งานกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล

ความพึงพอใจในการให้บริการเว็บใซต์ ศธภ.๑๕

ท่านพึงพอใจต่อสารสนเทศของ ศธภ.๑๕ ในระดับใด
 

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้21
mod_vvisit_counterวานนี้64
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้21
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา557
mod_vvisit_counterเดือนนี้1742
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา2698
mod_vvisit_counterทั้งหมด247611
เริ่มใช้เมื่อวันที่ 29 ส.ค.52

สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๕

eslam12560

 
ประชุมรับฟังสภาพปัญหาและแนวทางการดำเนินงานของจังหวัดในพื้นที่ชายแดน

p24260

วันที่ ๒๔ ก.พ. ๒๕๖๐ รมช.ศธ. พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ เป็นประธานการประชุมรับฟังสภาพปัญหาและแนวทางการดำเนินงานของจังหวัดในพื้นที่ชายแดน (เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน เชียงราย ตาก) ตามโครงการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ชายแดน โดยมีนายประเทือง ทรัพย์เกิด รองศึกษาธิการภาค ๑๕  เข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสพป.เชียงใหม่ เขต

 
ตรวจราชการบูรณาการจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ ๒๑ ก.พ. ๒๕๖๐ นายประเทือง  ทรัพย์เกิด  รองศึกษาธิการภาค ๑๕ พร้อมคณะได้รับมอบหมายจากผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.วีระกุล อรัณยะนาค) เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ รอบที่ ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้ตรวจราชการสำนักรัฐมนตรี(นางประภาศรี บุญวิเศษ)  เป็นประธาน ในการนี้ได้มีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่รายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้ ๑. การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ๒. การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง

 
ตรวจราชการบูรณาการจังหวัดพะเยา

p21260

วันที่ ๒๑ ก.พ. ๒๕๖๐ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาการ (ดร.วีระกุล อรัณยะนาค) มอบหมายให้นางสุทธิพร สังข์ทอง ผอ.กลุ่มติดตามและประเมินผลสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๕ พร้อมคณะ เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ รอบที่ ณ ห้องประชุมภูกามยาว ศาลากลางจังหวัดพะเยาโดยมีผู้ตรวจสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่ ๑๖ ( นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) เป็นประธาน 

 
ประชุมปฏิรูปการศึกษาการบริหารราชการในภูมิภาค

p202601

วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ดร.วีระกุล อรัณยะนาค ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมปฏิรูปการศึกษาการบริหารราชการในภูมิภาค ณ ห้องประชุม กศน.จังหวัดเชียงราย โดยมีนายประเทือง ทรัพย์เกิด รองศึกษาธิการภาค ๑๕  และคณะจากสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๕ พร้อมด้วย ดร.วิเลขา ลีสุวรรณ์   ผอ.กศน.จังหวัดเชียงรายและ ผอ.กศน.อำภอทุกอำเภอในจังหวัดเชียงรายและครู กศน.ได้ร่วมประชุมการ ในครั้งนี้ 

 
ตรวจราชการบูรณาการ๒๕๖๐จังหวัดเชียงราย

p20260

วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ดร.วีระกุล อรัณยะนาค ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ   พร้อมด้วยนายประเทือง ทรัพย์เกิด รองศึกษาธิการภาค ๑๕ และคณะ ได้ร่วมตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ รอบที่ ๑ ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเชียงรายโดยมีผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ ๑๖ (นายสุรศุกดิ์ เรียงเครือ) เป็นประธาน 

 
พิธีเปิดโครงการสัมมนาพัฒนาศักยภาพบุคลากร

p26160

วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐นายประเทือง ทรัพย์เกิด รองศึกษาธิการภาค ๑๕ ได้รับมอบหมายจาก ดร.วีระกุล. อรัญยะนาค ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสัมมนาพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการดูแลนักเรียนที่มีปัญหาและอารมณ์ ณ โรงแรมเมอร์เคียว เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดยศูนย์สุขภาพจิตที่

 
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร

p20160

วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ คณะข้าราชการสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๕ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน) อุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดสวนดอก พระอารามหลวง ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

 
บริจาคของ รร.บ้านผานัง

p12160

วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐ ดร.วรกุล อรัณยะนาค ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นายประเทือง  ทรัพย์เกิด รองศึกษาธิการภาค ๑๕ พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๕ มอบอุปกรณ์การศึกษา เครื่องอุปโภคบริโภค และทุนการศึกษา ในโครงการพัฒนาขีดสมรรถนะบุคลากร กิจกรรมจิตอาสาสร้างจิตสำนึกให้ข้าราชการสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๕ ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านผานัง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

 
มอบอุปกรณ์การศึกษารร.บ้านเมืองกลาง

p11160

วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐  ดร.วรกุล อรัณยะนาค ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นายประเทือง  ทรัพย์เกิด รองศึกษาธิการภาค ๑๕ พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๕ มอบอุปกรณ์การศึกษา เครื่องอุปโภคบริโภค และทุนการศึกษา ในโครงการพัฒนาขีดสมรรถนะบุคลากร กิจกรรมจิตอาสาสร้างจิตสำนึกให้ข้าราชการสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๕ ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านเมืองกลาง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

 
จัดเตรียมสิ่งของเครื่องนุ่งห่มกันหนาว

p91601

วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๐ คณะข้าราชการและบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๕ จัดเตรียมสิ่งของเครื่องนุ่งห่มกันหนาวและเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อนำไปแจกให้นักเรียนในถิ่นทุรกันดาร ในโครงการพัฒนาบุคลากรจิตอาสา สร้างจิตสำนึกข้าราชการและบุคลากร สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๕ ในพื้นที่อำเภอจอมทองและอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ผู้บริหาร

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

หน่วยงานใน สป.ศธ

พยากรณ์อากาศ

หอพักแจ่งหัวลิน(ศธภ.๑๕)เปิดให้บริการแล้ว

ติดต่อได้ที่ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๕

โทร ๐ ๕๓๒๒ ๑๔๑๓ โทรสาร ๐ ๕๓๒๑ ๔๕๗๕

คลิกเข้าเว็บหอพักแจ่งหัวริน(ศธภ.๑) คลิกเข้าเว็บหอพักแจ่งหัวริน(ศธภ.๑) คลิกเข้าเว็บหอพักแจ่งหัวริน(ศธภ.๑) คลิกเข้าเว็บหอพักแจ่งหัวริน(ศธภ.๑) คลิกเข้าเว็บหอพักแจ่งหัวริน(ศธภ.๑) คลิกเข้าเว็บหอพักแจ่งหัวริน(ศธภ.๑) คลิกเข้าเว็บหอพักแจ่งหัวริน(ศธภ.๑) คลิกเข้าเว็บหอพักแจ่งหัวริน(ศธภ.๑) คลิกเข้าเว็บหอพักแจ่งหัวริน(ศธภ.๑) คลิกเข้าเว็บหอพักแจ่งหัวริน(ศธภ.๑)