เมนูหลัก

กลุ่มอำนวยการ

งานกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ

งานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา

งานกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล

กลุ่มบริหารงานบุคคล

แบบสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้748
mod_vvisit_counterวานนี้1485
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้8846
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา11107
mod_vvisit_counterเดือนนี้36990
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา28996
mod_vvisit_counterทั้งหมด1163046
เริ่มใช้เมื่อวันที่ 29 ส.ค.52

eşya depolama

 @ --> ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซตสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 

สำนักงานศึกษาธิการภาค 15
ร่วมเป็นเกียรติและให้กำลังใจคณะครู และนักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่

p8265.jpg - 103.83 Kb

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 ร่วมเป็นเกียรติและให้กำลังใจคณะครู และนักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสที่คณะกรรมการมาประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 8 โดยมี นางพวงทอง ศรีวิลัย ผู้อำนวยการสถานศึกษา ให้การต้อนรับ

 
สักการะพระพุทธรูป ครูบาเจ้าศรีวิชัย และศาลพระภูมิเจ้าที่

p4265.jpg - 90.87 Kb

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 นายกวิน เสือสกุล รองศึกษาธิการภาค 15 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 16 เข้าสักการะพระพุทธรูป ครูบาเจ้าศรีวิชัย และศาลพระภูมิเจ้าที่ประจำสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 โดยท่านชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 มอบหมายนางศณิชล เพ็งพิมพ์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ให้การต้อนรับแทนศึกษาธิการภาค 15

 
ประธานเปิดโครงการการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)

p1265.jpg - 104.87 Kb

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 (ศึกษาธิการภาคเหนือ) เป็นประธานเปิดโครงการการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) "สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต"เพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานการศึกษาในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาคเหนือประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมี ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มใน ศธภ.15 ผู้บริหาร ศธภ. และ ศธจ. ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด สช. ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. ผู้อำนวยการ กศน. สถานศึกษาในสังกัด กศน. ข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงาน ในพื้นที่ภาคเหนือทั้ง 17 จังหวัดเข้าร่วมการประชุมฯ

 
ประธานในพิธีสืบชาตาและทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อจัดสร้างโรงครัว

p29165.jpg - 114.98 Kb

วันที่ 29 มกราคม 2565 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 เป็นประธานในพิธีสืบชาตาและทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อจัดสร้างโรงครัว พร้อมด้วย ดร.หัทกาญจน์ อดุลถิรเขตต์ ศึกษาธิการจังหวัดลำพูน และผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ณ วัดโลกโมฬี อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมียอดจตุปัจจัยถวาย จำนวนทั้งสิ้น 141,982 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบสองบาทถ้วน) ขออนุโมทนาบุญมาแก่ผู้มีจิตศรัทธาในครั้งนี้ด้วย

 
ร่วมลงพื้นที่จังหวัดลำพูน กับนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

p22165.jpg - 105.08 Kb

วันที่ 22 มกรมคม 2565 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 ร่วมลงพื้นที่จังหวัดลำพูน กับนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายสุเทพ แก่งสันเที๊ยะ เลขาธิการ กอศ. นายอัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. นายพีระศักดิ์รัตนะ เลขาธิการ สช. รองเลขาธิการ กศน. ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ศึกษาธิการจังหวัดลำพูน และศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ พิธีเปิดและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU โครงการ “อาชีวะอยู่ประจํา เรียนฟรี มีอาชีพ” ระหว่าง สพฐ. สช. และ กศน.

 
ร่วมตรวจเยี่ยมกับนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

p21165.jpg - 110.78 Kb

วันที่ 21 มกรมคม 2565 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 ร่วมตรวจเยี่ยมกับนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร คณะกรรมการปฏิรูประเทศด้านการศึกษา ศ.ดร. วรากรณ์ สามโกเศศ ภายใต้โครงการสร้างอารยเกษตร สืบสาน ต่อยอดตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย"โคก หนอง นา" แห่งน้ำใจ และความหวัง (เครือข่ายอารยลุ่มน้ำลี้) ณ โรงเรียนวัดวังหลวง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน โดยมีพลเรือเอกปวิตร รุจิเทศ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน เป็นประธาน และนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวต้อนรับ

 
จัดประชุมสื่อสารสร้างการรับรู้และทบทวนทิศทางการพัฒนาการศึกษา

p20165.jpg - 111.36 Kb

วันที่ 20 มกรมคม 2565 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 เป็นประธาน จัดประชุมสื่อสารสร้างการรับรู้และทบทวนทิศทางการพัฒนาการศึกษาระดับภาค/กลุ่มจังหวัดที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับนโยบายและทิศทางการพัฒนาประเทศในมิติต่าง ๆ ระหว่างวันที่  20-21 มกราคม 2565 ณ สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ วัตถุประสงค์เพื่อสื่อสารสร้างการรับรู้ทิศทางการพัฒนาการศึกษาทั้งในระดับภาคเหนือและกลุ่มจังหวัดฯ ให้กับบุคลากร การระดมความคิดเห็นร่างสาระสำคัญแผนองค์กรดิจิทัลของสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 และการสร้างความสัมพันธ์กันเป็นทีม รวมถึงกำหนดค่านิยมองค์กรที่ดีเพื่อประโยชน์ในการทำงานร่วมกัน และผลสำเร็จของงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีกิจกรรมการบรรยาย กิจกรรมกลุ่ม และกิจกรรมสัมพันธ์ ทั้งนี้มีบุคลากรเข้าร่วมรวมทั้งสิ้น 27 คน

 
ส่งมอบครุภัณฑ์และยานพาหนะของสำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)

p14165.jpg - 92.79 Kb

วันที่ 14 มกรมคม 2565 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 มอบหมายให้นางศณิชล เพ็งพิมพ์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เป็นผู้แทนส่งมอบครุภัณฑ์และยานพาหนะของสำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 โดยมีนายสงวนศักดิ์ ปัญใจแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งแยงในและคณะเป็นผู้รับมอบ เพื่อใช้สนับสนุนภารกิจงานการศึกษาของโรงเรียนบ้านโป่งแยงใน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ให้เกิดประโยชน์ต่อราชการสืบไป

 
รับฟังการนำเสนอการขยายผลการพัฒนาครูต้นแบบ one/teacher/

p141651.jpg - 113.90 Kb

วันที่ 14 มกรมคม 2565 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 และบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 ร่วมต้อนรับนายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ ศึกษาธิการภาค 7 และดร.รังสรรค์ วิบูลย์อุปถัมภ์ ผู้แทนองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทยและรับฟังการนำเสนอการขยายผลการพัฒนาครูต้นแบบ one/teacher/เพื่อวางแผนการขยายผลในเขตภาคเหนือและพัฒนาศักยภาพครูให้สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

 
ร่วมประชุมผู้บริหาร สป. ครั้งที่ 1/2565

p11165.jpg - 82.07 Kb

วันที่ 11 มกรมคม 2565 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม เข้าร่วมประชุมผู้บริหาร สป. ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบ Zoom/Meetingณ สำนักงานศึกษาธิการภาค 15

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 8 of 132


ผู้บริหาร

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

พยากรณ์อากาศ

betvakti elexusbet gorabet maksibet maltcasino milosbet quennbet setrabet atlantisbahis artoscasino dumanbet elitbahis fashionbet favoribahis hiltonbet liderbahis oslobet romabet vegabet yorkbet kalebet bet10bet bahislion bahislion bahislion betpark dakikbet dumanbet fenomenbet holiganbet kalebet kolaybet lordbahis olabahis onwin piabet pusulabet süper10bet vipbahis supertotobet mariobet
bahis bahis atlasbet baysansli bet10bet betkolik betsidney fashionbet gorabet holiganbet odeonbet romabet betasus betdoksan betgarden btcbahis casinoper casinovale coinbar eurocasino kazansana lesabahis mottobet trcasino trendbet nerobet bahistek
betgaranti betpark mariobet supertotobet tipobet betist kolaybet betmatik onwin
lordcasino
bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahissenin bahissenin bahissenin bahissenin bahissenin bahis com kralbet milanobet hilabet bahsegel
bahis siteleri betcup betebet betlike betovis betturkey betvole deneme bonusu veren siteler fenomenbet kalebet kralbet matadorbet milosbet piabet sahabet venusbet
pusulabet
bahis siteleri