งานกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ

งานกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล

งานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา

กลุ่มอำนวยการ

แบบสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้274
mod_vvisit_counterวานนี้1480
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้7425
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา12075
mod_vvisit_counterเดือนนี้21013
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา44176
mod_vvisit_counterทั้งหมด864046
เริ่มใช้เมื่อวันที่ 29 ส.ค.52

eşya depolama
สำนักงานศึกษาธิการภาค 15
ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผล การขับเคลื่อนนโยบายการจัดการเรียนการสอน

p16663p1.gif - 948.39 Kb

วันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2563 นายนิสิต ชายภักตร์ ศึกษาธิการภาค 15 พร้อมด้วยนางสุทธิพร สังข์ทอง ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผลและคณะ ผู้แทนศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่  นายไพโรจน์ เดชะบุญ รก.ผอ.สพป.เชียงใหม่เขต 4 และคณะ ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผล การขับเคลื่อนนโยบายการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019​ (covid-19)​ ณ​ ห้องประชุมโรงเรียนวัดเวฬุวัน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ (สังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 4) โดยมีนายจรัล ถาวร ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู ให้การต้อนรับ และวิทยาลัยเทคนิคสารภี  อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายนิพนธ์ หย่งกิจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยและคณะครูให้การต้อนรับ

 
ลงพื้นที่ติดตาม และประเมินผล การขับเคลื่อนนโยบายการจัดการเรียนการสอน

p15663pt2.gif - 958.73 Kb

วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2563 น.ส.ชฎารัตน์ สิงหเดชากุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและคณะศธภ.15  ลงพื้นที่ติดตาม และประเมินผล การขับเคลื่อนนโยบายการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019​ (covid-19)​ ณ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ อ.เมือง จ.ลำพูน โดยมี ว่าที่ร้อยตรีทองศรี จินะผู้อำนวยการโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ และคณะครูให้การต้อนรับ และโรงเรียนอรพินพิทยา อ.เมือง จ.ลำพูน โดยมีนางอรพิน ศรีบุญเรือง ผู้ได้รับใบอนุญาต และคณะผู้บริหารครู และบุคลากรโรงเรียนอรพินพิทยา ให้การต้อนรับ

 
ลงพื้นที่ติดตาม และประเมินผล การขับเคลื่อนนโยบายการจัดการเรียนการสอน

p15663p3.gif - 945.38 Kb

 

วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2563 นายนิสิต ชายภักตร์ ศึกษาธิการภาค 15 พร้อมด้วยนางสุทธิพร สังข์ทอง ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผลและคณะ  ผู้แทนศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ติดตาม และประเมินผล การขับเคลื่อนนโยบายการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019​ (covid-19)​ ณ​ ห้องประชุมโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ (สังกัด สพม.34) ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โดยมีนายวีระ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู ให้การต้อนรับ และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จังหวัดเชียงใหม่ (สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ)ต.ดอนแก้ว อ.แม้ริม จ.เชียงใหม่  โดยมีนางประกาทิพย์ ผาสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับ

 

 
ติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการเรียนการสอน

p15663pt1.gif - 639.67 Kb

วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2563 น.ส.ชฎารัตน์ สิงหเดชากุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและคณะศธภ.15  ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019​ (covid-19)​ ณ​ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านศรีย้อย อ.เมือง จ.ลำพูน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ตัวแทนศึกษาธิการจังหวัดลำพูนและคณะ นายสุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1  นายสุรพล ศุกระศร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีย้อย  เพื่อรับทราบปัญหา​อุปสรรค ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของหน่วยงานทางการศึกษา

 
ประชุมการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการเรียนการสอนจังหวัดเชียงใหม่

p15663p2.gif - 446.94 Kb

 

วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2563 นายนิสิต​ ชายภักตร์ ศึกษาธิการภาค 15 เป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019​ (covid-19)​ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ณ​ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายกิตติ์ธเนศ ศรีสวัสดิ์ ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่และคณะ  รก.ผอ.สพม.34 ผู้แทน สพป.เชียงใหม่เขต 1- เขต 6 ผอ.กศน.จังหวัดเชียงใหม่ นายกสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ผู้แทนประธานอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่  นางสุทธิพร​ สังข์ทอง​ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผลและคณะ ในภาพรวมพบว่า สถานศึกษามีการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนรองรับการเปิดภาคเรียนในปีการศึกษา 2563 โดยได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิค 19 ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

 

 
ลงพื้นที่ตรวจติดตามนโยบายการจัดการเรียนการสอน

p126632.gif - 454.38 Kb

วันที่ 12 มิถุนายน 2563 นายนิสิต​ ชายภักตร์ ศึกษาธิการภาค 15 ได้รับมอบหมายจากนางชฎารัตน์​ สิงห์เดชากุล​ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายธนาวัฒน์​  คำราช​รองศึกษาธิการจังหวัดลำปางรักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน​ นางสุทธิพร​ สังข์ทอง​ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผลและคณะลงพื้นที่ตรวจติดตามนโยบายการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019​(covid-19)​ เพื่อสร้าง การรับรู้และ ชี้แจงทำความเข้าใจแก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานนโยบายการจัดการเรียนการสอน และรับทราบข้อคิดเห็นและปัญหาจากสถานศึกษา​ ณ​ วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน โดยมีนายศรียนต์​ สาริกานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง และคณะครู​ ให้การต้อนรับ​ และกศน.ตำบลแม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน โดยมีนายพงษ์ศักดิ์​ ชัยยา ผอ.กศน.อำเภอแม่สะเรียง​ และคณะครู​ ให้การต้อนรับ​

 
ลงพื้นที่ตรวจติดตามนโยบายการจัดการเรียนการสอน

p126631.gif - 777.19 Kb

 

วันที่ 12 มิถุนายน 2563 นายนิสิต​ ชายภักตร์ ศึกษาธิการภาค 15 ได้รับมอบหมายจากนางชฎารัตน์​ สิงห์เดชากุล​ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายธนาวัฒน์​  คำราช​รองศึกษาธิการจังหวัดลำปางรักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นางสุทธิพร​ สังข์ทอง​ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผลและคณะลงพื้นที่ตรวจติดตามนโยบายการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019​(covid-19)​ เพื่อสร้าง การรับรู้และ ชี้แจงทำความเข้าใจแก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานนโยบายการจัดการเรียนการสอนและรับทราบข้อคิดเห็นและปัญหาจากสถานศึกษา​ ณ​ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน โดยมี​ นายคุณาพิชศน์  แซมสีม่วง​ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน​เขต​2​ นางสาวปงกัญญาพัชร​ พงษ์ดี​  รองอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน​เขต​2​  ว่าที่ร.ท.เสกสรรค์​  หลักบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียน​ และคณะครู​ ให้การต้อนรับ และโรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน โดยมีนายบำรุงศักดิ์​ บูระสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน​ และคณะครู​ ให้การต้อนรับ

 

 
ลงพื้นที่ตรวจติดตามนโยบายการจัดการเรียนการสอน

p116631.gif - 904.35 Kb

 

วันที่ 11 มิถุนายน 2563 นายนิสิต​ ชายภักตร์ ศึกษาธิการภาค 15 ได้รับมอบหมายจากนางชฎารัตน์​ สิงห์เดชากุล​ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายธนาวัฒน์​  คำราช​ รองศึกษาธิการจังหวัดลำปางรักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน   นางสุทธิพร​ สังข์ทอง​ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผลและคณะลงพื้นที่ตรวจติดตามนโยบายการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019​(covid-19)​ เพื่อสร้าง การรับรู้และ ชี้แจงทำความเข้าใจแก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานนโยบายการจัดการเรียนการสอนและรับทราบข้อคิดเห็นและปัญหา จากสถานศึกษา​ ณ​ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน​ อ.เมือง​ จ.แม่ฮ่องสอน โดยมีนายภาคภูมิ​ กีฬาแปง ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู​ให้การต้อนรับ และ​ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์​ อ.เมือง​ จ.แม่ฮ่องสอน โดยมีนางมุขชญา ปุรณะวิทย์​ ผู้อำนวยการโรงเรียน​ นายศิวัช ปุรณะวิทย์​ ผู้รับใบอนุญาต​และคณะครู​ ​

 

 
ติดตามประเมินผลและคณะลงพื้นที่ตรวจติดตามนโยบายการจัดการเรียนการสอน

p11663.gif - 216.57 Kb

 

วันที่ 11 มิถุนายน 2563 นายนิสิต​ ชายภักตร์ ศึกษาธิการภาค 15 ได้รับมอบหมายจากนางชฎารัตน์​ สิงห์เดชากุล​ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนางสุทธิพร​ สังข์ทอง​ ผู้อำนวยการ กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผลและคณะลงพื้นที่ตรวจติดตามนโยบายการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019​(covid-19)​  โดยมีนายธนาวัฒน์​ คำราช รองศึกษาธิการจังหวัดลำปางรักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต​ 2​ ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน​ กศน.จังหวัดแม่ฮ่องสอน​ สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน​ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน​ เข้าร่วมประชุม​

 

 
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล

p3663.gif - 290.00 Kb

นายนิสิต ชายภักตร์ ศึกษาธิการภาค 15 และบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 ได้จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2563 วันที่ 3 มิถุนายน 2563 ณ บริเวณชั้น 1 สำนักงานศึกษาธิการภาค 15

 
กำหนดการบำเพ็ญกุศลและฌาปนกิจศพ

ศธภ.15 ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวอู่ทองและไว้อาลัยแด่ ท่านนพรัตน์ อู่ทอง รองศึกษาธิการภาค 15 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 16

nopratk.jpg - 50.22 Kb

 

 
ประชุมร่วมเพื่อพิจารณากลั่นกรองรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมโครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ

p30463.gif - 252.79 Kb

วันที่ 30 เมษายน 2563 สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 จัดประชุมร่วมเพื่อพิจารณากลั่นกรองรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมโครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ม.ท.ศ. รุ่นที่ 12 ปี 2562 ภายใต้ มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)ระดับภาค ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ทำหน้าที่ประธานการประชุมฯ คณะกรรมการฯ ประกอบด้วย นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และ ธนาวัฒน์ คำราชศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน แทนผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และนายนิสิต ชายภักตร์ ศึกษาธิการภาค 15 ทำหน้าที่เลขานุการ ผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย ศึกษาธิการจังหวัดและเจ้าหน้าที่จากจังหวัดในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 15 ในที่ประชุมได้พิจารณากลั่นกรอง คัดเลือก คัดสรร พร้อมจัดลำดับความสำคัญ และสรุปรายชื่อผู้ที่ผ่านความเห็นชอบร่วมกัน จำนวน 8 ราย

 
ดำเนินการปรับลดเวลาและวันทำงานของข้าราช

p31363.gif - 118.93 Kb

 

วันที่ 31 มีนาคม 2563 สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 ดำเนินการปรับลดเวลาและวันทำงานของข้าราชการครูและบุคลากรสังกัดสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 และการให้บุคลากรปฏิบัติงานที่บ้าน (Work From Home) เพื่อให้สอดคล้องตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การปรับลดเวลาและวันทำงานของกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ ณ วันที่ 27 มีนาคม 2563 และการประชุมเร่งด่วน กรณีมาตรการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 

 
ศธภ.15 ร่วมวางพวงหรีดไว้อาลัยและเคารพศพ

p30363.gif - 570.49 Kb

วันที่ 30 มีนาคม 2563 นายนิสิต ชายภักตร์ และบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 ร่วมวางพวงหรีดไว้อาลัยและเคารพศพ จ.ส.อ.สุทัศน์ ศรีสว่าง คู่สมรส นางรัชนีภา ศรีสว่าง บุคลากร ศธภ.15 ณ วัดทุ่งหมื่นน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

 
<< Start < Prev 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next > End >>

Page 12 of 76

ผู้บริหาร

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

หน่วยงานใน สป.ศธ

พยากรณ์อากาศ

betebet
güvenilir casino siteleri hilbet güvenilir casino siteleri tipobet
iddaa programı marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis restbet canlı skor süperbahis
betsdot
bahissenin bahissenin
Lidyabetbahis.com Lidyabet9.com
betlio betlio betsoo
bahigo betmaxi lirabet lesabahis ligobet perabet sekabet betist mariobet
1xbet asyabahis betebet betgaranti betlike betvole cebahis cebahis cebahis ligobet pinbahis polobet verabet
lidyabetuyelik.info lidyabet3.com
bahissenin tipobet
betmatik