เมนูหลัก

กลุ่มอำนวยการ

งานกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ

งานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา

งานกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล

กลุ่มบริหารงานบุคคล

แบบสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้849
mod_vvisit_counterวานนี้1485
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้8947
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา11107
mod_vvisit_counterเดือนนี้37091
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา28996
mod_vvisit_counterทั้งหมด1163147
เริ่มใช้เมื่อวันที่ 29 ส.ค.52

eşya depolama

 @ --> ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซตสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 

สำนักงานศึกษาธิการภาค 15
ลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา

p6964.jpg - 103.14 Kb

วันที่ 6 กันยายน 2564 นายศรีชัย พรประชาธรรม หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง ศึกษาธิการ พร้อมด้วยนางสุทธิพร สังข์ทอง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการณ์ในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ พร้อมด้วยณะจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 และคณะจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาและวาระเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในสังกัดและตามแนวตะเข็บชายแดน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 และการเฝ้าระวังการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 ได้แก่ โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ และโรงเรียนบ้านจันทร์ พบว่า โรงเรียนทั้ง 2 แห่ง มีการจัดการเรียนการสอนแบบ On-hand และ On-line ซึ่งโรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ มีการพัฒนาทักษะอาชีพของนักเรียน "โมเดลกัลยาณิวัฒนาสร้างสุข“ ส่วนโรงเรียนบ้านจันทร์ จัดการเรียนการสอนตามบริบทของสถานศึกษาโดยมีคณะครูและผู้อำนวยการดูแลอย่างใกล้ชิด

 
ประธานมอบเงินโครงการให้ความช่วยเหลือลดภาระค่าใช้จ่าย

p5964.jpg - 108.32 Kb

วันที่ 5 กันยายน 2564 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาการภาค 15 พร้อมด้วยนายเทียม วันมหาชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 ติดตามและเป็นประธานมอบเงินโครงการให้ความช่วยเหลือลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองของนักเรียน 2,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ อาคาร 36 ปี โรงเรียนบ้านขุนแม่ตื่นน้อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ได้มอบนโยบาย ข้อเสนอแนะ ให้คำปรึกษา ช่วยเติมขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน แก่ผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนบ้านขุนแม่ตื่นน้อย

 
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการภาค 15

p2964.jpg - 104.53 Kb

วันที่ 2 กันยายน 2564 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากรในสังกัด สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 ดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 กิจกรรมพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital/literacy)/เพื่อรองรับการทำงานในทุกสถานการณ์ (Anytime/Anywhere)/ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 2 - 3 กันยายน  2564  ผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM Meeting) ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค 15

 
ประชุมคณะกรรมการประเมินผลบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน

p1964.jpg - 97.42 Kb

วันที่ 1 กันยายน 2564 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 ได้มอบหมายให้นางสุทธิพร สังข์ทอง รักษาการนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประเมินผลบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน (พนักงานจ้างเหมาบริการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และการจัดทำกรอบหลักเกณฑ์การจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน (พนักงานจ้างเหมาบริการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุม3 สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม นิดิกรและบุคลากรที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม เพื่อให้การดำเนินการประเมินผลและการกำหนดกรอบแนวทางการจ้างเหมาบริการฯ เป็นไปด้วยความโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการเป็นสำคัญและเป็นไปตามกรอบแนวทางการจ้างเอกชนและลูกจ้างของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการที่กำหนด

 
ร่วมประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคม

p318641.jpg - 92.33 Kb

วันที่ 31 สิงหาคม 2564 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาการศึกษาเข้าร่วมประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จัดโดยสำนักบูรณาการกิจการการศึกษา ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (VDO/Conference)/ด้วยระบบ Zoom/ประธานพิธีเปิดโดยนายวีระ แข็งกสิการ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบนโยบายการดำเนินงานโครงการทั้งนี้ในส่วนการนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการของ สำนักงานศึกษาธิการภาค15และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ (เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน) ผู้นำเสนอได้แก่ นางอัญชลี โพธิ์พาด นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ได้นำเสนอจุดเน้นผลลัพธ์การสร้างหลักสูตร CLC/ระดับภาคและจังหวัด ภายใต้การทำงานร่วมกันแบบบูรณาการ คิดและออกแบบหลักสูตร CLCบนฐานความต้องการของผู้เรียนอย่างแท้จริงส่งผลให้เกิดหลักสูตรอาชีพที่หลากหลายในบริบทของสถานศึกษาและจังหวัด

 
ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำพูน (กศจ. ลำพูน) ครั้งที่ 7/2564

p318642.jpg - 88.08 Kb

วันที่ 31 สิงหาคม 2564 เวลา 9.00 น. นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำพูน (กศจ. ลำพูน) ครั้งที่ 7/2564 ณ ห้องประชุมสารภี โรงเรียนเมธีวุฒิกร โดยมี นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุม

 
เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมการนำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Best Practice

p308644.jpg - 109.08 Kb

วันที่ 30 สิงหาคม 2564 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมการนำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Best Practice โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ (ภาคและจังหวัด)  ระดับภาค ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ผ่านระบบ ZOOM/Meeting/จัดโดยกลุ่มพัฒนาการศึกษา การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้  สำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่  ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน ในครั้งนี้มีผลงานนำเสนอทั้งหมด 8 ผลงาน ประกอบด้วย ผลงานด้านการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัย (สำหรับผู้บริหาร) จำนวน 4 ผลงาน และผลงานด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับปฐมวัย (สำหรับครูผู้สอน)  จำนวน 4 ผลงาน ทั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  จำนวน 830 คน

 
ร่วมประชุมคณะทำงานติดตามผลตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda/Based)

p308643.jpg - 104.98 Kb

วันที่ 30 สิงหาคม 2564 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 มอบหมายให้ นางสุทธิพร สังข์ทอง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ พร้อมด้วยบุคลากรในกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผลเข้าร่วมประชุมคณะทำงานติดตามผลตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda/Based)/ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นโยบายโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ครั้งที่ 3/2564  ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขร่างรายงานการวิจัย เรื่อง “การศึกาสภาพความพร้อมและเงื่อนไขแห่งความสำเร็จของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ที่มีต่อการจัดการศึกษาแบบบูรณาการในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ” ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (zoom/application)/โดยมีนายสรินทร์ แก้วมณี ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุม

 
ร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 9/2564

p308642.jpg - 79.93 Kb

วันที่ 30 สิงหาคม 2564 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 ในฐานะรองประธานกรรมการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 9/2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Google Meet Application) ณ ห้องศึกษาธิการภาค ชั้น 1 สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 โดยมีนายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานกรรมการ

 
ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ (ร่าง) แผนพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

p308641.jpg - 96.24 Kb

วันที่ 30 สิงหาคม 2564 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 พร้อมด้วยนางศณิชล เพ็งพิมพ์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ และนางสาวอังคณา คิดการงาน นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ (ร่าง) แผนพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม –/3 กันยายน 2564) เป็นวันแรก ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom Application) ณ ห้องศึกษาธิการภาค ชั้น 1 สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 โดยมีนายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน

 
<< Start < Prev 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next > End >>

Page 16 of 132


ผู้บริหาร

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

พยากรณ์อากาศ

betvakti elexusbet gorabet maksibet maltcasino milosbet quennbet setrabet atlantisbahis artoscasino dumanbet elitbahis fashionbet favoribahis hiltonbet liderbahis oslobet romabet vegabet yorkbet kalebet bet10bet bahislion bahislion bahislion betpark dakikbet dumanbet fenomenbet holiganbet kalebet kolaybet lordbahis olabahis onwin piabet pusulabet süper10bet vipbahis supertotobet mariobet
bahis bahis atlasbet baysansli bet10bet betkolik betsidney fashionbet gorabet holiganbet odeonbet romabet betasus betdoksan betgarden btcbahis casinoper casinovale coinbar eurocasino kazansana lesabahis mottobet trcasino trendbet nerobet bahistek
betgaranti betpark mariobet supertotobet tipobet betist kolaybet betmatik onwin
lordcasino
bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahissenin bahissenin bahissenin bahissenin bahissenin bahis com kralbet milanobet hilabet bahsegel
bahis siteleri betcup betebet betlike betovis betturkey betvole deneme bonusu veren siteler fenomenbet kalebet kralbet matadorbet milosbet piabet sahabet venusbet
pusulabet
bahis siteleri