เมนูหลัก

กลุ่มอำนวยการ

งานกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ

งานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา

งานกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล

กลุ่มบริหารงานบุคคล

แบบสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้321
mod_vvisit_counterวานนี้1449
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้9868
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา11107
mod_vvisit_counterเดือนนี้38012
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา28996
mod_vvisit_counterทั้งหมด1164068
เริ่มใช้เมื่อวันที่ 29 ส.ค.52

eşya depolama

 @ --> ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซตสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 

สำนักงานศึกษาธิการภาค 15

สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๕ ตั้งอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ รับผิดชอบดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลำปาง และจังหวัดลำพูน ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง จัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาค สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙
 

ประกาศจัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาค 
 
ตรวจราชการจังหวัดพะเยา

p24359

วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙ นายประเสริฐ บุญเรือง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานประชุมนโยบายการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการของหน่วยรับตรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙  รอบที่ ณ ห้องประชุมดอยหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต โดยมีผู้บริหารผู้แทนหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดพะเยาเข้าร่วมประชุม และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ อ.ภูกามยาว จ.พะเยา สังกัด สพม.๓๖ เพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายการเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะ โดยมีนายเฉลิมพล ใจยะเลิศ รอง ผอ.โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ให้การต้อนรับ และมีนายรังสรรค์  ปินใจ พร้อมด้วยพระพชรวรรฒ เขมิโย เป็นผู้ให้ข้อมูล หลังจากนั้นได้เดินทางตรวจเยี่ยม กศน.ภูกามยาว จังหวัดพะเยา เพื่อมอบนโยบายการตรวจราชการ และสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้บริหารและบุคลากร กศน.ภูกามยาว จ.พะเยา

 
ตรวจราชการตามนโยบายและกรณีพิเศษจ.เชียงราย

p23359

วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙ นายประเสริฐ บุญเรือง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลตับเต่า (ไคร้สามัคคีวิทยา) ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย สังกัด สพป.เชียงราย เขต ๔ เพื่อติดตามการดำเนินการตามนโยบายการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ การลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ของนักเรียน  การปลูกฝังคุณลักษณะในเรื่องการรู้จักหน้าที่ของตนเอง  การเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะ โดยมี นายฉัตรชัย สุวรรณจักษ์ ผอ.โรงเรียนอนุบาลตับเต่า เป็นผู้รายงานและนำเสนอข้อมูล และลงพื้นที่ตรวจราชการกรณีพิเศษที่โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง(อินมีอุปถัมภ์) อ.จุน จ.พะเยา สังกัด สพป.พะเยา เขต เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้บริหาร คุณครู และนักเรียน ซึ่งโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนที่ประสบเหตุวาตภัย ทำให้กระเบื้องและโครงหลังคาอาคารเรียนได้รับความเสียหาย โดยนายศัจกร ไชยจำเริญ ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง เป็นผู้ให้ข้อมูลและพาตรวจหลังคาอาคารเรียนที่ได้รับความเสียหาย

 
ตรวจราชการจังหวัดเชียงราย

p21359

วันที่ ๒๑  มีนาคม ๒๕๕๙ นายประเสริฐ  บุญเรือง  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจราชการที่สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย และเป็นประธานการประชุมเพื่อมอบนโยบายการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ พร้อมรับฟังผลการดำเนินงานตามนโยบายของหน่วยรับตรวจทุกสังกัดในพื้นที่จังหวัดเชียงราย และตรวจเยี่ยม โรงเรียนบ้านห้วยลึก ต.ม่วงยาย อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย โรงเรียนต้นแบบตามนโยบายการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ในเขตพื้นที่ของ สพป.เชียงราย เขต

 
ตรวจราชการจังหวัดเชียงใหม่

p8359

วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๙ นายประเสริฐ บุญเรือง  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการร่วมตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ๒๕๕๙  รอบที่๑ กับนางประภาศรี  บุญวิเศษ   ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่๑๕ และผู้ตรวจราชการกระทรวงอื่นที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายสำเริง ไชยเสน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับและได้รับฟังรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายดังนี้ ๑. การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อม ๒.มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ

 
ประชุมเตรียมงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค

pa7359

วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๙ นายประเทือง ทรัพย์เกิด ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ เป็นประธานการเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาคสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑  ประจำปี ๒๕๕๙  ครั้งที่๓/๒๕๕๙  ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชน จังหวัดเชียงราย โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยฝ่ายกิจกรรม ผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาและผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และตรวจความพร้อมด้านสถานที่การจัดงาน

 
ตรวจราชการจังหวัดแพร่

p3359

วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๙ นายประเสริฐ  บุญเรือง  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙  รอบที่๑  ร่วมกับนายสุรศักดิ์  เรียงเครือ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ ๑๖ และผู้ตรวจราชการกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ  ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดแพร่  โดยมีนายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ให้การต้อนรับ โดยได้รับฟังรายงานผลการดำเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการ  ดังนี้ ๑.มาตราการกระตุ้นเศรษฐกิจ ๒. การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อม ๓.การบริหารงานตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

 
ตรวจราชการจังหวัดพะเยา

p2359

วันที่  มีนาคม ๒๕๕๙ นายประเสริฐ บุญเรือง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ รอบที่  กับ นายสุรศักดิ์  เรียงเครือ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ ๑๖ และผู้ตรวจราชการกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมภูกามยาว ชั้น ศาลากลางจังหวัดพะเยา โดยมีนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ให้การต้อนรับ  โดยได้รับฟังผลการปฏิบัติงานตามประเด็นการตรวจราชการ ดังนี้ ๑.มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ๒.การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อม ๓.การบริหารงานตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

 
ตรวจราชการจังหวัดลำพูน

p1359

วันที่   มีนาคม ๒๕๕๙ นายประเสริฐ  บุญเรือง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙  รอบที่  กับนางประภาศรี บุญวิเศษ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ ๑๕ และผู้ตรวจราชการกระทรวงทุกกระทรวง ณ ห้องประชุมหริภูญชัย ชั้น ศาลากลางจังหวัดลำพูน โดยมี นายอนันตพล  บุญชู รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ให้การต้อนรับ และได้รับฟังรายงานผลการปฏิบัติงานตามประเด็นการตรวจราชการ ๑.เรื่องการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อม ๒.มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ๓.การบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

 
รับสมัครโครงการทักษะอาเซียน

samakac159

 
<< Start < Prev 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 Next > End >>

Page 90 of 132


ผู้บริหาร

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

พยากรณ์อากาศ

betvakti elexusbet gorabet maksibet maltcasino milosbet quennbet setrabet atlantisbahis artoscasino dumanbet elitbahis fashionbet favoribahis hiltonbet liderbahis oslobet romabet vegabet yorkbet kalebet bet10bet bahislion bahislion bahislion betpark dakikbet dumanbet fenomenbet holiganbet kalebet kolaybet lordbahis olabahis onwin piabet pusulabet süper10bet vipbahis supertotobet mariobet
bahis bahis atlasbet baysansli bet10bet betkolik betsidney fashionbet gorabet holiganbet odeonbet romabet betasus betdoksan betgarden btcbahis casinoper casinovale coinbar eurocasino kazansana lesabahis mottobet trcasino trendbet nerobet bahistek
betgaranti betpark mariobet supertotobet tipobet betist kolaybet betmatik onwin
lordcasino
bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahissenin bahissenin bahissenin bahissenin bahissenin bahis com kralbet milanobet hilabet bahsegel
bahis siteleri betcup betebet betlike betovis betturkey betvole deneme bonusu veren siteler fenomenbet kalebet kralbet matadorbet milosbet piabet sahabet venusbet
pusulabet
bahis siteleri