งานกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ

งานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ความพึงพอใจในการให้บริการเว็บใซต์ ศธภ.๑๕

ท่านพึงพอใจต่อสารสนเทศของ ศธภ.๑๕ ในระดับใด
 

แบบสอบถาม

a162.jpg

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้136
mod_vvisit_counterวานนี้151
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้642
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา1779
mod_vvisit_counterเดือนนี้4924
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา5528
mod_vvisit_counterทั้งหมด288368
เริ่มใช้เมื่อวันที่ 29 ส.ค.52

งานชุมนุมลูกเสือโลกครั้งที่ 22

หลักเกณฑ์การสอบคัดเลือก ลูกเสือ เนตรนารี  ไปร่วมงานชุมนุมลูกเสือโลก  ครั้งที่ ๒๒ ณ ประเทศสวีเดน

 

      สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับสำนักงาน

ลูกเสือแห่งชาติ กำหนดคัดเลือกลูกเสือเนตร-นารี   ผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม   เป็นผู้แทนคณะลูกเสือไทยไปร่วม

งานชุมนุมลูกเสือโลก  ครั้งที่  ๒๒  ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในระหว่างวันที่  ๒๗  กรกฎาคม   สิงหาคม  ๒๕๕๔

ณ ค่าย Rinkaby Kristianstad,ประเทศสวีเดน โดยมีทุนสนับสนุนการเดินทางให้ลูกเสือ-เนตรนารี จำนวน ๔๘ คน

ที่ผ่านการสอบคัดเลือก(สอบ    ครั้ง รอบแรกคัดเลือกไว้ภาคละ  ๒๕  คน/รอบสุดท้ายคัดเลือกไว้  ๑๒  คน)

ซึ่งจะ คัดเลือกตัวแทนลูกเสือ-เนตรนารี   ภาคกลาง    ภาคเหนือ  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ ที่มีคุณสมบัติ

เหมาะสมเป็นผู้แทนคณะลูกเสือไทย ไปร่วมงานชุมนุม ฯ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ดังนี้

 

๑.คุณสมบัติลูกเสือ-เนตรนารี ผู้สมัครสอบ

   ๑.๑ ลูกเสือ-เนตรนารี มีอายุระหว่าง ๑๔-๑๗ ปี (เกิดระหว่างวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๓๖ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๔๐)

   .๒ มีทักษะภาษอังกฤษดี - ดีมาก

   ๑.๓ มีทักษะด้านลูกเสือ (ผ่านวิชาพิเศษ อย่างน้อย ๕ วิชา)

   ๑.๔ มีความรู้ความสามารถพิเศษในด้านต่าง ๆ เช่น ดนตรี นาฏศิลป์ ขับร้อง มวยไทย ฯลฯ

         (นำหลักฐานมาแสดงในวันสอบ)

   ๑.๕ มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี

   ๑.๖ มีสุขภาพจิตและร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคภัย ไข้เจ็บร้ายแรง

         (ลูกเสือควรมีส่วนสูง ๑๖๕ ซม./เนตรนารี ส่วนสูง ๑๕๕ ซม. ขึ้นไป)

   ๑.๗  ได้รับสนับสนุนจากผู้ปกครอง/สถานศึกษาให้ไปร่วมงานชุมนุมฯ

 

๒. วิธีการ

     ๒.๑ วิธีการสอบ - สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ สอบทักษะลูกเสือ (เน้นภาษาอังกฤษ)

     ๒.๒ การแต่งกาย ผู้สมัครสอบ ต้องแต่งชุดเครื่องแบบลูกเสือ-เนตรนารี  ในวันสอบ

 

๓. สถานที่ วัน  เวลา สมัคร และสอบ

     ๓.๑ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ ๒๘  ธันวาคม  ๒๕๕๓  ณ สำนักบริหารยุทธศาสตร์และ

บูรณาการการศึกษาที่ ๑ หรือทางโทรสารหมายเลข ๐ ๕๓๒๑ ๔๕๗๕

     ๓.๒ กำหนดสอบ  สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ สอบทักษะลูกเสือ (เน้นภาษาอังกฤษ)

ในวันศุกร์ที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๔ เวลา  ๐๙.๐๐น. เป็นต้นไป ณ สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ ๑

 

๔. ประกาศผลสอบ

      ประกาศผลสอบในจันทร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๓ ณ. สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ ๑

เบอร์โทรศัพท์หมายเลข ๐ ๕๓๒๒ ๑๔๑๓ ต่อ ๑๖ หรือที่ www.strategy1.moe.go.th

 

 

 ดาวน์โหลด     ใบสมัคร 

............................

 

ผู้บริหาร

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

หน่วยงานใน สป.ศธ

พยากรณ์อากาศ

หอพักแจ่งหัวลิน(ศธภ.๑๕)เปิดให้บริการแล้ว

ติดต่อได้ที่ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๕

โทร ๐ ๕๓๒๒ ๑๔๑๓ โทรสาร ๐ ๕๓๒๑ ๔๕๗๕