งานกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล

ความพึงพอใจในการให้บริการเว็บใซต์ ศธภ.๑๕

ท่านพึงพอใจต่อสารสนเทศของ ศธภ.๑๕ ในระดับใด
 

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้22
mod_vvisit_counterวานนี้86
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้164
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา1010
mod_vvisit_counterเดือนนี้2274
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา2113
mod_vvisit_counterทั้งหมด260315
เริ่มใช้เมื่อวันที่ 29 ส.ค.52

สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๕
งานชุมนุมผู้บังคับบัญชาลูกเสือแห่งชาติ (INDABA) ครั้งที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๐

p18760

วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ดร.ศรีชัย พรประชาธรรม ศึกษาธิการภาค ๑๕ และนายสุทิน แก้วพนา รองศึกษาธิการภาค ๑๕ เข้าร่วมงานชุมนุมผู้บังคับบัญชาลูกเสือแห่งชาติ (INDABA) ครั้งที่ ๕  พ.ศ. ๒๕๖๐(5th INDABA THAILAND, 2017) เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ระว่างวันที่ ๑๘-๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

 
ร่วมต้อนรับองคมนตรี

p14760

วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นายสุทิน  แก้วพนา รองศึกษาธิการภาค ๑๕  ร่วมต้อนรับ พลเอกดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ องคมนตรี ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมพื้นที่ในชุมชนท้องถิ่นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มีส่วนร่วมในการวิจัยเพื่อบูรณาการสู่การพัฒนาท้องถิ่น ณ ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ และเข้าร่วมรับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในประเด็น การผลิตครูต้นแบบสู่ความเป็นเลิศ และโครงการยกระดับมาตรฐานการเรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่นโดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เป็นพี่เลี้ยง ณ ห้องประชุมเอื้องผึ้ง ชั้น อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 
ร่วมประกอบพิธีวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

p11760

วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ดร.ศรีชัย พรประธรรม ศึกษาธิการภาค ๑๕ พร้อมข้าราชการจากสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๕ เข้าร่วมประกอบพิธีวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๖๐ จัดโดยสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่  ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 
โครงการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

 
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและกิจกรรมวันเข้าพรรษา

วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นายสุทิน แก้วพนา รองศึกษาธิการภาค ๑๕  นำคณะบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๕  เข้าร่วมกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและกิจกรรมวันเข้าพรรษา ภายใต้โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาข้าราชการ โดยบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๕ ได้ร่วมบริจาคและทำบุญถวายเทียนเข้าพรรษา เครื่องไทยธรรม ผ้าอาบน้ำฝน และปัจจัยถวายแด่พระสงฆ์ ณ วัดแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

 
พิธีเปิดโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสริมสร้างพลังเครือข่ายฯ

p7760

วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นายภานุศร  สิทธิชัย  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ได้รับมอบหมายจาก นายสุทิน แก้วพนา รองศึกษาธิการภาค ๑๕  เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสริมสร้างพลังเครือข่ายการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ณ  โรงแรมเมอร์เคียว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

 
พิธีเปิดโครงการค่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่ใฝ่ค่านิยม

p67601

วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นายสุทิน  แก้วพนา รองศึกษาธิการภาค ๑๕ ได้รับมอบหมายจาก ดร.ศรีชัย พรประชาธรรม  ศึกษาธิการภาค ๑๕ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการค่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่ใฝ่ค่านิยม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รุ่นที่ นักเรียนจำนวน ๑๕๐ คน ระหว่างวันที่ ๖-๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ทัชสตาร์ รีสอร์ท อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดยศูนย์เสมารักษ์ประจำสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๕ สำนักการลูกเสือยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

 
พิธีเปิดอาคารหอประชุมค่ายลูกเสือสุเทพ

p6760

วันที่ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นายประเสริฐ บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประธาน พร้อมด้วย นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ดร.วีระกุล อรัณยะนาค ศึกษาธิการภาค ๑ ดร.ศรีชัย พรประชาธรรม ศึกษาธิการภาค ๑๕  นายสุทิน แก้วพนา รองศึกษาธิการภาค ๑๕ และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตพื้นที่การศึกษา หน่วยงาน สถานศึกษาทุกสังกัด ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือชาวบ้าน และผู้มีจิตศรัทธาในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิดอาคารหอประชุมค่ายลูกเสือสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนเพื่อให้เป็นต้นแบบของศูนย์เรียนรู้ทางการลูกเสือและเป็นประโยชน์ต่อการใช้ในกิจกรรมต่างๆ ที่สำคัญของลูกเสือในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง ณ ค่ายลูกเสือสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

 

yacon

 
พิธีเปิดโครงการเสริมสร้างพลังเยาวชนอาสา รุ่นที่ ๒

p28660

วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ นายสุทิน  แก้วพนา รองศึกษาธิการภาค ๑๕ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างพลังเยาวชนอาสา รุ่นที่ กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนจากโรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๓๐ คน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้รู้และเข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชนพื้นฐานและสิทธิเด็ก พร้อมทั้งเสริมสร้างทักษะชีวิต การป้องกันตัวจากยาเสพติด การตั้งครรภ์ในวัยเรียน และการรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ ในระหว่างวันที่ ๒๘-๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๕ จัดโดยศูนย์เสมารักษ์ประจำสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๕ ร่วมกับมูลนิธิเพื่อความเข้าใจเด็ก (FOCUS) สนับสนุนโดยกองทุนคุ้มครองเด็กและมูลนิธิไดอาโกเนีย ประเทศไทย

 
ประชุมพิจารณากลั่นกรองและจัดลำดับรายชื่อผู้ขอรับทุนการศึกษา

p26660

วันที่ ๒๖ มิถุนายน  ๒๕๖๐ ดร.ศรีชัย พรประชาธรรม  ศึกษาธิการภาค ๑๕ เป็นประธานประชุมพิจารณากลั่นกรองและจัดลำดับรายชื่อผู้ขอรับทุนการศึกษาโครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ภายใต้ “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)” รุ่นที่ ๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๑ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๕

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 10 of 59

ผู้บริหาร

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

หน่วยงานใน สป.ศธ

พยากรณ์อากาศ

หอพักแจ่งหัวลิน(ศธภ.๑๕)เปิดให้บริการแล้ว

ติดต่อได้ที่ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๕

โทร ๐ ๕๓๒๒ ๑๔๑๓ โทรสาร ๐ ๕๓๒๑ ๔๕๗๕

คลิกเข้าเว็บหอพักแจ่งหัวริน(ศธภ.๑) คลิกเข้าเว็บหอพักแจ่งหัวริน(ศธภ.๑) คลิกเข้าเว็บหอพักแจ่งหัวริน(ศธภ.๑) คลิกเข้าเว็บหอพักแจ่งหัวริน(ศธภ.๑) คลิกเข้าเว็บหอพักแจ่งหัวริน(ศธภ.๑) คลิกเข้าเว็บหอพักแจ่งหัวริน(ศธภ.๑) คลิกเข้าเว็บหอพักแจ่งหัวริน(ศธภ.๑) คลิกเข้าเว็บหอพักแจ่งหัวริน(ศธภ.๑) คลิกเข้าเว็บหอพักแจ่งหัวริน(ศธภ.๑) คลิกเข้าเว็บหอพักแจ่งหัวริน(ศธภ.๑)
eskisehir escort mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort malatya escort porno izle