เมนูหลัก

กลุ่มอำนวยการ

งานกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ

งานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา

งานกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล

กลุ่มบริหารงานบุคคล

แบบสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้1455
mod_vvisit_counterวานนี้1529
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้6166
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา11495
mod_vvisit_counterเดือนนี้35965
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา26561
mod_vvisit_counterทั้งหมด958772
เริ่มใช้เมื่อวันที่ 29 ส.ค.52

eşya depolama
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการภาค 15
สำนักงานศึกษาธิการภาค 15
ประชุมคณะทำงานการจัดทำการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

p255641.jpg - 90.78 Kb

วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานการจัดทำการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบออนไลน์ Google meeting ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

 
ประชุมชี้แจงสร้างการรับรู้ขั้นตอนและระเบียบการเบิกจ่ายและการบริหารการเงินและพัสดุผ่านระบบออนไลน์

p255642.jpg - 90.75 Kb

วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 เป็นประธานการประชุมชี้แจงสร้างการรับรู้ขั้นตอนและระเบียบการเบิกจ่ายและการบริหารการเงินและพัสดุผ่านระบบออนไลน์ Google meeting โดยมีนางสาวรัตนา ปาลี นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ และนายชาญ จันทร์แดง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ เป็นผู้ให้ข้อมูล

 

 
แบบวัด EIT บนหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน

pqreit.jpg - 49.50 Kb

 

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้แจ้งให้สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 เผยแพร่ QR Code หรือ link : https://itas.nacc.go.th/go/eit/c2h96b ซึ่งเป็นแบบวัด EIT บนหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการเก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นผู้ที่เข้ามารับบริการหรือมาติดต่อกับหน่วยงาน เข้าไปตอบแบบวัด EIT ในระบบ ITAS ซึ่งสำนักงาน ป.ป.ช. แจ้งว่าผู้ตอบจำเป็นต้องกรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลักของตนเอง เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้มีการเข้าไปตอบซ้ำเท่านั้น ไม่มีการนำไปเชื่อมโยงกับข้อมูลส่วนตัว และการตอบจะถูกเก็บเป็นความลับ โดยจะนำผลไปวิเคราะห์ผลในภาพรวมเท่านั้น ไม่มีการแสดงการตอบรายบุคคล โดยกำหนดให้ตอบแบบวัดภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

 
ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ที่มาปฏิบัติงานฯ

p23564.jpg - 113.50 Kb

วันที่ 23 พฤษภาคม 2564 นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 นางยุพิน บัวคอม ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ นายคงกระพัน เวฬุสาโรจน์ รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ คณะผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุขในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ที่มาปฏิบัติงานฯ โดยมีคณะครูและบุคลากรทางการศึกษามาฉีดวัคซีนป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 เข็มที่ 1 โดยฉีดวัคซีนวันละ 2,000 คน ระหว่างวันที่ 22-23 พฤษภาคม 2564 เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2564 ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

 
ตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยในการสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

p22564.jpg - 104.74 Kb

วันที่ 22 พฤษภาคม 2564 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 พร้อมด้วย ดร.ยุพิน บัวคอม ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่, ดร.สุทธิดล พุทธรักษ์ ผอ.สพม.เชียงใหม่ และดร.สุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยในการสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเข้ม ณ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ และโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยอนุญาตเฉพาะผู้เข้าสอบเท่านั้นเข้าพื้นที่สนามสอบภายในโรงเรียน ผู้เข้าสอบทุกคนต้องสวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัย และต้องผ่านจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิร่างกาย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล บริเวณประตูทางเข้าของโรงเรียนทุกครั้ง

 
เข้ารับการฉีดวัคซีน COVID-19 เข็มแรก

p21564.jpg - 90.03 Kb

วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 นำคณะผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เข้ารับการฉีดวัคซีน COVID-19 เข็มแรก โดยมีคณะแพทย์และพยาบาลโรงพยาบาลนครพิงค์ให้การต้อนรับและบริการฉีดวัคซีน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาและประชาชน

 
ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 6/2564

p20564.jpg - 99.23 Kb

วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 มอบหมายให้นางสุทธิพร สังข์ทอง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 6/2564 ผ่านทางออนไลน์ โปรแกรม Google/Meet ณ ห้องปฏิบัติราชการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 โดยมี นายชนก มากพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่อ่องสอน เป็นประธาน

 
ร่วมประชุมชี้แจงการใช้งานระบบ e – inspection

p18564.jpg - 96.86 Kb

วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 มอบหมายให้นางสุทธิพร สังข์ทอง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษรักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 และข้าราชการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล เข้าร่วมประชุมชี้แจงการใช้งานระบบ e – inspection ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านระบบประชุมทางไกลโปรแกรม Zoom (Meeting ID) ณ ห้องปฏิบัติราชการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการภาค 15โดยมี ดร.ศรีชัย  พรประชาธรรม หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน

 
การประชุมคณะนวัตกรรมขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2564

p145641.jpg - 83.09 Kb

วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการการภาค 15 และนางอัญชลี โพธิ์พาด นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ร่วมสังเกตการณ์การประชุมคณะนวัตกรรมขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2564 ดำเนินการประชุมโดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Google Meet โดยมีนายวีรพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน

 
ประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 5/2564

p14564.jpg - 100.59 Kb

วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 5/2564 ผ่านระบบ zoom โดยมีนายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 8 of 114

ผู้บริหาร

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

พยากรณ์อากาศ

betvakti elexusbet gorabet maksibet maltcasino milosbet quennbet setrabet atlantisbahis artoscasino dumanbet elitbahis fashionbet favoribahis hiltonbet liderbahis oslobet romabet vegabet yorkbet kalebet bet10bet bahislion bahislion bahislion betpark dakikbet dumanbet fenomenbet holiganbet kalebet kolaybet lordbahis olabahis onwin piabet pusulabet süper10bet vipbahis supertotobet mariobet