เมนูหลัก

กลุ่มอำนวยการ

งานกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ

งานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา

งานกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล

กลุ่มบริหารงานบุคคล

แบบสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้190
mod_vvisit_counterวานนี้405
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้190
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา3138
mod_vvisit_counterเดือนนี้10978
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา14881
mod_vvisit_counterทั้งหมด1006106
เริ่มใช้เมื่อวันที่ 29 ส.ค.52

eşya depolama
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการภาค 15
สำนักงานศึกษาธิการภาค 15
การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 พ.ศ.2566

p23764.jpg - 104.32 Kb

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 พ.ศ.2566 ที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผน 3 ระดับและนโยบายที่เกี่ยวข้อง ตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ) ผ่านทางระบบออนไลน์ (Zoom Meeing) ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 ซึ่งมีผู้เข้าประชุมผ่านระบบออนไลน์จากหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จำนวนมากกว่า 60 คน

 
ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติราชการและแนวทางการขับเคลื่อนวาระเร่งด่วนการจัดการศึกษาของกระทรวง

p20764.jpg - 66.16 Kb

วันที่20 กรกฎาคม 2564      นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติราชการและแนวทางการขับเคลื่อนวาระเร่งด่วนการจัดการศึกษาของกระทรวง ศึกษาธิการ การพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูล (Big/Data)
ในช่วงไตรมาส 4 ของงบประมาณ 2564 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom Application) ณ ห้องประชุมอาคารหอพักแจ่งหัวลิน

 
โครงการ “มีแล้วแบ่งปันขันโตกปันสุข” สำนักงานศึกษาธิการภาค 15

p207641.jpg - 99.58 Kb

วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 มอบหมายนโยบายให้นางสุทธิพร สังข์ทอง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ และบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 ร่วมกันจัดทำโครงการ “มีแล้วแบ่งปันขันโตกปันสุข” สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 นำผัก ผลไม้ เครื่องดื่ม และอาหารที่จำเป็นต่อกาดำรงชีพมาแบ่งปันกันภายในสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 ณ ห้องโถงชั้น 1 สำนักงานศึกษาธิการภาค 15

 
ร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

p167642.jpg - 81.02 Kb

วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล(Zoom Application) ณ ห้องประชุมอาคารหอพักแจ่งหัวลิน สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 โดยมีนายธนู ขวัญเดช รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน

 
ร่วมการประชุมนิเทศการดำเนินการตามกรอบการประเมินผลปฏิบัติราชการตามคำรับรอง

p167641.jpg - 103.95 Kb

วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมนิเทศการดำเนินการตามกรอบการประเมินผลปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่าน Zoom/Meeting จัดโดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ และเตรียมการรายงานผลรอบ 9 เดือน ของทุกหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

 

 
การประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาดิจิทัลการศึกษา พ.ศ. 2565-2568

p15764.jpg - 88.49 Kb

วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาดิจิทัลการศึกษา พ.ศ. 2565-2568 และการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาระดับภาค (เขตตรวจราชการที่ 15) ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom Application) ณ ห้องประชุมอาคารหอพักแจ่งหัวลิน สำหรับนางสุทธิพร สังข์ทอง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ เป็นหัวหน้านำคณะบุคลากร ศธภ.15 เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 

 
ร่วมประชุมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในระดับพื้นที่ ผ่านระบบการประชุมทางไกล

  

p14764.jpg - 84.28 Kb

วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 พร้อมด้วยนางสาวเพ็ญพร ปะระดี ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษาและบุคลากรในกลุ่มฯ ร่วมประชุมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในระดับพื้นที่ ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom/Application) ณ ห้องประชุมอาคารหอพักแจ่งหัวลิน และห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 โดยมีนายวีระ แข็งกสิการรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน ซึ่งแผนพัฒนาด้านการศึกษาในระดับพื้นที่ เป็นแผนที่มีความสำคัญเป็นจุดเชื่อมต่อของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทไปสู่การพัฒนาพื้นที่

 
ศึกษาดูงานภายใต้โครงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)

p137641.jpg - 107.90 Kb

วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 มอบหมายให้ นางสุทธิพร สังข์ทอง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ เป็นหัวหน้าคณะนำบุคลากร ศธภ. 15 ศึกษาดูงานภายใต้โครงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายไพรัตน์ ทับประเสริฐ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ให้การต้อนรับ และนายระพีพล ทับทิมทอง เป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้และนำบุคลากรศึกษาดูงานในฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ

 
ร่วมประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 7/2564

p13764.jpg - 90.28 Kb

13 กรกฎาคม 2564 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มร่วมประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 7/2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom Application) โดยท่านศึกษาธิการภาคประชุม ณ ห้องประชุมชั่วคราว อาคารหอพัก ศธภ.15 ส่วนผู้อำนวยการกลุ่มประชุมณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศธภ.15 โดยมีนายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน

 
โครงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)

p12764.jpg - 108.35 Kb

วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 เป็นประธานในการเปิดการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยได้รับความเมตตาจาก พระเดชพระคุณ พระเมธีวชิโรดม(ว.วชิรเมธี) แห่งศูนย์วิปัสสนาบ้านไร่เชิงตะวัน จังหวัดเชียงราย เป็นพระวิทยากรในภาคเช้า และได้รับความกรุณาจาก นายเทพประสิทธิ์ ตุลากัน ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 5 เป็นวิทยากรในภาคบ่าย ซึ่งเป็นการอบรม Online ผ่าน ZOOM Application เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมดังกล่าวประมาณ 120 User ซึ่งประกอบไปด้วยผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกหน่วยงาน

 
ร่วมประชุมคณะทำงานตามผลตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda Based)

p8764.jpg - 104.91 Kb

วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 ร่วมประชุมคณะทำงานตามผลตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda Based) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นโยบายโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร จากนั้น ศึกษาธิการภาค 15 ได้เดินทางไปเยี่ยมและพูดคุยกรณีการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตาม มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดพิจิตร

 
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนางานทั่วไป ครั้งที่ 10/2564

p7764.jpg - 108.92 Kb

วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 นางสุทธิพร สังข์ทอง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 15 นำคณะบุคลากร ศธภ.15 ทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนางานทั่วไป ครั้งที่ 10/2564 “กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 28 กรกฎาคม 2564” ประดับผ้าระบายสีเหลืองบริเวณรั้วด้านหน้าอาคารสำนักงานศึกษาธิการภาค 15

 
เป็นประธานเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ 66 พรรษา

p57642.jpg - 117.84 Kb

 

วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 เป็นประธานเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ 66 พรรษา พร้อมมอบนโยบายและบรรยายพิเศษ "การติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)" ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ ศูนย์ กศน.อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ จากนั้นได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของสถานศึกษาในพื้นที่อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ รวม 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม โรงเรียนบ้านยางครก และศศช.บ้านห้วยปูหลวง

 

 
ร่วมประชุมและข้อเสนอแนะประกอบการดำเนินโครงการจัดทำข้อมูล

p57641.jpg - 100.43 Kb

 

วันที่ 5 กรกฎาคม 2564  นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 มอบหมายให้นางสุทธิพร สังข์ทอง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ และคณะเข้าร่วมประชุมและข้อเสนอแนะประกอบการดำเนินโครงการจัดทำข้อมูลในการวิเคราะห์ วางแผนกำลังคนเชิงกลยุทธ์ของสำนักงานศึกษาธิการภาค เพื่อนำไปใช้ในการทบทวนโครงสร้างกรอบอัตรากำลังของ ศธภ. ให้สอดคล้องกับงานที่ปฏิบัติ เพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาในระดับภูมิภาคและกลุ่มจังหวัด ผ่านทางระบบออนไลน์ ร่วมกับบริษัท เอ็ดไวซอรี่ จำกัด ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานศึกษาธิการภาค 15

 

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 3 of 83

ผู้บริหาร

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

หน่วยงานใน สป.ศธ

พยากรณ์อากาศ

betvakti elexusbet gorabet maksibet maltcasino milosbet quennbet setrabet atlantisbahis artoscasino dumanbet elitbahis fashionbet favoribahis hiltonbet liderbahis oslobet romabet vegabet yorkbet kalebet bet10bet bahislion bahislion bahislion betpark dakikbet dumanbet fenomenbet holiganbet kalebet kolaybet lordbahis olabahis onwin piabet pusulabet süper10bet vipbahis supertotobet mariobet
bahis bahis atlasbet baysansli bet10bet betkolik betsidney fashionbet gorabet holiganbet odeonbet romabet betasus betdoksan betgarden btcbahis casinoper casinovale coinbar eurocasino kazansana lesabahis mottobet trcasino trendbet nerobet bahistek
betgaranti betpark mariobet supertotobet tipobet betist kolaybet betmatik onwin
lordcasino