เมนูหลัก

กลุ่มอำนวยการ

งานกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ

งานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา

งานกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล

กลุ่มบริหารงานบุคคล

แบบสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้758
mod_vvisit_counterวานนี้1048
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้6411
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา10789
mod_vvisit_counterเดือนนี้45760
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา43574
mod_vvisit_counterทั้งหมด1215390
เริ่มใช้เมื่อวันที่ 29 ส.ค.52

eşya depolama

 @ --> ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซตสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 

สำนักงานศึกษาธิการภาค 15
ตรวจราชการจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ นายวิมล จำนงบุตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นางสาวเมตตา นิรัตน์ตระกูร และคณะจากสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ ตรวจเยี่ยมห้องสมุด กศน. จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่


 
ติดตามผลกระทบแผ่นดินไหว

นางสุทธิพร สังข์ทอง ผอ.กลุ่มติดตามและประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ พร้อมด้วยคณะ ออกติดตามผลกระทบจากแผนดินไหว ของสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

๑.โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม อ.แม่สรวย  จ.เชียงราย

   

๒.โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม   อ.แม่ลาว  จ.เชียงราย

๓.โรงเรียนพานพิทยาคม อ.พาน จ.เชียงราย

 

๔.โรงเรียนวาวีวิทยาคม อ.แม่สรวย  จ.เชียงราย

๕.โรงเรียนบ้านหนองผำ อ.แม่สรวย  จ.เชียงราย

๖.โรงเรียนพานพิเศษพิทยาคม อ.พาน จ.เชียงราย

 
ร่วมพิธีวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๗ นายภานุศร สิทธิชัย ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์และแผน สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ นำข้าราชการร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ร่วมกับ เจ้านายฝ่ายเหนือ กงสุลต่างประเทศ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ตุลาการ อัยการ ตำรวจ ทหาร ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการบำนาญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมจตรีนครเชียงใหม่ สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาคม ชมรม สโมสร พ่อค้า ประชาชน นักเรียน/นักศึกษา ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

 
ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ

p20457

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๗ นางปิยะมาศ ปันทนา ผอ.กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ นำข้าราชการร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติลงนามถวานพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ เจ้านายฝ่ายเหนือ กงสุลต่างประเทศ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ตุลาการ อัยการ ตำรวจ ทหาร ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการบำนาญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมจตรีนครเชียงใหม่ สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาคม ชมรม สโมสร พ่อค้า ประชาชน นักเรียน/นักศึกษา ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

 
พิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

p310357

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ นางสาวมนัสนันท์ นิธิไกรโรจน์ ผอ.กลุ่มข้อมูลและสารสนเทศ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ นำข้าราชการร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี ๒๕๕๗ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธี จัดขึ้น ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

 
อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน ICT

pa24357

สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน ICT  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ดำเนินการโดยกลุ่มข้อมูลและสารสนเทศ ศธภ.๑

 
ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดลำพูน

pt2003571

วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๗  นายวิมล จำนงบุตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมการตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ของหน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัด ในพื้นที่จังหวัดลำพูน ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน
 
ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดลำพูน

pt200357

วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๗  นายวิมล จำนงบุตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นายพีระพงษ์ มหาวงศนันท์ ผอ.กศน.จังหวัดลำพูน  นายภานุศร สิทธิชัย หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และแผน ศธภ.๑  และคณะ ตรวจเยี่ยมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน การนวดแผนไทย บ้านหนังสืออัจฉริยะ และศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนกลุ่มผ้าฝ้ายทอมือ เพื่อรองรับสู่ประชาคมอาเซียน โดยมี ว่าที่ รต.ดำรงค์  องคะเส ผอ.กศน.อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน  และคณะให้การต้อนรับ

 
ตรวจเยี่ยมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่

pt1903571

นายวิมล จำนงบุตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษา โครงการอาชีพเป็นฐาน Project Based  Learning (PBL) ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่

 
ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดแพร่

วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๗ นายวิมล จำนงบุตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานประชุมหารือนโยบายติดตามประเด็น สายอาชีพ การจัดกิจกรรมช่วงปิดภาคเรียน ในพื้นที่จังหวัดแพร่ น่าน ณ สพม.๓๗ และตรวจเยี่ยมโรงเรียนพิริยาลัย จังหวัดแพร่

 
ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดแพร่

pt180357

วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๗ นายวิมล จำนงบุตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานประชุมตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดแพร่ โดยมีหน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดแพร่เข้าร่วมประชุม และตรวจเยี่ยม กศน. อำเภอเด่นชัยและห้องสมุดประชาชนอำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่

 
ประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนแลกเปลี่ยนเรียนรู้

py110357

นายสุชิน สาระจันทร์ ผอ.ศธภ.๑ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนภูมิปัญญา โครงการเสริมพื้นฐานทุนทางสังคมและทุนทางธรรมชาติฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการโดย กลุ่มยุทธศาสตร์และแผน สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑

 

 
ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายวิมล จำนงบุตร) ตรวจราชการ ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

 
ตรวจราชการแบบบูรณาการในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑๖

วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายวิมล จำนงบุตร) ประชุมการตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นายจำเริญ ยุติธรรมสกุล) และกระทรวงอื่นๆ ณ ศาลากลางจังหวัดลำปาง ตรวจราชการ ณ ห้องสมุดอัจฉริยะ กศน.อำเภอห้างฉัตร โดยเป็นความร่วมมือระหว่างเจ้าของร้านกาแฟ และ กศน.อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

 
<< Start < Prev 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 Next > End >>

Page 80 of 97


ผู้บริหาร

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

หน่วยงานใน สป.ศธ

พยากรณ์อากาศ

betvakti elexusbet gorabet maksibet maltcasino milosbet quennbet setrabet atlantisbahis artoscasino dumanbet elitbahis fashionbet favoribahis hiltonbet liderbahis oslobet romabet vegabet yorkbet kalebet bet10bet bahislion bahislion bahislion betpark dakikbet dumanbet fenomenbet holiganbet kalebet kolaybet lordbahis olabahis onwin piabet pusulabet süper10bet vipbahis supertotobet mariobet
bahis bahis atlasbet baysansli bet10bet betkolik betsidney fashionbet gorabet holiganbet odeonbet romabet betasus betdoksan betgarden btcbahis casinoper casinovale coinbar eurocasino kazansana lesabahis mottobet trcasino trendbet nerobet bahistek
betgaranti betpark mariobet supertotobet tipobet betist kolaybet betmatik onwin
lordcasino
bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahissenin bahissenin bahissenin bahissenin bahissenin bahis com kralbet milanobet hilabet bahsegel
bahis siteleri betcup betebet betlike betovis betturkey betvole deneme bonusu veren siteler fenomenbet kalebet kralbet matadorbet milosbet piabet sahabet venusbet
pusulabet
bahis siteleri