เมนูหลัก

กลุ่มอำนวยการ

งานกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ

งานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา

งานกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล

กลุ่มบริหารงานบุคคล

แบบสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้1498
mod_vvisit_counterวานนี้1529
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้6209
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา11495
mod_vvisit_counterเดือนนี้36008
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา26561
mod_vvisit_counterทั้งหมด958815
เริ่มใช้เมื่อวันที่ 29 ส.ค.52

eşya depolama
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการภาค 15
สำนักงานศึกษาธิการภาค 15
การประเมินสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา

p4364.jpg - 113.88 Kb

วันที่ 4 มีนาคม 2564 นางพันธุ์ทิพย์ โลราช ผู้อำนวยกลุ่มพัฒนาการศึกษา ได้รับมอบหมายจาก นายชาตรี  ม่วงสว่างศึกษาธิการภาค 15 นำคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนบ้านหนองปลาสะวาย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน โดยมีคณะกรรมการประเมินฯ ประกอบด้วย 1.นายภูริต คันธชุมภู ผู้ทรงคุณวุฒิ 2.นายสายัณห์ พรหมใส ผู้บริการศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก ปศ.พพ. 3.น.ส.ไข่แก้ว ปวงคำคง ผู้แทนหน่วยงานต้นสังกัด 4.นางสาวบุณยาพร ศรีคำซาว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ศธจ.ลำพูน  5.นางพันธุ์ทิพย์ โลราช ผู้อำนวยกลุ่มพัฒนาการศึกษา ศธภ.15 และนายจีรศักดิ์ แก้วโก นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

 
การประชุมเตรียมความพร้อมโครงการกระทรวงศึกษาธิการสัญจร ครั้งที่ 1/2564

p3364.jpg - 120.54 Kb

วันที 3 มีนาคม 2564 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมโครงการกระทรวงศึกษาธิการสัญจร ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นางยุพิน บัวคอม ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ และนายบรรพ์ ใสแจ่ม ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยบุคลากรจากสำนักงานศึกษาการภาค 15 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมประชุม รวมทั้งหมด 50 คน ซึ่งโครงการกระทรวงศึกษาธิการสัญจรฯ ดังกล่าว กำหนดจัดระหว่างวันที่ 19 - 21 มีนาคม 2564 ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 จังหวัดเชียงใหม่ 

 
การประเมินสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา

p33641.jpg - 117.10 Kb

วันที่ 3 มีนาคม 2564 นางพันธุ์ทิพย์ โลราช ผู้อำนวยกลุ่มพัฒนาการศึกษาได้รับมอบหมายจาก นายชาตรี  ม่วงสว่างศึกษาธิการภาค 15 นำคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนทาเหนือวิทยา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีคณะกรรมการประเมินฯ ประกอบด้วย 1.นายภูริต คันธชุมภู  ผู้ทรงคุณวุฒิ 2.นายสายัณห์ พรหมใส ผู้บริการศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก ปศ.พพ.3.น.ส.ไข่แก้ว ปวงคำคง ผู้แทนหน่วยงานต้นสังกัด 4.นางมยุรา วิไล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ศธภ.ชม. 5.นางพันธุ์ทิพย์ โลราช ผู้อำนวยกลุ่มพัฒนาการศึกษา ศธภ.15 และนายจีรศักดิ์ แก้วโก นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

 
ลงพื้นที่ตรวจราชการกรณีปกติ ประจำปีงบประมาณ 2564

p23642.gif - 232.04 Kb

วันที่ 2 มีนาคม 2564 ดร.ศรีชัย พรประชาธรรม หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นางสุทธิพร สังข์ทอง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษรักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ สำนักงาน ศึกษาธิการภาค 15 และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการกรณีปกติ ประจำปีงบประมาณ 2564 การตรวจราชการ และติดตามประเมินผลตามนโยบายเฉพาะด้าน (agenda based) ตามนโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทุกช่วงวัย โดยการ เพิ่มพูนทักษะ(Re skill) พัฒนาทักษะ (Upskill)และการเรียนรู้ทักษะใหม่ (New skill) หรือเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน รวมทั้งปัญหามลพิษฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในสถานศึกษา ตลอดจน การขับเคลื่อนการดำเนินการ โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จเจ้าฟ้า กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี และการติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  ณ เดอะ แกรนด์จามจุรี รีสอร์ท จังหวัดลำพูน โดยมี ศธจ.ลำพูน รองศธจ.ลำพูน  ผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดลำพูน รองผอ.มัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน รองผอ.สพปลำพูน เขต 1  รองผอ.สพปลำพูน เขต 2 รพ.ผอ.การอาชีพบ้านโฮ่ง ผู้แทนสาธารณสุขจังหวัดลำพูน นายสมาคมโรงเรียนเอกชน เข้าร่วมประชุม

 
ประเมินสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา

p23641.jpg - 125.00 Kb

วันที่ 2 มีนาคม 2564 นางพันธุ์ทิพย์ โลราช ผู้อำนวยกลุ่มพัฒนาการศึกษา ได้รับมอบหมายจาก นายชาตรี  ม่วงสว่างศึกษาธิการภาค 15 นำคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยมีคณะกรรมการประเมินฯ ประกอบด้วย 1.นายภูริต คันธชุมภู ผู้ทรงคุณวุฒิ 2.นายสายัณห์ พรหมใส ผู้บริการศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก ปศ.พพ. 3.น.ส.ไข่แก้ว ปวงคำคง ผู้แทนหน่วยงานต้นสังกัด 4.นางมยุรา วิไล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ศธภ.ชม. 5.นางพันธุ์ทิพย์ โลราช ผู้อำนวยกลุ่มพัฒนาการศึกษา ศธภ.15 และนายจีรศักดิ์ แก้วโก นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

 
การประชุมปฏิบัติการสร้างการรับรู้ทิศทางการพัฒนาการศึกษาระดับภาคและกลุ่มจังหวัดที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผน 3 ระดับ

p2364.jpg - 100.54 Kb

วันที่ 2 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท เชียงใหม่ นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาคเหนือ เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการสร้างการรับรู้ทิศทางการพัฒนาการศึกษาระดับภาคและกลุ่มจังหวัดที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผน 3 ระดับและนโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ) และรับฟังความคิดเห็นร่างแผนพัฒนาการศึกษาภาคเหนือ พ.ศ. 2566-2570 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งในระบบออนไลน์จากหน่วยงานทางการศึกษา 17 จังหวัดภาคเหนือ และที่เข้าร่วมประชุม ณ สถานที่จัดประชุมจาก 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จำนวนรวมทั้งสิ้น 200 คน โดยได้รับเกียรติวิทยากรให้ความรู้จาก ผศ.ดร.จิราพร ระโหฐาน ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี

 
ลงพื้นที่ตรวจราชการในพื้นเขตตรวจราชการที่ 15

p13641.gif - 1008.57 Kb

วันที่ 1 มีนาคม 2564 ดร.ศรีชัย​ พรประชาธรรม​ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ​ นางสุทธิพร​ สังข์ทอง​ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ​รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ​ สำนักงานศึกษาธิการภาค15 นายสมโภชน์  ศรีชนะ​ รองศึกษาธิการจังหวัดลำพูน​ ผู้แทนจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการในพื้นเขตตรวจราชการที่ 15 ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26​ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน โรงเรียนเวียงเจีดีย์วิทยาคม อำเภอบ้านโฮ้ง จังหวัดลำพูน 

 
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

p252643.jpg - 97.09 Kb

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้มอบนโยบายภารกิจการจัดการศึกษาร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กศน. สช. สอศ. และหน่วยงานจัดการศึกษาภายนอกกระทรวงศึกษาธิการ และได้ชื่นชมให้กำลังใจ ผู้บริหารและบุคลากรทุกท่าน และเวลา 13.30 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

 
การประเมินสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา

p252642.jpg - 99.38 Kb

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 นางพันธุ์ทิพย์ โลราช ผู้อำนวยกลุ่มพัฒนาการศึกษา ได้รับมอบหมายจาก นายชาตรี ม่วงสว่างศึกษาธิการภาค 15 นำคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนบ้านชุมขนวัดท่าเดื่อ สพป.ชม.1 โดยมีคณะกรรมการประเมินฯประกอบด้วย 1.นายภูริต คันธชุมภู  ผู้ทรงคุณวุฒิ 2.นายสายัณห์ พรหมใส. ผู้บริการศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก ปศ.พพ. 3. น.ส.ไข่แก้ว ปวงคำคง ผู้แทนหน่วยงานต้นสังกัด 4.นางมยุรา วิไล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ศธจ.ชม. 5.นางพันธุ์ทิพย์ โลราช ผู้อำนวยกลุ่มพัฒนาการศึกษา ศธภ.15 และนายจีรศักดิ์ แก้วโก นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

 
การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการค้นหาและพัฒนากลไกเชิงพื้น

p252641.jpg - 93.69 Kb

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 ได้มอบหมายให้ นางสาวเพ็ญพร ปะระดี ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา ศธภ.15 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการค้นหาและพัฒนากลไกเชิงพื้นที่ผ่านการดำเนินงาน ตามโจทย์บริบทในพื้นที่ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1/2564 เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน พิจารณากลไกในพื้นที่ รวมถึงกำหนดวิธีการติดตามและ การถอดบทเรียนค้นหาและพัฒนากลไกเชิงพื้นที่ผ่านการดำเนินงานตามโจทย์บริบทในพื้นที่

 
ประเมินสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา

p242643.jpg - 74.47 Kb

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 นางพันธุ์ทิพย์ โลราช ผู้อำนวยกลุ่มพัฒนาการศึกษา ได้รับมอบหมายจาก นายชาตรี ม่วงสว่างศึกษาธิการภาค 15 นำคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนบ้านโป่งน้อย สพป.ชม.1 โดยมีคณะกรรมการประเมินฯประกอบด้วย 1.นายภูริต คันธชุมภู ผู้ทรงคุณวุฒิ 2.นายสายัณห์ พรหมใส. ผู้บริการศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก ปศ.พพ. 3.น.ส.ไข่แก้ว ปวงคำคง ผู้แทนหน่วยงานต้นสังกัด 4.นางมยุรา วิไล ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ ศธจ.ชม. 5.นางพันธุ์ทิพย์ โลราช ผู้อำนวยกลุ่มพัฒนาการศึกษา  ศธภ.15 และนายจีรศักดิ์ แก้วโก นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

 
ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

p242642.jpg - 103.61 Kb

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้แก่สำนักงาน กศน.จังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงาน สพป.แม่ฮ่องสอนเขต 1 วิทยาลัยการอาชีพนวมิทราชินีแม่ฮ่องสอน

 
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนางานทั่วไป ครั้งที่ 8

p24264.jpg - 97.50 Kb

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 นางสุทธิพร สังข์ทอง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ ได้รับมอบหมายจากนายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 ให้เป็นหัวหน้าคณะนำข้าราชการบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 ทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนางานทั่วไป ครั้งที่ 8บริเวณด้านหน้าสำนักงานศึกษาธิการภาค 15

 
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2564

p242641.jpg - 75.86 Kb

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 นางสุทธิพร สังข์ทอง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ ได้รับมอบหมายจากนายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2564 ผ่านทางระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานศึกษาธิการภาค 15

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 9 of 81

ผู้บริหาร

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

หน่วยงานใน สป.ศธ

พยากรณ์อากาศ

betvakti elexusbet gorabet maksibet maltcasino milosbet quennbet setrabet atlantisbahis artoscasino dumanbet elitbahis fashionbet favoribahis hiltonbet liderbahis oslobet romabet vegabet yorkbet kalebet bet10bet bahislion bahislion bahislion betpark dakikbet dumanbet fenomenbet holiganbet kalebet kolaybet lordbahis olabahis onwin piabet pusulabet süper10bet vipbahis supertotobet mariobet