เมนูหลัก

กลุ่มอำนวยการ

งานกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ

งานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา

งานกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล

กลุ่มบริหารงานบุคคล

แบบสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้756
mod_vvisit_counterวานนี้1485
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้8854
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา11107
mod_vvisit_counterเดือนนี้36998
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา28996
mod_vvisit_counterทั้งหมด1163054
เริ่มใช้เมื่อวันที่ 29 ส.ค.52

eşya depolama

 @ --> ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซตสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 

สำนักงานศึกษาธิการภาค 15
ร่วมประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคม

p318641.jpg - 92.33 Kb

วันที่ 31 สิงหาคม 2564 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาการศึกษาเข้าร่วมประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จัดโดยสำนักบูรณาการกิจการการศึกษา ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (VDO/Conference)/ด้วยระบบ Zoom/ประธานพิธีเปิดโดยนายวีระ แข็งกสิการ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบนโยบายการดำเนินงานโครงการทั้งนี้ในส่วนการนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการของ สำนักงานศึกษาธิการภาค15และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ (เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน) ผู้นำเสนอได้แก่ นางอัญชลี โพธิ์พาด นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ได้นำเสนอจุดเน้นผลลัพธ์การสร้างหลักสูตร CLC/ระดับภาคและจังหวัด ภายใต้การทำงานร่วมกันแบบบูรณาการ คิดและออกแบบหลักสูตร CLCบนฐานความต้องการของผู้เรียนอย่างแท้จริงส่งผลให้เกิดหลักสูตรอาชีพที่หลากหลายในบริบทของสถานศึกษาและจังหวัด

 
ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำพูน (กศจ. ลำพูน) ครั้งที่ 7/2564

p318642.jpg - 88.08 Kb

วันที่ 31 สิงหาคม 2564 เวลา 9.00 น. นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำพูน (กศจ. ลำพูน) ครั้งที่ 7/2564 ณ ห้องประชุมสารภี โรงเรียนเมธีวุฒิกร โดยมี นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุม

 
เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมการนำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Best Practice

p308644.jpg - 109.08 Kb

วันที่ 30 สิงหาคม 2564 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมการนำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Best Practice โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ (ภาคและจังหวัด)  ระดับภาค ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ผ่านระบบ ZOOM/Meeting/จัดโดยกลุ่มพัฒนาการศึกษา การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้  สำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่  ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน ในครั้งนี้มีผลงานนำเสนอทั้งหมด 8 ผลงาน ประกอบด้วย ผลงานด้านการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัย (สำหรับผู้บริหาร) จำนวน 4 ผลงาน และผลงานด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับปฐมวัย (สำหรับครูผู้สอน)  จำนวน 4 ผลงาน ทั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  จำนวน 830 คน

 
ร่วมประชุมคณะทำงานติดตามผลตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda/Based)

p308643.jpg - 104.98 Kb

วันที่ 30 สิงหาคม 2564 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 มอบหมายให้ นางสุทธิพร สังข์ทอง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ พร้อมด้วยบุคลากรในกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผลเข้าร่วมประชุมคณะทำงานติดตามผลตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda/Based)/ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นโยบายโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ครั้งที่ 3/2564  ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขร่างรายงานการวิจัย เรื่อง “การศึกาสภาพความพร้อมและเงื่อนไขแห่งความสำเร็จของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ที่มีต่อการจัดการศึกษาแบบบูรณาการในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ” ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (zoom/application)/โดยมีนายสรินทร์ แก้วมณี ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุม

 
ร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 9/2564

p308642.jpg - 79.93 Kb

วันที่ 30 สิงหาคม 2564 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 ในฐานะรองประธานกรรมการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 9/2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Google Meet Application) ณ ห้องศึกษาธิการภาค ชั้น 1 สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 โดยมีนายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานกรรมการ

 
ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ (ร่าง) แผนพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

p308641.jpg - 96.24 Kb

วันที่ 30 สิงหาคม 2564 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 พร้อมด้วยนางศณิชล เพ็งพิมพ์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ และนางสาวอังคณา คิดการงาน นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ (ร่าง) แผนพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม –/3 กันยายน 2564) เป็นวันแรก ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom Application) ณ ห้องศึกษาธิการภาค ชั้น 1 สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 โดยมีนายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน

 
ร่วมรับฟังการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่

p308645.jpg - 83.67 Kb

วันที่ 30 สิงหาคม 2564 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 มอบหมายให้นางสุทธิพร สังข์ทอง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ แทนศึกษาธิการภาค ผู้อำนวยการกลุ่มและผู้แทนกลุ่มฯ เข้าร่วมรับฟังการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ และการประชุมคณะกรรมการจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 8/2564 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 1 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (zoom application) โดยมีนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม

 
ต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือก Best/Practice โครงการ Innovation/For/Thai/Education/(IFTE)

p27864.jpg - 101.33 Kb

วันที่ 27 สิงหาคม 2564 นางสุทธิพร สังข์ทอง ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 ได้รับมอบหมายจากนายชาตรี ม่วงสว่าง ตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค 15 กล่าวต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือก Best/Practice โครงการ Innovation/For/Thai/Education/(IFTE) นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๕ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิได้แก่ ผศ.ดร.สมเกียรติ อินทสิงห์ รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดร.สงัด เชียนจันทึก อาจารย์ประจำหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษ  หัวหน้าฝ่ายจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา และผศ.ดร.สิรินทร์นิชา ปัญจอริยะกุล อาจารย์ประจำหลักสูตรการวิจัยและประเมิน ภาควิชาเทคนิคการศึกษาคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมคัดเลือกนวัตกรรมการปฏิบัติที่ดี (Best/Practice) จัดโดย กลุ่มพัฒนาการศึกษา ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานศึกษาธิการภาค 15

 
เข้าร่วมการประชุมเพื่อพิจารณาผลการทบทวนบทบาท ภารกิจ หน้าที่

p26864.jpg - 88.66 Kb

วันที่ 26 สิงหาคม 2564 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 เข้าร่วมการประชุมเพื่อพิจารณาผลการทบทวนบทบาท ภารกิจ หน้าที่ และอานาจ และการแบ่งหน่วยงานในสังกัด สป. ที่สอดคล้องตามข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง และนโยบายของผู้บริหาร เพื่อประกอบการจัดทารายงานคาชี้แจงการแบ่ง ส่วนราชการภายในของ สป. ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom/Application)/ณ ห้องศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 โดยมี นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน

 
เข้าร่วมการประชุมเพื่อพิจารณาผลการทบทวนบทบาท ภารกิจ หน้าที่

p26864.jpg - 88.66 Kb

วันที่ 26 สิงหาคม 2564 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 เข้าร่วมการประชุมเพื่อพิจารณาผลการทบทวนบทบาท ภารกิจ หน้าที่ และอานาจ และการแบ่งหน่วยงานในสังกัด สป. ที่สอดคล้องตามข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง และนโยบายของผู้บริหาร เพื่อประกอบการจัดทารายงานคาชี้แจงการแบ่ง ส่วนราชการภายในของ สป. ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom/Application)/ณ ห้องศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 โดยมี นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน

 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

(Integrity & Transparency Assessment: ITA)

ของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๕

pic

 

 
ร่วมการประชุมเพื่อพิจารณาผลการทบทวนบทบาท ภารกิจ หน้าที่ และอานาจ และการแบ่งหน่วยงานในสังกัด สป.

p26864.jpg - 88.66 Kb

วันที่ 26 สิงหาคม 2564 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 เข้าร่วมการประชุมเพื่อพิจารณาผลการทบทวนบทบาท ภารกิจ หน้าที่ และอานาจ และการแบ่งหน่วยงานในสังกัด สป. ที่สอดคล้องตามข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง และนโยบายของผู้บริหาร เพื่อประกอบการจัดทารายงานคาชี้แจงการแบ่ง ส่วนราชการภายในของ สป. ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom/Application)/ณ ห้องศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 โดยมี นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน

 
เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์และบวงสรวง การก่อสร้างอาคารโรงฝึกงาน 4,000 ตารางเมตร

p25864.jpg - 110.94 Kb

 

วันที่ 25 สิงหาคม 2564 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์และบวงสรวง การก่อสร้างอาคารโรงฝึกงาน 4,000 ตารางเมตร สถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 (เขตพื้นที่สันป่าตอง) อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับ


 

 
เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคม

p24864.jpg - 114.87 Kb

วันที่ 24 สิงหาคม 2564 นายชาตรี  ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระดับภาคผ่านระบบ/ZOOM/Meeting/จัดโดยกลุ่มพัฒนาการศึกษา โดยได้รับความร่วมมือจาก ศธจ.ในพื้นที่รับผิดชอบ (จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน) ได้ร่วมดำเนินการกับสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีความเชื่อมโยงการจัดการเรียนรู้ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ 

 
<< Start < Prev 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next > End >>

Page 12 of 95


ผู้บริหาร

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

หน่วยงานใน สป.ศธ

พยากรณ์อากาศ

betvakti elexusbet gorabet maksibet maltcasino milosbet quennbet setrabet atlantisbahis artoscasino dumanbet elitbahis fashionbet favoribahis hiltonbet liderbahis oslobet romabet vegabet yorkbet kalebet bet10bet bahislion bahislion bahislion betpark dakikbet dumanbet fenomenbet holiganbet kalebet kolaybet lordbahis olabahis onwin piabet pusulabet süper10bet vipbahis supertotobet mariobet
bahis bahis atlasbet baysansli bet10bet betkolik betsidney fashionbet gorabet holiganbet odeonbet romabet betasus betdoksan betgarden btcbahis casinoper casinovale coinbar eurocasino kazansana lesabahis mottobet trcasino trendbet nerobet bahistek
betgaranti betpark mariobet supertotobet tipobet betist kolaybet betmatik onwin
lordcasino
bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahissenin bahissenin bahissenin bahissenin bahissenin bahis com kralbet milanobet hilabet bahsegel
bahis siteleri betcup betebet betlike betovis betturkey betvole deneme bonusu veren siteler fenomenbet kalebet kralbet matadorbet milosbet piabet sahabet venusbet
pusulabet
bahis siteleri