เมนูหลัก

กลุ่มอำนวยการ

งานกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ

งานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา

งานกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล

กลุ่มบริหารงานบุคคล

แบบสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้1438
mod_vvisit_counterวานนี้1529
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้6149
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา11495
mod_vvisit_counterเดือนนี้35948
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา26561
mod_vvisit_counterทั้งหมด958755
เริ่มใช้เมื่อวันที่ 29 ส.ค.52

eşya depolama
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการภาค 15
สำนักงานศึกษาธิการภาค 15
การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการด้านการศึกษาในจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 1/2564
p222643.jpg - 79.28 Kb

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการด้านการศึกษาในจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมสักทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

 
ประชุมผู้รับผิดชอบโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคม

p222642.jpg - 95.53 Kb

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่มพัฒนาการศึกษา ดำเนินการประชุมผู้รับผิดชอบโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ (เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน) ผ่านระบบ Google Meet ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันวางแผนและออกแบบการทำงาน เพื่อพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีความเชื่อมโยงการจัดการเรียนรู้ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ในระดับจังหวัดและภูมิภาค

 
ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 2/2564

p222641.jpg - 86.99 Kb

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 นางสุทธิพร สังข์ทอง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ ได้รับมอบหมายจากนายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 ให้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 2/2564 (กศจ.ลำปาง 2/2564) ณ ห้องประชุมพระบาท 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธาน

 
เยี่ยมสถานศึกษาและหารือข้อราชการเพื่อสร้างภาคีเครือข่ายด้านการศึกษา

p19264.jpg - 95.57 Kb

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 และคณะตรวจเยี่ยมสถานศึกษาและหารือข้อราชการเพื่อสร้างภาคีเครือข่ายด้านการศึกษาร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ และกองบังคับการตำรวจตระเวนชายเดน 33

 
การสรรหา พิจารณา คัดเลือก ประกาศยกย่องเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ

ด้วยกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จะดำเนินการสรรหา พิจารณา คัดเลือก ประกาศยกย่องเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2564 เพื่อเข้ารับพระราชทานรางวัลเด็กและเยาวชนแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน เนื่องในเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2564 โดยสามารถโหลดประกาศฯ แบบเสนอประวัติและผลงานกรอบหลักเกณฑ์ฯ ได้ทางเว็บไซต์ www.dcy.go.th  และ QR CODE ที่แนบ กรุณาส่งผลงานภายในวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564

qrdcy64.png - 7.60 Kb

 
ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาและหารือข้อราชการเพื่อสร้างภาคีเครือข่ายด้านการศึกษา

p182641.jpg - 92.85 Kb

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 และคณะ ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาและหารือข้อราชการเพื่อสร้างภาคีเครือข่ายด้านการศึกษาร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

และโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

 
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนางานทั่วไป ครั้งที่ 7

p17264.jpg - 107.96 Kb

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 เป็นหัวหน้าคณะนำ จอส.904 ข้าราชการบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 ทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนางานทั่วไป ครั้งที่ 7 บริเวณด้านหน้าสำนักงานศึกษาธิการภาค 15

 
ลงพื้นที่ออกเยี่ยมบ้านเพื่อติดตามโครงการ“โคก หนองนา แห่งน้ำใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์”

p16264.jpg - 106.94 Kb

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค ๑๕(จอส. 904 หลักสูตรพื้นฐานรุ่นที่ 1/62รหัส ก-382) และนายภูชาวานิช ภูผา นิติกรชำนาญการ (จอส. 904 หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ 2/61 รหัส 2A-267)ลงพื้นที่ออกเยี่ยมบ้านเพื่อติดตามและหาแนวทางให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ผ่านการอบรมโครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “โคก หนองนา แห่งน้ำใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์”ในพื้นที่ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

 
ประชุมข้าราชการและบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 ครั้งที่ 1/2564

p15264.jpg - 108.57 Kb

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 เป็นประธานการประชุมข้าราชการและบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการตามภารกิจของแต่ละกลุ่มงาน และมอบหมายภารกิจต่าง ๆ โดยเฉพาะการพัฒนาอาคารสถานที่รวมทั้งได้เน้นย้ำการทำกิจกรรมจิตอาสาที่กำหนดให้ทำเป็นประจำทุกวันพุธให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร  พร้อมกันนี้ได้หารือเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สัญจร) ครั้งที่ 3/2564 ซึ่งกำหนดจัดขึ้น ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 จังหวัดเชียงใหม่ เป็นแห่งแรก

 
ลงพื้นติดตามการดำเนินงานโรงเรียนคุณภาพของชุมชน อำเภอลอง และอำเภอเด่นชัย

p102641.jpg - 92.66 Kb

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 นายชาตรี ม่วงสว่าง รองศึกษาธิการภาค 17 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 15 (ผู้รับผิดชอบการดำเนินการบูรณการด้านการศึกษาจังหวัดแพร่) ลงพื้นติดตามการดำเนินงานโรงเรียนคุณภาพของชุมชน อำเภอลอง และอำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ สังกัด สพป.แพร่ เขต 2 เฟส 2 ตามนโยบายบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

 
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา (งานทั่วไป) ครั้งที่ 6

p10264.jpg - 113.83 Kb

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 นายชาตรี ม่วงสว่าง รองศึกษาธิการภาค 17 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 15 มอบหมายให้ นางพันธุ์ทิพย์ โลราช นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 15 เป็นหัวหน้าคณะนำข้าราชการ บุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 ทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา (งานทั่วไป) ครั้งที่ 6  บริเวณด้านหน้าสำนักงานศึกษาธิการภาค 15

 
ลงพื้นติดตามการดำเนินงานโรงเรียนคุณภาพของชุมชน สังกัด สพป.แพร่ เขต ๑ เฟส ๒

p92642.jpg - 104.69 Kb

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 นายชาตรี ม่วงสว่าง รองศึกษาธิการภาค 17 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 15 (ผู้รับผิดชอบการดำเนินการบูรณการด้านการศึกษาจังหวัดแพร่) ลงพื้นติดตามการดำเนินงานโรงเรียนคุณภาพของชุมชน สังกัด สพป.แพร่ เขต ๑ เฟส ๒ ตามนโยบายบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่โรงเรียนบ้านร้องกวาง (จันทิมาคม) โรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก โรงเรียนบ้านถิ่น(ถิ่นวิทยาคาร) โรงเรียนบ้านพันเชิง โรงเรียนอนุบาลแพร่ โรงเรียนบ้านทุ่งโฮ้ง(อภิวังวิทยาลัย)โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์)โรงเรียนบ้านแม่หล่าย (ประชานุสรณ์)

 
ลงพื้นที่นำร่องโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง เฟส 2

p92641.jpg - 91.53 Kb

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 นายชาตรี ม่วงสว่าง รองศึกษาธิการภาค 17 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 15(ผู้รับผิดชอบการดำเนินการบูรณการด้านการศึกษาจังหวัดแพร่) ลงพื้นที่นำร่องโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง เฟส 2 ตามนโยบายบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการได้แก่ โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา 

 
เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ในหัวข้อระบบบูรณาการเชิงพื้นที่เพื่อการตัดสินใจแบบองค์รวม (ระบบ G-MOS)

p92643.jpg - 97.64 Kb

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 บุคลากรกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา ศธภ.15 เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ในหัวข้อระบบบูรณาการเชิงพื้นที่เพื่อการตัดสินใจแบบองค์รวม (ระบบ G-MOS) จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ซึ่งมีวิทยากรให้ความรู้จากสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) : GISTDA ทั้งนี้เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับประกอบการดำเนินงานโครงการการพัฒนากลไกเชิงพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์สู่การปฏิบัติ

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 10 of 81

ผู้บริหาร

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

หน่วยงานใน สป.ศธ

พยากรณ์อากาศ

betvakti elexusbet gorabet maksibet maltcasino milosbet quennbet setrabet atlantisbahis artoscasino dumanbet elitbahis fashionbet favoribahis hiltonbet liderbahis oslobet romabet vegabet yorkbet kalebet bet10bet bahislion bahislion bahislion betpark dakikbet dumanbet fenomenbet holiganbet kalebet kolaybet lordbahis olabahis onwin piabet pusulabet süper10bet vipbahis supertotobet mariobet