เมนูหลัก

กลุ่มอำนวยการ

งานกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ

งานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา

งานกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล

กลุ่มบริหารงานบุคคล

แบบสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้784
mod_vvisit_counterวานนี้1485
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้8882
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา11107
mod_vvisit_counterเดือนนี้37026
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา28996
mod_vvisit_counterทั้งหมด1163082
เริ่มใช้เมื่อวันที่ 29 ส.ค.52

eşya depolama

 @ --> ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซตสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 

สำนักงานศึกษาธิการภาค 15
ประชุมกระทรวงศึกษาธิการ

p27258

วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ นายภานุศร สิทธิชัย ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ เข้าร่วมประชุมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสมรรถนะการปฏิบัติงานตามบทบาทภารหน้าที่ของสำนังานศึกษาธฺการภาค ๑ - ๑๓ ด้านการบูรณาการและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การศึกษาสู่การปฏิบัติในภูมิภาค ณ ห้องประชุมสวงกาญจนาการ อาคารรัชมัคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ โดยมี ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน

 
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้

p25258

วันที่ ๒๕  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ นางสุทธศรี  วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้ วัดฟ้ามุ่ย ตำบลหนองจ๋อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่  ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านปางแดง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ และมอบสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค ในโครงการ ”เสมาร้อยใจแบ่งปันรอยยิ้มให้เด็ก” ให้กับนักเรียนบ้านปางแดง โรงเรียนบ้านโป่งกุ่ม และโรงเรียนบ้านปางน้ำถุ โดยมีนายภานุศร สิทธิชัย ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ และผู้บริหารสถานศึกษาในพื้นที่ให้การตอนรับ

 
กลุ่มพัฒนาการศึกษาจัดสนทนากลุ่ม

pp20258

วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ กลุ่มพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ จัดการสนทนากลุ่ม การวิจัย “เรื่องการศึกษาผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการศึกษาของอาเซียนต่อการจัดการศึกษาของเอกชนของไทย” ณ โรงแรมคุ้มภูคำ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยเชิญตัวแทนโรงเรียนเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่มาเป็นผู้ร่วมสนทนา

 
ประชุมคณะกรรมดำเนินงานกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน๑

py20258

วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ นายภานุศร สิทธิชัย ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการบูรณาการภูมิปัญญาสู่คุณค่าเชิงนิเวศ ตามโครงการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการโดยกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑

 
ตรวจราชการร่วมกับสำนักนายกฯในพื้นที่จังหวัดพะเยา

pt17258

วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ นาย วิมล  จำนงบุตร  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมตรวจราชการบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ รอบที่ ๑ ร่วมกับสำนักนายกรัฐมนตรี ในพื้นที่จังหวัดพะเยา

 
ตรวจราชการร่วมกับสำนักนายกฯ

pt16258

วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ นาย วิมล  จำนงบุตร  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมตรวจราชการบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ รอบที่ ๑ ร่วมกับสำนักนายกรัฐมนตรี  ณ  จังหวัดเชียงราย

 
เยี่ยมสนามสอบจังหวัดเชียงราย

p15258

วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ นางสุทธิพร  สังข์ทอง  ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ พร้อมด้วย นางสุกัญญา นุนพนักสัก นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ เยี่ยมสนามสอบสัมภาษณ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา สพป. เชียงราย เขต อำเภอแม่ลาว จำนวนผู้สมัครสอบ ๙๘  คน  เยี่ยมสนามสอบ สพป. เชียงราย เขต   โรงเรียนวัดพระเกิดคงคา อำเภอเทิง มีผู้สมัครสอบทั้งสิ้น รวม ๗๒  คน  เยี่ยมสนามสอบ สพป.เชียงราย เขต โรงเรียนบ้านสันโค้ง และสนามสอบ สพม ๓๖  โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

 
ตรวจเยี่ยมสนามสอบในจังหวัดเชียงใหม่

pcm14258

วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ นายภานุศร  สิทธิชัย ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ และคณะเยี่ยมสนามสอบผู้อำนวยการสถานศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่  สพป,เชียงใหม่ เขต ๔ ณ สพป.เชียงใหม่เชต ๔  สพป.เชียงใหม่ เขต ๕ ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม อ.ฮอด จ.เชียงใหม่มี ผู้สมัครสอบจำนวน ๑๑๙ คน  สพป.เชียงใหม่ เขต ๖  ณ โรงเรียนศรีจอมทอง  อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่  มีผู้สมัคร ๖๙ คน สนามสอบ สพม.๓๔  ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพเชียงใหม่ ผู้สมัคร ผอ. ๖๑ คน

 
เยี่ยมสนามสอบจังหวัดพะเยา

ppy14258

วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ นางสุทธิพร  สังข์ทอง  ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ พร้อมด้วย นางสุกัญญา นุนพนักสัก นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ เยี่ยมสนามสอบการดำเนินการคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ  จังหวัดพะเยา  ณ  โรงเรียนอนุบาลพะเยอำเภอเมืองพะเยา และ โรงเรียนอนุบาลจุน(บัวสถาน) อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

 
เยี่ยมบ้าน ๑๐๐ อัน ๑๐๐๐ อย่าง

p112582

วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  นายภานุศร สิทธิชัย ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ พร้อมคณะกลุ่มยุทธศาสตร์และแผลของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ เข้าเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น  ชุมชนบ้านหารแก้ว ต.หารแก้ว อ.หางดง จังหวัดเชียงใหม่ และการสร้างอัตลักษณ์ชุมชน  กับนายชรวย ณ สุนทร  เจ้าของบ้าน ๑๐๐ อัน ๑๐๐๐ อย่าง  ภูมิปัญญาสร้างสรรค์งานศิลป์หัตถกรรม อัตลักษณ์ชุมชน  "๑๐๐ อัน ๑๐๐๐ อย่าง สล่าช่างศิลป์ ศิลปินล้ำเลิศ บ่อเกิดภูมิปัญญาเครื่องปั้นดินเผา วิหารเก่า ๗๐๐ ปี OTOP ของดี บารมีครูบาจันทร์แก้ว"   โดยได้รับความอนุเคราห์จาก นายไชยมงคล  จันทร์ตา นายกเทศมนตรีตำบลหารแก้ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่

 
โครงการอาเซียนเยี่ยมชุมชน

p11258

วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ นายภานุศร สิทธิชัย ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ พร้อมคณะกลุ่มยุทธศาสตร์และแผลของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ เยี่ยมชุมชนตามโครงการอาเซียน ของ ศธภ.กิจกรรมสร้างอัตลักษณ์ชุมชน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทุนทางสังคของชุมชนในการก้าวเข้าสู่อาเซียน "๒๐ ชุมชน นำร่องค้นหาตัวตนเพื่อชุมชนที่ยั่งยืน" ณ ชุมชนบ้านลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ อัตลักษณ์ชุมชน "อยู่ดีกินหวาน  ไหว้เจดีย์ม่านวิหารลื้อ  ยึดถือวัฒนธรรม  ลือนามเมืองลวง ข่วงไทลื้อ" ณ ชุมชนบ้านแม่กำปอง ต.ห้วยแก้ว อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ ณ ชุมชนบ้านหารแก้ว ต.หารแก้ว อ.หางดง จังหวัดเชียงใหม่ และมอบป้าย เอกสาร วีดีทัศน์ อัตลักษณ์ชุมชน

 
พิธีเปิดงานการศึกษาไทยก้าวไกลสู่อาเซียน

วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ นายกมล  ศิริบรรณ  รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมระดับภูมิภาค รอบภาคเหนือ  โครงการการศึกษาไทยก้าวไกลสู่อาเซียน   ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ - กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการ สถานีกิจกรรมฐานความรู้ประชาคมอาเซียน นิทรรศการของสื่อสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้ และนวัตกรรม

 
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาทุกสังกัดในพื้นที่จังหวัดลำปาง

pt5258

วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  นายวิมล จำนงบุตร  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมชี้แจงและรับรายงานการตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการของผู้ตรวจราขการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘  งวดที่  (ตุลาคม ๒๕๕๗ มีนาคม ๒๕๕๘จากหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดลำปาง ณ สำนักส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง โดยมีผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัดในพื้นที่จังหวัดลำปางเข้าร่วมประชุม

 
ตรวจราชการอำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปาง
Thursday, 05 February 2015 00:00

วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ นายวิมล จำนงบุตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยคณะจากสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ ตรวจเยี่ยมสำนักงาน กศน. อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง  มอบเครื่องกันหนาวให้แก่ครู กศน. อำเภอแจ้ห่ม   และ ครู กศน. อำเภอเมืองปาน  จังหวัดลำปาง  ตามโครงการเสมารวมใจต้านภัยหนาว ประจำปี ๒๕๕๘ และตรวจเยี่ยมบ้านหนังสืออัจฉริยะบ้านคุณพรทิพย์  มีมานะ อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง   

 

 
<< Start < Prev 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 Next > End >>

Page 74 of 95


ผู้บริหาร

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

หน่วยงานใน สป.ศธ

พยากรณ์อากาศ

betvakti elexusbet gorabet maksibet maltcasino milosbet quennbet setrabet atlantisbahis artoscasino dumanbet elitbahis fashionbet favoribahis hiltonbet liderbahis oslobet romabet vegabet yorkbet kalebet bet10bet bahislion bahislion bahislion betpark dakikbet dumanbet fenomenbet holiganbet kalebet kolaybet lordbahis olabahis onwin piabet pusulabet süper10bet vipbahis supertotobet mariobet
bahis bahis atlasbet baysansli bet10bet betkolik betsidney fashionbet gorabet holiganbet odeonbet romabet betasus betdoksan betgarden btcbahis casinoper casinovale coinbar eurocasino kazansana lesabahis mottobet trcasino trendbet nerobet bahistek
betgaranti betpark mariobet supertotobet tipobet betist kolaybet betmatik onwin
lordcasino
bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahissenin bahissenin bahissenin bahissenin bahissenin bahis com kralbet milanobet hilabet bahsegel
bahis siteleri betcup betebet betlike betovis betturkey betvole deneme bonusu veren siteler fenomenbet kalebet kralbet matadorbet milosbet piabet sahabet venusbet
pusulabet
bahis siteleri