เมนูหลัก

กลุ่มอำนวยการ

งานกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ

งานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา

งานกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล

กลุ่มบริหารงานบุคคล

แบบสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้167
mod_vvisit_counterวานนี้405
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้167
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา3138
mod_vvisit_counterเดือนนี้10955
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา14881
mod_vvisit_counterทั้งหมด1006083
เริ่มใช้เมื่อวันที่ 29 ส.ค.52

eşya depolama
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการภาค 15
สำนักงานศึกษาธิการภาค 15
สบย.๑ จัดประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการการตรวจราชการ

 

นายวิมล จำนงบุตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน เปิดการประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ วันศุกร์ที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม ๑ สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ ๑ โดยมีผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาทุกสังกัดในเขตพื้นที่ตรวจราชการที่ ๑๕ และ ๑๖ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

 

 
ตรวจราชการจังหวัดลำพูน

t21255

วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕ นายวิมล  จำนงบุตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาล ในพื้นที่จังหวัดลำพูน ณ.วิทยาลัยเทคนิคลำพูน อ.เมืองลำพูน  จ.ลำพูน

 
ตรวจราชการจังหวัดลำปาง

t20255

วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕ นายวิมล  จำนงบุตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาล ในพื้นที่จังหวัดลำปางและลำพูน ณ.โรงเรียนบ้านนาแก้ว อ.เกาะคา จ.ลำปาง โรงเรียนอนุบาลลำปาง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง และโรงเรียนจักรคำคณาทร อ.เมืองลำพูน  จ.ลำพูน

 
ผู้ตรวจตรวจราชการจังหวัดเชียงใหม่

t19255

วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕ นายวิมล  จำนงบุตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาล ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ณ.ห้องสมุดเฉลิมราชกุมารี  อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ กศน.ตำบลห้วยทราย อ.แม่ริม (โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน) และกศน.ตำบลหายยา (วัดศรีสุพรรณ) อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 

 

 
มอบเครื่องอุปโภค บริโภค อุปกรณ์การเรียน

วันศุกร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณการการศึกษาที่ ๑ ได้นำเครื่องอุปโภค บริโภค อุปกรณ์การเรียน สิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น ไปมอบให้กับนักเรียนที่ด้อยโอกาสและประสบภัยหนาว ณ โรงเรียน ตชด.บ้านหนองแขม และ โรงเรียนบ้านห้วยจะค่าน ตชด.อนุสรณ์ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

 
ประชุมหารือเตรียมงานเฉลิมพระเกียรติฯ

  

tv155

นายวิมล  จำนงบุตร   ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นประธานการประชุมหารือเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ในฐานะที่ทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลก ณ ห้องประชุมสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ ๑ วันที่ ๑๙  มกราคม  ๒๕๕๕ โดยมี นายศัจธร วัฒนะมงคล ผอ.สำนักตรวจฯ สป.ศธ นายสุชิน สาระจันทร์  ผอ.สบย ๑  และตัวแทน  สพม.ที่ ๓๔ สพป.เชียงใหม่เขต ๑ ผอ.กศน.เชียงใหม่  ประธานอศจ.เชียงใหม่  นายกสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่  ผอ.โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ พร้อมด้วยข้าราชการสบย.๑ เข้าร่วมประชุม

 

 
ร่วมงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๕ จังหวัดแพร่

vdp55

นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๕ หน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดแพร่  โดยมีนายสุชิน สาระจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ ๑ ร่วมติดตามคณะรัฐมนตรี ซึ่งจัดขึ้น ณ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร่ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิเด็กและเยาวชน มุ่งส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญความต้องการของเด็กและเยาวชนและให้ตระหนักในบทบาทหน้าที่ของตนเองตลอดจนส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย มีความรัก สามัคคี ตระหนักในความสำคัญและยีดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ โดยมีนักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง ประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

 
chi55
 
โครงการประชุมสรุปผลการวิจัยฯ ประจำปี ๒๕๕๔

vj54

 

นายสุชิน  สาระจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ ๑ ร่วมประชุมสรุปผลการวิจัย เรื่อง รูปแบบการพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการตรวจราชการ ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ซึ่งในส่วนของ สบย.๑ รับผิดชอบ ด้านการพัฒนาระบบเครือข่ายการตรวจราชการ ด้านการปฏิบัติการตรวจราชการและการตรวจราชการแบบมีส่วนร่วม โดยมี นางสาวมนัสนันท์ นิธิไกรโรจน์ หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมด้วยนายชัยเสน แจ่มแจ้ง นำเสนอสรุปผลการวิจัย จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ ณ โรงแรมเฟิสท์ กรุงเทพมหานคร

 

 
โครงการฝีกอบรมลูกเสือ เนตรนารี วิชาจราจร

นางนฤมล  ปาลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานโครงการฝึกอบรมลูกเสือ เนตรนารี วิชาจราจร จัดโดยศูนย์เสมารักษ์ ประจำสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ ๑ ร่วมกับกลุ่มงานจราจรดำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงานลูกเสือจังหวัดเชียงใหม่ มีลูกเสือ- เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ จำนวน ๘๐ คน เข้าร่วมฝึกอบรม จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๔ ณ สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ ๑ จังหวัดเชียงใหม่

 
<< Start < Prev 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 Next > End >>

Page 101 of 116

ผู้บริหาร

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

พยากรณ์อากาศ

betvakti elexusbet gorabet maksibet maltcasino milosbet quennbet setrabet atlantisbahis artoscasino dumanbet elitbahis fashionbet favoribahis hiltonbet liderbahis oslobet romabet vegabet yorkbet kalebet bet10bet bahislion bahislion bahislion betpark dakikbet dumanbet fenomenbet holiganbet kalebet kolaybet lordbahis olabahis onwin piabet pusulabet süper10bet vipbahis supertotobet mariobet
bahis bahis atlasbet baysansli bet10bet betkolik betsidney fashionbet gorabet holiganbet odeonbet romabet betasus betdoksan betgarden btcbahis casinoper casinovale coinbar eurocasino kazansana lesabahis mottobet trcasino trendbet nerobet bahistek
betgaranti betpark mariobet supertotobet tipobet betist kolaybet betmatik onwin
lordcasino