เมนูหลัก

กลุ่มอำนวยการ

งานกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ

งานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา

งานกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล

กลุ่มบริหารงานบุคคล

แบบสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้1423
mod_vvisit_counterวานนี้1529
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้6134
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา11495
mod_vvisit_counterเดือนนี้35933
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา26561
mod_vvisit_counterทั้งหมด958740
เริ่มใช้เมื่อวันที่ 29 ส.ค.52

eşya depolama
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการภาค 15
สำนักงานศึกษาธิการภาค 15
ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ (กศจ. เชียงใหม่) ครั้งที่ 10/2564

p286641.jpg - 102.57 Kb

วันที่ 28 มิถุนายน 2564  นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ (กศจ. เชียงใหม่) ครั้งที่ 10/2564 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่โดยมีนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน

 
เข้าร่วมประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนท์(Video/Conference)

p266642.jpg - 80.86 Kb

วันที่ 26 มิถุนายน 2564 นางพันธุ์ทิพย์ โลราช ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา ผู้แทนศึกษาธิการภาค 15 นำคณะบุคลากรกลุ่มพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 เข้าร่วมประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนท์(Video/Conference)/โครงการวิจัยการมีส่วนร่วมของครอบครัวในการพัฒนาการศึกษาสำหรับเด็กที่บกพร่องทางด้านการเรียนรู้ กรณีศึกษาการเรียนรู้คณิตศาสตร์ผ่านเทคนิคคู่ตรวจสอบ/(Pairs/Check)/ครั้งที่ 2/2564 ร่วมกับคณะอาจารย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศศิพินต์ สุขบุญพันธ์  และอาจารย์ อัณณ์ชญากร พัฒนประสิทธิ์ และผู้แทนจากโรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ผ่านโปรแกรมซูม (Zoom Could Meeting)

 

 
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกลุ่มวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น ณ กศน. ตำบลหนองหาร และ กศน. ตำบลหนองจ๊อม

p266641.jpg - 101.64 Kb

วันที่ 26 มิถุนายน 2564 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกลุ่มวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น ณ กศน. ตำบลหนองหาร และ กศน. ตำบลหนองจ๊อม โดยได้รับเชิญจาก อาจารย์มนตรี คำปัน ครู กศน. อำเภอสันทราย จากนั้นได้เดินทางไปเยี่ยม กศน. อำเภอพร้าว แหล่งเรียนรู้วัดดอยแม่ปั๋ง โดยได้ให้ข้อแนะนำเรื่องการจัดการเรียนการสอนสำหรับครูและการปฏิบัติตนในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

 
การประชุมคณะทำงานการจัดทำการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

p256642.jpg - 89.25 Kb

วันที่ 25 มิถุนายน 2564  นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานการจัดทำการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2/2564 เพื่อติดตามความก้าวหน้า ในการจัดทำข้อมูลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะฯ ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 รองรับประเมินต่อไป ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานศึกษาธิการภาค 15

 
การประชุมผู้บริหารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

p256641.jpg - 106.12 Kb

 

วันที่ 25 มิถุนายน 2564 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด รองศึกษาธิการจังหวัดและผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 15 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานศึกษาธิการภาค 15

 

 
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินการตามนโนบายของกระทรวงศึกษาธิการ

p246643.jpg - 114.25 Kb

 

วันที่ 24 มิถุนายน 2564 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินการตามนโนบายของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) และรับฟังแนวทางการจัดการศึกษาของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำพูน (สำนักงาน กศน. จังหวัดลำพูน) และศูนย์ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองลำพูน(กศน. อำเภอเมืองลำพูน)

 

 
รับชมถ่ายทอดสดการจัดงานเปิดศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19

p246642.jpg - 83.83 Kb

วันที่ 24 มิถุนายน 2564 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 มอบหมายให้นางสุทธิพร สังข์ทอง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ นางสาวเพ็ญพร ปะระดี ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา นางสาวพรรฑนา ชัยชนะศิลป์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล นางศณิชล เพ็งพิมพ์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ และนายจีรศักดิ์ แก้วโก ผู้แทนผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนการศึกษา รับชมถ่ายทอดสดการจัดงานเปิดศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 กระทรวงศึกษาธิการ (ศบค.ศธ.) ณ ห้องประชุม 3 สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน

 
ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำพูน (กศจ. ลำพูน) ครั้งที่ 6/2564

p246641.jpg - 85.86 Kb

 

วันที่ 24 มิถุนายน 2564 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำพูน (กศจ. ลำพูน) ครั้งที่ 6/2564 ณ ห้องประชุมจามเทวี ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดลำพูน โดยมี นายวรยุทธ  เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน

 

 
ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมติดตามภารกิจสำคัญตามมาตรการป้องกกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

p236641.jpg - 109.34 Kb

 

วันที่ 23 มิถุนายน 2564 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมติดตามภารกิจสำคัญตามมาตรการป้องกกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019/(COVID-19)/ของสถานศึกษา และการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในจังหวัดเชียงใหม่ ณ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ริม ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่แตง และศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสันทราย

 

 
ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำปาง (กศจ. ลำปาง) ครั้งที่ 5/2564

p226641.jpg - 89.21 Kb

วันที่ 22 มิถุนายน 2564 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำปาง (กศจ. ลำปาง) ครั้งที่ 5/2564 ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธาน

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 4 of 114

ผู้บริหาร

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

พยากรณ์อากาศ

betvakti elexusbet gorabet maksibet maltcasino milosbet quennbet setrabet atlantisbahis artoscasino dumanbet elitbahis fashionbet favoribahis hiltonbet liderbahis oslobet romabet vegabet yorkbet kalebet bet10bet bahislion bahislion bahislion betpark dakikbet dumanbet fenomenbet holiganbet kalebet kolaybet lordbahis olabahis onwin piabet pusulabet süper10bet vipbahis supertotobet mariobet