เมนูหลัก

กลุ่มอำนวยการ

งานกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ

งานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา

งานกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล

กลุ่มบริหารงานบุคคล

แบบสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้744
mod_vvisit_counterวานนี้1485
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้8842
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา11107
mod_vvisit_counterเดือนนี้36986
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา28996
mod_vvisit_counterทั้งหมด1163042
เริ่มใช้เมื่อวันที่ 29 ส.ค.52

eşya depolama

 @ --> ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซตสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 

สำนักงานศึกษาธิการภาค 15
เยี่ยมสนามสอบจังหวัดพะเยา

ppy14258

วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ นางสุทธิพร  สังข์ทอง  ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ พร้อมด้วย นางสุกัญญา นุนพนักสัก นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ เยี่ยมสนามสอบการดำเนินการคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ  จังหวัดพะเยา  ณ  โรงเรียนอนุบาลพะเยอำเภอเมืองพะเยา และ โรงเรียนอนุบาลจุน(บัวสถาน) อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

 
เยี่ยมบ้าน ๑๐๐ อัน ๑๐๐๐ อย่าง

p112582

วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  นายภานุศร สิทธิชัย ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ พร้อมคณะกลุ่มยุทธศาสตร์และแผลของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ เข้าเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น  ชุมชนบ้านหารแก้ว ต.หารแก้ว อ.หางดง จังหวัดเชียงใหม่ และการสร้างอัตลักษณ์ชุมชน  กับนายชรวย ณ สุนทร  เจ้าของบ้าน ๑๐๐ อัน ๑๐๐๐ อย่าง  ภูมิปัญญาสร้างสรรค์งานศิลป์หัตถกรรม อัตลักษณ์ชุมชน  "๑๐๐ อัน ๑๐๐๐ อย่าง สล่าช่างศิลป์ ศิลปินล้ำเลิศ บ่อเกิดภูมิปัญญาเครื่องปั้นดินเผา วิหารเก่า ๗๐๐ ปี OTOP ของดี บารมีครูบาจันทร์แก้ว"   โดยได้รับความอนุเคราห์จาก นายไชยมงคล  จันทร์ตา นายกเทศมนตรีตำบลหารแก้ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่

 
โครงการอาเซียนเยี่ยมชุมชน

p11258

วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ นายภานุศร สิทธิชัย ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ พร้อมคณะกลุ่มยุทธศาสตร์และแผลของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ เยี่ยมชุมชนตามโครงการอาเซียน ของ ศธภ.กิจกรรมสร้างอัตลักษณ์ชุมชน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทุนทางสังคของชุมชนในการก้าวเข้าสู่อาเซียน "๒๐ ชุมชน นำร่องค้นหาตัวตนเพื่อชุมชนที่ยั่งยืน" ณ ชุมชนบ้านลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ อัตลักษณ์ชุมชน "อยู่ดีกินหวาน  ไหว้เจดีย์ม่านวิหารลื้อ  ยึดถือวัฒนธรรม  ลือนามเมืองลวง ข่วงไทลื้อ" ณ ชุมชนบ้านแม่กำปอง ต.ห้วยแก้ว อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ ณ ชุมชนบ้านหารแก้ว ต.หารแก้ว อ.หางดง จังหวัดเชียงใหม่ และมอบป้าย เอกสาร วีดีทัศน์ อัตลักษณ์ชุมชน

 
พิธีเปิดงานการศึกษาไทยก้าวไกลสู่อาเซียน

วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ นายกมล  ศิริบรรณ  รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมระดับภูมิภาค รอบภาคเหนือ  โครงการการศึกษาไทยก้าวไกลสู่อาเซียน   ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ - กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการ สถานีกิจกรรมฐานความรู้ประชาคมอาเซียน นิทรรศการของสื่อสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้ และนวัตกรรม

 
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาทุกสังกัดในพื้นที่จังหวัดลำปาง

pt5258

วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  นายวิมล จำนงบุตร  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมชี้แจงและรับรายงานการตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการของผู้ตรวจราขการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘  งวดที่  (ตุลาคม ๒๕๕๗ มีนาคม ๒๕๕๘จากหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดลำปาง ณ สำนักส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง โดยมีผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัดในพื้นที่จังหวัดลำปางเข้าร่วมประชุม

 
ตรวจราชการอำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปาง
Thursday, 05 February 2015 00:00

วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ นายวิมล จำนงบุตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยคณะจากสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ ตรวจเยี่ยมสำนักงาน กศน. อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง  มอบเครื่องกันหนาวให้แก่ครู กศน. อำเภอแจ้ห่ม   และ ครู กศน. อำเภอเมืองปาน  จังหวัดลำปาง  ตามโครงการเสมารวมใจต้านภัยหนาว ประจำปี ๒๕๕๘ และตรวจเยี่ยมบ้านหนังสืออัจฉริยะบ้านคุณพรทิพย์  มีมานะ อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง   

 

 
ตรวจราชการโรงเรียนเชียงใหม่มัธยม

p22158

วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘  นายวิมล จำนงบุตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยคณะจากสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ ร่วมตรวจเยี่ยมโรงเรียนเชียงใหม่มัธยม จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสมาตรวจราชการตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายการตรวจราชการกรณีปกติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘  งวดที่ ๑  นอกจากนี้ ผู้ตรวจราชการได้เยี่ยมชมผลงานดีเด่นของโรงเรียน โดยมีผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนให้การต้อนรับ

 
แจกเครื่องนุ่งห่มกันหนาว
ข่าว
Thursday, 22 January 2015 00:00

pjph158

วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๘ นางสุทธศรี  วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายวิมล จำนงบุตร นายชัยยศ  อิ่มสุวรรณ์  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ออกตรวจเยี่ยมและแจกผ้าห่ม เสื้อกันหนาว ให้นักเรียนที่ประสบภัยหนาวตามโครงการ "เสมารวมใจต้านภัยหนาว" ณ โรงเรียนบ้านศรีเนห์รู และ โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๑ จังหวัดเชียงใหม่ 

 
ตรวจเยี่ยมวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

pt21158

วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘  นายวิมล จำนงบุตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยคณะจากสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ ร่วมตรวจเยี่ยมวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสมาตรวจราชการตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายการตรวจราชการกรณีปกติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘  งวดที่ ๑ นอกจากนี้ ผู้ตรวจราชการได้เยี่ยมชมผลงานดีเด่นของโรงเรียน ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน

 
จัดเตรียมเครื่องนุ่งห่มกันหนาว

psp158

วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘ นายภานุศร สิทธิชัย ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ พร้อมด้วยบุคลากรของสำนักฯ ร่วมกันจัดเตรียมสิ่งของเครื่องนุ่งห่มกันหนาว เพื่อจะนำไปแจกให้นักเรียนที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่
 
<< Start < Prev 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 Next > End >>

Page 104 of 132


ผู้บริหาร

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

พยากรณ์อากาศ

betvakti elexusbet gorabet maksibet maltcasino milosbet quennbet setrabet atlantisbahis artoscasino dumanbet elitbahis fashionbet favoribahis hiltonbet liderbahis oslobet romabet vegabet yorkbet kalebet bet10bet bahislion bahislion bahislion betpark dakikbet dumanbet fenomenbet holiganbet kalebet kolaybet lordbahis olabahis onwin piabet pusulabet süper10bet vipbahis supertotobet mariobet
bahis bahis atlasbet baysansli bet10bet betkolik betsidney fashionbet gorabet holiganbet odeonbet romabet betasus betdoksan betgarden btcbahis casinoper casinovale coinbar eurocasino kazansana lesabahis mottobet trcasino trendbet nerobet bahistek
betgaranti betpark mariobet supertotobet tipobet betist kolaybet betmatik onwin
lordcasino
bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahissenin bahissenin bahissenin bahissenin bahissenin bahis com kralbet milanobet hilabet bahsegel
bahis siteleri betcup betebet betlike betovis betturkey betvole deneme bonusu veren siteler fenomenbet kalebet kralbet matadorbet milosbet piabet sahabet venusbet
pusulabet
bahis siteleri