เมนูหลัก

กลุ่มอำนวยการ

งานกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ

งานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา

งานกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล

กลุ่มบริหารงานบุคคล

แบบสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้317
mod_vvisit_counterวานนี้1449
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้9864
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา11107
mod_vvisit_counterเดือนนี้38008
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา28996
mod_vvisit_counterทั้งหมด1164064
เริ่มใช้เมื่อวันที่ 29 ส.ค.52

eşya depolama

 @ --> ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซตสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 

สำนักงานศึกษาธิการภาค 15
ประชุมเตรียมงานวิชาการสถานศึกษาสังกัดการศึกษาเอกชน

นายสุชิน สาระจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ เป็นประธานการประชุมเตรียมงานโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียน   ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๑ ณ ห้องประชุม ๑ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ โดยมีข้าราชการของ ศธภ.๑ ผอ.สพป.๑ ประธานคณะกรรมการ สกช. เลขานุการ สกช ใน    เขตตรวจราชการที่ ๑๕ และ ๑๖ เข้าร่วมประชุม

 
๕ ธันวามหาราช

นายสุชิน  สาระจันทร์ ผู้อำนวยการศึกษาธิการภาค ๑ นำข้าราชการและบูคลากรศธภ.๑ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดี เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ เพื่อเทิดทูนสถาบันพระมษากษัตริย์และแสดงความจงรักภักดี ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

 
 
รับการติดตามประเมินผลจากทีมที่ปรึกษาการขับเคลื่อนศูนย์บริหารจัดการองค์ความรู้
เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ นายภานุศร สิทธิชัย หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษา และะข้าราชการกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ รับการติดตามประเมินผลจากทีมที่ปรึกษาการขับเคลื่อนศูนย์บริหารจัดการองค์ความรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ และทรัพยกร ภายใต้โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ (K.I.R. Center)จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และที่ปรึกษาการขับเคลื่อนโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โครงการภูมิปัญญาสู่คุณค่าเชิงนิเวศ (Wisdom : Eco-value) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ ๑
 
คอร์สภาวนาโครงการ "หนึ่งครูอ่าน หนึ่งล้านศิษย์ตื่น"

นายบัณฑิตย์  ศรีพุทธางกูร หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดคอร์สภาวนาโครงการ "หนึ่งครูอ่าน หนึ่งล้านศิษย์ตื่น" ณ มหาวิชชาลัยพุุทธเศรษฐศาสตร์ (ไร่เชิญตะวัน) จัวหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ ซึ่งมีปฐมนิเทศและบรรยายธรรม โดย ท่าน ว.วชิรเมธี โดยมีนายสุชิน สาระจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ ๑ นำข้าราชการ ของสำนัก เข้าร่วมคอร์สภาวนาโครงการดังกล่าว 
 
พิธีสืบชะตา

มหาวิชชาลัยพุทธเศรษฐศาสตร์(ไร่เชิญตะวัน) โดยท่าน ว.วชิรเมธี ทำพิธีสืบชะตาบายศรีสุ่ขวัญแบบล้านนาให้กับนายบัณฑิตย์  ศรีพุทธางกูร หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  และผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย (นายพงษ์ศักดิ์ วังเสมอ) โดยมีผู้เข้าคอร์สภาวนาโครงการ "หนึ่งครูอ่านหนึ่งล้านศิษย์ตื่น" ร่วมในพิธี เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ มหาวิชชาลัยพุทธเศรษฐศาสตร์ (ไร่เชิญตะวัน) อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

 
คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป. ประจำปี ๒๕๕๕

สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ ๑ ขอแสดงความยินดีกับ นางปาริชาติ ป้อมไธสง ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ปฎิบัติการ ที่ได้รับการคัดเลือกเป็น "คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป." ตามโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่น "คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป." ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

 
อบรมพัฒนาบุคลากรของสบย.๑

สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ ๑ จัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๙ กันยายน ๒๕๕๕ หลักสูตรเทคนิคการถ่ายภาพเบื้องต้นและหลักสูตรการใช้โปรแกรม Google Docs โดยคณะวิทยากรจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 
ร่วมงานพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารพยาบาล ๑๕๐ ปี สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี

นางสุทธิพร สังข์ทอง หัวหน้ากลุ่มติดตามและประเมินผล สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ ๑ นำคณะ ร่วมงานพิธีเฉลิมพระเกียรติ ๑๕๐ ปี สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า และพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารพยาบาล ๑๕๐ ปี สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี โดยมีพระเทพวรสิทธาาจารย์ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร รองเจ้าคณะภาค ๗ เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ ณ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
 
ร่วมลงนามถวายพระพร

นายสุชิน สาระจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ ๑ นำข้าราชการของสำนักฯ ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

 
ตรวจราชการจังหวัดลำพูน

 

วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ นายวิมล  จำนงบุตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นประธานการประชุมตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาล และการตรวจราชการกรณีปกติและจุดเน้นพิเศษตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ในพื้นที่จังหวัดลำพูน ณ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำพูน และตรวจเยี่ยม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ต.ทาสบเส้า อ.แม่ทา จ.ลำพูน โรงเรียนบ้านหนองเกิด ต.ท่าตุ้ม อ.ป่าซาง จ.ลำพูน

 

 
ผู้ตรวจราชการฯเปิดการประชุมพัฒนาเครือข่ายการตรวจราชการ เขตตรวจราชการที่ ๑๕, ๑๖ และ ๑๗

วันจันทร์ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๕  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายวิมล  จำนงบุตร)  เป็นประธานเปิดการประชุมพัฒนาเครือข่ายการตรวจราชการ เขตตรวจราชการที่ ๑๕, ๑๖ และ ๑๗ ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ และตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาลและการตรวจราชการกรณีปกติและจุดเน้นพิเศษตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

 

ประกาศผลการคัดเลือกเข้าร่วมการขยายผลองค์ความรู้ภูมิปัญญาสู่การปฏิบัติ

 

1.หนังสือยืนยันเข้าร่วมการขยายผลองค์ความรู้ภูมิปัญญาสู่การปฏิบัติ


2.ผลการคัดเลือกเข้าร่วมการขยายผลองค์ความรู้ภูมิปัญญาสู่การปฏิบัติ

 

3.แนวทางและแบบฟอร์มจัดทำหลักฐานเบิกจ่ายเงินการขยายผลภูมิปัญญา

 

 
งานมหกรรมอาเซียนสัญจรภาคเหนือ

นางสาวจุไรรัตน์ แสงบุญนำ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงานมหกรรมอาเซียนสัญจร ภาคเหนือ โดยมีนายสุชิน สาระจันทร์ ผอ.สบย.๑ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงานมหกรรมอาเซียนสัญจร ภาคเหนือ ณ โรงแรมคุ้มภูคำ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕  มีผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษา ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ในเขตจังหวัดภาคเหนือ ร่วมงานจำนวนมาก ซึ่งจัดโดยสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษา กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศและเครือข่ายเนชั่น ได้ร่วมจัดโครงการอาเซียนสัญจร ๔ ภูมิภาคและกรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจและสร้างความตระหนักในการเป็นประชาคมอาเซียน รวมทั้งสร้างความพร้อมในการเป็นพลเมืองอาเซียนและเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงความสามารถและศักยภาพในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยกิจกรรมประกอบด้วย การเสวนาวิชาการและการจัดนิทรรศการ การแข่งขันเวทีสร้างสรรค์สู่ประชาคมอาเซียนและการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน 

 
<< Start < Prev 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 Next > End >>

Page 82 of 95


ผู้บริหาร

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

หน่วยงานใน สป.ศธ

พยากรณ์อากาศ

betvakti elexusbet gorabet maksibet maltcasino milosbet quennbet setrabet atlantisbahis artoscasino dumanbet elitbahis fashionbet favoribahis hiltonbet liderbahis oslobet romabet vegabet yorkbet kalebet bet10bet bahislion bahislion bahislion betpark dakikbet dumanbet fenomenbet holiganbet kalebet kolaybet lordbahis olabahis onwin piabet pusulabet süper10bet vipbahis supertotobet mariobet
bahis bahis atlasbet baysansli bet10bet betkolik betsidney fashionbet gorabet holiganbet odeonbet romabet betasus betdoksan betgarden btcbahis casinoper casinovale coinbar eurocasino kazansana lesabahis mottobet trcasino trendbet nerobet bahistek
betgaranti betpark mariobet supertotobet tipobet betist kolaybet betmatik onwin
lordcasino
bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahissenin bahissenin bahissenin bahissenin bahissenin bahis com kralbet milanobet hilabet bahsegel
bahis siteleri betcup betebet betlike betovis betturkey betvole deneme bonusu veren siteler fenomenbet kalebet kralbet matadorbet milosbet piabet sahabet venusbet
pusulabet
bahis siteleri