เมนูหลัก

กลุ่มอำนวยการ

งานกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ

งานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา

งานกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล

กลุ่มบริหารงานบุคคล

แบบสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้3
mod_vvisit_counterวานนี้1512
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้6226
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา11495
mod_vvisit_counterเดือนนี้36025
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา26561
mod_vvisit_counterทั้งหมด958832
เริ่มใช้เมื่อวันที่ 29 ส.ค.52

eşya depolama
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการภาค 15
สำนักงานศึกษาธิการภาค 15
ประเมินองค์กรคุณธรรมของสำนักงานศึกษาธิการภาค 15

วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 นายนิสิต ชายภักตร์ ศึกษาธิการภาค 15 เป็นประธานและกล่าวต้อนรับ คณะทำงานส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดเชียงใหม่ นำโดยนายพิชิตชัย  เกลอด ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ในการมาประเมินองค์กรคุณธรรมของสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 ใน ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 ทั้งนี้สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 ได้สมัครเข้าร่วมเป็นองค์กรคุณธรรม ตามที่จังหวัดเชียงใหม่ได้ขับเคลื่อนเป็นจังหวัดคุณธรรมตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559 - 2564) เพื่อให้การดำเนินโครงการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทางคณะทำงานส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดเชียงใหม่ จึงเข้ามาตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจในการติดตามประเมินองค์กรคุณธรรม ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 

 
ลงพื้นที่ติดตาม และประเมินผล การขับเคลื่อนนโยบายการจัดการเรียนการสอน

p27631.gif - 1.38 Mb

 

วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563 น.ส.ชฎารัตน์ สิงหเดชากุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  ร่วมกับนายบรรพ์ ใสแจ่ม ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 รองผู้อำนวยการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ตัวแทนผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข พญ.นงนุช ภัทรอนันตนพ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ และตัวแทนสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ร่วมลงพื้นที่ติดตาม และประเมินผล การขับเคลื่อนนโยบายการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019​ (covid-19)​ รอบที่ 2 เปิดภาคเรียน ณ โรงเรียนพื้นที่จังหวัดลำปาง จำนวน 3 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านปงสนุก โรงเรียนลำปางกัลยาณี และโรงเรียนบ้านกาดเมฆ อ.เมือง จ.ลำปาง เพื่อรับทราบปัญหา​อุปสรรค ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของหน่วยงานทางการศึกษาในภาพรวมของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข ต่อไป

 

 
ลงพื้นที่เพื่อตรวจ ติดตาม นโยบายการจัดการเรียนการสอน

p27632.gif - 545.92 Kb

วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563 นายนิสิต​ ชายภักตร์ ศึกษาธิการภาค 15 ได้มอบหมายให้นางสุทธิพร​ สังข์ทอง​ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผลและคณะ พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน​ และคณะศึกษานิเทศก์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา แม่ฮ่องสอนเขต 1 ลงพื้นที่เพื่อตรวจ ติดตาม นโยบายการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019​(covid-19) รอบที่ 2 ช่วงเปิดภาคเรียน ​ ณ​ สถานศึกษาในพื้นที่อำเภอปางมะผ้า​ จังหวัดแม่ฮ่องสอน​ จำน​วน​ 3 โรงเรียนคือ​ โรงเรียน​อนุบาลปางมะผ้า โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์  โรงเรียนบ้านน้ำริน ซึ่งโรงเรียน ได้ดำเนินการตามแนวปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาระหว่างเปิดภาคเรียน

 
สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทย ร่วมกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

วันพฤหัสบดี ที่ 2 กรกฎาคม 2563 นายนิสิต ชายภัตร์ ศึกษาธิการภาค 15 มอบหมายให้นายคงกระพัน เวฬุสาโรจน์ นิติกรชำนาญการพิเศษ นำคณะบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทย ร่วมกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ถวายเทียนเข้าพรรษา เครื่องไทยธรรม ผ้าอาบน้ำฝน อุปกรณ์ไฟฟ้า และปัจจัย แด่พระสงฆ์ณ วัดสันติธรรม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยเน้นการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social/distancing) ในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 
ลงพื้นที่ติดตาม และประเมินผล การขับเคลื่อนนโยบายการจัดการเรียนการสอน

p17632.gif - 904.08 Kb

วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 น.ส.ชฎารัตน์ สิงหเดชากุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับนายเดช ศิรินามศึกษาธิการจังหวัดลำพูน  พญ.นงนุช ภัทรอนันตนพ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ ทพ.สมศักดิ์ เลิศจีระจรัสหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพวัยเรียนวัยรุ่น ลงพื้นที่ติดตาม และประเมินผล การขับเคลื่อนนโยบายการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019​ (covid-19)​ รอบที่ 2 เปิดภาคเรียน ณ​โรงเรียนวัดเหมืองง่า อ.เมือง จ.ลำพูน เพื่อรับทราบปัญหา​อุปสรรค ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของหน่วยงานทางการศึกษา

 
ลงพื้นที่เพื่อตรวจ ติดตาม นโยบายการจัดการเรียนการสอน

p1763.gif - 786.25 Kb

วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 นายนิสิต​ ชายภักตร์ ศึกษาธิการภาค 15 ได้มอบหมายให้นางสุทธิพร​ สังข์ทอง​ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผลและคณะ พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน​ และคณะศึกษานิเทศก์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา แม่ฮ่องสอนเขต 1 ลงพื้นที่เพื่อตรวจ ติดตาม นโยบายการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019​(covid-19) (รอบที่ 2 ช่วงเปิดภาคเรียน)​ ณ​ สถานศึกษาในพื้นที่อำเภอปาย​ จังหวัดแม่ฮ่องสอน​ จำน​วน​ 3 โรงเรียนคือ​ (1)โรงเรียน​อนุบาลสิริอัมพร​ (2) โรงเรียนบ้านหมอแปง​ (3)โรงเรียนอนุบาลปาย​ (เวียงใต้) ซึ่งโรงเรียน ได้ดำเนินการตามแนวปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาระหว่างเปิดภาคเรียน

 
ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์)

p28663.gif - 747.87 Kb

 

วัน ที่ 28 มิถุนายน 2563 นายนิสิต ชายภักตร์ ศึกษาธิการภาค 15 ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์) ตรวจราชการการจัดการเรียนการสอน และติดตามภารกิจของ กศน.ภายใต้สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19) ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน ทั้งนี้ ได้มีการจัดนิทรรศการผลการดำเนินงานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของ กศน. และสช.ประกอบด้วย 1.การจัดการศึกษาออนไลน์และการดำเนินงานตามนโยบาย Wow/Best Practice 2.นิทรรศการศุนย์จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ OOCC 3.นิทรรศการการจัดกิจกรรมจัดการเรียนการสอน (สช)

 

 
ลงพื้นที่ติดตาม และประเมินผล การขับเคลื่อนนโยบายการจัดการเรียนการสอน

p16663pt12.gif - 1.03 Mb

วันอังคาร ที่ 16 มิถุนายน 2563 น.ส.ชฎารัตน์ สิงหเดชากุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมคณะศธภ.15  ลงพื้นที่ติดตาม และประเมินผล การขับเคลื่อนนโยบายการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019​ (covid-19)​ ณ​ ห้องประชุมโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สังกัด สพม.35 อ.เมือง จ.ลำปาง โดยมีนายไพโรจน์ พงษ์บุผา ผู้อำนายการโรงเรียนและคณะครู ให้การต้อนรับ และโรงเรียนชุดชนวัดพระธาตุลำปางหลวง สังกัด สพป.ลำปาง เขต 2 โดยมีนายไพโรจน์ พงษ์บุพผา ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวงและคณะครู ให้การต้อนรับ

 
ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการเรียนการสอน

p16663p2.gif - 785.40 Kb

วันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2563 นายนิสิต ชายภักตร์ ศึกษาธิการภาค 15 พร้อมด้วยนางสุทธิพร สังข์ทอง ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผลและคณะ  คณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่  ผู้แทนประธานอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผล การขับเคลื่อนนโยบายการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019​ (covid-19)​ ณ​ ห้องประชุมวิทยาลัย เทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ อำเภอเมืองฯ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายสมมิทธิ์ ทิพยมณฑล ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการและคณะผู้บริหาร ครู ให้การต้อนรับ และสำนักงานกศน.ตำบลป่าตัน  อำเภอเมืองฯ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ดร.เอกพจน์ เกษมกุลทรัพย์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองฯและคณะครู ให้การต้อนรับ

 
ติดตาม และประเมินผล การขับเคลื่อนนโยบายการจัดการเรียนการสอน

p16663pt11.gif - 535.48 Kb

วันอังคาร ที่ 16 มิถุนายน 2563 น.ส.ชฎารัตน์  สิงหเดชากุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมคณะศธภ.15  ลงพื้นที่ติดตาม และประเมินผล การขับเคลื่อนนโยบายการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019​ (covid-19)​ ณ​ ห้องประชุมโรงเรียนไตรภพวิทยา อ.เมือง จ.ลำปาง โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม นายบรรพ์ ใสแจ่ม ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง  นางรัศมีเพ็ญ ปริปุณนานนท์ ผู้รับใบอนุญาต  นายอนุชา เสนาธรรม นายกสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดลำปาง คณะผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชนจังหวัดลำปาง เพื่อรับทราบปัญหา​อุปสรรค ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของหน่วยงานทางการศึกษา

 
ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผล การขับเคลื่อนนโยบายการจัดการเรียนการสอน

p16663p1.gif - 948.39 Kb

วันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2563 นายนิสิต ชายภักตร์ ศึกษาธิการภาค 15 พร้อมด้วยนางสุทธิพร สังข์ทอง ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผลและคณะ ผู้แทนศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่  นายไพโรจน์ เดชะบุญ รก.ผอ.สพป.เชียงใหม่เขต 4 และคณะ ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผล การขับเคลื่อนนโยบายการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019​ (covid-19)​ ณ​ ห้องประชุมโรงเรียนวัดเวฬุวัน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ (สังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 4) โดยมีนายจรัล ถาวร ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู ให้การต้อนรับ และวิทยาลัยเทคนิคสารภี  อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายนิพนธ์ หย่งกิจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยและคณะครูให้การต้อนรับ

 
ลงพื้นที่ติดตาม และประเมินผล การขับเคลื่อนนโยบายการจัดการเรียนการสอน

p15663pt2.gif - 958.73 Kb

วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2563 น.ส.ชฎารัตน์ สิงหเดชากุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและคณะศธภ.15  ลงพื้นที่ติดตาม และประเมินผล การขับเคลื่อนนโยบายการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019​ (covid-19)​ ณ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ อ.เมือง จ.ลำพูน โดยมี ว่าที่ร้อยตรีทองศรี จินะผู้อำนวยการโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ และคณะครูให้การต้อนรับ และโรงเรียนอรพินพิทยา อ.เมือง จ.ลำพูน โดยมีนางอรพิน ศรีบุญเรือง ผู้ได้รับใบอนุญาต และคณะผู้บริหารครู และบุคลากรโรงเรียนอรพินพิทยา ให้การต้อนรับ

 
ลงพื้นที่ติดตาม และประเมินผล การขับเคลื่อนนโยบายการจัดการเรียนการสอน

p15663p3.gif - 945.38 Kb

 

วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2563 นายนิสิต ชายภักตร์ ศึกษาธิการภาค 15 พร้อมด้วยนางสุทธิพร สังข์ทอง ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผลและคณะ  ผู้แทนศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ติดตาม และประเมินผล การขับเคลื่อนนโยบายการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019​ (covid-19)​ ณ​ ห้องประชุมโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ (สังกัด สพม.34) ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โดยมีนายวีระ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู ให้การต้อนรับ และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จังหวัดเชียงใหม่ (สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ)ต.ดอนแก้ว อ.แม้ริม จ.เชียงใหม่  โดยมีนางประกาทิพย์ ผาสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับ

 

 
ติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการเรียนการสอน

p15663pt1.gif - 639.67 Kb

วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2563 น.ส.ชฎารัตน์ สิงหเดชากุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและคณะศธภ.15  ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019​ (covid-19)​ ณ​ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านศรีย้อย อ.เมือง จ.ลำพูน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ตัวแทนศึกษาธิการจังหวัดลำพูนและคณะ นายสุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1  นายสุรพล ศุกระศร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีย้อย  เพื่อรับทราบปัญหา​อุปสรรค ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของหน่วยงานทางการศึกษา

 
<< Start < Prev 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next > End >>

Page 17 of 81

ผู้บริหาร

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

หน่วยงานใน สป.ศธ

พยากรณ์อากาศ

betvakti elexusbet gorabet maksibet maltcasino milosbet quennbet setrabet atlantisbahis artoscasino dumanbet elitbahis fashionbet favoribahis hiltonbet liderbahis oslobet romabet vegabet yorkbet kalebet bet10bet bahislion bahislion bahislion betpark dakikbet dumanbet fenomenbet holiganbet kalebet kolaybet lordbahis olabahis onwin piabet pusulabet süper10bet vipbahis supertotobet mariobet