เมนูหลัก

กลุ่มอำนวยการ

งานกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ

งานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา

งานกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล

กลุ่มบริหารงานบุคคล

แบบสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้804
mod_vvisit_counterวานนี้1485
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้8902
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา11107
mod_vvisit_counterเดือนนี้37046
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา28996
mod_vvisit_counterทั้งหมด1163102
เริ่มใช้เมื่อวันที่ 29 ส.ค.52

eşya depolama

 @ --> ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซตสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 

สำนักงานศึกษาธิการภาค 15
ลงพื้นที่ตรวจราชการกรณีปกติ ประจำปีงบประมาณ 2564

p46641.jpg - 96.40 Kb

วันที่ 4 มิถุนายน 2564 ดร.ศรีชัย พรประชาธรรม หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นางสุทธิพร สังข์ทอง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษรักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการกรณีปกติ ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายการจัดการศึกษาและวาระเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา 2564 เพื่อเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ และยกระดับความปลอดภัย มั่นใจ สุขอนามัยและการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามเป้าหมายตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข ณ ห้องประชุม ชั้น 3/สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 – 6 สพม.เชียงใหม่ กศน.จังหวัดเชียงใหม่ อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่และตัวแทนสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ร่วมประชุม

 
ร่วมการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล

p2664.jpg - 80.75 Kb

วันที่ 2 มิถุนายน 2564  นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผ่านระบบการประชุมทางไกล (zoom application)

 
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

p285643.jpg - 104.13 Kb

วันที่ 28 พฤษภาคม 2564นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 มอบหมายให้ รศ.ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ผ่านระบบออนไลน์ Goggle Meeting ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

 
ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ (กศจ.) ครั้งที่ 7/2564

p285642.jpg - 90.84 Kb

วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ (กศจ.) ครั้งที่ 7/2564 ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

 
ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำพูน (กศจ.) ครั้งที่ 5/2564

p275643.jpg - 87.12 Kb

วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำพูน (กศจ.) ครั้งที่ 5/2564 ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน โดยมี นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน

 
ตรวจเยี่ยมและแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการจัดการศึกษาในพื้นที่

p275642.jpg - 84.21 Kb

วันที่ 27 พฤษภาคม 2564  นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 และนายพิชัยณรงค์ มัณฑนวงศ์ นิติกรชำนาญการ ตรวจเยี่ยมและแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการจัดการศึกษาในพื้นที่ ณ สำนักงาน กศน. อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน

 
ประชุมคณะทำงานติดตามผลตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda Based)

p275641.jpg - 91.24 Kb

วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 นางสุทธิพร สังข์ทอง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ และคณะ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานติดตามผลตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda Based) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นโยบายโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบออนไลน์ ZOOMณ ห้องปฏิบัติราชการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายสุรินทร์ แก้วมณี ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน

 
ประชุมคณะทำงานการจัดทำการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

p255641.jpg - 90.78 Kb

วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานการจัดทำการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบออนไลน์ Google meeting ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

 
ประชุมชี้แจงสร้างการรับรู้ขั้นตอนและระเบียบการเบิกจ่ายและการบริหารการเงินและพัสดุผ่านระบบออนไลน์

p255642.jpg - 90.75 Kb

วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 เป็นประธานการประชุมชี้แจงสร้างการรับรู้ขั้นตอนและระเบียบการเบิกจ่ายและการบริหารการเงินและพัสดุผ่านระบบออนไลน์ Google meeting โดยมีนางสาวรัตนา ปาลี นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ และนายชาญ จันทร์แดง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ เป็นผู้ให้ข้อมูล

 

 
แบบวัด EIT บนหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน

pqreit.jpg - 49.50 Kb

 

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้แจ้งให้สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 เผยแพร่ QR Code หรือ link : https://itas.nacc.go.th/go/eit/c2h96b ซึ่งเป็นแบบวัด EIT บนหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการเก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นผู้ที่เข้ามารับบริการหรือมาติดต่อกับหน่วยงาน เข้าไปตอบแบบวัด EIT ในระบบ ITAS ซึ่งสำนักงาน ป.ป.ช. แจ้งว่าผู้ตอบจำเป็นต้องกรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลักของตนเอง เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้มีการเข้าไปตอบซ้ำเท่านั้น ไม่มีการนำไปเชื่อมโยงกับข้อมูลส่วนตัว และการตอบจะถูกเก็บเป็นความลับ โดยจะนำผลไปวิเคราะห์ผลในภาพรวมเท่านั้น ไม่มีการแสดงการตอบรายบุคคล โดยกำหนดให้ตอบแบบวัดภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

 
ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ที่มาปฏิบัติงานฯ

p23564.jpg - 113.50 Kb

วันที่ 23 พฤษภาคม 2564 นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 นางยุพิน บัวคอม ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ นายคงกระพัน เวฬุสาโรจน์ รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ คณะผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุขในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ที่มาปฏิบัติงานฯ โดยมีคณะครูและบุคลากรทางการศึกษามาฉีดวัคซีนป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 เข็มที่ 1 โดยฉีดวัคซีนวันละ 2,000 คน ระหว่างวันที่ 22-23 พฤษภาคม 2564 เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2564 ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

 
ตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยในการสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

p22564.jpg - 104.74 Kb

วันที่ 22 พฤษภาคม 2564 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 พร้อมด้วย ดร.ยุพิน บัวคอม ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่, ดร.สุทธิดล พุทธรักษ์ ผอ.สพม.เชียงใหม่ และดร.สุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยในการสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเข้ม ณ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ และโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยอนุญาตเฉพาะผู้เข้าสอบเท่านั้นเข้าพื้นที่สนามสอบภายในโรงเรียน ผู้เข้าสอบทุกคนต้องสวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัย และต้องผ่านจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิร่างกาย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล บริเวณประตูทางเข้าของโรงเรียนทุกครั้ง

 
เข้ารับการฉีดวัคซีน COVID-19 เข็มแรก

p21564.jpg - 90.03 Kb

วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 นำคณะผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เข้ารับการฉีดวัคซีน COVID-19 เข็มแรก โดยมีคณะแพทย์และพยาบาลโรงพยาบาลนครพิงค์ให้การต้อนรับและบริการฉีดวัคซีน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาและประชาชน

 
ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 6/2564

p20564.jpg - 99.23 Kb

วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 มอบหมายให้นางสุทธิพร สังข์ทอง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 6/2564 ผ่านทางออนไลน์ โปรแกรม Google/Meet ณ ห้องปฏิบัติราชการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 โดยมี นายชนก มากพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่อ่องสอน เป็นประธาน

 
<< Start < Prev 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next > End >>

Page 19 of 95


ผู้บริหาร

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

หน่วยงานใน สป.ศธ

พยากรณ์อากาศ

betvakti elexusbet gorabet maksibet maltcasino milosbet quennbet setrabet atlantisbahis artoscasino dumanbet elitbahis fashionbet favoribahis hiltonbet liderbahis oslobet romabet vegabet yorkbet kalebet bet10bet bahislion bahislion bahislion betpark dakikbet dumanbet fenomenbet holiganbet kalebet kolaybet lordbahis olabahis onwin piabet pusulabet süper10bet vipbahis supertotobet mariobet
bahis bahis atlasbet baysansli bet10bet betkolik betsidney fashionbet gorabet holiganbet odeonbet romabet betasus betdoksan betgarden btcbahis casinoper casinovale coinbar eurocasino kazansana lesabahis mottobet trcasino trendbet nerobet bahistek
betgaranti betpark mariobet supertotobet tipobet betist kolaybet betmatik onwin
lordcasino
bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahissenin bahissenin bahissenin bahissenin bahissenin bahis com kralbet milanobet hilabet bahsegel
bahis siteleri betcup betebet betlike betovis betturkey betvole deneme bonusu veren siteler fenomenbet kalebet kralbet matadorbet milosbet piabet sahabet venusbet
pusulabet
bahis siteleri