลักจากส่วนกลาง คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ผู้บริหารสถานศึกษาในพื้นที่และผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยมีนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นางปัทมา วีระวานิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นายสุทิน แก้วพนา รก.ศึกษาธิการภาค ๑๕ นางสุทธิพร สังข์ทอง ผอ.กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผลและคณะสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๕ พร้อมด้วยนายธนาวัฒน์ คำราช รก.ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง นายสกล ทะแกล้วพันธ์ ผอ.โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยและผอ.หน่วยงานทางการศึกษาและคณะให้การต้อนรับ

 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่จังหวัดลำพุน

p91160

วันที่ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ มล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่เพื่อมอบนโยบายขับเคลื่อนการจัดการศึกษาและแนวทางการสนับสนุนของกระทรวงศึกษาธิการในการให้ความช่วยเหลือการปฏิบัติงานของสถานศึกษาและหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดลำพูน ณ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนองค์กรหลักจากส่วนกลาง คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ผู้บริหารสถานศึกษาในพื้นที่และผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๔๐๐ คน โดยมีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นางปัทมา วีระวานิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นางสุทธิพร สังข์ทอง ผอ.กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผลและคณะสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๕ พร้อมด้วยนายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา ศึกษาธิการจังหวัดลำพูน นายสุพล ประสานศรี ผอ.โรงเรียนจักรคำคณาทร และผอ.หน่วยงานทางการศึกษาและคณะให้การต้อนรับ

 
วันปิยะมหาราช ประจำปี ๒๕๖๐

p231060

วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ นายสุทิน แก้วพนา รองศึกษาธิการภาค ๑๕ พร้อมด้วยคณะข้าราชการสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๕ เข้าร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ เนื่องในวันปิยะมหาราช ประจำปี ๒๕๖๐ ณ บริเวณลานพระบรมนุสาวรีย์ รัชกาลที่ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ เจ้านายฝ่ายเหนือ กงสุลต่างประเทศ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ สมาคม ชมรม สโมสร นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทุกหมู่เหล่ากว่า ,๐๐๐ คน ร่วมประกอบพิธีฯ ในครั้งนี้

 
ศึกษาธิการจังหวัดยะลา และคณะ ศึกษาดูงาน

p201060

วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ นายศราวุธ อรรถานุรักษ์ ศึกษาธิการจังหวัดยะลา และคณะ ศึกษาดูงาน ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๕ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการปฏิบัติกราชการและเป็นแนวทางในการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยะลา โดยมีนางสุทธิพร สังข์ทอง ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล พร้อมคณะข้าราชการสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๕ ให้การต้อนรับ

 

 
ส่งมอบดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์)

p101060

วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ คณะข้าราชการสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๕ ส่งมอบดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์) ให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๙๘๙ ดอก เพื่อใช้ในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

 

 
ปลูกดอกดาวเรืองถวายพ่อหลวง

p61060

วันที่ ตุลาคม ๒๕๖๐ นายสุทิน แก้วพนา รองศึกษาธิการภาค ๑๕ รักษาราชการแทน ศึกษาธิการภาค ๑๕ และคณะบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๕ ร่วมกิจกรรม ปลูกดอกดาวเรืองถวายพ่อหลวงจำนวน ๙๙๙ ต้น ณ บริเวณสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๕ ภายใต้โครงการใต้ร่มพระบารมี ๗๐ ปี แห่งการครองราชย์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 5 of 59

ผู้บริหาร

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

หน่วยงานใน สป.ศธ

พยากรณ์อากาศ

หอพักแจ่งหัวลิน(ศธภ.๑๕)เปิดให้บริการแล้ว

ติดต่อได้ที่ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๕

โทร ๐ ๕๓๒๒ ๑๔๑๓ โทรสาร ๐ ๕๓๒๑ ๔๕๗๕

คลิกเข้าเว็บหอพักแจ่งหัวริน(ศธภ.๑) คลิกเข้าเว็บหอพักแจ่งหัวริน(ศธภ.๑) คลิกเข้าเว็บหอพักแจ่งหัวริน(ศธภ.๑) คลิกเข้าเว็บหอพักแจ่งหัวริน(ศธภ.๑) คลิกเข้าเว็บหอพักแจ่งหัวริน(ศธภ.๑) คลิกเข้าเว็บหอพักแจ่งหัวริน(ศธภ.๑) คลิกเข้าเว็บหอพักแจ่งหัวริน(ศธภ.๑) คลิกเข้าเว็บหอพักแจ่งหัวริน(ศธภ.๑) คลิกเข้าเว็บหอพักแจ่งหัวริน(ศธภ.๑) คลิกเข้าเว็บหอพักแจ่งหัวริน(ศธภ.๑)
eskisehir escort mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort malatya escort porno izle