งานกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ

งานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ความพึงพอใจในการให้บริการเว็บใซต์ ศธภ.๑๕

ท่านพึงพอใจต่อสารสนเทศของ ศธภ.๑๕ ในระดับใด
 

แบบสอบถาม

a162.jpg

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้75
mod_vvisit_counterวานนี้286
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้629
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา1938
mod_vvisit_counterเดือนนี้5479
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา9711
mod_vvisit_counterทั้งหมด318613
เริ่มใช้เมื่อวันที่ 29 ส.ค.52

ประกาศรับสมัครขอรับทุนมูลนิธิตาเฮอร์

มูลนิธิตาเฮอร์สยามวาลาเพื่อการศึกษา ร่วมกับ

สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษา ที่ ๑ 

โดยมูลนิธิฯ ประสงค์จะสนับสนุนงบประมาณแก่สถานศึกษาเพื่อดำเนินโครงการ
เสริมสร้างประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์   ด้านคณิตศาสตร์   ศิลปะศาสตร์

ภาษาไทย “๑ โรงเรียน ๑ นวัตกรรม” จำนวน  ๒๐  โครงการ ๆ ละไม่เกิน 
๓๐,๐๐๐  บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)ในการนี้จึงขอเชิญสถานศึกษาในระดับ
ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาที่สนใจเสนอโครงการเพื่อเข้ารับการคัดเลือก
โครงการที่เหมาะสมเพื่อขอรับงบประมาณดังกล่าวข้างต้น 
โดยส่งโครงการไปยังสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ ๑
ได้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่  ๑๕  สิงหาคม ๒๕๕๔

 

รายละเอียดองค์ประกอบของโครงการ

 

1.       ชื่อโครงการ.....................................หมวดวิชา...................................

2.       คณะทำงาน

3.       ที่ปรึกษา

4.       แนวคิด/ที่มา/ความสำคัญ/หลักการและเหตุผล

5.       วัตถุประสงค์/จุดมุ่งหมาย

6.       เป้าหมาย/ผลผลิต

7.       ขั้นตอนการดำเนินงาน/วิธีศึกษา

8.       แหล่ง/สถานศึกษา (ถ้ามี)

9.       งบประมาณ (ให้ระบุค่าใช้จ่ายที่ใช้ในโครงงานฯ ยกเว้นการลงทุนครุภัณฑ์)

10.   วัสดุ  อุปกรณ์

11.   ระยะเวลาดำเนินงาน

12.   ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

13.   การติดตามประเมินผลและการรายงานผลการดำเนินโครงงาน

14.   ผู้เสนอโครงการ (ครูผู้รับผิดชอบ)

15.   ผู้อนุมัติโครงการ (ผู้อำนวยการสถานศึกษา)

 

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

คุณปิยะมาศ  ปันทนา  โทร 053-221413 ต่อ 16 มือถึอ 084-0435972

E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

คุณพันธุ์ทิพย์ โลราช โทร 053-221413 ต่อ 16   มือถึอ 084-0455787

E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

 

 

ผู้บริหาร

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

หน่วยงานใน สป.ศธ

พยากรณ์อากาศ

หอพักแจ่งหัวลิน(ศธภ.๑๕)เปิดให้บริการแล้ว

ติดต่อได้ที่ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๕

โทร ๐ ๕๓๒๒ ๑๔๑๓ โทรสาร ๐ ๕๓๒๑ ๔๕๗๕