งานกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล

ความพึงพอใจในการให้บริการเว็บใซต์ ศธภ.๑๕

ท่านพึงพอใจต่อสารสนเทศของ ศธภ.๑๕ ในระดับใด
 

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้21
mod_vvisit_counterวานนี้64
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้21
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา557
mod_vvisit_counterเดือนนี้1742
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา2698
mod_vvisit_counterทั้งหมด247611
เริ่มใช้เมื่อวันที่ 29 ส.ค.52

สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๕
พิธีเปิดค่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่ใฝ่ค่านิยม

p23360

วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐  นายประเทือง  ทรัพย์เกิด  รองศึกษาธิการภาค ๑๕ เป็นประธานพิธีเปิดค่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่ใฝ่ค่านิยม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐   ณ. กัซซันเลคซิตี้  อ.บ้านธิ   จ.ลำพูน. จัดโดย เสมารักษ์  ประจำสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๕

 
ตรวจราชการแบบบูรณาการจังหวัดเชียงใหม่

p223601

วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐ ดร.วีระกุล  อรัณยะนาค ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการแบบบูรณาการฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ รอบที่ /๒๕๖๐  ณ  สำนักงาน กศน.อำเภอหางดง จ.เชียงใหม่ โดยมีรองผอ.กศน.จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย ผอ.กศน.อำเภอหางดง และคณะครู กศน.ตำบลให้การต้อนและลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมของศูนย์การเรียนรู้ตำบลบ้านแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่

 
ตอนรับคณะศธภ.๑๐ จังหวัดอุดรธานี

p22360

วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐  นายประเทือง  ทรัพย์เกิด  รองศึกษาธิการภาค ๑๕  พร้อมคณะข้าราชการสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๕ ให้การต้อนรับ ดร.สถิตย์ ศิริธรรมจักร รองศึกษาธิการภาค ๑๐ อุดรธานี และคณะข้าราชการสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๐ ในการมาศึกษาดูงาน ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๕ เชียงใหม่ 

 
ประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ

p21360

วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๐ ดร.วีระกุล. อรัณยะนาค. ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นประธาน ประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและแนวทางการดำเนินงาน กศจ. ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑๕ และ ๑๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ณ. สำนักงานศึกษาธิการภาค๑๕ จังหวัดเชียงใหม่ ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ศธจ.  กศน. จังหวัด. ผอ.สพม. ๓๔-๓๗  ผอ. สพป. ประธาน อศจ. นายกสมาคมโรงเรียนเอกชน ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑๕ และ ๑๖ พร้อมเจ้าหน้าที่ รวม ๑๑๐ คน

 
ตรวจสนามสอบครูผู้ช่วยจังหวัดเชียงใหม่

p19360

วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๐  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ(ดร วีระกุล. อรัณยะนาค) ได้มอบหมายให้นางสุทธิพร  สังข์ทอง  ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล พร้อมด้วย นางสุกัญญา  นุนพนัสสัก  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ และนางศิริพร วันวา  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมสนามสอบครูผู้ช่วย สนามสอบ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ จังหวัดเชียงใหม่

 
ตรวจเยี่ยมสนามสอบครูผู้ช่วย

p18360

วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๐  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ(ดร วีระกุล. อรัณยะนาค) ได้มอบหมายให้นางสุทธิพร  สังข์ทอง  ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล พร้อมด้วย นางสุกัญญา  นุนพนัสสัก  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ และนางศิริพร วันวา  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมสนามสอบครูผู้ช่วย สนามสอบ สพป. ลำพูน เขต. จังหวัดลำพูน  สนามสอบ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์) จังหวัดลำปาง

 
ประชุมกศจ.ลำปาง

วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ นายประเทือง  ทรัพย์เกิด  รองศึกษาธิการภาค ๑๕ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค๑๕ เข้าร่วมประชุม. กศจ. ลำปาง ณ ห้องประชุมมณีโชติ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง

 
ตรวจราชการบูรณาการจังหวัดลำพูน

p2360

วันที่ มีนาคม  ๒๕๖๐ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาการ (ดร.วีระกุล อรัณยะนาค) มอบหมายให้ นางสุทธิพร สังข์ทอง ผอ.กลุ่มติดตามและประเมินผลพร้อมคณะ เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ รอบที่ ณห้องประชุมจามเทวี ชั้น ศาลากลางจังหวัดลำพูน โดยมีผู้ตรวจสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่ ๑๕  (นางประภาศรี บุญวิเศษ) เป็นประธาน

 
ตรวจราชการบูรณาการจังหวัดลำปาง

p1360

วันที่ มีนาคม ๒๕๖๐ ดร.วีระกุล อรัณยะนาค ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการภาค ๑๕ และ ๑๖  เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ ๑๕๖๐ รอบที่ ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น ศาลากลางจังหวัดลำปาง โดยมีผู้ตรวจราชการสำนักรัฐมนตรี (นางประภาศรี บุญวิเศษ)  เป็นประธาน

 
รับการตรวจคำรับรองประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นายประเทือง  ทรัพย์เกิด  รองศึกษาธิการภาค ๑๕ พร้อมคณะข้าราชการสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๕ ให้การต้อนรับกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เข้าตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับสำนัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๕ 

 
เปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้

p25260

วันเสาร์ ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.วีระกุล อรัณยนาค)  ได้มอบหมาย นายประเทือง ทรัพย์เกิด รองศึกษาธิการภาค ๑๕ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้และประชาสัมพันธ์โครงการ (Roadshow) ระดับภาคเหนือ แก่นักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ ด้านดนตรี และด้านนาฏศิลป์ ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ผู้บริหาร

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

หน่วยงานใน สป.ศธ

พยากรณ์อากาศ

หอพักแจ่งหัวลิน(ศธภ.๑๕)เปิดให้บริการแล้ว

ติดต่อได้ที่ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๕

โทร ๐ ๕๓๒๒ ๑๔๑๓ โทรสาร ๐ ๕๓๒๑ ๔๕๗๕

คลิกเข้าเว็บหอพักแจ่งหัวริน(ศธภ.๑) คลิกเข้าเว็บหอพักแจ่งหัวริน(ศธภ.๑) คลิกเข้าเว็บหอพักแจ่งหัวริน(ศธภ.๑) คลิกเข้าเว็บหอพักแจ่งหัวริน(ศธภ.๑) คลิกเข้าเว็บหอพักแจ่งหัวริน(ศธภ.๑) คลิกเข้าเว็บหอพักแจ่งหัวริน(ศธภ.๑) คลิกเข้าเว็บหอพักแจ่งหัวริน(ศธภ.๑) คลิกเข้าเว็บหอพักแจ่งหัวริน(ศธภ.๑) คลิกเข้าเว็บหอพักแจ่งหัวริน(ศธภ.๑) คลิกเข้าเว็บหอพักแจ่งหัวริน(ศธภ.๑)