เมนูหลัก

กลุ่มอำนวยการ

งานกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ

งานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา

งานกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล

กลุ่มบริหารงานบุคคล

แบบสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้869
mod_vvisit_counterวานนี้1485
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้8967
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา11107
mod_vvisit_counterเดือนนี้37111
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา28996
mod_vvisit_counterทั้งหมด1163167
เริ่มใช้เมื่อวันที่ 29 ส.ค.52

eşya depolama

 @ --> ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซตสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 

สำนักงานศึกษาธิการภาค 15
โครงการ"ไปเรียนปอดภัย"

p11558

วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘  นายประเทือง  ทรัพย์เกิด ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ เป็นประธานพิธีเปิด โครงการ"ไปเรียนปอดภัย" จัดโดยศูนย์เสมารักษ์ประจำสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ป้องปราม ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียน นักศึกษา ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ในช่วงต้นของการเปิดภาคเรียน ระหว่างวันที่ ๑๑ พ.ค.- ๑๙ มิ.ย ๒๕๕๘ ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑  ทั้งนี้  ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ เช่น สรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ พัฒนาสังคมฯ วัฒนธรรมจังหวัด ฯ สพม เขต ๓๔ สพป.ชม เขต ๑ สำนักงานตำรวจภูรภาค ๕ มหาวิทยาลัย และสถานศึกษาต่าง เป็นอย่างดียิ่ง    

 
กิจกรรมสร้างฝายกั้นน้ำ เพิ่มความชุ่มชื้น ลดไฟป่า

p85581

วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘  กลุ่มยุทธศาสตร์และแผน สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ ร่วมกับ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมต่อยอดขยายผลบูรณาการภูมิปัญญาสู่คุณค่าเชิงนิเวศ ตามโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ "กิจกรรมสร้างฝายกั้นน้ำ เพิ่มความชุ่มชื้น ลดไฟป่า"  ณ ชุมชนบ้านห้วยส้มสุก หมู่ ตำบลสะลวง  อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

 
เปิดงานโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
Written by Administrator   

p852558

วันที่ ๘  พฤษภาคม  ๒๕๕๘  นายวิมล จำนงบุตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงานโครงการพัฒนาครูและบุคลาการทางการศึกษา หลักสูตร “การบูรณาการคุณธรรมจริยธรรมในการจัดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ” ระยะที่ ๒  รุ่นที่ ๑๒ ณ หอประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

 
กิจกรรมการถ่ายทอดนวัฒกรรมการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมฯ
Written by ชัยเสน   

p30458

วันนี้ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ จัดกิจกรรมการถ่ายทอดนวัฒกรรมการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสู่สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามโครงการหมู่บ้านเชิงนิเวศ(Eco Village) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน  ๑ ระหว่างวันที่ ๓๐ เมษายน – ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดย สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

 
กิจกรรมภูมิปัญญาสู่คุณค่าเชิงนิเวศจังหวัดลำปาง

 

p29458

วันนี้ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ ร่วมกับ กศน.จังหวัดลำปาง สพป.ลำปาง เขต ๑ และ สพป.ลำปางเขต ๓ จัดกิจกรรมภูมิปัญญาสู่คุณค่าเชิงนิเวศ "รักษ์ป่า รักษ์น้ำ รักลำปาง ตามโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ณ อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง

 
ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนารูบแบบการนำเสนอสารสนเทศ

วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘ กลุ่มข้อมูลและสารสนเทศสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนารูปแบบการนำเสนอสารสนเทศผ่านเว็บไซต์ ให้แก่ข้าราชการและบุคลากรของสำนักงานฯ ณ ห้องประชุม ๓ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

 
การประชุมสร้างความเข้าใจ “ภูมิปัญญาสู่คุณค่าเชิงนิเวศ”

      เมื่อวันที่ ๒๘-๒๙ มีนาคม ๒๕๕๘ กลุ่มยุทธศาสตร์และแผน สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้จัดประชุมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับภูมิปัญญาสู่คุณค่าเชิงนิเวศ ณ อาคารฝึกอบรบเกษตรกร ศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปายตามพระราชดำริ โดยมี นายสุทัศน์ กันทะมา รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน  เป็นประธานในพิธี

         ในการประชุมครั้งนี้ จะเป็นการให้ความรู้ความเข้าใจและการสาธิต องค์ความรู้ภูมิปัญญาแก่ผู้เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับภูมิปัญญาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจำนวน ๕ ประเภท ได้แก่ ประเภท ดิน น้ำ ป่าไม้ สิ่งแวดล้อม และ การบริหารจัดการระบบนิเวศ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสร้างคุณค่าทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ระบบนิเวศ เพื่อลดภาวะโลกร้อนและปัญหาหมอกควันรวมทั้งอุบัติภัยต่างๆ

 
ศูนย์เสมารักษ์ ประจำ ศธภ.1 นำสมาชิกยุวกาชาดเข้าร่วมงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค ปี 2557

ศูนย์เสมารักษ์ ประจำสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ นำสมาชิกยุวกาชาด ผู้บังคับบัญชายุวกาชาดและคณะกรรมการ จากสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ และ ๒ จำนวน ๖๕๖ คน เข้าร่วมงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค ปี ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน – ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  ณ  ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนเครือข่ายการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในส่วนภูมิภาคให้กว้างขวาง สร้างเสริมประสบการณ์ให้แก่ยุวกาชาดในการปฏิบัติตนตามวัตถุประสงค์ของยุวกาชาดและส่งเสริมความร่วมมือสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างเจ้าหน้าที่ ผู้บังคับบัญชาและสมาชิกยุวกาชาดในส่วนภูมิภาค 

 
ตรวจเยี่ยมสนามสอบครูผ้ช่วย
Written by ชัยเสน   

p23458

วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๘ นายประเทือง ทรัพย์เกิด ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ พร้อมด้วย นางสาวนัทธมน ธีระวร นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ตรวจเยี่ยมและสังเกตการณ์การดำเนินการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ ๒๕๕๘   ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเซีย  วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา  โรงเรียนพณิชยการลานนา เชียงใหม่ และ  วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการ เชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

 
ตรวจเยี่ยมสนามสอบครูผ้ช่วย

p234581

วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๘ นางปิยะมาศ ปันทนา ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ พร้อมด้วยนางพันธุ์ทิพย์ โลราช นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ตรวจเยี่ยมและสังเกตการณ์การดำเนินการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนศรีจอมทอง และโรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่


 
<< Start < Prev 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 Next > End >>

Page 100 of 132


ผู้บริหาร

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

พยากรณ์อากาศ

betvakti elexusbet gorabet maksibet maltcasino milosbet quennbet setrabet atlantisbahis artoscasino dumanbet elitbahis fashionbet favoribahis hiltonbet liderbahis oslobet romabet vegabet yorkbet kalebet bet10bet bahislion bahislion bahislion betpark dakikbet dumanbet fenomenbet holiganbet kalebet kolaybet lordbahis olabahis onwin piabet pusulabet süper10bet vipbahis supertotobet mariobet
bahis bahis atlasbet baysansli bet10bet betkolik betsidney fashionbet gorabet holiganbet odeonbet romabet betasus betdoksan betgarden btcbahis casinoper casinovale coinbar eurocasino kazansana lesabahis mottobet trcasino trendbet nerobet bahistek
betgaranti betpark mariobet supertotobet tipobet betist kolaybet betmatik onwin
lordcasino
bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahissenin bahissenin bahissenin bahissenin bahissenin bahis com kralbet milanobet hilabet bahsegel
bahis siteleri betcup betebet betlike betovis betturkey betvole deneme bonusu veren siteler fenomenbet kalebet kralbet matadorbet milosbet piabet sahabet venusbet
pusulabet
bahis siteleri