เมนูหลัก

กลุ่มอำนวยการ

งานกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ

งานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา

งานกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล

กลุ่มบริหารงานบุคคล

แบบสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้142
mod_vvisit_counterวานนี้605
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้747
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา3367
mod_vvisit_counterเดือนนี้12830
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา16327
mod_vvisit_counterทั้งหมด1054069
เริ่มใช้เมื่อวันที่ 29 ส.ค.52

eşya depolama
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการภาค 15
สำนักงานศึกษาธิการภาค 15

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

(Integrity & Transparency Assessment: ITA)

ของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๕

pic

 

 
ร่วมการประชุมเพื่อพิจารณาผลการทบทวนบทบาท ภารกิจ หน้าที่ และอานาจ และการแบ่งหน่วยงานในสังกัด สป.

p26864.jpg - 88.66 Kb

วันที่ 26 สิงหาคม 2564 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 เข้าร่วมการประชุมเพื่อพิจารณาผลการทบทวนบทบาท ภารกิจ หน้าที่ และอานาจ และการแบ่งหน่วยงานในสังกัด สป. ที่สอดคล้องตามข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง และนโยบายของผู้บริหาร เพื่อประกอบการจัดทารายงานคาชี้แจงการแบ่ง ส่วนราชการภายในของ สป. ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom/Application)/ณ ห้องศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 โดยมี นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน

 
เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์และบวงสรวง การก่อสร้างอาคารโรงฝึกงาน 4,000 ตารางเมตร

p25864.jpg - 110.94 Kb

 

วันที่ 25 สิงหาคม 2564 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์และบวงสรวง การก่อสร้างอาคารโรงฝึกงาน 4,000 ตารางเมตร สถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 (เขตพื้นที่สันป่าตอง) อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับ


 

 
เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคม

p24864.jpg - 114.87 Kb

วันที่ 24 สิงหาคม 2564 นายชาตรี  ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระดับภาคผ่านระบบ/ZOOM/Meeting/จัดโดยกลุ่มพัฒนาการศึกษา โดยได้รับความร่วมมือจาก ศธจ.ในพื้นที่รับผิดชอบ (จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน) ได้ร่วมดำเนินการกับสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีความเชื่อมโยงการจัดการเรียนรู้ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ 

 
ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำปาง (กศจ. ลำปาง) ครั้งที่ 7/2564

p238641.jpg - 83.62 Kb

วันที่ 23 สิงหาคม 2564 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำปาง (กศจ. ลำปาง) ครั้งที่ 7/2564 ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นประธาน

 
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินการตามนโนบายของกระทรวงศึกษาธิการ

p238642.jpg - 79.10 Kb

วันที่ 23 สิงหาคม 2564 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินการตามนโนบายของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid19) และรับฟังแนวทางการจัดการศึกษาของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง (สำนักงาน กศน. จังหวัดลำปาง)

 
ba08642.jpg - 61.07 Kb
   กำหนดการ  click.gif - 3.31 Kb
 
ตรวจเยี่ยมและสร้างเครือข่าย รับฟังปัญหา และให้ข้อเสนอแนะ

p20864.jpg - 87.68 Kb

วันที่ 20 สิงหาคม 2564 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 ตรวจเยี่ยมและสร้างเครือข่าย รับฟังปัญหา และให้ข้อเสนอแนะการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พร้อมให้กำลังใจในการปฏิบัติงานแก่ผู้อำนวยการและบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ กศน.อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอนแสะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 
ตรวจเยี่ยมและสร้างเครือข่ายรับฟังปัญหา และให้ข้อเสนอแนะ

p198641.jpg - 89.34 Kb

วันที่ 19 สิงหาคม 2564 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 ตรวจเยี่ยมและสร้างเครือข่ายรับฟังปัญหา และให้ข้อเสนอแนะการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พร้อมให้กำลังใจในการปฏิบัติงานกับบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ กศน.อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 
ร่วมการประชุมเพื่อขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพ การศึกษาจังหวัด

p198642.jpg - 92.56 Kb

วันที่ 19 สิงหาคม 2564 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 ในฐานะรองประธาน กศจ. เข้าร่วมการประชุมเพื่อขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพ การศึกษาจังหวัด ผ่านกลไกของกศจ. ณ ห้องประชุมพิชชาภรณ์เฮาส์ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยนายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายนายชนก มากพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม

 
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและสร้างเครือข่าย รับฟังปัญหา และให้ข้อเสนอแนะ

p18864.jpg - 96.53 Kb

วันที่ 18 สิงหาคม 2564 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและสร้างเครือข่าย รับฟังปัญหา และให้ข้อเสนอแนะการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พร้อมให้กำลังใจในการปฏิบัติงานกับบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ กศน.อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและสร้างเครือข่าย รับฟังปัญหา และให้ข้อเสนอแนะ

p178642.jpg - 93.68 Kb

วันที่ 17 สิงหาคม 2564  นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและสร้างเครือข่าย รับฟังปัญหา และให้ข้อเสนอแนะการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พร้อมให้กำลังใจในการปฏิบัติงานกับผู้บริหารและบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ กศน. อำเภอดอยสะเก็ด, ศูนย์ กศน. อำเภอสันกำแพง และห้องสมุดเฉลิมราชกุมารีฯกศน. สันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

 
ร่วมประชุมผู้บริหารสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 8/2564

p178641.jpg - 89.52 Kb

วันที่ 17 สิงหาคม 2564 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 8/2564 ผ่าน ระบบการประชุมทางไกล (Zoom Application) ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 โดยมีนายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน

 
ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดี

p16864.jpg - 80.26 Kb

วันที่ 16 สิงหาคม 2564นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 พร้อมด้วยนางสุทธิพร สังข์ทอง รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรที่มาปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทำงานร่วมต้อนรับและแสดงความยินดี ในการนี้ศึกษาธิการภาค 15 ได้มอบแจกันดอกไม้พร้อมให้โอวาทในการปฏิบัติงานแก่ นายสุบิน ไชยยะ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สังกัด กศน. ที่มาช่วยราชการ เป็นระยะเวลา 1 ปี (1 สิงหาคม 2564 - 31 กรกฎาคม 2565) โดยมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ ณ กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา ณ บริเวณโถง ชั้น 1 สำนักงานศึกษาธิการภาค 15

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 1 of 83

ผู้บริหาร

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

หน่วยงานใน สป.ศธ

พยากรณ์อากาศ

betvakti elexusbet gorabet maksibet maltcasino milosbet quennbet setrabet atlantisbahis artoscasino dumanbet elitbahis fashionbet favoribahis hiltonbet liderbahis oslobet romabet vegabet yorkbet kalebet bet10bet bahislion bahislion bahislion betpark dakikbet dumanbet fenomenbet holiganbet kalebet kolaybet lordbahis olabahis onwin piabet pusulabet süper10bet vipbahis supertotobet mariobet
bahis bahis atlasbet baysansli bet10bet betkolik betsidney fashionbet gorabet holiganbet odeonbet romabet betasus betdoksan betgarden btcbahis casinoper casinovale coinbar eurocasino kazansana lesabahis mottobet trcasino trendbet nerobet bahistek
betgaranti betpark mariobet supertotobet tipobet betist kolaybet betmatik onwin
lordcasino
bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahissenin bahissenin bahissenin bahissenin bahissenin bahis com kralbet milanobet hilabet bahsegel
bahis siteleri betcup betebet betlike betovis betturkey betvole deneme bonusu veren siteler fenomenbet kalebet kralbet matadorbet milosbet piabet sahabet venusbet