เมนูหลัก

กลุ่มอำนวยการ

งานกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ

งานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา

งานกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล

กลุ่มบริหารงานบุคคล

แบบสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้158
mod_vvisit_counterวานนี้605
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้763
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา3367
mod_vvisit_counterเดือนนี้12846
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา16327
mod_vvisit_counterทั้งหมด1054085
เริ่มใช้เมื่อวันที่ 29 ส.ค.52

eşya depolama
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการภาค 15
สำนักงานศึกษาธิการภาค 15

วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ นายวิมล จำนงบุตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดงานโครงการครองครับสุขสันต์สมานฉันท์สังคมไทย กิจกรรมครอบครับสุขสันต์สร้างสรรค์สังคมไทย ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและสร้างสรรค์สถาบันครอบครัวให้มีความเข้มเข็งและอบอุ่น มีความรัก ความสามัคคี มีสัมพันธภาพที่ดี ได้เรียนรู้และทำกิจกรรมร่วมกัน รวมทั้งมีภูมิคุ้มกันในการดำรงชีวิตและนำมาซึ่งความปรองดองสมานฉันท์ในสังคมไทย มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ ๖๐๐ ครอบครัว

 

 

pkkk57

 
ร่วมพิธีวันแม่แห่งชาติ

นายภานุศร สิทธิชัย ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และแผน สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
 
ประชุมคณะกรรมบริหารศูนย์ส่งเสริมอาเซียนศึกษา

นายสุชิน สาระจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ เป็นประธานเปิดงานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ส่งเสริมอาเซียนศึกษา ณ.ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการศึกษาธิการภาค ๑ โดยมีนายภานุศร สิทธิชัย ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และแผน กล่าวรายงาน ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นคณะกรรมการบริหารศูนย์มาจากหน่วยงาน สพป. สพม. กศน.จังหวัด ประธาน สช.จังหวัด ในเขตภาคเหนือตอนบน ๑ และ ๒ เข้าร่วมประชุม
 
อบรมภาษาอาเซียน

ppasa57

นายภานุศร สิทธิชัย ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และแผน สำนักงานศึกษาธิการภาค๑ เป็นประธานเปิดอบรมโครงการฝึกอบรมภาษาอาเซียนขั้นพื้นฐานสำหรับการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ให้กับข้าราชการและบุคลากรสำนักงานฯ ซึ่งจัดขึ้น ระหว่างวันที่ ๒๕๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ สมาคมชาวเชียงใหม่เชื้อสายยูนนาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

 
แถลงข่าวการจัดงาน

P11657

วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ นายภานุศร สิทธิชัย ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และแผน สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ และนายไกรกิติ พิกุลทอง นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ ได้แถลงข่าวประชาสัมพันธ์การจัดงาน "ค่ายผู้นำล้านนาสู่ประชาคมอาเซียน" รุ่นที่ ๒ ตามโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ (NBT) จังหวัดเชียงใหม่

 
งานบูชาเสาอินทขิล

ว้นที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ นายสุชิน สาระจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ นำคณะบุคลากรของสำนักฯ ร่วมพิธีใส่ขันดอกบูชาอินทขิล ณ วัดเจดีย์หลวง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑

 
กพร.สป ประเมินผลคำรับรอง

วันที่่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ นายสุชิน สาระจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ กล่าวให้การต้อนรับ นายเชิดศักดิ์ ศรีศักดิ์วิชัย หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สป. และคณะ ในการมาประเมินผลคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับสำนัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ โดยมีบุคลากรของสำนักฯ กลุ่มต่างๆ ที่รับผิดชอบงานตัวชี้วัดรอรับการประเมิน ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
 
ค่ายผู้นำล้านนาสู่ประชาคมอาเซียน

วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ นายสุชิน สาระจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ เป็นประธานเปิดงานค่ายผู้นำล้านนาสู่ประชาคมอาเซียน (โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน) รุ่นที่ ๑ กลุ่มเป้าหมายได้แก่ แกนนำเยาวชน ผู้นำชุมชน ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง ซึ่งจัดระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ สวนพฤษศาสตร์ทวีชล อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 
 
งานพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา

p19557

วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ นายสุชิน สาระจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ พร้อมด้วย นางสาวเมตตา นิรัตน์ตระกูล ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และนางสุทธิพร สังข์ทอง ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล ศธภ.๑ ร่วมงานพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาโดยเทียบระดับการศึกษา ในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษาตอนปลาย) ในภาคเหนือ รุ่นที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

 

 
<< Start < Prev 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 Next > End >>

Page 91 of 116

ผู้บริหาร

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

พยากรณ์อากาศ

betvakti elexusbet gorabet maksibet maltcasino milosbet quennbet setrabet atlantisbahis artoscasino dumanbet elitbahis fashionbet favoribahis hiltonbet liderbahis oslobet romabet vegabet yorkbet kalebet bet10bet bahislion bahislion bahislion betpark dakikbet dumanbet fenomenbet holiganbet kalebet kolaybet lordbahis olabahis onwin piabet pusulabet süper10bet vipbahis supertotobet mariobet
bahis bahis atlasbet baysansli bet10bet betkolik betsidney fashionbet gorabet holiganbet odeonbet romabet betasus betdoksan betgarden btcbahis casinoper casinovale coinbar eurocasino kazansana lesabahis mottobet trcasino trendbet nerobet bahistek
betgaranti betpark mariobet supertotobet tipobet betist kolaybet betmatik onwin
lordcasino
bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahissenin bahissenin bahissenin bahissenin bahissenin bahis com kralbet milanobet hilabet bahsegel
bahis siteleri betcup betebet betlike betovis betturkey betvole deneme bonusu veren siteler fenomenbet kalebet kralbet matadorbet milosbet piabet sahabet venusbet