เมนูหลัก

กลุ่มอำนวยการ

งานกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ

งานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา

งานกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล

กลุ่มบริหารงานบุคคล

แบบสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้714
mod_vvisit_counterวานนี้1048
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้6367
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา10789
mod_vvisit_counterเดือนนี้45716
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา43574
mod_vvisit_counterทั้งหมด1215346
เริ่มใช้เมื่อวันที่ 29 ส.ค.52

eşya depolama

 @ --> ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซตสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 

สำนักงานศึกษาธิการภาค 15
ผู้ตรวจราชการฯเปิดการประชุมพัฒนาเครือข่ายการตรวจราชการ เขตตรวจราชการที่ ๑๕, ๑๖ และ ๑๗

วันจันทร์ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๕  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายวิมล  จำนงบุตร)  เป็นประธานเปิดการประชุมพัฒนาเครือข่ายการตรวจราชการ เขตตรวจราชการที่ ๑๕, ๑๖ และ ๑๗ ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ และตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาลและการตรวจราชการกรณีปกติและจุดเน้นพิเศษตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

 

ประกาศผลการคัดเลือกเข้าร่วมการขยายผลองค์ความรู้ภูมิปัญญาสู่การปฏิบัติ

 

1.หนังสือยืนยันเข้าร่วมการขยายผลองค์ความรู้ภูมิปัญญาสู่การปฏิบัติ


2.ผลการคัดเลือกเข้าร่วมการขยายผลองค์ความรู้ภูมิปัญญาสู่การปฏิบัติ

 

3.แนวทางและแบบฟอร์มจัดทำหลักฐานเบิกจ่ายเงินการขยายผลภูมิปัญญา

 

 
งานมหกรรมอาเซียนสัญจรภาคเหนือ

นางสาวจุไรรัตน์ แสงบุญนำ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงานมหกรรมอาเซียนสัญจร ภาคเหนือ โดยมีนายสุชิน สาระจันทร์ ผอ.สบย.๑ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงานมหกรรมอาเซียนสัญจร ภาคเหนือ ณ โรงแรมคุ้มภูคำ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕  มีผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษา ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ในเขตจังหวัดภาคเหนือ ร่วมงานจำนวนมาก ซึ่งจัดโดยสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษา กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศและเครือข่ายเนชั่น ได้ร่วมจัดโครงการอาเซียนสัญจร ๔ ภูมิภาคและกรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจและสร้างความตระหนักในการเป็นประชาคมอาเซียน รวมทั้งสร้างความพร้อมในการเป็นพลเมืองอาเซียนและเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงความสามารถและศักยภาพในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยกิจกรรมประกอบด้วย การเสวนาวิชาการและการจัดนิทรรศการ การแข่งขันเวทีสร้างสรรค์สู่ประชาคมอาเซียนและการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน 

 
สบย.๑ จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาข้าราชการ

สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ ๑ จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาข้าราชการ มีพิธีทำบุญสำนักงานฯ บรรยายพิเศษเรื่องจริยธรรมและจรรยาข้าราชการจากท่านผู้อำนวยการสุชิน สาระจันทร์  และโครงการพัฒนาขีดสมรรถนะบุคลากร โดยเชิญวิทยากรจาก ศูนย์พัฒนาบุคลากร สุกิจ ศุภกิจเจริญ มาให้ความรู้ในการพัฒนาขีดสมรรถนะบุคลากร มีบุคลากร สบย.๑ เข้าร่วมโครงการอย่างพร้อมเพียง จัดระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ.สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ ๑ 

 
การประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ภาคเหนือ

วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ นายเกียรติศักดิ์ เสนไชย ที่ปรึกษาด้านระบบเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาระดับกลุ่มจังหวัดและระดับจังหวัด ๑๗ จังหวัดภาคเหนือ ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สบย.๑ เชียงใหม่ และสบย.๒ พิษณุโลก

 
ประชุมปฏิบัติการวิเคราะห์ สรุป และจำแนกข้อมูลเชิงลึก

กลุ่มยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษา สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ ๑ จัดประชุมปฏิบัติการวิเคราะห์ สรุป และจำแนกข้อมูลเชิงลึก ตามโครงการกลุ่มจังหวัดภูมิปัญญาสู่คุณค่าเชิงนิเวศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕  ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรมดิเอ็มเพลส จังหวัดเชียงใหม่ โดย อาจารย์ ดร.พิสิฎฐ์ โคตรสุโพธิ์ ให้เกียรติเป็นผู้ตรวจสอบการวิเคราะห์ข้อมูลในครั้งนี้

 

 
ตรวจราชการพื้นที่จังหวัดลำปาง

วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕  นายวิมล  จำนงบุตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นประธานการประชุมผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่ จังหวัดลำปาง เพื่อรับฟังรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุม กศน. จังหวัดลำปาง โดยมีนายสุชิน สาระจันทร์ ผอ.สบย.๑ พร้อมคณะร่วมประชุม และตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาล และการตรวจราชการกรณีปกติและจุดเน้นพิเศษตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕  ณ โรงเรียนบ้านเข้าซ้อน  อ.เกาะคา  จ.ลำปาง

 

 
ตรวจราชการพื้นที่จังหวัดลำปาง

นายวิมล จำนงบุตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมประเมินผลและบรรยายพิเศษ โครงการพัฒนาอาชีพอิสระสำหรับเด็กและเยาวชนด้อยโอกาสในภาคเหนือ จังหวัดลำปางและลำพูน วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องกาสะลอง โรงแรมเวียงลคอร จังหวัดลำปาง และตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาล และการตรวจราชการกรณีปกติและจุดเน้นพิเศษตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕  ณ โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม บ้านทุ่งงามพัฒนา ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง   กศน.ตำบลห้างฉัตรและศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ตำบลห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง โดยมีนายสุชิน สาระจันทร์ ผอ.สบย.๑ พร้อมคณะร่วมติดตามตรวจราชการในครั้งนี้

 
ประชุมจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาเอกชนระดับ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒

สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ ๑ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาเอกชนระดับโรงเรียน จังหวัด และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ โดยมีนายสุรเทพ ตั้นประเสริฐ ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็นประธานเปิดการประชุม มีผู้อำนวยการโรงเรียน ครู สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชน ผู้แทน สพป. ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑๖ ได้แก่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน เข้าร่วมประชุม ระหว่างวันที่ ๒ - ๔ กรกฏา่คม ๒๕๕๕ ณ โรงแรมปิยะพรพาวิลเลี่ยน อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

 

 
การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาเอกชน

สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ ๑ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาเอกชนระดับโรงเรียน จังหวัด และกลุ่มจังหวัด โดยมีรองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (นายโรจนะ  กฤษเจริญ) เป็นประธานเปิดการประชุม มีผู้อำนวยการโรงเรียน ครู สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชน ผู้แทน สพป. ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑๕ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน จังหวัดลำปาง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมประชุม ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่

 

 

 
ประชุมปฏิบัติการเจ้าหน้าที่จัดเก็บข้อมูลเชิงลึก

กลุ่มยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษา สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูีรณาการการศึกษาที่ ๑ จัดประชุมปฏิบัติการเจ้าหน้าที่จัดเก็บข้อมูลเชิงลึก ตามโครงการกลุ่มจังหวัดภูมิปัญญาสู่คุณค่าเชิงนิเวศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ในวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยคณะครูและผู้บริหารจากโรงเรียน และผู้แทนจาก สพป. และ กศน.ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน

 
ประชุมอบรมการจัดทำ School Mapping ปี ๒๕๕๕

นายสุชิน สาระจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมอบรมการจัดทำ School Mapping เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาตามโครงการกำหนดแผนที่ที่ตั้งสถานศึกษา (School Mapping) เพื่อสร้างโอกาส คุณภาพ และความเท่าเทียมทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปี ๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม ๑ สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ ๑ โดยมี คณะวิทยากร นำโดย ดร.ไพรัช ถิตย์ผาด และคณะ และมีผู้รับผิดชอบโครงการฯจาก สบย.๑ เชียงใหม่ สบย.๒ พิษณุโลก หัวหน้ากลู่ม/ฝ่าย ของ สบย.๑ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้
 
พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันฉัตรมงคล

นายภานุศร สิทธิชัย หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษา สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ ๑  นำข้าราชการ เข้าร่วม พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันฉัตรมงคล  วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕  ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธี

 
รับการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง

         นายสุชิน สาระจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ ๑ กล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับสำนัก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ของสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ ๑ โดยมี นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เป็นประธานคณะกรรมการ และมีข้าราชการของสำนักบริหารยุทธศาสตร์ฯ ที่ ๑ ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดทั้ง ๔ มิติเข้ารับการตรวจประเมิน เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม ๑ สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ ๑ เชียงใหม่

 

 
<< Start < Prev 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 Next > End >>

Page 85 of 97


ผู้บริหาร

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

หน่วยงานใน สป.ศธ

พยากรณ์อากาศ

betvakti elexusbet gorabet maksibet maltcasino milosbet quennbet setrabet atlantisbahis artoscasino dumanbet elitbahis fashionbet favoribahis hiltonbet liderbahis oslobet romabet vegabet yorkbet kalebet bet10bet bahislion bahislion bahislion betpark dakikbet dumanbet fenomenbet holiganbet kalebet kolaybet lordbahis olabahis onwin piabet pusulabet süper10bet vipbahis supertotobet mariobet
bahis bahis atlasbet baysansli bet10bet betkolik betsidney fashionbet gorabet holiganbet odeonbet romabet betasus betdoksan betgarden btcbahis casinoper casinovale coinbar eurocasino kazansana lesabahis mottobet trcasino trendbet nerobet bahistek
betgaranti betpark mariobet supertotobet tipobet betist kolaybet betmatik onwin
lordcasino
bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahissenin bahissenin bahissenin bahissenin bahissenin bahis com kralbet milanobet hilabet bahsegel
bahis siteleri betcup betebet betlike betovis betturkey betvole deneme bonusu veren siteler fenomenbet kalebet kralbet matadorbet milosbet piabet sahabet venusbet
pusulabet
bahis siteleri