งานกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ

งานกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล

งานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา

กลุ่มอำนวยการ

แบบสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้288
mod_vvisit_counterวานนี้1480
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้7439
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา12075
mod_vvisit_counterเดือนนี้21027
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา44176
mod_vvisit_counterทั้งหมด864060
เริ่มใช้เมื่อวันที่ 29 ส.ค.52

eşya depolama
สำนักงานศึกษาธิการภาค 15
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการภาค 15

p12363.gif - 402.80 Kb

วันที่ 12 มีนาคม 2562 นายนิสิต ชายภักตร์ ศึกษาธิการภาค 15 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 กิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเงิน การคลัง การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐของสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 โดยสำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่พิจารณาให้ความอนุเคราะห์วิทยากร ได้แก่ นางลักษณา พงศ์ภิญโญโอภาส นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ และนางพัชรินทร์ ศรีดาว นักวิชาการคลังชำนาญการ กลุ่มเป้าหมาย คือ บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 เพื่อให้บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการ 15 มีความรู้ ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมายดังกล่าวและสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ

 
การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการ TFE (Teams For Education)

p6363.gif - 441.76 Kb

วันที่ 6 มีนาคม 2563 นายนิสิต ชายภักตร์ ศึกษาธิการภาค 15 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการ TFE (Teams For Education)โครงการ Coaching Teams และโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 เพื่อทบทวนผลการดำเนินการตามรูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษานำร่อง ภายใต้โครงการ TFE (Teams For Education) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และพิจารณากรอบแนวทางการดำเนินโครงการฯ ปีงบประมาณ 2563 ร่วมกันระหว่างสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบโครงการฯ จากสำนักงานศึกษาธิการภาค และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 15

 
ประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจงการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

p5363.gif - 466.65 Kb

 

วันที่ 5 มีนาคม 2563 นายนิสิต ชายภักตร์ ศึกษาธิการภาค 15 เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจงการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และจัดทำแผน กำกับ ติดตาม การปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 ภายใต้โครงการติดตามผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 15 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และประจำปีงบประมาณ 2563 โดยได้รับเกียรติจากนางสาวอัจฉรา รัตนบุญสิน หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ สป.ศธ. มาเป็นวิทยากร ผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานตัวชี้วัดคำรับรองของศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน และเจ้าหน้าที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 15

 

 
ตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda Based)

p28263.gif - 541.60 Kb

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 นายสุทิน แก้วพนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วย นางสุทธิพร สังข์ทอง ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผลและคณะ  นายกิตติ์ธเนศ ศรีสวัสดิ์ ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่, นายสยามรัฐ กุลประดิษฐ์ รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda Based) เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ณ โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ   อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายยงยุทธ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับ

 
ตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda Based)

p27263.gif - 297.47 Kb

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 นายสุทิน แก้วพนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วย นางสุทธิพร สังข์ทอง ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผลและคณะ พร้อมด้วย นายเดช ศิรินาม ศึกษาธิการจังหวัดลำพูน, นายสุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 1 และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda Based) เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ณ โรงเรียนวัดช้างค้ำ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน โดยมีนางธัญรักษ์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับ 

 
ประชุม กศจ.ลำพูน ครั้งที่ 3/2563

p25263.gif - 152.38 Kb

วันนี้ 25 กุมภาพันธ์ 2563เวลา นายนิสิต ชายภักตร์ ศึกษาธิการภาค 15 ร่วมประชุม กศจ.ลำพูน ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุมสารภี โรงเรียนเมธีวุฒิการ จังหวัดลำพูน

 
ร่วมงานวันการศึกษาเอกชนเชียงใหม่ ครั้งที่ 28

p18263.gif - 314.80 Kb

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 นายนิสิต ชายภักตร์ ศึกษาธิการภาค 15 เข้าร่วมงานวันการศึกษาเอกชนเชียงใหม่ ครั้งที่ 28 ร่วมมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่ครูผู้ได้รับรางวัล และรับฟังการบรรยายธรรมพาเพลิน โดยพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 
ลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

p52632.gif - 457.53 Kb

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. นางสาวชฎารัตน์  สิงหเดชากุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่15 ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 เรื่องสถานศึกษาที่มีผล O-NET ระดับมัธยมศึกษาที่อยู่ในระดับสูง ณ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยมี นายบรรพ์  ใสแจ่ม ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ดร.ประจักษ์  สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35  นายพูลศักดิ์  จิตสว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  รวมทั้งคณะผู้บริหารและครูของ โรงเรียน บุญวาทย์วิทยาลัย ให้การต้อนรับ

 
ลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

p52631.gif - 272.12 Kb

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวชฎารัตน์​  สิงหเดชากุล​ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ​และคณะ​ ลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่15 ​ประจำปีงบประมาณ​พ.ศ.2563​ เรื่องสถานศึกษาที่มีผล​ O-NET ระดับมัธยมศึกษาที่อยู่ในระดับ ณ โรงเรียนไหล่หินวิทยา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง​ โดยมีนายบรรพ์​ ใสแจ่ม​ ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง  นายพรศิลป์​ สิงห์ทอง  ผู้อำนวยการโรงเรียนไหล่หินวิทยา  และคณะครูของ โรงเรียนไหล่หินวิทยา ให้การต้อนรับ​

 
ลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

p42632.gif - 414.29 Kb

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. นางสาวชฎารัตน์​  สิงหเดชากุล​ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ​และคณะ​ ลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่15 ​ประจำปีงบประมาณ​พ.ศ.2563​ เรื่องสถานศึกษาที่มีผล​ O-NET ระดับมัธยมศึกษาที่อยู่ในระดับต่ำ ณ​ โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน​ โดยมี​ ดร.ประจักษ์​  สีหราช​ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35  นายสนั่น​ สิงห์ไผ่  ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม  และคณะครูของ โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม ให้การต้อนรับ​

 
<< Start < Prev 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next > End >>

Page 18 of 106

ผู้บริหาร

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

พยากรณ์อากาศ

betebet
güvenilir casino siteleri hilbet güvenilir casino siteleri tipobet
iddaa programı marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis restbet canlı skor süperbahis
betsdot
bahissenin bahissenin
Lidyabetbahis.com Lidyabet9.com
betlio betlio betsoo
bahigo betmaxi lirabet lesabahis ligobet perabet sekabet betist mariobet
1xbet asyabahis betebet betgaranti betlike betvole cebahis cebahis cebahis ligobet pinbahis polobet verabet
lidyabetuyelik.info lidyabet3.com
bahissenin tipobet
betmatik