เมนูหลัก

กลุ่มอำนวยการ

งานกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ

งานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา

งานกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล

กลุ่มบริหารงานบุคคล

แบบสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้261
mod_vvisit_counterวานนี้1449
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้9808
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา11107
mod_vvisit_counterเดือนนี้37952
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา28996
mod_vvisit_counterทั้งหมด1164008
เริ่มใช้เมื่อวันที่ 29 ส.ค.52

eşya depolama

 @ --> ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซตสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 

สำนักงานศึกษาธิการภาค 15
ตรวจเยี่ยมสนามสอบครูผ้ช่วย
Written by ชัยเสน   

p234582

วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๘ นางสุทธิพร สังข์ทอง ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ พร้อมด้วย นางสุกัญญา นุนพนักสัก นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ตรวจเยี่ยมและสังเกตการณ์การดำเนินการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ ๒๕๕๘ ณ  โรงเรียนลำปางกัลยาณี จังหวัดลำปาง

 
ประชุมรับฟังความคิดเห็น
Written by ชัยเสน   

วันที่ ๒๑ เมษายน  ๒๕๕๘  นายวิมล จำนงบุตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็น การจัดทำ “รายงานทิศทางการพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน” โดยมี ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษา นายประเทือง ทรัพย์เกิด ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ และหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่ เข้าร่วมให้ความคิดเห็น ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

 
รดน้ำขอพรผู้อำนวยการสำนักฯ

วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๘ นายประเทือง ทรัพย์เกิด ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ พร้อมคณะข้าราชการและบุคลากร สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ รดน้ำขอพรจาก ผู้อำนวยการสำนักฯ ที่เกษียณอายุ เพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทยและประเพณีที่สำคัญของไทย เนื่องในวันสงกรานต์

 
รดน้ำขอพร

วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๘ นายประเทือง ทรัพย์เกิด ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ ร่วมงาน ประเพณีสงกรานต์ ศึกษาธิการสืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปี ๒๕๕๘ โดยร่วมรดน้ำขอพรจาก ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ณ อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร 

 
โครงการเสริมพื้นฐานทุนทางสังคมฯจังหวัดลำพูน

pp8458

วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๘ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ ร่วมกับ กศน.จังหวัดลำพูน สพป.ลำพูน เขต ๑ บูรณาการการทำงานร่วมกันในกิจกรรมภูมิปัญญาสู่คุณค่าเชิงนิเวศ ตามโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ โดยจัดการประชุมสร้างความเข้าใจภูมิปัญญาด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการเสริมพื้นฐานทุนทางสังคมและทุนทางธรรมชาติเพื่อบรรยากาศความมั่นคงปลอดภัย ด้านท่องเที่ยว การค้าและการลงทุน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ณ แกรนด์จามจุรีรีสอร์ท อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

 
สรงน้ำพระ

p8458

วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๘ นายประเทือง ทรัพย์เกิด ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ พร้อมด้วยข้าราชการบุคลากรของสำนักงานฯ และผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดเชียงใหม่ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองเชียงใหม่ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ และบุคลาการของหน่วยงาน ร่วมใจทำพิธีสรงน้ำพระ อันเนื่องมหาสงกรานต์ไทย เพื่อเป็นสิริมงคล 

 
พิธีวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
Written by Administrator   

p6458

วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๘ ข้าราชการสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ เข้าร่วมประกอบพิธี "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์" โดยมี เจ้านายฝ่ายเหนือ กงสุลต่างประเทศ ตุลาการ อัยการ ตำรวจ ทหาร ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการบำนาญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรีนครเชียงหใหม่ สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาคม ชมรม สโมสร พ่อค้า ประชาชน นักเรียน/นักศึกษา พร้อมกัน ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

 
งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘  สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมปลูกป่าชุมชน เฉลิมพระเกียรติติสมเด็จพระเทพฯ ตามโครงการของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ณ ชุมชนบ้านห้วยเกี๋ยงน้อย ต.กองก๋อย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

 
พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ นางสาวนัทธมน ธีระวร นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ และคณะ ร่วมลงนามถวายพระพร ในงานพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุครบ ๕ รอบ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธี

 
ตรวจราชการอำเภอทุ่งหัวช้างจังหวัดลำพูน

pt31358

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘  นายวิมล จำนงบุตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พร้อมด้วยนายประเทือง ทรัพย์เกิด ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ และนางสุทธิพร สังข์ทอง ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล นางสุกัญญา นุนพนักสัก นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ ร่วมตรวจราชการติดตามนโยบายการตรวจราชการและปัญหาการจัดทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การกำจัดขยะมูลฝอยและหมอกควัน ณ อำเภอทุ่งหัวช้าง  จังหวัดลำพูน และตรวจเยี่ยมสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน 

 
<< Start < Prev 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 Next > End >>

Page 101 of 132


ผู้บริหาร

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

พยากรณ์อากาศ

betvakti elexusbet gorabet maksibet maltcasino milosbet quennbet setrabet atlantisbahis artoscasino dumanbet elitbahis fashionbet favoribahis hiltonbet liderbahis oslobet romabet vegabet yorkbet kalebet bet10bet bahislion bahislion bahislion betpark dakikbet dumanbet fenomenbet holiganbet kalebet kolaybet lordbahis olabahis onwin piabet pusulabet süper10bet vipbahis supertotobet mariobet
bahis bahis atlasbet baysansli bet10bet betkolik betsidney fashionbet gorabet holiganbet odeonbet romabet betasus betdoksan betgarden btcbahis casinoper casinovale coinbar eurocasino kazansana lesabahis mottobet trcasino trendbet nerobet bahistek
betgaranti betpark mariobet supertotobet tipobet betist kolaybet betmatik onwin
lordcasino
bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahissenin bahissenin bahissenin bahissenin bahissenin bahis com kralbet milanobet hilabet bahsegel
bahis siteleri betcup betebet betlike betovis betturkey betvole deneme bonusu veren siteler fenomenbet kalebet kralbet matadorbet milosbet piabet sahabet venusbet
pusulabet
bahis siteleri