เมนูหลัก

กลุ่มอำนวยการ

งานกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ

งานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา

งานกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล

กลุ่มบริหารงานบุคคล

แบบสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้179
mod_vvisit_counterวานนี้405
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้179
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา3138
mod_vvisit_counterเดือนนี้10967
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา14881
mod_vvisit_counterทั้งหมด1006095
เริ่มใช้เมื่อวันที่ 29 ส.ค.52

eşya depolama
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการภาค 15
สำนักงานศึกษาธิการภาค 15
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2564

p242641.jpg - 75.86 Kb

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 นางสุทธิพร สังข์ทอง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ ได้รับมอบหมายจากนายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2564 ผ่านทางระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานศึกษาธิการภาค 15

 
การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการด้านการศึกษาในจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 1/2564
p222643.jpg - 79.28 Kb

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการด้านการศึกษาในจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมสักทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

 
ประชุมผู้รับผิดชอบโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคม

p222642.jpg - 95.53 Kb

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่มพัฒนาการศึกษา ดำเนินการประชุมผู้รับผิดชอบโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ (เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน) ผ่านระบบ Google Meet ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันวางแผนและออกแบบการทำงาน เพื่อพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีความเชื่อมโยงการจัดการเรียนรู้ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ในระดับจังหวัดและภูมิภาค

 
ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 2/2564

p222641.jpg - 86.99 Kb

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 นางสุทธิพร สังข์ทอง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ ได้รับมอบหมายจากนายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 ให้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 2/2564 (กศจ.ลำปาง 2/2564) ณ ห้องประชุมพระบาท 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธาน

 
เยี่ยมสถานศึกษาและหารือข้อราชการเพื่อสร้างภาคีเครือข่ายด้านการศึกษา

p19264.jpg - 95.57 Kb

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 และคณะตรวจเยี่ยมสถานศึกษาและหารือข้อราชการเพื่อสร้างภาคีเครือข่ายด้านการศึกษาร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ และกองบังคับการตำรวจตระเวนชายเดน 33

 
การสรรหา พิจารณา คัดเลือก ประกาศยกย่องเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ

ด้วยกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จะดำเนินการสรรหา พิจารณา คัดเลือก ประกาศยกย่องเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2564 เพื่อเข้ารับพระราชทานรางวัลเด็กและเยาวชนแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน เนื่องในเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2564 โดยสามารถโหลดประกาศฯ แบบเสนอประวัติและผลงานกรอบหลักเกณฑ์ฯ ได้ทางเว็บไซต์ www.dcy.go.th  และ QR CODE ที่แนบ กรุณาส่งผลงานภายในวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564

qrdcy64.png - 7.60 Kb

 
ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาและหารือข้อราชการเพื่อสร้างภาคีเครือข่ายด้านการศึกษา

p182641.jpg - 92.85 Kb

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 และคณะ ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาและหารือข้อราชการเพื่อสร้างภาคีเครือข่ายด้านการศึกษาร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

และโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

 
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนางานทั่วไป ครั้งที่ 7

p17264.jpg - 107.96 Kb

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 เป็นหัวหน้าคณะนำ จอส.904 ข้าราชการบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 ทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนางานทั่วไป ครั้งที่ 7 บริเวณด้านหน้าสำนักงานศึกษาธิการภาค 15

 
ลงพื้นที่ออกเยี่ยมบ้านเพื่อติดตามโครงการ“โคก หนองนา แห่งน้ำใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์”

p16264.jpg - 106.94 Kb

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค ๑๕(จอส. 904 หลักสูตรพื้นฐานรุ่นที่ 1/62รหัส ก-382) และนายภูชาวานิช ภูผา นิติกรชำนาญการ (จอส. 904 หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ 2/61 รหัส 2A-267)ลงพื้นที่ออกเยี่ยมบ้านเพื่อติดตามและหาแนวทางให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ผ่านการอบรมโครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “โคก หนองนา แห่งน้ำใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์”ในพื้นที่ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

 
ประชุมข้าราชการและบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 ครั้งที่ 1/2564

p15264.jpg - 108.57 Kb

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 เป็นประธานการประชุมข้าราชการและบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการตามภารกิจของแต่ละกลุ่มงาน และมอบหมายภารกิจต่าง ๆ โดยเฉพาะการพัฒนาอาคารสถานที่รวมทั้งได้เน้นย้ำการทำกิจกรรมจิตอาสาที่กำหนดให้ทำเป็นประจำทุกวันพุธให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร  พร้อมกันนี้ได้หารือเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สัญจร) ครั้งที่ 3/2564 ซึ่งกำหนดจัดขึ้น ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 จังหวัดเชียงใหม่ เป็นแห่งแรก

 
<< Start < Prev 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next > End >>

Page 16 of 116

ผู้บริหาร

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

พยากรณ์อากาศ

betvakti elexusbet gorabet maksibet maltcasino milosbet quennbet setrabet atlantisbahis artoscasino dumanbet elitbahis fashionbet favoribahis hiltonbet liderbahis oslobet romabet vegabet yorkbet kalebet bet10bet bahislion bahislion bahislion betpark dakikbet dumanbet fenomenbet holiganbet kalebet kolaybet lordbahis olabahis onwin piabet pusulabet süper10bet vipbahis supertotobet mariobet
bahis bahis atlasbet baysansli bet10bet betkolik betsidney fashionbet gorabet holiganbet odeonbet romabet betasus betdoksan betgarden btcbahis casinoper casinovale coinbar eurocasino kazansana lesabahis mottobet trcasino trendbet nerobet bahistek
betgaranti betpark mariobet supertotobet tipobet betist kolaybet betmatik onwin
lordcasino