งานกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ

งานกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล

งานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา

กลุ่มอำนวยการ

แบบสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้257
mod_vvisit_counterวานนี้1480
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้7408
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา12075
mod_vvisit_counterเดือนนี้20996
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา44176
mod_vvisit_counterทั้งหมด864029
เริ่มใช้เมื่อวันที่ 29 ส.ค.52

eşya depolama
สำนักงานศึกษาธิการภาค 15
เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ในหัวข้อระบบบูรณาการเชิงพื้นที่เพื่อการตัดสินใจแบบองค์รวม (ระบบ G-MOS)

p92643.jpg - 97.64 Kb

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 บุคลากรกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา ศธภ.15 เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ในหัวข้อระบบบูรณาการเชิงพื้นที่เพื่อการตัดสินใจแบบองค์รวม (ระบบ G-MOS) จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ซึ่งมีวิทยากรให้ความรู้จากสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) : GISTDA ทั้งนี้เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับประกอบการดำเนินงานโครงการการพัฒนากลไกเชิงพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์สู่การปฏิบัติ

 
เข้าร่วมประชุมผู้บริหาร สป.ศธ. ครั้งที่ 2/2564

p9264.jpg - 87.02 Kb

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 นายชาตรี ม่วงสว่าง รองศึกษาธิการภาค 17 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 15 พร้อมด้วยนายอดุล เทพกอม ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ และข้าราชการ เข้าร่วมประชุมผู้บริหาร สป.ศธ. ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ และผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มในสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ทางระบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom  โดยมีนายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน เพื่อหารือภารกิจงานที่เกี่ยวข้อง และรับฟังความก้าวหน้าอุปสรรคของการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โดยผู้รับผิดชอบการบูรณาการด้านการศึกษาในแต่ละจังหวัด รวมทั้งมีการร่วมวางแผน“กระทรวงศึกษาธิการสัญจร”เพื่อลงพื้นที่ติดตามสนับสนุน การขับเคลื่อนการนำนโยบายศธ.ไปสู่การปฏิบัติในเชิงพื้นที่ระดับภาค ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

 
ร่วมเป็นคณะติดตามการบูรณาการจากกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านเวียงฝาง

p7264.jpg - 105.71 Kb

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 นายชาตรี ม่วงสว่าง รองศึกษาธิการภาค 17 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค​ 15​ ร่วมเป็นคณะติดตามการบูรณาการจากกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านเวียงฝาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นโรงเรียนคุณภาพของชุมชนที่มีความพร้อมและความเหมาะสม มีโรงเรียนเครือข่าย และสามารถนำนักเรียนมาร่วมเพื่อยกระดับคุณภาพให้เกิดความมั่นใจต่อชุมชนและผู้ปกครอง และโรงเรียนเทพศิรินทร์ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นโรงเรียน​ Stand Alone ที่สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ ตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร บนพื้นที่สูงและมีการคมนาคมไม่สะดวก ทำให้นักเรียนไม่สามารถเรียนไม่สามารถเดินทางไปเรียนรวมในโรงเรียนคุณภาพของชุมชนที่ใกล้เคียงได้ในพื้นที่การดูแลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3

 
ร่วมประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านวิชาการเพื่อเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงานพัฒนากลไกลเชิงพื้นที่

p5264.jpg - 87.02 Kb

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 นายชาตรี ม่วงสว่าง รองศึกษาธิการภาค 17 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 15 มอบหมายให้นางสาวเพ็ญพร ปะระดี ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์ เข้าร่วมประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านวิชาการเพื่อเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงานพัฒนากลไกลเชิงพื้นที่ ผ่านทางระบบออนไลน์ Webex/Meeting ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

 
ทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา (งานทั่วไป) ครั้งที่ 5

p32642.jpg - 121.54 Kb

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 นายชาตรี ม่วงสว่าง รองศึกษาธิการภาค 17 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 15 มอบหมายให้ นางพันธุ์ทิพย์ โลราช นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 15 เป็นหัวหน้าคณะนำ จอส.904 ข้าราชการ บุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 ทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา (งานทั่วไป) ครั้งที่ 5  บริเวณด้านหน้าสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวน 24 คน

 
ลงพื้นที่นำร่องโรงเรียน Stand Alone

p3264.jpg - 104.91 Kb

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 นายชาตรี ม่วงสว่าง รองศึกษาธิการภาค 17 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 15 (ผู้รับผิดชอบการดำเนินการบูรณการด้านการศึกษาจังหวัดแพร่) ลงพื้นที่นำร่องโรงเรียน Stand Alone เพื่อเพิ่มศักยภาพโรงเรียนขนาดเล็กที่สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ ตามนโยบายบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงเรียนแม่จองไฟ อำเภอลอง  จังหวัดแพร่

 
ลงพื้นที่นำร่องโรงเรียนคุณภาพของชุมชน

p32641.jpg - 101.82 Kb

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 นายชาตรี ม่วงสว่าง รองศึกษาธิการภาค 17 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 15 (ผู้รับผิดชอบการดำเนินการบูรณการด้านการศึกษาจังหวัดแพร่) ลงพื้นที่นำร่องโรงเรียนคุณภาพของชุมชน ตามนโยบายบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงเรียนบ้านหัวดง อำเภอสูงเม่น และได้ลงพื้นที่โรงเรียนบริวาร 12 โรงเรียน

 
ลงพื้นที่โรงเรียนคุณภาพของชุมชน

p22642.jpg - 110.96 Kb

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 นายชาตรี ม่วงสว่าง รองศึกษาธิการภาค 17 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 15 (ผู้รับผิดชอบการดำเนินการบูรณการด้านการศึกษาจังหวัดแพร่) พร้อมด้วยคณะสำนักงานศึกษาธิการภาค 15  ลงพื้นที่โรงเรียนคุณภาพของชุมชน ณ โรงเรียนบ้านหนองม่วงไข่ (ม่วงไข่วิทยาคาร) อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ โดยมีนายอนุสรณ์ พุทธจร ผู้อำนวยการให้การต้อนรับและรายงานการดำเนินการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และได้ลงพื้นที่โรงเรียนบริวาร 7 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านทุ่งแค้ว(คันธวงค์วิทยาคาร) โรงเรียนบ้านสะเลียม(ปัญญาราษฎ์รังสรรค์) โรงเรียนแม่คำตำหนัก(ตำหนักธรรมวิทยาคาร) โรงเรียนบ้านวังหลวง(วังมาประชาสามัคคี) โรงเรียนบ้านหนองน้ำรัด (พรหมาประชาสงเคราะห์) โรงเรียนบ้านย่านยาว(ย่านยาวประชาสรรค์) และโรงเรียนบ้านแม่คำมี(รัตนปัญญา)

 
ลงพื้นที่นำร่องโรงเรียน Stand Alone

p22641.jpg - 104.84 Kb

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 นายชาตรี ม่วงสว่าง รองศึกษาธิการภาค 17 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 15 (ผู้รับผิดชอบการดำเนินการบูรณการด้านการศึกษาจังหวัดแพร่) ลงพื้นที่นำร่องโรงเรียน Stand Alone เพื่อเพิ่มศักยภาพโรงเรียนขนาดเล็กที่สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ ตามนโยบายบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงเรียนบ้านแม่พร้าว อำเภอสอง  จังหวัดแพร่

 
ลงพื้นที่นำร่องโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมืองตามนโยบายบูรณาการด้านการศึกษาของ ศธ.

p2264.jpg - 105.72 Kb

นายชาตรี ม่วงสว่าง รอง ศธภ.17 รักษาการในตำแหน่ง ศธภ.15 (ผู้รับผิดชอบการดำเนินการบูรณการด้านการศึกษา จังหวัดแพร่) ลงพื้นที่นำร่องโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมืองตามนโยบายบูรณาการด้านการศึกษาของ ศธ. ณ โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ สังกัด สพม. เขต 37 ทั้งนี้ได้ลงพื้นที่โรงเรียนบริวาร อาทิ โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) สังกัด สพป.แพร่ เขต 2 และโรงเรียนชุมชนบ้านบวกโป่ง (พรหมราษฎร์อุปถัมภ์) สังกัดสพป.แพร่ เขต 2อบการดำเนินการบูรณการด้านการศึกษา จังหวัดแพร่) ลงพื้นที่นำร่องโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 7 of 106

ผู้บริหาร

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

พยากรณ์อากาศ

betebet
güvenilir casino siteleri hilbet güvenilir casino siteleri tipobet
iddaa programı marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis restbet canlı skor süperbahis
betsdot
bahissenin bahissenin
Lidyabetbahis.com Lidyabet9.com
betlio betlio betsoo
bahigo betmaxi lirabet lesabahis ligobet perabet sekabet betist mariobet
1xbet asyabahis betebet betgaranti betlike betvole cebahis cebahis cebahis ligobet pinbahis polobet verabet
lidyabetuyelik.info lidyabet3.com
bahissenin tipobet
betmatik