งานกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ

งานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ความพึงพอใจในการให้บริการเว็บใซต์ ศธภ.๑๕

ท่านพึงพอใจต่อสารสนเทศของ ศธภ.๑๕ ในระดับใด
 

แบบสอบถาม

a162.jpg

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้43
mod_vvisit_counterวานนี้68
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้518
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา501
mod_vvisit_counterเดือนนี้1873
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา2253
mod_vvisit_counterทั้งหมด276893
เริ่มใช้เมื่อวันที่ 29 ส.ค.52

สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๕
ตรวจเยี่ยม การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

 

วันที่ 19 กรกฎาคม2561 นายสุรินทร์ แก้วมณี รองศึกษาธิการภาค 15 นายภานุศร สิทธิชัย ผอ.กลุ่มยุทธศาตร์และแผน นางสุทธิพร สังข์ทอง ผอ.กลุ่มตรวจราชการฯ และคณะกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ.  ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ศึกษาจังหวัดลำปาง อ.เมือง จ.ลำปาง โดยมีนายธนาวัฒน์ คำราช รองศึกษาธิการจังหวัดลำปาง และคณะให้การต้อนรับ

 

 
ตรวจเยี่ยม การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

 

วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 นายณรงค์ แผ้วพลสง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค15 นายสุรินทร์ แก้วมณี รองศึกษาธิการภาค 15 และคณะกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ศึกษาจังหวัดลำพูน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน โดยมีนายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา ศึกษาธิการจังหวัดลำพูน และคณะ ให้การต้อนรับ

 

 
ตรวจเยี่ยม การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

 

วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 นายณรงค์ แผ้วพลสง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค15 นายสุรินทร์ แก้วมณี รองศึกษาธิการภาค 15 และคณะกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายกิตติ์ธเนศ พันธ์ภาณุฉัตร ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ และคณะ ให้การต้อนรับ

 

 
เยี่ยมและติดตามโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว

 

วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 นายณรงค์ แผ้วพลสง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 15 และคณะกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล ได้ออกเยี่ยมและติดตามโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายนัษฐภัทร์ ไกรงาม ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับ

 

 
ร่วมประชุมสัมมนาการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 นายสุรินทร์ แก้วมณี รองศึกษาธิการภาค 15 รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค 15 นายภานุศร สิทธิชัย ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา และข้าราชการสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 เข้าร่วมประชุมสัมมนาการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบหลักเกณฑ์ วิธีการและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ซื่งจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 13 - 14 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมคุ้มภูคํา จังหวัดเชียงใหม่

 

 
การประชุมมอบหมายงานและติดตามการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 ครั้งที่ 4/2561

วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 นายณรงค์ แผ้วพลสง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 15 เป็นประธานการประชุมมอบหมายงานและติดตามการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 ครั้งที่ 4/2561 มีนายสุรินทร์ แก้วมณี รองศึกษาธิการภาค 15 และบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 เข้าร่วมประชุมฯ ในครั้งนี้ โดยผู้อำนวยการกลุ่มและผู้แทนผู้อำนวยการกลุ่มได้รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมฯ ณ ห้องประชุม 3 สำนักงานศึกษาธิการภาค 15

 
บรรยายพิเศษโครงการสร้างความรู้ ความเข้าใจ เรื่องเกณฑ์การประเมินตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ

วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 นายณรงค์ แผ้วพลสง รองเลขา กพฐ. ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค15 บรรยายพิเศษโครงการสร้างความรู้ ความเข้าใจ เรื่องเกณฑ์การประเมินตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการและเรื่องการลดความเสี่ยงการทุจริตในองค์กรด้านการเงินของสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 15 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยมีนางสาววาสนา ปิยะฤดีวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุม สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 จังหวัดเชียงใหม่

 
เปิดโครงการสร้างความรู้ ความเข้าใจ เรื่องเกณฑ์การประเมินตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ

วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 นายภานุศร สิทธิชัย นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 15 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสร้างความรู้ ความเข้าใจ เรื่องเกณฑ์การประเมินตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการและเรื่องการลดความเสี่ยงการทุจริตในองค์กรด้านการเงินของสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 15 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยมีนางสาววาสนา ปิยะฤดีวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 จังหวัดเชียงใหม่ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2561 ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้แก่ บุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่ (เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน) รวมทั้งสิ้น 65 คน

 
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา พ.ศ.2562-2564 สำนักงานศึกษาธิการภาค 15

วันที่ กรกฎาคม 2561 นายภานุศร สิทธิชัย นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 15 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา พ.ศ.2562-2564 สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 ระหว่างวันที่ 4-5กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม สำนักงานศึกษาธิการภค 15 เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ในเขตตรวจราชการที่ 15 ต่อไป โดยมีผู้แทนจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน และคณะสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 เข้าร่วมประชุมฯ ในครั้งนี้


 
พิธีเปิดงาน “วิพิธทัศนา ภูมิปัญญา ยุพราช” ครั้งที่ 1

 

วันที่ 30 มิถุนายน 2561 เวลา 19.00 น. นายณรงค์ แผ้วพลสง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 15 เป็นประธานพิธีเปิดงาน “วิพิธทัศนา ภูมิปัญญา ยุพราช” ครั้งที่ 1 โดยมีนายสุทิน แก้วพนา ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และบุคลากรในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 เข้าร่วมงาน ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ภายในงานมีการจัดนิทรรศการผลงานนักเรียนและการแสดงของนักเรียนด้านดนตรี นาฎศิลป์ และด้านทัศนศิลป์ นอกจากนั้นมีการร่วมใจการส่งกำลังใจให้กับโค้ชและนักฟุตบอลเยาวชนทีมหมูป่า จำนวน 13 ชีวิต ติดอยู่ภายในถ้ำ ในพื้นที่วนอุทยานถ้ำหลวง - ขุนน้ำนางนอน ตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย


 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 10 of 79

ผู้บริหาร

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

พยากรณ์อากาศ

หอพักแจ่งหัวลิน(ศธภ.๑๕)เปิดให้บริการแล้ว

ติดต่อได้ที่ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๕

โทร ๐ ๕๓๒๒ ๑๔๑๓ โทรสาร ๐ ๕๓๒๑ ๔๕๗๕

eskisehir escort mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort malatya escort porno izle