เมนูหลัก

กลุ่มอำนวยการ

งานกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ

งานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา

งานกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล

กลุ่มบริหารงานบุคคล

แบบสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้178
mod_vvisit_counterวานนี้405
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้178
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา3138
mod_vvisit_counterเดือนนี้10966
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา14881
mod_vvisit_counterทั้งหมด1006094
เริ่มใช้เมื่อวันที่ 29 ส.ค.52

eşya depolama
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการภาค 15
สำนักงานศึกษาธิการภาค 15
มอบอาหารและน้ำดื่ม จากร้าน Milk/More/โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม

p98642.jpg - 106.80 Kb

วันที่ 9 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00 น. นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 พร้อมด้วย ดร.ธาราทิพย์ วงษ์บรรณะ ผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม มอบอาหารและน้ำดื่ม จากร้าน Milk/More/โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม ให้กับบุคลากรด่านหน้าในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

 
เป็นประธานเปิดกิจกรรม “หยอดข้าว ปักกล้า นาขวัญ”สานศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

p98641.jpg - 115.58 Kb

วันที่ 9 สิงหาคม 2564 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 เป็นประธานเปิดกิจกรรม “หยอดข้าว ปักกล้า นาขวัญ”สานศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ณ ศูนย์เกษตรพอเพียง โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี ดร.ธาราทิพย์ วงษ์บรรณะ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของกิจกรรม และร่วมกิจกรรมพร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม ร่วมกันปักดำต้นกล้า

 


 

 
ตรวจติดตามและประเมินการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาด

p68641.jpg - 101.22 Kb

วันที่ 6 สิงหาคม 2564 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15ตรวจติดตามและประเมินการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ โรงเรียนร้องอ้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 โดยมีนายศรีคราม ปัจมิตร ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ให้การต้อนรับและนำเสนอรูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยเลือกรูปแบบ Online ในการจัดการสอนและขอความร่วมมือผู้ปกครองในการสนับสนุนช่วยเหลือนักเรียน ในทุกระดับชั้น และมีการประเมินผลผ่านใบงานและเก็บคะแนนระหว่างการเรียนการสอน

 
ประชุมเตรียมการนำเสนอ/แลกเปลี่ยนเรียนรู้คัดเลือก Best Practice

p68642.jpg - 91.92 Kb

วันที่ 6 สิงหาคม 2564 นายชาตรี ม่วงสว่างศึกษาธิการภาค 15 ได้มอบหมายให้นางพันธุ์ทิพย์ โลราช ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 ดำเนินการประชุมเตรียมการนำเสนอ/แลกเปลี่ยนเรียนรู้คัดเลือก Best Practice ระดับภาค 3 โครงการ ได้แก่ โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษา โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา และโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ (ภาคและจังหวัด) ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 กับผู้รับผิดชอบโครงการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ (เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน) ผ่านระบบ Zoom Meeting ครั้งที่ 1/2564

 
ประชุมติดตามความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ

p58642.jpg - 95.73 Kb

วันที่ 5 สิงหาคม 2564 เวลา นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 ประชุมหารือร่วมกับผู้อำนวยการกลุ่มและผู้แทนกลุ่ม เพื่อติดตามความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณโครงการของแต่ละกลุ่ม สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการภาค 15

 
ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดี

p58641.jpg - 79.74 Kb

วันที่ 5 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 พร้อมผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรที่มาปฏิบัติงาน ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีในโอกาสที่นางสาววรรณวรพัสส์ นารินทร์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ย้ายมาปฏิบัติราชการ ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 และร่วมแสดงความยินดีกับนางสาวเบญจมาภรณ์ สุริยบูรพกูล นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ในโอกาสที่ผ่านการประเมินเลื่อนตำแหน่งและได้รับการแต่งตั้งในระดับชำนาญการ ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 ศธภ 15

 
รับการตรวจสุขภาพประจำปี 2564

p5864.jpg - 73.10 Kb

วันที่ 5 สิงหาคม 2564 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 นำข้าราชการและลูกจ้างประจำสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี 2564 ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่โดยได้รับความสะดวกจากทีมเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 
โครงการฝึกอบรมลูกเสือ เนตรนารี จราจร ประจำปีพ.ศ.2564

p3864.jpg - 117.58 Kb

วันที่ 3 สิงหาคม 2564 สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 โดยกลุ่มพัฒนาการศึกษา ได้ดำเนินโครงการฝึกอบรมลูกเสือ เนตรนารี จราจร ประจำปีพ.ศ.2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนลูกเสือ เนตรนารีได้บำเพ็ญประโยชน์ในการอำนวยความสะดวกความปลอดภัยด้านการจราจร และการช่วยเหลือผู้อื่นตามอุดมการณ์ของลูกเสือ รวมถึงปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรได้อย่างถูกต้อง ดำเนินการระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2564 ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน เนื่องจากอยู่ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคระบาดโควิด 19 จึงจำเป็นต้องดำเนินโครงการ

ผ่านระบบ Zoom

 
ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 11/2564

p307641.jpg - 81.01 Kb

วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 11/2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

 
ประชุมติดตามการจัดเก็บข้อมูลทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

p30764.jpg - 99.57 Kb

วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 จัดประชุมติดตามการจัดเก็บข้อมูลทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ผ่านทางระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 โดยมี นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมและมอบนโยบายการพัฒนาระบบข้อมูลทางการศึกษาในพื้นที่และมีทีมวิทยากรจากสถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้นำการประชุม โดยวัตถุประสงค์ของการจัดประชุมครั้งนี้ เพื่อติดตามการจัดเก็บข้อมูลทางการศึกษาตามบริบทของพื้นที่

 
ร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 8/2564

p297642.jpg - 64.66 Kb

วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 ในฐานะรองประธานกรรมการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 8/2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Google Meet/Application) โดยมีนายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัด แม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุม

 
ร่วมประชุมโครงการจัดทำข้อมูลในการวิเคราะห์วางแผนอัตรากำลังคนเชิงกลยุทธ์

p297641.jpg - 82.34 Kb

วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 นายชาตรี ม่วงว่าง ศึกษาธิการภาค 15 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มและผู้แทนกลุ่มเข้าร่วมประชุมโครงการจัดทำข้อมูลในการวิเคราะห์วางแผนอัตรากำลังคนเชิงกลยุทธ์ของสำนักงานศึกษาธิการภาค เพื่อนำไปใช้ในการทบทวนโครงสร้างกรอบอัตรากำลังของสำนักงานศึกษาธิการภาคให้สอดคล้องกับงานที่ปฏิบัติ เพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาในระดับภูมิภาคและกลุ่มจังหวัดของสำนกังานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom/Meeting ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค 15

 
ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 7/2564

p29764.jpg - 84.92 Kb

วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 นายชาตรี ม่วงว่าง ศึกษาธิการภาค 15 มอบหมายให้นางรัชนีภา อัครเดชานุกุล นักวิชการศึกษาชำนาญการพิเศษเป็นผู้แทนศึกษาธิการภาค 15 นำผู้แทนแต่ละกลุ่มเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 7/2564 ผ่านระบบ Zoom/Meet ณ ห้องประชุม 3 สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 โดยมีนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม

 
กิจกรรมลงนามถวายพระพรชัยมงคลและทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนางานทั่วไป ครั้งที่ 11

p28764.jpg - 109.33 Kb

วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 จัดกิจกรรมลงนามถวายพระพรชัยมงคลและทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนางานทั่วไป ครั้งที่ 11 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 นำโดยนายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 ร่วมกับ จอส.904 บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 และ กศน. อำเภอเมืองเชียงใหม่

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 2 of 83

ผู้บริหาร

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

หน่วยงานใน สป.ศธ

พยากรณ์อากาศ

betvakti elexusbet gorabet maksibet maltcasino milosbet quennbet setrabet atlantisbahis artoscasino dumanbet elitbahis fashionbet favoribahis hiltonbet liderbahis oslobet romabet vegabet yorkbet kalebet bet10bet bahislion bahislion bahislion betpark dakikbet dumanbet fenomenbet holiganbet kalebet kolaybet lordbahis olabahis onwin piabet pusulabet süper10bet vipbahis supertotobet mariobet
bahis bahis atlasbet baysansli bet10bet betkolik betsidney fashionbet gorabet holiganbet odeonbet romabet betasus betdoksan betgarden btcbahis casinoper casinovale coinbar eurocasino kazansana lesabahis mottobet trcasino trendbet nerobet bahistek
betgaranti betpark mariobet supertotobet tipobet betist kolaybet betmatik onwin
lordcasino