เมนูหลัก

กลุ่มอำนวยการ

งานกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ

งานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา

งานกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล

กลุ่มบริหารงานบุคคล

แบบสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้220
mod_vvisit_counterวานนี้658
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้3151
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา8024
mod_vvisit_counterเดือนนี้3151
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา37823
mod_vvisit_counterทั้งหมด963781
เริ่มใช้เมื่อวันที่ 29 ส.ค.52

eşya depolama
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการภาค 15
สำนักงานศึกษาธิการภาค 15
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา (งานทั่วไป) ครั้งที่ 6

p10264.jpg - 113.83 Kb

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 นายชาตรี ม่วงสว่าง รองศึกษาธิการภาค 17 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 15 มอบหมายให้ นางพันธุ์ทิพย์ โลราช นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 15 เป็นหัวหน้าคณะนำข้าราชการ บุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 ทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา (งานทั่วไป) ครั้งที่ 6  บริเวณด้านหน้าสำนักงานศึกษาธิการภาค 15

 
ลงพื้นติดตามการดำเนินงานโรงเรียนคุณภาพของชุมชน สังกัด สพป.แพร่ เขต ๑ เฟส ๒

p92642.jpg - 104.69 Kb

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 นายชาตรี ม่วงสว่าง รองศึกษาธิการภาค 17 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 15 (ผู้รับผิดชอบการดำเนินการบูรณการด้านการศึกษาจังหวัดแพร่) ลงพื้นติดตามการดำเนินงานโรงเรียนคุณภาพของชุมชน สังกัด สพป.แพร่ เขต ๑ เฟส ๒ ตามนโยบายบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่โรงเรียนบ้านร้องกวาง (จันทิมาคม) โรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก โรงเรียนบ้านถิ่น(ถิ่นวิทยาคาร) โรงเรียนบ้านพันเชิง โรงเรียนอนุบาลแพร่ โรงเรียนบ้านทุ่งโฮ้ง(อภิวังวิทยาลัย)โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์)โรงเรียนบ้านแม่หล่าย (ประชานุสรณ์)

 
ลงพื้นที่นำร่องโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง เฟส 2

p92641.jpg - 91.53 Kb

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 นายชาตรี ม่วงสว่าง รองศึกษาธิการภาค 17 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 15(ผู้รับผิดชอบการดำเนินการบูรณการด้านการศึกษาจังหวัดแพร่) ลงพื้นที่นำร่องโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง เฟส 2 ตามนโยบายบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการได้แก่ โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา 

 
เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ในหัวข้อระบบบูรณาการเชิงพื้นที่เพื่อการตัดสินใจแบบองค์รวม (ระบบ G-MOS)

p92643.jpg - 97.64 Kb

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 บุคลากรกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา ศธภ.15 เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ในหัวข้อระบบบูรณาการเชิงพื้นที่เพื่อการตัดสินใจแบบองค์รวม (ระบบ G-MOS) จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ซึ่งมีวิทยากรให้ความรู้จากสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) : GISTDA ทั้งนี้เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับประกอบการดำเนินงานโครงการการพัฒนากลไกเชิงพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์สู่การปฏิบัติ

 
เข้าร่วมประชุมผู้บริหาร สป.ศธ. ครั้งที่ 2/2564

p9264.jpg - 87.02 Kb

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 นายชาตรี ม่วงสว่าง รองศึกษาธิการภาค 17 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 15 พร้อมด้วยนายอดุล เทพกอม ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ และข้าราชการ เข้าร่วมประชุมผู้บริหาร สป.ศธ. ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ และผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มในสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ทางระบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom  โดยมีนายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน เพื่อหารือภารกิจงานที่เกี่ยวข้อง และรับฟังความก้าวหน้าอุปสรรคของการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โดยผู้รับผิดชอบการบูรณาการด้านการศึกษาในแต่ละจังหวัด รวมทั้งมีการร่วมวางแผน“กระทรวงศึกษาธิการสัญจร”เพื่อลงพื้นที่ติดตามสนับสนุน การขับเคลื่อนการนำนโยบายศธ.ไปสู่การปฏิบัติในเชิงพื้นที่ระดับภาค ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

 
ร่วมเป็นคณะติดตามการบูรณาการจากกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านเวียงฝาง

p7264.jpg - 105.71 Kb

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 นายชาตรี ม่วงสว่าง รองศึกษาธิการภาค 17 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค​ 15​ ร่วมเป็นคณะติดตามการบูรณาการจากกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านเวียงฝาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นโรงเรียนคุณภาพของชุมชนที่มีความพร้อมและความเหมาะสม มีโรงเรียนเครือข่าย และสามารถนำนักเรียนมาร่วมเพื่อยกระดับคุณภาพให้เกิดความมั่นใจต่อชุมชนและผู้ปกครอง และโรงเรียนเทพศิรินทร์ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นโรงเรียน​ Stand Alone ที่สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ ตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร บนพื้นที่สูงและมีการคมนาคมไม่สะดวก ทำให้นักเรียนไม่สามารถเรียนไม่สามารถเดินทางไปเรียนรวมในโรงเรียนคุณภาพของชุมชนที่ใกล้เคียงได้ในพื้นที่การดูแลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3

 
ร่วมประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านวิชาการเพื่อเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงานพัฒนากลไกลเชิงพื้นที่

p5264.jpg - 87.02 Kb

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 นายชาตรี ม่วงสว่าง รองศึกษาธิการภาค 17 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 15 มอบหมายให้นางสาวเพ็ญพร ปะระดี ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์ เข้าร่วมประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านวิชาการเพื่อเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงานพัฒนากลไกลเชิงพื้นที่ ผ่านทางระบบออนไลน์ Webex/Meeting ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

 
ทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา (งานทั่วไป) ครั้งที่ 5

p32642.jpg - 121.54 Kb

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 นายชาตรี ม่วงสว่าง รองศึกษาธิการภาค 17 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 15 มอบหมายให้ นางพันธุ์ทิพย์ โลราช นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 15 เป็นหัวหน้าคณะนำ จอส.904 ข้าราชการ บุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 ทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา (งานทั่วไป) ครั้งที่ 5  บริเวณด้านหน้าสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวน 24 คน

 
ลงพื้นที่นำร่องโรงเรียน Stand Alone

p3264.jpg - 104.91 Kb

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 นายชาตรี ม่วงสว่าง รองศึกษาธิการภาค 17 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 15 (ผู้รับผิดชอบการดำเนินการบูรณการด้านการศึกษาจังหวัดแพร่) ลงพื้นที่นำร่องโรงเรียน Stand Alone เพื่อเพิ่มศักยภาพโรงเรียนขนาดเล็กที่สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ ตามนโยบายบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงเรียนแม่จองไฟ อำเภอลอง  จังหวัดแพร่

 
ลงพื้นที่นำร่องโรงเรียนคุณภาพของชุมชน

p32641.jpg - 101.82 Kb

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 นายชาตรี ม่วงสว่าง รองศึกษาธิการภาค 17 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 15 (ผู้รับผิดชอบการดำเนินการบูรณการด้านการศึกษาจังหวัดแพร่) ลงพื้นที่นำร่องโรงเรียนคุณภาพของชุมชน ตามนโยบายบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงเรียนบ้านหัวดง อำเภอสูงเม่น และได้ลงพื้นที่โรงเรียนบริวาร 12 โรงเรียน

 
<< Start < Prev 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next > End >>

Page 15 of 114

ผู้บริหาร

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

พยากรณ์อากาศ

betvakti elexusbet gorabet maksibet maltcasino milosbet quennbet setrabet atlantisbahis artoscasino dumanbet elitbahis fashionbet favoribahis hiltonbet liderbahis oslobet romabet vegabet yorkbet kalebet bet10bet bahislion bahislion bahislion betpark dakikbet dumanbet fenomenbet holiganbet kalebet kolaybet lordbahis olabahis onwin piabet pusulabet süper10bet vipbahis supertotobet mariobet