เมนูหลัก

กลุ่มอำนวยการ

งานกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ

งานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา

งานกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล

กลุ่มบริหารงานบุคคล

แบบสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้157
mod_vvisit_counterวานนี้405
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้157
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา3138
mod_vvisit_counterเดือนนี้10945
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา14881
mod_vvisit_counterทั้งหมด1006073
เริ่มใช้เมื่อวันที่ 29 ส.ค.52

eşya depolama
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการภาค 15
สำนักงานศึกษาธิการภาค 15
ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคัดเลือกบุคลากรดีเด่น “คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป.”

p17664.jpg - 79.45 Kb

วันที่ 17 มิถุนายน 2564 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคัดเลือกบุคลากรดีเด่น คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom Application) ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สป.

 

 
ร่วมประชุมเพื่อสนับสนุนการดำเนินการกิจกรรมการจัดทำข้อมูลการทบทวนโครงสร้างกรอบอัตรากำลัง

p16664.jpg - 90.09 Kb

 

วันที่ 16 มิถุนายน 2564 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม เข้าร่วมประชุมเพื่อสนับสนุนการดำเนินการกิจกรรมการจัดทำข้อมูลการทบทวนโครงสร้างกรอบอัตรากำลังของสำนักงานศึกษาธิการภาคเพื่อสรุปปัจจัยขับเคลื่อนอัตรากำลังของสำนักงานศึกษาธิการภาค ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom/Application) ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายธนู ขวัญเดช รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุม

 

 
การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ (กศจ.) ครั้งที่ 8/2564

p156641.jpg - 101.23 Kb

 

วันที่ 15 มิถุนายน 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้มอบหมายให้นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ (กศจ.) ครั้งที่ 8/2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

 

 
ร่วมประชุมเพื่อร่วมกันพิจารณาข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาโครงสร้าง

p156642.jpg - 68.33 Kb

 

วันที่ 15 มิถุนายน 2564นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 พร้อมด้วยนางสาวพรรฑนา ชัยชนะศิลป์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมกันพิจารณาข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาโครงสร้างและ (ร่าง) หน้าที่และอำนาจ และโครงสร้างของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผ่านระบบการประชุมทางไกล ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

 

 
ร่วมติดตามการลงพื้นที่สถานศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

p14664.jpg - 112.59 Kb

 

วันที่ 14 มิถุนายน 2564 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 ร่วมติดตามการลงพื้นที่สถานศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ/(นางสาวตรีนุช เทียนทอง) และปลัดกระทรวงศึกษาธิการ(นายสุภัทร จำปาทอง) ตามโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันโรคโควิด 19 ในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ลงพื้นที่ให้กำลังใจครูที่เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ (โรงพยาบาลแม่และเด็ก) ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว โรงเรียนบ้านป่าติ้ว โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ และวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในวันเปิดเทอมวันแรกของภาคเรียนที่ ปีการศึกษา 2564 พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลนครพิงค์

 

 
ประชุมโครงการวิจัยการมีส่วนร่วมของครอบครัวในการพัฒนาการศึกษาสำหรับเด็กฯ

p11664.jpg - 99.88 Kb

 

วันที่ 11 มิถุนายน 2564 นางพันธุ์ทิพย์ โลราช ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา ผู้แทนศึกษาธิการภาค 15 นำคณะบุคลากรกลุ่มพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 เข้าร่วมประชุมโครงการวิจัยการมีส่วนร่วมของครอบครัวในการพัฒนาการศึกษาสำหรับเด็กที่บกพร่องทางด้านการเรียนรู้ กรณีศึกษาการเรียนรู้คณิตศาสตร์ผ่านเทคนิคคู่ตรวจสอบ (Pairs/Check)/ครั้งที่ 1/2564/ร่วมกับคณะอาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศศิพินต์ สุขบุญพันธ์ และอาจารย์ อัณณ์ชญากร พัฒนประสิทธิ์ ณ ห้องประชุม สาขาการศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

 

 
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการภาค 15

p10664.jpg - 127.20 Kb

 

วันที่ 10 มิถุนายน 2564 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 นำคณะบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 กิจกรรมจิตอาสาทำดีด้วยหัวใจ รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดินและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ มีแล้วแบ่งปันประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พร้อมมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้กับตัวแทนชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และบรรยายพิเศษ เรื่องจิตอาสากับการพัฒนาทักษะการทำงานและทักษะชีวิต ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

 

 
การประชุมพร้อมมอบนโยบายการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่

p9664.jpg - 109.63 Kb

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 ประธานเปิดการประชุมพร้อมมอบนโยบายการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างการรับรู้ทิศทางการพัฒนาการศึกษา และจัดทำแผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 พ.ศ./2566 –/2570 ซึ่งจัดผ่านทางระบบออนไลน์ Webex Meeting ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว ผู้อำนวยการคณะทำงานสัมมนา เผยแพร่จัดการองค์ความรู้ และสื่อสารสาธารณะ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนากำลังคนในโลกที่ไม่มีวันเหมือนเดิมโดยมีผู้ร่วมประชุมประกอบด้วยหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่  

 
ประชุมคณะกรรมการสำรวจพัสดุของสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 ครั้งที่ 1/2564

p86642.jpg - 101.52 Kb

 

วันที่ 8 มิถุนายน 2564 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสำรวจพัสดุของสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุม 3 สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการตรวจสอบพัสดุประจำปี

 

 
ร่วมประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 6/2564

p86641.jpg - 76.53 Kb

 

วันที่ 8 มิถุนายน 2564 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มเข้าร่วมประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 6/2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom/Application) โดยมี นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน

 

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 8 of 116

ผู้บริหาร

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

พยากรณ์อากาศ

betvakti elexusbet gorabet maksibet maltcasino milosbet quennbet setrabet atlantisbahis artoscasino dumanbet elitbahis fashionbet favoribahis hiltonbet liderbahis oslobet romabet vegabet yorkbet kalebet bet10bet bahislion bahislion bahislion betpark dakikbet dumanbet fenomenbet holiganbet kalebet kolaybet lordbahis olabahis onwin piabet pusulabet süper10bet vipbahis supertotobet mariobet
bahis bahis atlasbet baysansli bet10bet betkolik betsidney fashionbet gorabet holiganbet odeonbet romabet betasus betdoksan betgarden btcbahis casinoper casinovale coinbar eurocasino kazansana lesabahis mottobet trcasino trendbet nerobet bahistek
betgaranti betpark mariobet supertotobet tipobet betist kolaybet betmatik onwin
lordcasino