เมนูหลัก

กลุ่มอำนวยการ

งานกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ

งานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา

งานกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล

กลุ่มบริหารงานบุคคล

แบบสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้783
mod_vvisit_counterวานนี้1048
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้6436
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา10789
mod_vvisit_counterเดือนนี้45785
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา43574
mod_vvisit_counterทั้งหมด1215415
เริ่มใช้เมื่อวันที่ 29 ส.ค.52

eşya depolama

 @ --> ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซตสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 

สำนักงานศึกษาธิการภาค 15
การสรรหา พิจารณา คัดเลือก ประกาศยกย่องเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ

ด้วยกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จะดำเนินการสรรหา พิจารณา คัดเลือก ประกาศยกย่องเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2564 เพื่อเข้ารับพระราชทานรางวัลเด็กและเยาวชนแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน เนื่องในเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2564 โดยสามารถโหลดประกาศฯ แบบเสนอประวัติและผลงานกรอบหลักเกณฑ์ฯ ได้ทางเว็บไซต์ www.dcy.go.th  และ QR CODE ที่แนบ กรุณาส่งผลงานภายในวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564

qrdcy64.png - 7.60 Kb

 
ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาและหารือข้อราชการเพื่อสร้างภาคีเครือข่ายด้านการศึกษา

p182641.jpg - 92.85 Kb

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 และคณะ ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาและหารือข้อราชการเพื่อสร้างภาคีเครือข่ายด้านการศึกษาร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

และโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

 
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนางานทั่วไป ครั้งที่ 7

p17264.jpg - 107.96 Kb

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 เป็นหัวหน้าคณะนำ จอส.904 ข้าราชการบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 ทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนางานทั่วไป ครั้งที่ 7 บริเวณด้านหน้าสำนักงานศึกษาธิการภาค 15

 
ลงพื้นที่ออกเยี่ยมบ้านเพื่อติดตามโครงการ“โคก หนองนา แห่งน้ำใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์”

p16264.jpg - 106.94 Kb

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค ๑๕(จอส. 904 หลักสูตรพื้นฐานรุ่นที่ 1/62รหัส ก-382) และนายภูชาวานิช ภูผา นิติกรชำนาญการ (จอส. 904 หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ 2/61 รหัส 2A-267)ลงพื้นที่ออกเยี่ยมบ้านเพื่อติดตามและหาแนวทางให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ผ่านการอบรมโครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “โคก หนองนา แห่งน้ำใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์”ในพื้นที่ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

 
ประชุมข้าราชการและบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 ครั้งที่ 1/2564

p15264.jpg - 108.57 Kb

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 เป็นประธานการประชุมข้าราชการและบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการตามภารกิจของแต่ละกลุ่มงาน และมอบหมายภารกิจต่าง ๆ โดยเฉพาะการพัฒนาอาคารสถานที่รวมทั้งได้เน้นย้ำการทำกิจกรรมจิตอาสาที่กำหนดให้ทำเป็นประจำทุกวันพุธให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร  พร้อมกันนี้ได้หารือเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สัญจร) ครั้งที่ 3/2564 ซึ่งกำหนดจัดขึ้น ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 จังหวัดเชียงใหม่ เป็นแห่งแรก

 
ลงพื้นติดตามการดำเนินงานโรงเรียนคุณภาพของชุมชน อำเภอลอง และอำเภอเด่นชัย

p102641.jpg - 92.66 Kb

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 นายชาตรี ม่วงสว่าง รองศึกษาธิการภาค 17 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 15 (ผู้รับผิดชอบการดำเนินการบูรณการด้านการศึกษาจังหวัดแพร่) ลงพื้นติดตามการดำเนินงานโรงเรียนคุณภาพของชุมชน อำเภอลอง และอำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ สังกัด สพป.แพร่ เขต 2 เฟส 2 ตามนโยบายบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

 
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา (งานทั่วไป) ครั้งที่ 6

p10264.jpg - 113.83 Kb

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 นายชาตรี ม่วงสว่าง รองศึกษาธิการภาค 17 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 15 มอบหมายให้ นางพันธุ์ทิพย์ โลราช นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 15 เป็นหัวหน้าคณะนำข้าราชการ บุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 ทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา (งานทั่วไป) ครั้งที่ 6  บริเวณด้านหน้าสำนักงานศึกษาธิการภาค 15

 
ลงพื้นติดตามการดำเนินงานโรงเรียนคุณภาพของชุมชน สังกัด สพป.แพร่ เขต ๑ เฟส ๒

p92642.jpg - 104.69 Kb

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 นายชาตรี ม่วงสว่าง รองศึกษาธิการภาค 17 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 15 (ผู้รับผิดชอบการดำเนินการบูรณการด้านการศึกษาจังหวัดแพร่) ลงพื้นติดตามการดำเนินงานโรงเรียนคุณภาพของชุมชน สังกัด สพป.แพร่ เขต ๑ เฟส ๒ ตามนโยบายบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่โรงเรียนบ้านร้องกวาง (จันทิมาคม) โรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก โรงเรียนบ้านถิ่น(ถิ่นวิทยาคาร) โรงเรียนบ้านพันเชิง โรงเรียนอนุบาลแพร่ โรงเรียนบ้านทุ่งโฮ้ง(อภิวังวิทยาลัย)โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์)โรงเรียนบ้านแม่หล่าย (ประชานุสรณ์)

 
ลงพื้นที่นำร่องโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง เฟส 2

p92641.jpg - 91.53 Kb

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 นายชาตรี ม่วงสว่าง รองศึกษาธิการภาค 17 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 15(ผู้รับผิดชอบการดำเนินการบูรณการด้านการศึกษาจังหวัดแพร่) ลงพื้นที่นำร่องโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง เฟส 2 ตามนโยบายบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการได้แก่ โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา 

 
เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ในหัวข้อระบบบูรณาการเชิงพื้นที่เพื่อการตัดสินใจแบบองค์รวม (ระบบ G-MOS)

p92643.jpg - 97.64 Kb

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 บุคลากรกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา ศธภ.15 เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ในหัวข้อระบบบูรณาการเชิงพื้นที่เพื่อการตัดสินใจแบบองค์รวม (ระบบ G-MOS) จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ซึ่งมีวิทยากรให้ความรู้จากสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) : GISTDA ทั้งนี้เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับประกอบการดำเนินงานโครงการการพัฒนากลไกเชิงพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์สู่การปฏิบัติ

 
เข้าร่วมประชุมผู้บริหาร สป.ศธ. ครั้งที่ 2/2564

p9264.jpg - 87.02 Kb

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 นายชาตรี ม่วงสว่าง รองศึกษาธิการภาค 17 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 15 พร้อมด้วยนายอดุล เทพกอม ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ และข้าราชการ เข้าร่วมประชุมผู้บริหาร สป.ศธ. ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ และผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มในสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ทางระบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom  โดยมีนายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน เพื่อหารือภารกิจงานที่เกี่ยวข้อง และรับฟังความก้าวหน้าอุปสรรคของการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โดยผู้รับผิดชอบการบูรณาการด้านการศึกษาในแต่ละจังหวัด รวมทั้งมีการร่วมวางแผน“กระทรวงศึกษาธิการสัญจร”เพื่อลงพื้นที่ติดตามสนับสนุน การขับเคลื่อนการนำนโยบายศธ.ไปสู่การปฏิบัติในเชิงพื้นที่ระดับภาค ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

 
ร่วมเป็นคณะติดตามการบูรณาการจากกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านเวียงฝาง

p7264.jpg - 105.71 Kb

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 นายชาตรี ม่วงสว่าง รองศึกษาธิการภาค 17 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค​ 15​ ร่วมเป็นคณะติดตามการบูรณาการจากกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านเวียงฝาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นโรงเรียนคุณภาพของชุมชนที่มีความพร้อมและความเหมาะสม มีโรงเรียนเครือข่าย และสามารถนำนักเรียนมาร่วมเพื่อยกระดับคุณภาพให้เกิดความมั่นใจต่อชุมชนและผู้ปกครอง และโรงเรียนเทพศิรินทร์ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นโรงเรียน​ Stand Alone ที่สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ ตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร บนพื้นที่สูงและมีการคมนาคมไม่สะดวก ทำให้นักเรียนไม่สามารถเรียนไม่สามารถเดินทางไปเรียนรวมในโรงเรียนคุณภาพของชุมชนที่ใกล้เคียงได้ในพื้นที่การดูแลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3

 
ร่วมประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านวิชาการเพื่อเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงานพัฒนากลไกลเชิงพื้นที่

p5264.jpg - 87.02 Kb

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 นายชาตรี ม่วงสว่าง รองศึกษาธิการภาค 17 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 15 มอบหมายให้นางสาวเพ็ญพร ปะระดี ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์ เข้าร่วมประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านวิชาการเพื่อเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงานพัฒนากลไกลเชิงพื้นที่ ผ่านทางระบบออนไลน์ Webex/Meeting ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

 
ทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา (งานทั่วไป) ครั้งที่ 5

p32642.jpg - 121.54 Kb

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 นายชาตรี ม่วงสว่าง รองศึกษาธิการภาค 17 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 15 มอบหมายให้ นางพันธุ์ทิพย์ โลราช นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 15 เป็นหัวหน้าคณะนำ จอส.904 ข้าราชการ บุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 ทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา (งานทั่วไป) ครั้งที่ 5  บริเวณด้านหน้าสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวน 24 คน

 
<< Start < Prev 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Next > End >>

Page 26 of 97


ผู้บริหาร

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

หน่วยงานใน สป.ศธ

พยากรณ์อากาศ

betvakti elexusbet gorabet maksibet maltcasino milosbet quennbet setrabet atlantisbahis artoscasino dumanbet elitbahis fashionbet favoribahis hiltonbet liderbahis oslobet romabet vegabet yorkbet kalebet bet10bet bahislion bahislion bahislion betpark dakikbet dumanbet fenomenbet holiganbet kalebet kolaybet lordbahis olabahis onwin piabet pusulabet süper10bet vipbahis supertotobet mariobet
bahis bahis atlasbet baysansli bet10bet betkolik betsidney fashionbet gorabet holiganbet odeonbet romabet betasus betdoksan betgarden btcbahis casinoper casinovale coinbar eurocasino kazansana lesabahis mottobet trcasino trendbet nerobet bahistek
betgaranti betpark mariobet supertotobet tipobet betist kolaybet betmatik onwin
lordcasino
bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahissenin bahissenin bahissenin bahissenin bahissenin bahis com kralbet milanobet hilabet bahsegel
bahis siteleri betcup betebet betlike betovis betturkey betvole deneme bonusu veren siteler fenomenbet kalebet kralbet matadorbet milosbet piabet sahabet venusbet
pusulabet
bahis siteleri