งานกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล

ความพึงพอใจในการให้บริการเว็บใซต์ ศธภ.๑๕

ท่านพึงพอใจต่อสารสนเทศของ ศธภ.๑๕ ในระดับใด
 

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้4
mod_vvisit_counterวานนี้46
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้125
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา511
mod_vvisit_counterเดือนนี้1200
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา2759
mod_vvisit_counterทั้งหมด252586
เริ่มใช้เมื่อวันที่ 29 ส.ค.52

สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๕
ตรวจเยี่ยมสนามสอบครูผู้ช่วย

p18360

วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๐  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ(ดร วีระกุล. อรัณยะนาค) ได้มอบหมายให้นางสุทธิพร  สังข์ทอง  ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล พร้อมด้วย นางสุกัญญา  นุนพนัสสัก  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ และนางศิริพร วันวา  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมสนามสอบครูผู้ช่วย สนามสอบ สพป. ลำพูน เขต. จังหวัดลำพูน  สนามสอบ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์) จังหวัดลำปาง

 
ประชุมกศจ.ลำปาง

วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ นายประเทือง  ทรัพย์เกิด  รองศึกษาธิการภาค ๑๕ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค๑๕ เข้าร่วมประชุม. กศจ. ลำปาง ณ ห้องประชุมมณีโชติ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง

 
ตรวจราชการบูรณาการจังหวัดลำพูน

p2360

วันที่ มีนาคม  ๒๕๖๐ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาการ (ดร.วีระกุล อรัณยะนาค) มอบหมายให้ นางสุทธิพร สังข์ทอง ผอ.กลุ่มติดตามและประเมินผลพร้อมคณะ เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ รอบที่ ณห้องประชุมจามเทวี ชั้น ศาลากลางจังหวัดลำพูน โดยมีผู้ตรวจสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่ ๑๕  (นางประภาศรี บุญวิเศษ) เป็นประธาน

 
ตรวจราชการบูรณาการจังหวัดลำปาง

p1360

วันที่ มีนาคม ๒๕๖๐ ดร.วีระกุล อรัณยะนาค ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการภาค ๑๕ และ ๑๖  เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ ๑๕๖๐ รอบที่ ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น ศาลากลางจังหวัดลำปาง โดยมีผู้ตรวจราชการสำนักรัฐมนตรี (นางประภาศรี บุญวิเศษ)  เป็นประธาน

 
รับการตรวจคำรับรองประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นายประเทือง  ทรัพย์เกิด  รองศึกษาธิการภาค ๑๕ พร้อมคณะข้าราชการสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๕ ให้การต้อนรับกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เข้าตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับสำนัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๕ 

 
เปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้

p25260

วันเสาร์ ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.วีระกุล อรัณยนาค)  ได้มอบหมาย นายประเทือง ทรัพย์เกิด รองศึกษาธิการภาค ๑๕ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้และประชาสัมพันธ์โครงการ (Roadshow) ระดับภาคเหนือ แก่นักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ ด้านดนตรี และด้านนาฏศิลป์ ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม

 

eslam12560

 
ประชุมรับฟังสภาพปัญหาและแนวทางการดำเนินงานของจังหวัดในพื้นที่ชายแดน

p24260

วันที่ ๒๔ ก.พ. ๒๕๖๐ รมช.ศธ. พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ เป็นประธานการประชุมรับฟังสภาพปัญหาและแนวทางการดำเนินงานของจังหวัดในพื้นที่ชายแดน (เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน เชียงราย ตาก) ตามโครงการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ชายแดน โดยมีนายประเทือง ทรัพย์เกิด รองศึกษาธิการภาค ๑๕  เข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสพป.เชียงใหม่ เขต

 
ตรวจราชการบูรณาการจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ ๒๑ ก.พ. ๒๕๖๐ นายประเทือง  ทรัพย์เกิด  รองศึกษาธิการภาค ๑๕ พร้อมคณะได้รับมอบหมายจากผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.วีระกุล อรัณยะนาค) เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ รอบที่ ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้ตรวจราชการสำนักรัฐมนตรี(นางประภาศรี บุญวิเศษ)  เป็นประธาน ในการนี้ได้มีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่รายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้ ๑. การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ๒. การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง

 
ตรวจราชการบูรณาการจังหวัดพะเยา

p21260

วันที่ ๒๑ ก.พ. ๒๕๖๐ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาการ (ดร.วีระกุล อรัณยะนาค) มอบหมายให้นางสุทธิพร สังข์ทอง ผอ.กลุ่มติดตามและประเมินผลสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๕ พร้อมคณะ เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ รอบที่ ณ ห้องประชุมภูกามยาว ศาลากลางจังหวัดพะเยาโดยมีผู้ตรวจสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่ ๑๖ ( นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) เป็นประธาน 

 
ประชุมปฏิรูปการศึกษาการบริหารราชการในภูมิภาค

p202601

วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ดร.วีระกุล อรัณยะนาค ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมปฏิรูปการศึกษาการบริหารราชการในภูมิภาค ณ ห้องประชุม กศน.จังหวัดเชียงราย โดยมีนายประเทือง ทรัพย์เกิด รองศึกษาธิการภาค ๑๕  และคณะจากสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๕ พร้อมด้วย ดร.วิเลขา ลีสุวรรณ์   ผอ.กศน.จังหวัดเชียงรายและ ผอ.กศน.อำภอทุกอำเภอในจังหวัดเชียงรายและครู กศน.ได้ร่วมประชุมการ ในครั้งนี้ 

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 10 of 55

ผู้บริหาร

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

หน่วยงานใน สป.ศธ

พยากรณ์อากาศ

หอพักแจ่งหัวลิน(ศธภ.๑๕)เปิดให้บริการแล้ว

ติดต่อได้ที่ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๕

โทร ๐ ๕๓๒๒ ๑๔๑๓ โทรสาร ๐ ๕๓๒๑ ๔๕๗๕

คลิกเข้าเว็บหอพักแจ่งหัวริน(ศธภ.๑) คลิกเข้าเว็บหอพักแจ่งหัวริน(ศธภ.๑) คลิกเข้าเว็บหอพักแจ่งหัวริน(ศธภ.๑) คลิกเข้าเว็บหอพักแจ่งหัวริน(ศธภ.๑) คลิกเข้าเว็บหอพักแจ่งหัวริน(ศธภ.๑) คลิกเข้าเว็บหอพักแจ่งหัวริน(ศธภ.๑) คลิกเข้าเว็บหอพักแจ่งหัวริน(ศธภ.๑) คลิกเข้าเว็บหอพักแจ่งหัวริน(ศธภ.๑) คลิกเข้าเว็บหอพักแจ่งหัวริน(ศธภ.๑) คลิกเข้าเว็บหอพักแจ่งหัวริน(ศธภ.๑)