งานกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ

งานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ความพึงพอใจในการให้บริการเว็บใซต์ ศธภ.๑๕

ท่านพึงพอใจต่อสารสนเทศของ ศธภ.๑๕ ในระดับใด
 

แบบสอบถาม

a162.jpg

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้316
mod_vvisit_counterวานนี้816
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้2462
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา4268
mod_vvisit_counterเดือนนี้15024
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา15383
mod_vvisit_counterทั้งหมด407904
เริ่มใช้เมื่อวันที่ 29 ส.ค.52

ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 55
Written by penporn   
Tuesday, 30 November 1999 07:00

** ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2555 **

 

 

ตารางที่ 1

 สภาพสังคมและการปกครอง กลุ่มจังหวัดที่ 15 และ 16 จำแนกตามกลุ่มจังหวัด/ 

PDF

จังหวัด  และโดยภาพรวม


ตารางที่ 2 จำนวนสถานศึกษา นักเรียน/นักศึกษา ห้องเรียน และครู/อาจารย์ ปีการศึกษา 2555 PDF

 

ของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงอื่น ๆ ในกลุ่มจังหวัดที่ 15 และ 16 

 

 

ตารางที่ 3

จำนวนสถานศึกษาทั้งกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงอื่น ๆ จำแนกตามระดับ/

PDF

ประเภทการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2555

ตารางที่ 4

 จำนวนสถานศึกษาในกลุ่มจังหวัดที่ 15 และ 16 ปีการศึกษา 2555 จำแนกเป็นรายจังหวัด  และระดับ/ประเภทการจัดการศึกษา


PDF

ตารางที่ 5

 จำนวนห้องเรียนในกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงอื่น ๆ ปีการศึกษา 2555 จำแนกตาม  ระดับ/ประเภทการจัดการศึกษา


PDF

ตารางที่ 6

 จำนวนห้องเรียนในกลุ่มจังหวัดที่ 15 และ 16 ปีการศึกษา 2555 จำแนกเป็นรายจังหวัดและ  ระดับ/ประเภทการจัดการศึกษา


PDF

ตารางที่ 7

 จำนวนนักเรียน/นักศึกษาในกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงอื่น ๆ ปีการศึกษา 2555  จำแนกตามระดับ/ประเภทการจัดการศึกษา  


PDF

ตารางที่ 8

 จำนวนนักเรียน/นักศึกษาในกลุ่มจังหวัดที่ 15 และ 16 ปีการศึกษา 2555 จำแนกเป็นราย  จังหวัดและระดับ/ประเภทการจัดการศึกษา

 

PDF

ตารางที่ 9

 จำนวนครู/อาจารย์ ในกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงอื่น ๆ ปีการศึกษา 2555

 ำแนกตามระดับ/ประเภทการจัดการศึกษา  


PDF

ตารางที่ 10

 จำนวนครู/อาจารย์ในกลุ่มจังหวัดที่ 15 และ 16 ปีการศึกษา 2555 จำแนกเป็น

PDF

 

 รายจังหวัดและระดับ/ประเภทการจัดการศึกษา


 

ตารางที่ 11

 จำนวนสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในกลุ่มจังหวัดที่ 15 และ 16

PDF

 

 ปีการศึกษา2555 จำแนกตามสังกัด  


 

ตารางที่ 12

 จำนวนสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา

PDF

 

 ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในกลุ่มจังหวัดที่ 15 และ 16 ปีการศึกษา 2555

 

 

 (เฉพาะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา)


 

ตารางที่ 13  จำนวนห้องเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด สพฐ. ประเภท PDF

 

 สามัญศึกษา ในกลุ่มจังหวัดที่ 15 และ 16 ปีการศึกษา 2555 

 

 จำแนกเป็นรายจังหวัดและระดับการศึกษา


ตารางที่ 14

 จำนวนห้องเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด สพฐ. 

PDF

 

 ในกลุ่มจังหวัดที่ 15 และ 16 ปีการศึกษา 2555 จำแนกเป็นรายจังหวัด

 

 

 และระดับการศึกษา(สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา)


 

ตารางที่ 15

 จำนวนห้องเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด สช. 

PDF

 

 ในกลุ่มจังหวัดที่ 15 และ 16 ปีการศึกษา 2555 จำแนกเป็น

 

 รายจังหวัดและระดับการศึกษา


ตารางที่ 16

 จำนวนห้องเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประเภทสามัญศึกษา)

PDF

 

 ในกลุ่มจังหวัดที่ 15 และ 16 ปีการศึกษา 2555 จำแนกเป็นรายจังหวัดและสังกัด

 

 

 

 

ตารางที่ 17

 จำนวนนักเรียนสังกัด สพฐ. ในกลุ่มจังหวัดที่ 15 และ 16 ในสถานศึกษาที่

PDF

 

 จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2555 จำแนกตามระดับการศึกษา


 

 

 

 

ตารางที่ 18

จำนวนนักเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด สพฐ.ในกลุ่มจังหวัด

PDF

 

ที่ 1 5และ 16 ปีการศึกษา 2555 จำแนกเป็นสังกัดตามระดับการศึกษา

 

 

(สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา)


 

ตารางที่ 19

 จำนวนนักเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประเภทสามัญศึกษา สังกัด สช. ใน  กลุ่มจังหวัดที่ 15 และ 16 ปีการศึกษา 2555 จำแนกตามระดับการศึกษา  

            

PDF

ตารางที่ 20

 จำนวนนักเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประเภทสามัญศึกษาในกลุ่มจังหวัดที่  15 และ 16 ปีการศึกษา 2555 จำแนกเป็นรายจังหวัดและสังกัด

 

PDF

ตารางที่ 21

 จำนวนครูในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประเภทสามัญศึกษาในกลุ่มจังหวัดที่ 15  และ 16 ปีการศึกษา 2555 จำแนกตามสังกัด             


PDF

ตารางที่ 22

 จำนวนครูในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประเภทสามัญศึกษา สังกัด สพฐ.

 ในกลุ่มจังหวัดที่ 15 และ 16 ปีการศึกษา 2555 จำแนกเป็นสำนักงานเขตพื้นที่

 การศึกษามัธยมศึกษา


PDF

ตารางที่ 23

 จำนวนสถานศึกษาที่จัดการศึกษาอาชีวศึกษาสังกัด สอศ. และ สช.

 ในกลุ่มจังหวัดที่ 15และ 16 ปีการศึกษา 2555      

จำแนกเป็นรายจังหวัดและระดับที่เปิดสอน

 

PDF

ตารางที่ 24

 จำนวนสถานศึกษาที่จัดการศึกษาอาชีวศึกษาสังกัด สอศ. และ สช.

 ในกลุ่มจังหวัดที่ 15 และ 16 จังหวัด ปีการศึกษา 2555 

PDF

จำแนกเป็นรายจังหวัดและสังกัด


ตารางที่ 25

 จำนวนห้องเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาอาชีวศึกษา สังกัด สช.

 กลุ่มจังหวัดที่ 15 และ  16 สถานศึกษา ปีการศึกษา 2555 

PDF

 จำแนกเป็นรายจังหวัดและระดับการศึกษา


ตารางที่ 26

 จำนวนนักเรียน/นักศึกษาในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาอาชีวศึกษา สังกัด สอศ.

 และ สังกัด  สช. กลุ่มจังหวัดที่ 15 และ 16 ปีการศึกษา 2555 

 จำแนกเป็นรายจังหวัดและระดับการศึกษา

 

PDF

ตารางที่ 27

 จำนวนนักเรียน/นักศึกษาในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาอาชีวศึกษา สังกัด สอศ.และสังกัด  สช.ในกลุ่มจังหวัดที่ 15 และ 16 ปีการศึกษา 2555 จำแนกเป็นรายจังหวัดและสังกัด


PDF

ตารางที่ 28

 จำนวนครู/บุคลากรสายผู้สอนในสถานศึกษาอาชีวศึกษา สังกัด สอศ.และสังกัด สช.

 ในกลุ่มจังหวัดที่ 15 และ 16 ปีการศึกษา 2555 จำแนกเป็นรายจังหวัด


PDF

ตารางที่ 29

 จำนวนครู/บุคลากรสายผู้สอนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาอาชีวศึกษา กลุ่มจังหวัดที่ 15  และ 16 ปีการศึกษา 2555 จำแนกเป็นรายจังหวัดและสังกัด


PDF

ตารางที่ 30

 จำนวนสถานศึกษาที่จัดการศึกษาอุดมศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

 และกระทรวงอื่น ๆ ในกลุ่มจังหวัดที่ 15 และ 16 ปีการศึกษา 2555 

PDF

 จำแนกเป็นรายจังหวัดและสังกัด


ตารางที่ 31

 จำนวนนักศึกษาในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาอุดมศึกษา ในกลุ่มจังหวัดที่ 15 

 และ 16 ปีการศึกษา 2555 จำแนกเป็นรายจังหวัดและสังกัด  

   

PDF

ตารางที่ 32

 จำนวนนักศึกษาในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาอุดมศึกษาของกระทรวงศึกษาศึกษาธิการ และ กระทรวงอื่น ๆ ในกลุ่มจังหวัดที่ 15 และ 16 ปีการศึกษา 2555 

จำแนกเป็นรายจังหวัดและสังกัด

 

PDF

ตารางที่ 33

 จำนวนคณาจารย์ในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน

 ในกลุ่มจังหวัดที่ 15 และ 16 ปีการศึกษา 2555 จำแนกเป็นรายจังหวัดและสังกัด

  

PDF

ตารางที่ 34

 จำนวนคณาจารย์ในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาอุดมศึกษาของกระทวงศึกษาธิการ

 และ กระทรวงอื่น ๆ ในกลุ่มจังหวัดที่ 15 และ 16 ปีการศึกษา 2555 

 จำแนกเป็นรายจังหวัดและ สังกัด


PDF

ตารางที่ 35

 จำนวนสถานศึกษาสังกัด กศน. ในกลุ่มจังหวัดที่ 15 และ 16 ปีการศึกษา 2555


PDF

ตารางที่ 36

 จำนวนนักศึกษาการศึกษานอกระบบของ กศน.ในกลุ่มจังหวัดที่ 15 และ 16

 ปีการศึกษา 2555 จำแนกตามระดับการศึกษา

PDF


 

 

ผู้บริหาร

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

หน่วยงานใน สป.ศธ

พยากรณ์อากาศ

bolu escort nigde escort aksaray escort corum escort mardin escort rize escort
betticket
deneme bonusu veren siteler
en güvenilir bahis siteleri

หอพักแจ่งหัวลิน(ศธภ.๑๕)เปิดให้บริการแล้ว

ติดต่อได้ที่ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๕

โทร ๐ ๕๓๒๒ ๑๔๑๓ โทรสาร ๐ ๕๓๒๑ ๔๕๗๕