งานกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล

ความพึงพอใจในการให้บริการเว็บใซต์ ศธภ.๑๕

ท่านพึงพอใจต่อสารสนเทศของ ศธภ.๑๕ ในระดับใด
 

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้64
mod_vvisit_counterวานนี้72
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้64
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา602
mod_vvisit_counterเดือนนี้1979
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา3367
mod_vvisit_counterทั้งหมด272370
เริ่มใช้เมื่อวันที่ 29 ส.ค.52

สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๕
เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาด้านการศึกษาระดับภาคของกระทรวงศึกษาธิการ

p7261

 

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 นายสุทิน แก้วพนา รองศึกษาธิการภาค 15 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการ ภาค 15 นายภานุศร สิทธิชัย ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา และนางสุทธิพร สังข์ทอง ผอ. ตรวจราชการ และติดตามประเมินผล เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาด้านการศึกษาระดับภาคของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นายการุณ สกุลประดิษฐ์) เป็นประธาน ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

 

 
เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการแกนนำเยาวชนการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21

p52611

 

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 นายสุทิน  แก้วพนา รองศึกษาธิการภาค 15 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 15 เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ การประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการแกนนำเยาวชนการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 ตามบริบทอัตลักษณ์ของท้องถิ่น เขตตรวจราชการที่ 15 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ระดับภาค) โดยมีนายภานุศร สิทธิชัย ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา กล่าวรายงาน ณ  โรงแรมอโมร่า ท่าแพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

 

 
ร่วมเป็นเกียรติและเป็นสักขีพยานในพิธีส่งมอบรถยนต์ฮุนไดและพัสดุ

p5261

 

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 นายสุทิน แก้วพนา รองศธภ.15 รักษาราชการแทน ศธภ.15 ร่วมเป็นเกียรติและเป็นสักขีพยานในพิธีส่งมอบรถยนต์ฮุนไดและพัสดุ ให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ โดยนายเดช ศิรินาม ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ส่งมอบให้ นายกิตติ์ธเนศ พันธ์ภานุฉัตร์ ศธจ.เชียงใหม่ เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงาน สพป.เชียงใหม่ เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

 
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานการศึกษา พื้นที่เขตตรวจราชการที่ 15

p1261

 

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 นายสุทิน แก้วพนา รองศธภ.15 รักษาราชการแทน ศธภ.15  เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานการศึกษา พื้นที่เขตตรวจราชการที่ 15 ครั้งที่ 1/2561 เพื่อประสานราชการการปฏิบัติงานใน กศจ. การตรวจติดตามนโยบายที่เป็นจุดเน้นพิเศษ การบูรณาการแผนพัฒนาการศึกษาระดับภาค การเตรียมความพร้อมรองรับการประกาศใช้ มาตรา 44 ในการแก้ไขคําสั่ง คสช.ที่ 19/2560 ซึ่งจะทำให้การประสานราชการของแต่ละจังหวัดเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีการเชื่อมโยงระหว่างจังหวัดในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 15 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ศธจ. ผอ.สพท. ผอ.กศน.  ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัด และ ผอ.สถาบันการอาชีวศึกษา ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 15  ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

 

 
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับสำนัก

p310161

วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ นายสุทิน แก้วพนา รองศึกษาธิการภาค ๑๕ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑๕  และคณะ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๕ ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับสำนัก ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวอัจฉรา รัตนบุญสิน, นางพนิดา กิตติธำรงกุล, นางสาวปฤษฎางค์ เปรมกมล) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๑ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๕ จังหวัดเชียงใหม่

 
ประชุมมอบหมายงาน

p22161

วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ นายสุทิน แก้วพนา รองศึกษาธิการภาค ๑๕ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑๕ เป็นประธานการประชุมมอบหมายงานข้าราชการและติดตามการดำเนินงาน ของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๕  ครั้งที่ /๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๕

 
ลงพื้นที่อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

p18161

วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายบัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร) พร้อมด้วยคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นางนิตย์ โรจน์รัตนวาณิชย์ และนางปัทมา วีระวานิช) และ นางสุทธิพร สังข์ทอง ผอ.กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผลพร้อมคณะสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๕ ลงพื้นที่ศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหา การจัดการเรียนการสอนสำหรับ ประกอบการดำเนินการยกระดับคุณภาพการศึกษา ในพื้นที่ ณ โรงเรียนบ้านห้วยโค้งและโรงเรียนบ้านแม่ลานหลวง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ สังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต โดยมีตัวแทนจาก ศธภจ.เชียงใหม่, สพป.เชียงใหม่ เขต และคณะครูจากโรงเรียนในพื้นที่ให้การต้อนรับและให้ข้อมูล

 
ลงพื้นที่อำเภออมก๋อย

p17161

วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายบัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร) พร้อมด้วยคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นางนิตย์ โรจน์รัตนวาณิชย์ และนางปัทมา วีระวานิช) และ นางสุทธิพร สังข์ทอง ผอ.กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผลพร้อมคณะสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๕ ลงพื้นที่เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหา การจัดการเรียนการสอนสำหรับ ประกอบการดำเนินการยกระดับคุณภาพการศึกษา ในพื้นที่ ณ โรงเรียนบ้านยางเปา อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ สังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต โดยตัวแทนจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมคณะ ตัวแทนจาก สพป.เชียงใหม่ เขต และคณะครูให้การต้อนรับ

 
ร่วมพิธีบูชาบูรพาจารย์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

p16161

วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ นางสุทธิพร สังข์ทอง ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล (ผู้แทน ศธภ.๑๕) ได้รับมอบหมายจาก นายสุทิน แก้วพนา รองศึกษาธิการภาค ๑๕ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑๕ เข้าร่วมพิธีบูชาบูรพาจารย์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา โดยมี นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการ จังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรและกล่าวให้โอวาทเนื่องในวันครู เพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา

 
ร่วมประชุมสภากาแฟ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

p15161

วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ นางสุทธิพร สังข์ทอง ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล (ผู้แทน ศธภ.๑๕) ได้รับมอบหมายจากนายสุทิน แก้วพนา รองศึกษาธิการภาค ๑๕  รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑๕ เข้าร่วมประชุมสภากาแฟ ครั้งที่ /๒๕๖๑ ณ/ห้องประชุมโรงเรียนพัฒนาปัญญาไท/โดยมี นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุม โดยมีตัวแทนจากหลาย ภาคส่วนเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

 
ตรวจราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

p9161

วันที่ มกราคม ๒๕๖๑ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายบัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร) พร้อมด้วยคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นางนิตย์  โรจน์รัตนวาณิชย์ และ นางปัทมา วีระวานิช) และนายสุทิน แก้วพนา รก. ศึกษาธิการภาค ๑๕ นางสุทธิพร สังข์ทอง ผอ.กลุ่ม ตรวจราชการและติดตามประเมินผลพร้อมคณะ ได้พบปะข้าราชการและบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อให้ขวัญและกำลังใจแก่ข้าราชการและบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งโดยมีนายสมภูมิ ธรรมายอดดี รก.ศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน  นายอุทัย กาญจนะ ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต และคณะให้การต้อนรับ และ ตรวจเยี่ยม โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน สังกัด สพป.แม่ฮ่องสอน เขต โดยมี นายมานพคงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับ

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 9 of 65

ผู้บริหาร

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

หน่วยงานใน สป.ศธ

พยากรณ์อากาศ

หอพักแจ่งหัวลิน(ศธภ.๑๕)เปิดให้บริการแล้ว

ติดต่อได้ที่ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๕

โทร ๐ ๕๓๒๒ ๑๔๑๓ โทรสาร ๐ ๕๓๒๑ ๔๕๗๕

คลิกเข้าเว็บหอพักแจ่งหัวริน(ศธภ.๑) คลิกเข้าเว็บหอพักแจ่งหัวริน(ศธภ.๑) คลิกเข้าเว็บหอพักแจ่งหัวริน(ศธภ.๑) คลิกเข้าเว็บหอพักแจ่งหัวริน(ศธภ.๑) คลิกเข้าเว็บหอพักแจ่งหัวริน(ศธภ.๑) คลิกเข้าเว็บหอพักแจ่งหัวริน(ศธภ.๑) คลิกเข้าเว็บหอพักแจ่งหัวริน(ศธภ.๑) คลิกเข้าเว็บหอพักแจ่งหัวริน(ศธภ.๑) คลิกเข้าเว็บหอพักแจ่งหัวริน(ศธภ.๑) คลิกเข้าเว็บหอพักแจ่งหัวริน(ศธภ.๑)
eskisehir escort mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort malatya escort porno izle