งานกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล

ความพึงพอใจในการให้บริการเว็บใซต์ ศธภ.๑๕

ท่านพึงพอใจต่อสารสนเทศของ ศธภ.๑๕ ในระดับใด
 

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้4
mod_vvisit_counterวานนี้46
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้125
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา511
mod_vvisit_counterเดือนนี้1200
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา2759
mod_vvisit_counterทั้งหมด252586
เริ่มใช้เมื่อวันที่ 29 ส.ค.52

สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๕
โครงการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

 
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและกิจกรรมวันเข้าพรรษา

วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นายสุทิน แก้วพนา รองศึกษาธิการภาค ๑๕  นำคณะบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๕  เข้าร่วมกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและกิจกรรมวันเข้าพรรษา ภายใต้โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาข้าราชการ โดยบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๕ ได้ร่วมบริจาคและทำบุญถวายเทียนเข้าพรรษา เครื่องไทยธรรม ผ้าอาบน้ำฝน และปัจจัยถวายแด่พระสงฆ์ ณ วัดแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

 
พิธีเปิดโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสริมสร้างพลังเครือข่ายฯ

p7760

วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นายภานุศร  สิทธิชัย  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ได้รับมอบหมายจาก นายสุทิน แก้วพนา รองศึกษาธิการภาค ๑๕  เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสริมสร้างพลังเครือข่ายการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ณ  โรงแรมเมอร์เคียว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

 
พิธีเปิดโครงการค่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่ใฝ่ค่านิยม

p67601

วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นายสุทิน  แก้วพนา รองศึกษาธิการภาค ๑๕ ได้รับมอบหมายจาก ดร.ศรีชัย พรประชาธรรม  ศึกษาธิการภาค ๑๕ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการค่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่ใฝ่ค่านิยม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รุ่นที่ นักเรียนจำนวน ๑๕๐ คน ระหว่างวันที่ ๖-๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ทัชสตาร์ รีสอร์ท อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดยศูนย์เสมารักษ์ประจำสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๕ สำนักการลูกเสือยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

 
พิธีเปิดอาคารหอประชุมค่ายลูกเสือสุเทพ

p6760

วันที่ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นายประเสริฐ บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประธาน พร้อมด้วย นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ดร.วีระกุล อรัณยะนาค ศึกษาธิการภาค ๑ ดร.ศรีชัย พรประชาธรรม ศึกษาธิการภาค ๑๕  นายสุทิน แก้วพนา รองศึกษาธิการภาค ๑๕ และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตพื้นที่การศึกษา หน่วยงาน สถานศึกษาทุกสังกัด ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือชาวบ้าน และผู้มีจิตศรัทธาในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิดอาคารหอประชุมค่ายลูกเสือสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนเพื่อให้เป็นต้นแบบของศูนย์เรียนรู้ทางการลูกเสือและเป็นประโยชน์ต่อการใช้ในกิจกรรมต่างๆ ที่สำคัญของลูกเสือในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง ณ ค่ายลูกเสือสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

 

yacon

 
พิธีเปิดโครงการเสริมสร้างพลังเยาวชนอาสา รุ่นที่ ๒

p28660

วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ นายสุทิน  แก้วพนา รองศึกษาธิการภาค ๑๕ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างพลังเยาวชนอาสา รุ่นที่ กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนจากโรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๓๐ คน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้รู้และเข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชนพื้นฐานและสิทธิเด็ก พร้อมทั้งเสริมสร้างทักษะชีวิต การป้องกันตัวจากยาเสพติด การตั้งครรภ์ในวัยเรียน และการรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ ในระหว่างวันที่ ๒๘-๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๕ จัดโดยศูนย์เสมารักษ์ประจำสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๕ ร่วมกับมูลนิธิเพื่อความเข้าใจเด็ก (FOCUS) สนับสนุนโดยกองทุนคุ้มครองเด็กและมูลนิธิไดอาโกเนีย ประเทศไทย

 
ประชุมพิจารณากลั่นกรองและจัดลำดับรายชื่อผู้ขอรับทุนการศึกษา

p26660

วันที่ ๒๖ มิถุนายน  ๒๕๖๐ ดร.ศรีชัย พรประชาธรรม  ศึกษาธิการภาค ๑๕ เป็นประธานประชุมพิจารณากลั่นกรองและจัดลำดับรายชื่อผู้ขอรับทุนการศึกษาโครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ภายใต้ “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)” รุ่นที่ ๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๑ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๕

 
ประชุมรับฟังนโยบายการดำเนินงานของผู้บริหารสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๕

p21660

วันที่ ๒๑ มิถุนายน  ๒๕๖๐ ดร.ศรีชัย พรประชาธรรม  ศึกษาธิการภาค ๑๕ ประธาน และนายสุทิน  แก้วพนา รองศึกษาธิการภาค ๑๕ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๕ เข้าร่วมประชุมรับฟังนโยบายการดำเนินงานของผู้บริหารสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๕ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๕

 
พบผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

p20660

วันที่ ๒๐ มิถุนายน  ๒๕๖๐ ดร.ศรีชัย พรประชาธรรม  ศึกษาธิการภาค ๑๕ และนายสุทิน  แก้วพนา รองศึกษาธิการภาค ๑๕ เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสมารับตำแหน่งที่สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๕ จังหวัดเชียงใหม่ ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

 
ประชุมดำเนินโครงการทุนการศึกษา

p19660

วันที่ ๑๙ มิถุนายน  ๒๕๖๐ ดร.ศรีชัย พรประชาธรรม  ศึกษาธิการภาค ๑๕ และนายสุทิน  แก้วพนา รองศึกษาธิการภาค ๑๕ พร้อมข้าราชการศึกษาธิการภาค ๑๕ ประชุมดำเนินโครงการทุนการศึกษาภายใต้มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) ณ ห้องประชุมขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา ชั้น สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๕

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 7 of 55

ผู้บริหาร

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

หน่วยงานใน สป.ศธ

พยากรณ์อากาศ

หอพักแจ่งหัวลิน(ศธภ.๑๕)เปิดให้บริการแล้ว

ติดต่อได้ที่ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๕

โทร ๐ ๕๓๒๒ ๑๔๑๓ โทรสาร ๐ ๕๓๒๑ ๔๕๗๕

คลิกเข้าเว็บหอพักแจ่งหัวริน(ศธภ.๑) คลิกเข้าเว็บหอพักแจ่งหัวริน(ศธภ.๑) คลิกเข้าเว็บหอพักแจ่งหัวริน(ศธภ.๑) คลิกเข้าเว็บหอพักแจ่งหัวริน(ศธภ.๑) คลิกเข้าเว็บหอพักแจ่งหัวริน(ศธภ.๑) คลิกเข้าเว็บหอพักแจ่งหัวริน(ศธภ.๑) คลิกเข้าเว็บหอพักแจ่งหัวริน(ศธภ.๑) คลิกเข้าเว็บหอพักแจ่งหัวริน(ศธภ.๑) คลิกเข้าเว็บหอพักแจ่งหัวริน(ศธภ.๑) คลิกเข้าเว็บหอพักแจ่งหัวริน(ศธภ.๑)