งานกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ

งานกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล

งานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา

กลุ่มอำนวยการ

แบบสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้134
mod_vvisit_counterวานนี้1496
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้7899
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา9613
mod_vvisit_counterเดือนนี้32296
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา48117
mod_vvisit_counterทั้งหมด831153
เริ่มใช้เมื่อวันที่ 29 ส.ค.52

eşya depolama
ข้อมูลปีการศึกษา 2556   

++ ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2556    Pdf
++ ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด     Pdf
++ ข้อมูลรายงานการวิเคราะห์สภาพการจัดการศึกษาของประเทศไทย (EFA)  Pdf    Excel   
++ ข้อมูลโรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2556                                      
     ชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน         
++ ข้อมูล O-Net ปีการศึกษา 2555   ป.6    ม.3    ม.6

ข้อมูลปีการศึกษา 2555  คลิกที่นี่  

ปีการศึกษา 2554

ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป

ตารางที่ ๑. สภาพสังคมและการปกครอง เขตตรวจราชการที่ ๑๕ และ ๑๖

               จำแนกตามเขตตรวจราชการ จังหวัด และโดยภาพรวม  


ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา

ตารางที่ ๒. จำนวนสถานศึกษา นักเรียน/นักศึกษา ห้องเรียน และครู/อาจารย์

                ปีการศึกษา ๒๕๕๔ จำแนกตามสังกัด เขตตรวจราชการโดยภาพรวม                 

ตารางที่ ๓.จำนวนสถานศึกษาทั้งกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงอื่นๆ

                การศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๔  จำแนกประเภทการจัด                                                

ตารางที่ ๔. จำนวนสถานศึกษาในเขตรวจราชการที่ ๑๕ และ ๑๖/จังหวัด 

                ปีการศึกษา ๒๕๕๔ จำแนกตามประเภทการจัดการศึกษา                                                         

ตารางที่ ๕. จำนวนห้องเรียนในกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงอื่นๆ 

                ปีการศึกษา ๒๕๕๔ จำแนกตามประเภทการจัดการศึกษา                                                         

ตารางที่ ๖. จำนวนห้องเรียนในเขตตรวจราชการที่ ๑๕ และ ๑๖/จังหวัด  

                ปีการศึกษา ๒๕๕๔ จำแนกตามประเภทการจัดการศึกษา                                                       

ตารางที่ ๗. จำนวนนักเรียน/นักศึกษาในกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงอื่นๆ  

                ปีการศึกษา ๒๕๕๔ จำแนกตามประเภทการจัดการศึกษา                                                       

ตารางที่ ๘. จำนวนนักเรียน/นักศึกษาในเขตรวจราชการที่ ๑๕ และ ๑๖/จังหวัด  

                ปีการศึกษา ๒๕๕๔ จำแนกตามประเภทการจัดการศึกษา                                                         

ตารางที่ ๙. จำนวนครู/อาจารย์ ในกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงอื่นๆ  

                ปีการศึกษา ๒๕๕๔ จำแนกตามประเภทการจัดการศึกษา                                                         

ตารางที่ ๑๐.จำนวนครู/อาจารย์ในเขตตรวจราชการที ๑๕ และ ๑๖/จังหวัด  

                 ปีการศึกษา ๒๕๕๔ จำแนกตามประเภทการจัดการศึกษา                                                     

ตารางที่ ๑๑.จำนวนสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตตรวจราชการ 

                ที่ ๑๕ และ ๑๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ จำแนกตามระดับที่เปิดสอน                                           

ตารางที่ ๑๒.จำนวนสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ 

                การศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ.ในเขตตรวจราชการที่ ๑๕ และ ๑๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๔

                เฉพาะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา)                                                            

ตารางที่ .จำนวนห้องเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตตรวจราชการที่ ๑๕ และ ๑๖/จังหวัด  

                ปีการศึกษา ๒๕๕๔ จำแนกตามระดับการศึกษา                                                                    

ตารางที่ .จำนวนห้องเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ.

                ในเขตตรวจราชการที่ ๑๕ และ ๑๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๔

                (เฉพาะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา)                                                           

ตารางที่ .จำนวนห้องเรียนสังกัด สช.ในเขตตรวจราชการที่ ๑๕ และ ๑๖/จังหวัด  

                ปีการศึกษา ๒๕๕๔ จำแนกตามระดับการศึกษา                                                                          

ตารางที่ .จำนวนห้องเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประเภทสามัญศึกษา)   

                ในเขตตรวจราชการที่ ๑๕ และ ๑๖/จังหวัด

                 ปีการศึกษา ๒๕๕๔ จำแนกตามสังกัด             

ตารางที่ ๑๗.จำนวนนักเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตตรวจราชการที่ ๑๕ และ ๑๖  

                 เขตพื้นที่การศึกษาจังหวัด/ ที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

                 ปีการศึกษา ๒๕๕๔ จำแนกตามระดับการศึกษา                                                                                                        

ตารางที่ .จำนวนนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ.  

                ในเขตตรวจราชการที่ ๑๕ และ ๑๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๔

                (เฉพาะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา)                                         

ตารางที่ ๑๙. จำนวนนักเรียนสังกัด สช.ในเขตตรวจราชการที่ ๑๕ และ ๑๖  

                 เขตพื้นที่การศึกษา/จังหวัด /ที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

                 ปีการศึกษา ๒๕๕๔      จำแนกตามระดับการศึกษา                                                                                                        

ตารางที่ ๒๐.จำนวนนักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานในกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงอื่นๆ

                 ในเขตตรวจราชการที่ ๑๕ และ ๑๖ /เขตพื้นที่การศึกษา/จังหวัด /

                 ปีการศึกษา ๒๕๕๔  จำแนกตามสังกัด                                                                                                              

ตารางที่ ๒๑. จำนวนครูในกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงอื่นๆ  

                 ในเขตตรวจราชการที่๑๕ และ ๑๖ /เขตพื้นที่การศึกษา/

                 จังหวัดที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๕๔ จำแนกตามสังกัด                                                                                          

ตารางที่ ๒๒. จำนวนครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ.

                 ในเขตตรวจราชการที่ ๑๕ และ ๑๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๔

                 (เฉพาะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา)                                                            

ตารางที่ ๒๓. จำนวนสถานศึกษาที่จัดการศึกษาประเภทอาชีวศึกษาสังกัด สอศ. และ สช

                 ในเขตตรวจราชการที่ ๑๕ และ๑๖/จังหวัด ปีการศึกษา ๒๕๕๔ จำแนกตาม

                 ระดับที่เปิดสอน                                                                                                                        

ตารางที่ . จำนวนสถานศึกษาที่จัดการศึกษาประเภทอาชีวศึกษาสังกัด สอศ. และ สช

                 ในเขตตรวจราชการ ที่๑๕ และ๑๖/จังหวัด ปีการศึกษา ๒๕๕๔ จำแนกตามสังกัด             

 ตารางที่ ๒๕. จำนวนห้องเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาประเภทอาชีวศึกษา 

                   เขตตรวจราชการที่ ๑๕ และ ๑๖ /จังหวัด/ สถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๔

                  จำแนกตามระดับการศึกษา                                                                                                      

ตารางที่ ๒๖.จำนวนนักเรียน/นักศึกษาในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาประเภทอาชีวศึกษา

                 สังกัด สอศ และ สังกัด สช. เขตตรวจราชการที่ ๑๕ และ ๑๖ /จังหวัด

                 สถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๔ จำแนกตามระดับการศึกษา                                 

ตารางที่ .จำนวนนักเรียน/นักศึกษาในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาประเภทอาชีวศึกษา 

                 สังกัด สอศ.และสังกัด สช.ในเขตตรวจราชการที่ ๑๕ และ ๑๖/จังหวัด

                 ปีการศึกษา ๒๕๕๔  จำแนกตามสังกัด                                                                                        

ตารางที่ ๒๘.จำนวนครู/บุคลากรสายสอนประเภทอาชีวศึกษา สังกัด สอศ.  

                  และสังกัด สช. ในเขตตรวจราชการที่ ๑๕ และ ๑๖/จังหวัด/สถานศึกษา
                  ปีการศึกษา ๒๕๕๔                                                                                                                         

ตารางที่.จำนวนครูในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาประเภทอาชีวศึกษาเขตตรวจราชการ    

                 ที่ ๑๕ และ ๑๖ จังหวัด ปีการศึกษา ๒๕๕๔ จำแนกตามสังกัด                                               

ตารางที่ ๓๐.จำนวนสถานศึกษาที่จัดการศึกษาประเภทอุดมศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  

                 และกระทรวงอื่นๆ ในเขตตรวจราชการที่ ๑๕ และ ๑๖ /จังหวัด ปีการศึกษา

                 ๒๕๕๔ จำแนกตามสังกัด                                                                                                              

ตารางที่ ๓๑. จำนวนนักศึกษาในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาประเภทอุดมศึกษา  

                 ในเขตตรวจราชการที่ ๑๕ และ ๑๖ /จังหวัด /สถานศึกษา

                 ปีการศึกษา ๒๕๕๔ จำแนกตามสังกัด                                                                                                              

ตารางที่ ๓๒.จำนวนนักศึกษาสถานศึกษาที่จัดการศึกษาประเภทอุดมศึกษา  

                 ของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงอื่นๆ ในเขตตรวจราชการ  

                 ที่ ๑๕ และ ๑๖ จังหวัดสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๔ จำแนกตามสังกัด                           

ตารางที่ ๓๓.จำนวนคณาจารย์ในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาประเภทอุดมศึกษา ของรัฐ  

                 และเอกชนในเขตตรวจราชการที่ ๑๕ และ๑๖ /จังหวัด/สถานศึกษา    

                 ปีการศึกษา ๒๕๕๔ จำแนกตามสังกัด                                                                                       

ตารางที่. จำนวนคณาจารย์ในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาประเภทอุดมศึกษา

                  ของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงอื่นๆ ในเขตตรวจราชการที่ ๑๕ และ ๑๖

                  ปีการศึกษา  ๒๕๕๔ จำแนกตามสังกัด                                                                                                              

ตารางที่.การจัดการศึกษานอกระบบการศึกษาของ กศน. 

                 ในเขตตรวจราชการที่ ๑๕ และ ๑๖  จังหวัด/ ปีการศึกษา ๒๕๕๔                                                                                                          

ตารางที่ ๓๖. จำนวนเรียนการศึกษานอกระบบโรงเรียนของ กศน. ในเขตตรวจราชการ  

                 ที่ ๑๕ และ ๑๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ จำแนกตามระดับการศึกษา                                           

ตารางที่ ๓. จำนวนครูและบุคลากรที่ทำหน้าที่สอน ของการศึกษานอกระบบโรงเรียน กศน.        

                 ในเขตตรวจราชการที่ ๑๕ และ ๑๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ จำแนกตามประเภท   

 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา๒๕๕๓                

ตารางที่ ๓๘. คะแนนเฉลี่ย (O-Net) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

                 ปีการศึกษา ๒๕๕๓ เขตตรวจราชการที่ ๑๕ และ ๑๖

                 จำแนกตามสังกัดและกลุ่มสาระวิชา                                                                          

ตารางที่ ๓๙. คะแนนเฉลี่ย (O-Net) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

                 ปีการศึกษา ๒๕๕๓ เขตตรวจราชการที่ ๑๕ และ ๑๖

                 จำแนกตามจังหวัดและกลุ่มสาระวิชา                                                                       

ตารางที่ ๔๐.  คะแนนเฉลี่ย (O-Net) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  

                  ปีการศึกษา ๒๕๕๓ เขตตรวจราชการที่ ๑๕ และ ๑๖

                 จำแนกตามสังกัดและกลุ่มสาระวิชา                                                                         

ตารางที่ .  คะแนนเฉลี่ย (O-Net) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  

                  ปีการศึกษา ๒๕๕๓ เขตตรวจราชการที่ ๑๕ และ ๑๖

                  จำแนกตามจังหวัดและกลุ่มสาระวิชา                                                                       

ตารางที่ .  คะแนนเฉลี่ย (O-Net) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

                  ปีการศึกษา ๒๕๕๓ เขตตรวจราชการที่ ๑๕ และ ๑๖

                  จำแนกตามสังกัดและกลุ่มสาระวิชา                                                                         

ตารางที่ .  คะแนนเฉลี่ย (O-Net) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

                  ปีการศึกษา ๒๕๕๓ เขตตรวจราชการที่ ๑๕ และ ๑๖

                  จำแนกตามจังหวัดและกลุ่มสาระวิชา                                                                        

ข้อมูลรายชื่อสถานศึกษา

จังหวัดเชียงใหม่   เขต   เขต    เขต    เขต   เขต  เขต                                

จังหวัดลำปาง      เขต ๑   เขต ๒   เขต ๓

จังหวัดลำพูน       เขต ๑   เขต ๒

จังหวัดเชียงราย   เขต ๑   เขต ๒  เขต ๓   เขต ๔

จังหวัดพะเยา      เขต ๑   เขต ๒

จังหวัดแพร่         เขต ๑   เขต ๒

จังหวัดน่าน         เขต ๑    เขต ๒
รายชื่อสถานศึกษาสังกัด สช. 
รายชื่อโรงเรียนดีประจำตำบล เขตตรวจราชการที่ ๑๕ และ ๑๖   
 

รายชื่อโรงเรียนมัธยมศึกษา

 

  ผลการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) รอบสอง ของสถานศึกษาในเขตตรวจราชการที่ ๑๕ และ ๑๖  
 

ผู้บริหาร

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

หน่วยงานใน สป.ศธ

พยากรณ์อากาศ

betebet
güvenilir casino siteleri hilbet güvenilir casino siteleri tipobet
iddaa programı marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis restbet canlı skor süperbahis
betsdot
bahissenin bahissenin
Lidyabetbahis.com Lidyabet9.com
betlio betlio betsoo
bahigo betmaxi lirabet lesabahis ligobet perabet sekabet betist mariobet
1xbet asyabahis betebet betgaranti betlike betvole cebahis cebahis cebahis ligobet pinbahis polobet verabet
lidyabetuyelik.info lidyabet3.com
bahissenin tipobet
betmatik