เมนูหลัก

กลุ่มอำนวยการ

งานกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ

งานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา

งานกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล

กลุ่มบริหารงานบุคคล

แบบสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้1433
mod_vvisit_counterวานนี้1529
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้6144
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา11495
mod_vvisit_counterเดือนนี้35943
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา26561
mod_vvisit_counterทั้งหมด958750
เริ่มใช้เมื่อวันที่ 29 ส.ค.52

eşya depolama
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการภาค 15
สำนักงานศึกษาธิการภาค 15
ทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนางานทั่วไป ครั้งที่ 9

p236642.jpg - 104.95 Kb

 

วันที่ 23 มิถุนายน 2564 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 มอบหมายให้นางสุทธิพร สังข์ทอง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ และนายภูชาวานิช ภูผา นิติกรชำนาญการ จอส.904 นำคณะข้าราชการ และบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 ทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนางานทั่วไป ครั้งที่ 9 ณ ห้องสมุดสำนักงานศึกษาธิการภาค 15

 

 
พิธีเปิดโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ

p226642.jpg - 93.33 Kb

วันที่ 22 มิถุนายน 2564 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564 หลักสูตร การพัฒนาบุคลากรตามแนวพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาข้าราชการครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องในพื้นที่รับผิดชอบ 4 จังหวัด เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 21-23 มิถุนายน 2564 ณ โรงแรมกัซซัน เลกาซี กอล์ฟคลับ ลำพูน อ.บ้านธิจ.ลำพูน จัดโดย กลุ่มพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 

 
ร่วมประชุมการหารือการติดตามผลการดำเนินงานหลังเปิดภาคเรียนที่ 1/2564

p186643.jpg - 98.61 Kb

 

วันที่ 18 มิถุนายน 2564 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 พร้อมด้วยนางสุทธิพร สังข์ทอง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้แทน และบุคลากรกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล เข้าร่วมประชุมการหารือการติดตามผลการดำเนินงานหลังเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 รองรับสถานการณ์โควิด 19 ระลอกใหม่ ซึ่งเป็นการประชุมร่วมระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข  (กรมอนามัย) โดยมีนายสุภัทร จำปาทองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมฯ ผ่านระบบ Zoom/meeting/ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานศึกษาธิการภาค 15

 

 
การประชุมการกำหนดปัจจัยขับเคลื่อนอัตรากำลังหลัก/การทบทวนบทบาทฯ

p186642.jpg - 97.65 Kb

 

วันที่ 18 มิถุนายน 2564 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 มอบหมายให้นางสุทธิพร สังข์ทอง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญเป็นประธานในการประชุมการกำหนดปัจจัยขับเคลื่อนอัตรากำลังหลัก/การทบทวนบทบาท ภารกิจ หน้าที่และอำนาจและโครงสร้างของสำนักงานศึกษาธิการภาค ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 โดยมีผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้แทนทุกกลุ่ม เข้าร่วมประชุมเพื่อจัดทำข้อมูลในส่วนของสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 และในฐานะสำนักงานศึกษาธิการภาคเหนือ เพื่อสนับสนุนการจัดทำข้อมูลการทบทวนโครงสร้างกรอบอัตรากำลังของสำนักงานศึกษาธิการภาคเพื่อสรุปปัจจัยขับเคลื่อนอัตรากำลังของสำนักงานศึกษาธิการภาค  ตามที่สำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้จัดประชุมไปเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา

 

 
ประชุมคณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ (กศจ.) ครั้งที่ 9/2564

p186641.jpg - 77.87 Kb

 

วันที่ 18 มิถุนายน 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ (กศจ.) ครั้งที่ 9/2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

 

 
ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคัดเลือกบุคลากรดีเด่น “คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป.”

p17664.jpg - 79.45 Kb

วันที่ 17 มิถุนายน 2564 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคัดเลือกบุคลากรดีเด่น คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom Application) ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สป.

 

 
ร่วมประชุมเพื่อสนับสนุนการดำเนินการกิจกรรมการจัดทำข้อมูลการทบทวนโครงสร้างกรอบอัตรากำลัง

p16664.jpg - 90.09 Kb

 

วันที่ 16 มิถุนายน 2564 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม เข้าร่วมประชุมเพื่อสนับสนุนการดำเนินการกิจกรรมการจัดทำข้อมูลการทบทวนโครงสร้างกรอบอัตรากำลังของสำนักงานศึกษาธิการภาคเพื่อสรุปปัจจัยขับเคลื่อนอัตรากำลังของสำนักงานศึกษาธิการภาค ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom/Application) ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายธนู ขวัญเดช รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุม

 

 
การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ (กศจ.) ครั้งที่ 8/2564

p156641.jpg - 101.23 Kb

 

วันที่ 15 มิถุนายน 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้มอบหมายให้นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ (กศจ.) ครั้งที่ 8/2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

 

 
ร่วมประชุมเพื่อร่วมกันพิจารณาข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาโครงสร้าง

p156642.jpg - 68.33 Kb

 

วันที่ 15 มิถุนายน 2564นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 พร้อมด้วยนางสาวพรรฑนา ชัยชนะศิลป์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมกันพิจารณาข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาโครงสร้างและ (ร่าง) หน้าที่และอำนาจ และโครงสร้างของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผ่านระบบการประชุมทางไกล ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

 

 
ร่วมติดตามการลงพื้นที่สถานศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

p14664.jpg - 112.59 Kb

 

วันที่ 14 มิถุนายน 2564 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 ร่วมติดตามการลงพื้นที่สถานศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ/(นางสาวตรีนุช เทียนทอง) และปลัดกระทรวงศึกษาธิการ(นายสุภัทร จำปาทอง) ตามโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันโรคโควิด 19 ในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ลงพื้นที่ให้กำลังใจครูที่เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ (โรงพยาบาลแม่และเด็ก) ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว โรงเรียนบ้านป่าติ้ว โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ และวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในวันเปิดเทอมวันแรกของภาคเรียนที่ ปีการศึกษา 2564 พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลนครพิงค์

 

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 5 of 114

ผู้บริหาร

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

พยากรณ์อากาศ

betvakti elexusbet gorabet maksibet maltcasino milosbet quennbet setrabet atlantisbahis artoscasino dumanbet elitbahis fashionbet favoribahis hiltonbet liderbahis oslobet romabet vegabet yorkbet kalebet bet10bet bahislion bahislion bahislion betpark dakikbet dumanbet fenomenbet holiganbet kalebet kolaybet lordbahis olabahis onwin piabet pusulabet süper10bet vipbahis supertotobet mariobet