งานกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ

งานกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล

งานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา

กลุ่มอำนวยการ

แบบสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้158
mod_vvisit_counterวานนี้1496
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้7923
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา9613
mod_vvisit_counterเดือนนี้32320
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา48117
mod_vvisit_counterทั้งหมด831177
เริ่มใช้เมื่อวันที่ 29 ส.ค.52

eşya depolama
สำนักงานศึกษาธิการภาค 15
พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 นางสุทธิพร สังข์ทอง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 15 พร้อมคณะเข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบตร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

 
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
ข่าว

p19863.gif - 238.21 Kb

วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563 นายนิสิต ชายภักตร์ ศึกษาธิการภาค 15 เป็นประธานเปิดงานโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 15  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 มีนางสาวพรรฑนา ชัยชนะศิลป์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลกล่าวรายงาน กลุ่มเป้าหมายได้แก่บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้เชิญนางบุปผา โพธิเศษ เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการพิเศษ และนางสาวพิมพินันท์ แสงอุทัยเจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ มาเป็นวิทยากร

 
ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ

p17863.gif - 218.01 Kb

นางสุทธิพร สังข์ทอง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ พร้อมด้วยนางศิริพร วันวา นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 ลงพื้นที่เพื่อติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVIC -19) หลังเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 จำนวน  8 แห่ง พบว่า ทุกโรงเรียนจัดการเรียนการสอนแบบ on site 100% ได้แก่  โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม อำเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่ สังกัด สพม. 34 โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ สังกัด สพม. 34 โรงเรียนเลาหจิตรวิทยา  อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน สังกัด สพป. ลำพูน เขต 1 โรงเรียนแม่เมาะวิทยา อําเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง สังกัด สพม. 35 โรงเรียนอนุบาลสบปราบ  อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง สพป. ลำปาง เขต 2 โรงเรียนบ้านแม่กึ๊ด อําเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง สพป. ลำปาง เขต 2 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง  สพป. ลำปาง เขต 3 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา อําเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง   สพป. ลำปาง เขต 3

 
ประชุมโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน)

p14863.gif - 212.26 Kb

วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประชุมโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน)ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่การประชุมฯ ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อประชุมหารือรวมทั้งรับฟังข้อมูล ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะและความคืบหน้าในการดำเนินงานของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิรูปประเทศ พร้อมทั้งรับฟังปัญหาด้านการศึกษาและการบังคับใช้กฎหมาย

 
ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

p12863.gif - 376.38 Kb

วันพุธที่ 12 สิงหาคม 2563 บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ  ห้องโถงลานน้ำพุ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

 
ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

p10863.gif - 296.59 Kb

วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563 นายนิสิต ชายภักตร์ ศึกษาธิการภาค 15 พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 ณ.สำนักงานศึกษาภาค 15 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

 
ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

p28763.gif - 173.77 Kb

วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2563 นายนิสิต ชายภักตร์ ศึกษาธิการภาค 15 มอบหมายให้นางสุทธิพร สังข์ทอง นักวิชาการศึกษาชำนาญกาพิเศษ รักการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ เป็นผู้แทนสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2563 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

 
โครงการเทิดพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

p24763.gif - 371.27 Kb

วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม  2563 สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โครงการเทิดพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ โรงเรียนธนรัตน์วิทยา  อำเภอเมืองลำพูน  จังหวัดลำพูน โดยมีนายเดช  ศิรินามศึกษาธิการจังหวัดลำพูน เป็นประธานพิธีเปิดงาน นายวิชัย  มั่นชา ผู้อำนวยการโรงเรียนธนรัตน์วิทยา กล่าวรายงาน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แก่ นักเรียนโรงเรียนธนรัตน์วิทยา โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง โรงเรียนบ้านวัดแจ่ม โรงเรียนวัดขี้เหล็ก โรงเรียนบ้านม้า โรงเรียนเลาหจิตรวิทยา โรงเรียนอรพินพิทยา จังหวัดลำพูน

 
โครงการเทิดพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

p23763.gif - 362.93 Kb

 

วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม  2563 สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสถาบันระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โครงการเทิดพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่  อำเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายกิตติ์ธเนศ  ศรีสวัสดิ์ ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานพิธีเปิดงาน นางประกาทิพย์ ผาสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ กล่าวรายงาน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แก่ นักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่

 

 
พิธีลงนามถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

p20763.gif - 300.16 Kb

วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563 นางสุทธิพร  สังข์ทอง ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ รักษาการศึกษาธิการภาค 15 เป็นประธานนำคณะข้าราชการ และบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 ในพิธีลงนามถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระราชกุศล และถวายพระพรชัยมงคลพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

 
ร่วมประชุมสร้างการรับรู้ทิศทางการพัฒนาการศึกษาระดับภาคและกลุ่มจังหวัด

p207632.gif - 152.75 Kb

วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563 นายนิสิต ชายภักตร์ ศึกษาธิการภาค 15 ร่วมกับบุคลากรกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 เข้าร่วมประชุมสร้างการรับรู้ทิศทางการพัฒนาการศึกษาระดับภาคและกลุ่มจังหวัด ที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนระดับที่ 1 แผนระดับที่ 2 แผนระดับที่ 3 และนโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษาตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-24 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมมิราม่า เขตพระนคร กรุงเทพฯ โดยมีรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นานธีรพงษ์ สารเสน) เป็นประธานเปิดการประชุมและให้เกียรติบรรยายพิเศษ ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 100 คน

 
พิธีลงนามถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

p207631.gif - 492.85 Kb

วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563 นางสุทธิพร สังข์ทอง ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ รักษาการศึกษาธิการภาค 15 เป็นประธานนำคณะข้าราชการ และบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 ในพิธีลงนามถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระราชกุศล และถวายพระพรชัยมงคลพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

 
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาระดับภาค (เขตตรวจราชการที่ 15)

วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 นายนิสิต ชายภักตร์ ศึกษาธิการภาค 15 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาระดับภาค (เขตตรวจราชการที่ 15) ปีการศึกษา 2563 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-17 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้แทนจากสำนักงานศึกษาธิการภาค/จังหวัด สำนักงาน กศน.จังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ และจัดทำเครื่องมือจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศพื้นฐานด้านการศึกษาในพื้นที่ระดับภาค (เขตตรวจราชการที่ 15) ปีการศึกษา 2563


 

 
ประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการ TFE (Teams For Education)

p14763.gif - 237.69 Kb

วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563 นายนิสิต ชายภักตร์ ศึกษาธิการภาค 15 เป็นประธานเปิดการประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการ TFE (Teams For Education) โครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 15 และโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้น อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งตามแผนการดำเนินงานโครงการในปีงบประมาณ 2563 ได้กำหนดให้สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการ

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 9 of 75

ผู้บริหาร

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

หน่วยงานใน สป.ศธ

พยากรณ์อากาศ

betebet
güvenilir casino siteleri hilbet güvenilir casino siteleri tipobet
iddaa programı marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis restbet canlı skor süperbahis
betsdot
bahissenin bahissenin
Lidyabetbahis.com Lidyabet9.com
betlio betlio betsoo
bahigo betmaxi lirabet lesabahis ligobet perabet sekabet betist mariobet
1xbet asyabahis betebet betgaranti betlike betvole cebahis cebahis cebahis ligobet pinbahis polobet verabet
lidyabetuyelik.info lidyabet3.com
bahissenin tipobet
betmatik