งานกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล

ความพึงพอใจในการให้บริการเว็บใซต์ ศธภ.๑๕

ท่านพึงพอใจต่อสารสนเทศของ ศธภ.๑๕ ในระดับใด
 

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้24
mod_vvisit_counterวานนี้86
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้166
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา1010
mod_vvisit_counterเดือนนี้2276
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา2113
mod_vvisit_counterทั้งหมด260317
เริ่มใช้เมื่อวันที่ 29 ส.ค.52

สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๕
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายแนะแนวการศึกษาต่อวิชาชีพอาชีวศึกษา

p11860

วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ดร.ศรีชัย พรประชาธรรม ศึกษาธิการภาค ๑๕ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายแนะแนวการศึกษาต่อวิชาชีพอาชีวศึกษา เขตตรวจราชการที่ ๑๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐  โดยมีนายสุทิน แก้วพนา รองศึกษาธิการภาค ๑๕ เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ วิทยาลัยการอาชีพฝาง  อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ครูแนะแนว และเจ้าหน้าที่ในพื้นที่อำเภอฝาง อำเภอแม่อาย และอำเภอไชยปราการ  เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๒๑๘ คน  การจัดโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาศึกษาตอนต้นแลมัธยมศึกษาตอนปลายได้เปิดโลกทัศน์การศึกษาด้านสายอาชีพประกอบการตัดสินใจศึกษาต่อ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าศึกษาต่อสายอาชีพเพิ่มมากขึ้น และเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายมีทักษะวิชาชีพเบื้องต้น 

 
ร่วมโครงการศาสนิกสัมพันธ์รวมใจถวายพระพรพองค์ราชินี

วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายภานุศร สิทธิชัย นักวิชการศึกษาชำนาญการพิเศษ ได้รับมอบหมายจากศึกษาธิการภาค ๑๕ เป็นหัวหน้าคณะข้าราชการสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๕ เข้าร่วมโครงการศาสนิกสัมพันธ์รวมใจถวายพระพรพองค์ราชินี ๘๕ พรรษา พระมารดาประชาไทย ศาสนิกสัมพันธ์ เชียงใหม่ ร่วมใจถวายพระพรณ พุทธสถานเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่

 
ประชุมคณะทำงานโครงการจัดค่ายแนะแนวการศึกษาต่อวิชาชีพอาชีวศึกษา

p9860

วันที่ สิงหาคม ๒๕๖๐ ดร.ศรีชัย พรประชาธรรม ศึกษาธิการภาค ๑๕ เป็นประธานประชุมคณะทำงานโครงการจัดค่ายแนะแนวการศึกษาต่อวิชาชีพอาชีวศึกษา เขตตรวจราชการที่ ๑๕ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ  อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง และเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง โดยมีนายสมเกียรติ ปงจันตา รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ลำปาง เขต นายทวีศักดิ์  สายมิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน ) และคณะครู ให้การต้อนรับ โดยโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน ) ได้รายงานผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม และการดำเนินการ STEM ศึกษา

 
ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาภาค ๑๕

วันที่ สิงหาคม ๒๕๖๐ สำนักงานศึกษาธิการ ภาค ๑๕ จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาภาค ๑๕ (เขตตรวจราชการที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๕ โดย ดร.ศรีชัย พรประชาธรรม ศึกษาธิการภาค ๑๕ เป็นประธานเปิดการประชุมและมอบนโยบายการขับเคลื่อนแผนฯ นายสุทิน แก้วพนา รองศึกษาธิการ ภาค ๑๕ กล่าวรายงานพร้อมบรรยายพิเศษแนวทาง การขับเคลื่อนแผนฯ และนายภานุศร สิทธิชัย ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา ศธภ.๑๕ ชี้แจงการขับเคลื่อนแผนและการติดตามประเมินผล โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนทั้งสิ้น ๕๒ คน ประกอบด้วยหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน องค์การบริหารบริหารส่วนจังหวัด สำนักงานแรงงานจังหวัด และนายพิสิษฐ์ เดชวงศ์ญา อดีตผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค เป็นผู้แทนภาคประชาชน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

 
เกลี่ยอัตรากำลังในการรองรับการจัดตั้งสำนักงานฯ

p4860k

วันที่ สิงหาคม ๒๕๖๐  ดร.ศรีชัย  พรประชาธรรม ศึกษาธิการภาค ๑๕ เป็นประธาน การกลั่นกรองการดำเนินงานจัดทำข้อมูลการเกลี่ยอัตรากำลังในการรองรับการจัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ครั้งที่ ระหว่างวันที่ - สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยมี นายสุทิน แก้วพนา รองศึกษาธิการภาค ๑๕ ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ศึกษาธิการแม่ฮ่องสอน ศึกษาธิการลำปาง ศึกษาธิการลำพูนและคณะผู้ช่วยเลขานุการฯ เข้าร่วมในการเกลี่ยอัตรากำลัง ในครั้งนี้ ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๕

 
ตรวจราชการแบบบูรณาการจังหวัดลำปาง

p4860

วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐  นางสุทธิพร สังข์ทอง ผอ.กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผลพร้อมคณะ ได้รับมอบหมายจากผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาการ (ดร.บัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร) เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการ ตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบที่ ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดลำปาง โดยมีผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่ ๑๕ (นางประภาศรี บุญวิเศษ) เป็นประธาน ในการนี้ ผู้แทนจากหน่วยงานในจังหวัดลำปางได้รายงานผลการดำเนินงานดังนี้ ) การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ) การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง ) การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ) โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ) โรงเรียนคุณธรรม

 
ตรวจราชการแบบบูรณาการจังหวัดลำพูน

p3860

วันที่ สิงหาคม ๒๕๖๐ นางสุทธิพร สังข์ทอง ผอ.กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผลพร้อมคณะ ได้รับมอบหมายจากผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาการ (ดร.บัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร) เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการ ตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบที่ ณ ห้องประชุมจามเทวี ชั้น ศาลากลางจังหวัดลำพูน โดยมีผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่ ๑๕ (นางประภาศรี บุญวิเศษ) เป็นประธาน ในการนี้ ผู้แทนจากหน่วยงานในจังหวัดลำพูนได้รายงานผลการดำเนินงานดังนี้ ) การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ) การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง ) การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ) โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ) โรงเรียนคุณธรรม

 
โครงการพัฒนาบุคลากรด้าน ICT สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๕

p2860ict

วันที่ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายภานุศร สิทธิชัย นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ได้รับมอบหมายจาก นายสุทิน แก้วพนา รองศึกษาธิการภาค ๑๕ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาบุคลากรด้าน ICT สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๕ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ หลักสูตร การสร้างและออกแบบ Infographic เพื่อการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ระหว่างวันที่ - สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา) โดยมีนายสมบัติ นาหลวง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่กล่าวต้อนรับ และนางธิวาวรรณ ฟูเต็มวงค์ เป็นวิทยากรฝึกอบรมฯ

 
ตรวจราชการบูรณาการจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายสุทิน แก้วพนา รองศึกษาธิการภาค ๑๕ นางสุทธิพร สังข์ทอง ผอ.กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผลพร้อมคณะได้รับมอบหมายจากผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาการ (ดร.บัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร) เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ รอบที่ ณ ห้องประชุมนพบุรีศรีนครพิงค์ ชั้น   ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่ ๑๕ (นางประภาศรี บุญวิเศษ) เป็นประธาน ในการนี้ผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่ ได้รายงานผลการดำเนินงานดังนี้ )การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม )การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง )การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน )โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ )โรงเรียนคุณธรรม และลงพื้นที่ตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ณ โรงเรียนบ้านแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ สังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต

 
ตรวจราชการบูรณาการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

p1860

วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายสุทิน แก้วพนา รองศึกษาธิการภาค ๑๕ นางสุทธิพร สังข์ทอง ผอ.กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผลพร้อมคณะได้รับมอบหมายจากผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาการ (ดร.บัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร) เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ รอบที่ ณ ห้องประชุมขุนลุมประพาส ชั้น   ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่ ๑๕ (นางประภาศรี บุญวิเศษ) เป็นประธาน ในการนี้ผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รายงานผลการดำเนินงานดังนี้ ) การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ) การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง ) การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ) โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ๕) โรงเรียนคุณธรรม

 
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือจังหวัดเชียงใหม่

p287601

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ดร.ศรีชัย พรประชาธรรม ศึกษาธิการภาค๑๕ ได้รับมอบหมายจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ทำหน้าที่ประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือจังหวัดเชียงใหม่ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘  กรกฎาคม ๒๕๖๐  โดยมีนายกิตติ์ธเนศ พันธ์ภานุฉัตร์ ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้กล่าวรายงาน มีลูกเสือ เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ กองลูกเสือพิเศษ (ลส.กกต.ลส.สิ่งแวดล้อม ลส.ต้านภัยยาเสพติด ลส.ชาติพันธ์) กอง ลส.ชาวบ้าน และบุคลากรทางการลูกเสือเข้าร่วม ณ สนามกีฬาโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 8 of 59

ผู้บริหาร

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

หน่วยงานใน สป.ศธ

พยากรณ์อากาศ

หอพักแจ่งหัวลิน(ศธภ.๑๕)เปิดให้บริการแล้ว

ติดต่อได้ที่ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๕

โทร ๐ ๕๓๒๒ ๑๔๑๓ โทรสาร ๐ ๕๓๒๑ ๔๕๗๕

คลิกเข้าเว็บหอพักแจ่งหัวริน(ศธภ.๑) คลิกเข้าเว็บหอพักแจ่งหัวริน(ศธภ.๑) คลิกเข้าเว็บหอพักแจ่งหัวริน(ศธภ.๑) คลิกเข้าเว็บหอพักแจ่งหัวริน(ศธภ.๑) คลิกเข้าเว็บหอพักแจ่งหัวริน(ศธภ.๑) คลิกเข้าเว็บหอพักแจ่งหัวริน(ศธภ.๑) คลิกเข้าเว็บหอพักแจ่งหัวริน(ศธภ.๑) คลิกเข้าเว็บหอพักแจ่งหัวริน(ศธภ.๑) คลิกเข้าเว็บหอพักแจ่งหัวริน(ศธภ.๑) คลิกเข้าเว็บหอพักแจ่งหัวริน(ศธภ.๑)
eskisehir escort mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort malatya escort porno izle