งานกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ

งานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา

แบบสอบถาม

a162.jpg

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้107
mod_vvisit_counterวานนี้451
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้2129
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา4783
mod_vvisit_counterเดือนนี้20686
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา20087
mod_vvisit_counterทั้งหมด470781
เริ่มใช้เมื่อวันที่ 29 ส.ค.52

eşya depolama
สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๕
กำหนดการบำเพ็ญกุศลและฌาปนกิจศพ

ศธภ.15 ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวอู่ทองและไว้อาลัยแด่ ท่านนพรัตน์ อู่ทอง รองศึกษาธิการภาค 15 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 16

nopratk.jpg - 50.22 Kb

 

 
ประชุมร่วมเพื่อพิจารณากลั่นกรองรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมโครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ

p30463.gif - 252.79 Kb

วันที่ 30 เมษายน 2563 สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 จัดประชุมร่วมเพื่อพิจารณากลั่นกรองรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมโครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ม.ท.ศ. รุ่นที่ 12 ปี 2562 ภายใต้ มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)ระดับภาค ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ทำหน้าที่ประธานการประชุมฯ คณะกรรมการฯ ประกอบด้วย นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และ ธนาวัฒน์ คำราชศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน แทนผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และนายนิสิต ชายภักตร์ ศึกษาธิการภาค 15 ทำหน้าที่เลขานุการ ผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย ศึกษาธิการจังหวัดและเจ้าหน้าที่จากจังหวัดในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 15 ในที่ประชุมได้พิจารณากลั่นกรอง คัดเลือก คัดสรร พร้อมจัดลำดับความสำคัญ และสรุปรายชื่อผู้ที่ผ่านความเห็นชอบร่วมกัน จำนวน 8 ราย

 
ดำเนินการปรับลดเวลาและวันทำงานของข้าราช

p31363.gif - 118.93 Kb

 

วันที่ 31 มีนาคม 2563 สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 ดำเนินการปรับลดเวลาและวันทำงานของข้าราชการครูและบุคลากรสังกัดสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 และการให้บุคลากรปฏิบัติงานที่บ้าน (Work From Home) เพื่อให้สอดคล้องตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การปรับลดเวลาและวันทำงานของกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ ณ วันที่ 27 มีนาคม 2563 และการประชุมเร่งด่วน กรณีมาตรการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 

 
ศธภ.15 ร่วมวางพวงหรีดไว้อาลัยและเคารพศพ

p30363.gif - 570.49 Kb

วันที่ 30 มีนาคม 2563 นายนิสิต ชายภักตร์ และบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 ร่วมวางพวงหรีดไว้อาลัยและเคารพศพ จ.ส.อ.สุทัศน์ ศรีสว่าง คู่สมรส นางรัชนีภา ศรีสว่าง บุคลากร ศธภ.15 ณ วัดทุ่งหมื่นน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

 
ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัส โควิด-19

p26363.gif - 642.89 Kb

วันที่ 27 มีนาคม 2563 นายนิสิต ชายภักตร์ ศึกษาธิการภาค 15 สั่งการให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัส โควิด-19 บริเวณภายในและภายนอกอาคารสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(COVID-19)

 
ตั้งจุดคัดกรองตรวจวัดไข้เชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)

p24363.gif - 172.79 Kb

วันที่ 24 มีนาคม 2563 นายนิสิต ชายภักตร์ ศึกษาธิการภาค 15 สั่งการให้เจ้าหน้าที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 ตั้งจุดคัดกรองตรวจวัดไข้เชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)โดยให้ข้าราชการบุคลากรและผู้เข้ามาใช้บริการลงชื่่อตรวจวัดไข้ก่อนเข้าบริเวณสำนักงาน ทั้งนี้ได้จัดบริการแอลกอฮอล์เจลบริการทุกห้องทำงานและจุดใช้งานร่วม นอกจากนี้ ให้ข้าราชการที่เข้ารับการอบรมตามโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่"หลักสูตรข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 5 - 14 มีนาคม 2563 ให้หยุดปฏิบัติราชการและเฝ้าระวังตนเองโดยกักตัวอยู่ที่พักและให้รายงานอาการเพื่อทราบ เป็นเวลา 14 วัน

 
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการภาค 15

p12363.gif - 402.80 Kb

วันที่ 12 มีนาคม 2562 นายนิสิต ชายภักตร์ ศึกษาธิการภาค 15 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 กิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเงิน การคลัง การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐของสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 โดยสำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่พิจารณาให้ความอนุเคราะห์วิทยากร ได้แก่ นางลักษณา พงศ์ภิญโญโอภาส นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ และนางพัชรินทร์ ศรีดาว นักวิชาการคลังชำนาญการ กลุ่มเป้าหมาย คือ บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 เพื่อให้บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการ 15 มีความรู้ ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมายดังกล่าวและสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ

 
การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการ TFE (Teams For Education)

p6363.gif - 441.76 Kb

วันที่ 6 มีนาคม 2563 นายนิสิต ชายภักตร์ ศึกษาธิการภาค 15 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการ TFE (Teams For Education)โครงการ Coaching Teams และโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 เพื่อทบทวนผลการดำเนินการตามรูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษานำร่อง ภายใต้โครงการ TFE (Teams For Education) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และพิจารณากรอบแนวทางการดำเนินโครงการฯ ปีงบประมาณ 2563 ร่วมกันระหว่างสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบโครงการฯ จากสำนักงานศึกษาธิการภาค และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 15

 
ประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจงการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

p5363.gif - 466.65 Kb

 

วันที่ 5 มีนาคม 2563 นายนิสิต ชายภักตร์ ศึกษาธิการภาค 15 เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจงการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และจัดทำแผน กำกับ ติดตาม การปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 ภายใต้โครงการติดตามผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 15 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และประจำปีงบประมาณ 2563 โดยได้รับเกียรติจากนางสาวอัจฉรา รัตนบุญสิน หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ สป.ศธ. มาเป็นวิทยากร ผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานตัวชี้วัดคำรับรองของศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน และเจ้าหน้าที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 15

 

 
ตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda Based)

p28263.gif - 541.60 Kb

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 นายสุทิน แก้วพนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วย นางสุทธิพร สังข์ทอง ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผลและคณะ  นายกิตติ์ธเนศ ศรีสวัสดิ์ ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่, นายสยามรัฐ กุลประดิษฐ์ รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda Based) เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ณ โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ   อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายยงยุทธ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับ

 
ตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda Based)

p27263.gif - 297.47 Kb

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 นายสุทิน แก้วพนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วย นางสุทธิพร สังข์ทอง ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผลและคณะ พร้อมด้วย นายเดช ศิรินาม ศึกษาธิการจังหวัดลำพูน, นายสุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 1 และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda Based) เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ณ โรงเรียนวัดช้างค้ำ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน โดยมีนางธัญรักษ์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับ 

 
ประชุม กศจ.ลำพูน ครั้งที่ 3/2563

p25263.gif - 152.38 Kb

วันนี้ 25 กุมภาพันธ์ 2563เวลา นายนิสิต ชายภักตร์ ศึกษาธิการภาค 15 ร่วมประชุม กศจ.ลำพูน ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุมสารภี โรงเรียนเมธีวุฒิการ จังหวัดลำพูน

 
ร่วมงานวันการศึกษาเอกชนเชียงใหม่ ครั้งที่ 28

p18263.gif - 314.80 Kb

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 นายนิสิต ชายภักตร์ ศึกษาธิการภาค 15 เข้าร่วมงานวันการศึกษาเอกชนเชียงใหม่ ครั้งที่ 28 ร่วมมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่ครูผู้ได้รับรางวัล และรับฟังการบรรยายธรรมพาเพลิน โดยพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 
ลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

p52632.gif - 457.53 Kb

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. นางสาวชฎารัตน์  สิงหเดชากุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่15 ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 เรื่องสถานศึกษาที่มีผล O-NET ระดับมัธยมศึกษาที่อยู่ในระดับสูง ณ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยมี นายบรรพ์  ใสแจ่ม ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ดร.ประจักษ์  สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35  นายพูลศักดิ์  จิตสว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  รวมทั้งคณะผู้บริหารและครูของ โรงเรียน บุญวาทย์วิทยาลัย ให้การต้อนรับ

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 1 of 64

ผู้บริหาร

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

หน่วยงานใน สป.ศธ

พยากรณ์อากาศ

bolu escort nigde escort aksaray escort corum escort mardin escort rize escort
xnxx izle

หอพักแจ่งหัวลิน(ศธภ.๑๕)เปิดให้บริการแล้ว

ติดต่อได้ที่ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๕

โทร ๐ ๕๓๒๒ ๑๔๑๓ โทรสาร ๐ ๕๓๒๑ ๔๕๗๕