เมนูหลัก

กลุ่มอำนวยการ

งานกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ

งานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา

งานกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล

กลุ่มบริหารงานบุคคล

แบบสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้43
mod_vvisit_counterวานนี้468
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1515
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา4698
mod_vvisit_counterเดือนนี้43
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา15006
mod_vvisit_counterทั้งหมด1024955
เริ่มใช้เมื่อวันที่ 29 ส.ค.52

eşya depolama
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการภาค 15
สำนักงานศึกษาธิการภาค 15
ตรวจราชการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิกา

p271644.jpg - 124.07 Kb

วันที่ 27 มกราคม 2564 ดร.ศรีชัย พรประชาธรรม หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายสวัสดิ์ ภู่ทอง ที่ปรึกษาด้านระบบการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาและนางสุทธิพร สังข์ทอง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษรักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงเรียนศึกษาศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน สังกัดสำนักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ มีนางศรัญญา ทับน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู นายวิจักษณ์ ติดชัย นายสัตวแพทย์ชำนาญการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอนและนางประภา พันธ์ศิริ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพสต.ปางหมู ให้การต้อนรับ

 
ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ (กศจ.เชียงใหม่) ครั้งที่ 1/2564

p271643.jpg - 86.57 Kb

วันที่ 27 มกราคม 2564 นายชาตรี ม่วงสว่าง รองศึกษาธิการภาค 17 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 15 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ (กศจ.เชียงใหม่) ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธาน ในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ในฐานะตัวแทนคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับนายชาตรี ม่วงสว่าง ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งศึกษาธิการภาค 15

 
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา (งานทั่วไป) ครั้งที่ 4

p271642.jpg - 113.98 Kb

วันที่ 27 มกราคม 2564 นายชาตรี ม่วงสว่าง รองศึกษาธิการภาค 17 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 15 มอบหมายให้ นางพันธุ์ทิพย์ โลราช นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 15 เป็นหัวหน้าคณะนำ จอส.904 ข้าราชการ บุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 บูรณาการร่วมกับข้าราชการ บุคลากรของ กศน.อ.เมือง สกสค.จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา (งานทั่วไป) ครั้งที่ 4  บริเวณที่ตั้งของสำนักงานที่ตั้งอยู่ภายในรั้วเดียวกัน โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวน 35 คน

 
สภากาแฟรั้วเดียวกัน ครั้งที่ 4

p271641.jpg - 93.69 Kb

วันที่ 27 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. นายชาตรี ม่วงสว่าง รองศึกษาธิการภาค 17 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 15 ร่วมกิจกรรมสภากาแฟรั้วเดียวกัน ครั้งที่ 4 ซึ่งมีสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 เป็นเจ้าภาพ โดยมีคณะผู้บริหาร ผู้แทน เจ้าหน้าที่ จากหน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ ในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 ร่วมกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรมต่าง ๆ ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 จังหวัดเชียงใหม่

 
เยี่ยมและหารือข้อราชการเพื่อสร้างภาคีเครือข่ายด้านการศึกษา

p26164.jpg - 93.13 Kb

วันที่ 26 มกราคม 2564 นายชาตรี ม่วงสว่าง รองศึกษาธิการภาค 17 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 15 เดินทางไปเยี่ยมและหารือข้อราชการเพื่อสร้างภาคีเครือข่ายด้านการศึกษาร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

 
ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำปาง (กศจ.ลำปาง)

วันที่ 25 มกราคม 2564 นายชาตรี ม่วงสว่าง รองศึกษาธิการภาค 17 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 15 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำปาง (กศจ.ลำปาง) ณ ห้องประชุมพระบาท 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นประธาน

 
ประชุมคณะกรรมการจัดทำข้อมูลประกอบการพิจารณาการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์

p211641.jpg - 93.55 Kb

วันที่ 21 มกราคม 2564 นายชาตรี ม่วงสว่าง รองศึกษาธิการภาค 17 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 15 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดทำข้อมูลประกอบการพิจารณาการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 โดยมีผู้อำนวยการกลุ่ม และคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 3 สำนักงานศึกษาธิการภาค 15

 
การประชุม สื่อสาร สร้างการรับรู้ทิศทางการพัฒนาประเทศที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับการพัฒนาการศึกษา

p21164.jpg - 117.86 Kb

วันที่ 21 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุม 1 นายชาตรี ม่วงสว่าง รองศึกษาธิการภาค 17 รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค 15 เป็นประธานการประชุม “สื่อสาร สร้างการรับรู้ทิศทางการพัฒนาประเทศที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับการพัฒนาการศึกษาในมิติต่าง ๆ รวมถึงระดมความคิดเห็นพิจารณาร่างสาระสำคัญของแผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 พ.ศ. 2563 -2565 (ฉบับปรับปรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)” พร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ต่อการขับเคลื่อนการบริหารจัดการการศึกษาในพื้นที่” มีประเด็นเน้นย้ำในการนำนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนการศึกษาไทย “การศึกษายกกำลังสอง(Thailand Education Eco-System : TE2S)”การศึกษาที่มีความเป็นเลิศในแบบของตนเอง ของ รมว.ศธ. เพื่อนำมาปรับใช้ขับเคลื่อนการบริหารจัดการการศึกษาในพื้นที่ 

 
กิจกรรม “จิตอาสา ศธภ.15” ครั้งที่ 3

p201642.jpg - 114.87 Kb

วันที่ 20 มกราคม 2564 นายชาตรี ม่วงสว่าง รองศึกษาธิการภาค 17 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 15 เป็นหัวหน้าคณะนำ จอส.904 ข้าราชการ บุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 บูรณาการร่วมกับข้าราชการ บุคลากรของ กศน.อ.เมือง สกสค.จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา (งานทั่วไป) ครั้งที่ 3 บริเวณที่ตั้งของสำนักงานที่ตั้งอยู่ภายในรั้วเดียวกัน โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวน 45 คน

 
สภากาแฟแจ่งหัวลิน ครั้งที่ 3/2564

p201641.gif - 431.28 Kb

วันที่ 20 มกราคม 2564 นายชาตรี ม่วงสว่าง รองศึกษาธิการภาค 17 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 15 ร่วมกิจกรรมสภากาแฟแจ่งหัวลิน ครั้งที่ 3/2564 ซึ่งมีสำนักงาน กศน.อำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพ โดยมีคณะผู้บริหาร ผู้แทน เจ้าหน้าที่ จากหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ในพื้นที่แจ่งหัวลิน(สำนักงานศึกษาธิการภาค 15) ร่วมกิจกรรม เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ ณ สำนักงาน กศน.อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

 
<< Start < Prev 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next > End >>

Page 19 of 116

ผู้บริหาร

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

พยากรณ์อากาศ

betvakti elexusbet gorabet maksibet maltcasino milosbet quennbet setrabet atlantisbahis artoscasino dumanbet elitbahis fashionbet favoribahis hiltonbet liderbahis oslobet romabet vegabet yorkbet kalebet bet10bet bahislion bahislion bahislion betpark dakikbet dumanbet fenomenbet holiganbet kalebet kolaybet lordbahis olabahis onwin piabet pusulabet süper10bet vipbahis supertotobet mariobet
bahis bahis atlasbet baysansli bet10bet betkolik betsidney fashionbet gorabet holiganbet odeonbet romabet betasus betdoksan betgarden btcbahis casinoper casinovale coinbar eurocasino kazansana lesabahis mottobet trcasino trendbet nerobet bahistek
betgaranti betpark mariobet supertotobet tipobet betist kolaybet betmatik onwin
lordcasino
bahiscom betist betmatik betturkey mariobet matadorbet onwin sahabet supertotobet tipobet aresbet lordbahis lordcasino lordcasino aresbet bahislion bahislion bahislion