เมนูหลัก

กลุ่มอำนวยการ

งานกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ

งานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา

งานกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล

กลุ่มบริหารงานบุคคล

แบบสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้154
mod_vvisit_counterวานนี้405
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้154
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา3138
mod_vvisit_counterเดือนนี้10942
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา14881
mod_vvisit_counterทั้งหมด1006070
เริ่มใช้เมื่อวันที่ 29 ส.ค.52

eşya depolama
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการภาค 15
สำนักงานศึกษาธิการภาค 15
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินการตามนโนบายของกระทรวงศึกษาธิการ

p246643.jpg - 114.25 Kb

 

วันที่ 24 มิถุนายน 2564 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินการตามนโนบายของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) และรับฟังแนวทางการจัดการศึกษาของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำพูน (สำนักงาน กศน. จังหวัดลำพูน) และศูนย์ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองลำพูน(กศน. อำเภอเมืองลำพูน)

 

 
รับชมถ่ายทอดสดการจัดงานเปิดศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19

p246642.jpg - 83.83 Kb

วันที่ 24 มิถุนายน 2564 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 มอบหมายให้นางสุทธิพร สังข์ทอง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ นางสาวเพ็ญพร ปะระดี ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา นางสาวพรรฑนา ชัยชนะศิลป์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล นางศณิชล เพ็งพิมพ์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ และนายจีรศักดิ์ แก้วโก ผู้แทนผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนการศึกษา รับชมถ่ายทอดสดการจัดงานเปิดศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 กระทรวงศึกษาธิการ (ศบค.ศธ.) ณ ห้องประชุม 3 สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน

 
ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำพูน (กศจ. ลำพูน) ครั้งที่ 6/2564

p246641.jpg - 85.86 Kb

 

วันที่ 24 มิถุนายน 2564 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำพูน (กศจ. ลำพูน) ครั้งที่ 6/2564 ณ ห้องประชุมจามเทวี ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดลำพูน โดยมี นายวรยุทธ  เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน

 

 
ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมติดตามภารกิจสำคัญตามมาตรการป้องกกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

p236641.jpg - 109.34 Kb

 

วันที่ 23 มิถุนายน 2564 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมติดตามภารกิจสำคัญตามมาตรการป้องกกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019/(COVID-19)/ของสถานศึกษา และการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในจังหวัดเชียงใหม่ ณ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ริม ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่แตง และศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสันทราย

 

 
ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำปาง (กศจ. ลำปาง) ครั้งที่ 5/2564

p226641.jpg - 89.21 Kb

วันที่ 22 มิถุนายน 2564 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำปาง (กศจ. ลำปาง) ครั้งที่ 5/2564 ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธาน

 
ทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนางานทั่วไป ครั้งที่ 9

p236642.jpg - 104.95 Kb

 

วันที่ 23 มิถุนายน 2564 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 มอบหมายให้นางสุทธิพร สังข์ทอง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ และนายภูชาวานิช ภูผา นิติกรชำนาญการ จอส.904 นำคณะข้าราชการ และบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 ทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนางานทั่วไป ครั้งที่ 9 ณ ห้องสมุดสำนักงานศึกษาธิการภาค 15

 

 
พิธีเปิดโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ

p226642.jpg - 93.33 Kb

วันที่ 22 มิถุนายน 2564 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564 หลักสูตร การพัฒนาบุคลากรตามแนวพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาข้าราชการครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องในพื้นที่รับผิดชอบ 4 จังหวัด เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 21-23 มิถุนายน 2564 ณ โรงแรมกัซซัน เลกาซี กอล์ฟคลับ ลำพูน อ.บ้านธิจ.ลำพูน จัดโดย กลุ่มพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 

 
ร่วมประชุมการหารือการติดตามผลการดำเนินงานหลังเปิดภาคเรียนที่ 1/2564

p186643.jpg - 98.61 Kb

 

วันที่ 18 มิถุนายน 2564 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 พร้อมด้วยนางสุทธิพร สังข์ทอง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้แทน และบุคลากรกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล เข้าร่วมประชุมการหารือการติดตามผลการดำเนินงานหลังเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 รองรับสถานการณ์โควิด 19 ระลอกใหม่ ซึ่งเป็นการประชุมร่วมระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข  (กรมอนามัย) โดยมีนายสุภัทร จำปาทองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมฯ ผ่านระบบ Zoom/meeting/ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานศึกษาธิการภาค 15

 

 
การประชุมการกำหนดปัจจัยขับเคลื่อนอัตรากำลังหลัก/การทบทวนบทบาทฯ

p186642.jpg - 97.65 Kb

 

วันที่ 18 มิถุนายน 2564 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 มอบหมายให้นางสุทธิพร สังข์ทอง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญเป็นประธานในการประชุมการกำหนดปัจจัยขับเคลื่อนอัตรากำลังหลัก/การทบทวนบทบาท ภารกิจ หน้าที่และอำนาจและโครงสร้างของสำนักงานศึกษาธิการภาค ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 โดยมีผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้แทนทุกกลุ่ม เข้าร่วมประชุมเพื่อจัดทำข้อมูลในส่วนของสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 และในฐานะสำนักงานศึกษาธิการภาคเหนือ เพื่อสนับสนุนการจัดทำข้อมูลการทบทวนโครงสร้างกรอบอัตรากำลังของสำนักงานศึกษาธิการภาคเพื่อสรุปปัจจัยขับเคลื่อนอัตรากำลังของสำนักงานศึกษาธิการภาค  ตามที่สำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้จัดประชุมไปเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา

 

 
ประชุมคณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ (กศจ.) ครั้งที่ 9/2564

p186641.jpg - 77.87 Kb

 

วันที่ 18 มิถุนายน 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ (กศจ.) ครั้งที่ 9/2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

 

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 7 of 116

ผู้บริหาร

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

พยากรณ์อากาศ

betvakti elexusbet gorabet maksibet maltcasino milosbet quennbet setrabet atlantisbahis artoscasino dumanbet elitbahis fashionbet favoribahis hiltonbet liderbahis oslobet romabet vegabet yorkbet kalebet bet10bet bahislion bahislion bahislion betpark dakikbet dumanbet fenomenbet holiganbet kalebet kolaybet lordbahis olabahis onwin piabet pusulabet süper10bet vipbahis supertotobet mariobet
bahis bahis atlasbet baysansli bet10bet betkolik betsidney fashionbet gorabet holiganbet odeonbet romabet betasus betdoksan betgarden btcbahis casinoper casinovale coinbar eurocasino kazansana lesabahis mottobet trcasino trendbet nerobet bahistek
betgaranti betpark mariobet supertotobet tipobet betist kolaybet betmatik onwin
lordcasino