เมนูหลัก

กลุ่มอำนวยการ

งานกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ

งานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา

งานกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล

กลุ่มบริหารงานบุคคล

แบบสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้738
mod_vvisit_counterวานนี้1048
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้6391
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา10789
mod_vvisit_counterเดือนนี้45740
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา43574
mod_vvisit_counterทั้งหมด1215370
เริ่มใช้เมื่อวันที่ 29 ส.ค.52

eşya depolama

 @ --> ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซตสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 

สำนักงานศึกษาธิการภาค 15
สภากาแฟรั้วเดียวกัน ครั้งที่ 4

p271641.jpg - 93.69 Kb

วันที่ 27 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. นายชาตรี ม่วงสว่าง รองศึกษาธิการภาค 17 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 15 ร่วมกิจกรรมสภากาแฟรั้วเดียวกัน ครั้งที่ 4 ซึ่งมีสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 เป็นเจ้าภาพ โดยมีคณะผู้บริหาร ผู้แทน เจ้าหน้าที่ จากหน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ ในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 ร่วมกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรมต่าง ๆ ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 จังหวัดเชียงใหม่

 
เยี่ยมและหารือข้อราชการเพื่อสร้างภาคีเครือข่ายด้านการศึกษา

p26164.jpg - 93.13 Kb

วันที่ 26 มกราคม 2564 นายชาตรี ม่วงสว่าง รองศึกษาธิการภาค 17 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 15 เดินทางไปเยี่ยมและหารือข้อราชการเพื่อสร้างภาคีเครือข่ายด้านการศึกษาร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

 
ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำปาง (กศจ.ลำปาง)

วันที่ 25 มกราคม 2564 นายชาตรี ม่วงสว่าง รองศึกษาธิการภาค 17 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 15 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำปาง (กศจ.ลำปาง) ณ ห้องประชุมพระบาท 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นประธาน

 
ประชุมคณะกรรมการจัดทำข้อมูลประกอบการพิจารณาการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์

p211641.jpg - 93.55 Kb

วันที่ 21 มกราคม 2564 นายชาตรี ม่วงสว่าง รองศึกษาธิการภาค 17 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 15 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดทำข้อมูลประกอบการพิจารณาการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 โดยมีผู้อำนวยการกลุ่ม และคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 3 สำนักงานศึกษาธิการภาค 15

 
การประชุม สื่อสาร สร้างการรับรู้ทิศทางการพัฒนาประเทศที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับการพัฒนาการศึกษา

p21164.jpg - 117.86 Kb

วันที่ 21 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุม 1 นายชาตรี ม่วงสว่าง รองศึกษาธิการภาค 17 รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค 15 เป็นประธานการประชุม “สื่อสาร สร้างการรับรู้ทิศทางการพัฒนาประเทศที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับการพัฒนาการศึกษาในมิติต่าง ๆ รวมถึงระดมความคิดเห็นพิจารณาร่างสาระสำคัญของแผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 พ.ศ. 2563 -2565 (ฉบับปรับปรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)” พร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ต่อการขับเคลื่อนการบริหารจัดการการศึกษาในพื้นที่” มีประเด็นเน้นย้ำในการนำนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนการศึกษาไทย “การศึกษายกกำลังสอง(Thailand Education Eco-System : TE2S)”การศึกษาที่มีความเป็นเลิศในแบบของตนเอง ของ รมว.ศธ. เพื่อนำมาปรับใช้ขับเคลื่อนการบริหารจัดการการศึกษาในพื้นที่ 

 
กิจกรรม “จิตอาสา ศธภ.15” ครั้งที่ 3

p201642.jpg - 114.87 Kb

วันที่ 20 มกราคม 2564 นายชาตรี ม่วงสว่าง รองศึกษาธิการภาค 17 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 15 เป็นหัวหน้าคณะนำ จอส.904 ข้าราชการ บุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 บูรณาการร่วมกับข้าราชการ บุคลากรของ กศน.อ.เมือง สกสค.จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา (งานทั่วไป) ครั้งที่ 3 บริเวณที่ตั้งของสำนักงานที่ตั้งอยู่ภายในรั้วเดียวกัน โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวน 45 คน

 
สภากาแฟแจ่งหัวลิน ครั้งที่ 3/2564

p201641.gif - 431.28 Kb

วันที่ 20 มกราคม 2564 นายชาตรี ม่วงสว่าง รองศึกษาธิการภาค 17 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 15 ร่วมกิจกรรมสภากาแฟแจ่งหัวลิน ครั้งที่ 3/2564 ซึ่งมีสำนักงาน กศน.อำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพ โดยมีคณะผู้บริหาร ผู้แทน เจ้าหน้าที่ จากหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ในพื้นที่แจ่งหัวลิน(สำนักงานศึกษาธิการภาค 15) ร่วมกิจกรรม เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ ณ สำนักงาน กศน.อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

 
เข้าร่วมการประชุมและรับฟังนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

p18164.jpg - 97.43 Kb

วันที่ 18 มกราคม 2564 นายชาตรี ม่วงสว่าง รองศึกษาธิการภสค 17 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 15 เข้าร่วมการประชุมและรับฟังนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ) บรรยายหัวข้อ “นโยบายการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ” เนื่องจากเป็นนโยบายสำคัญที่จะส่งผลต่อการพัฒนาและการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการโดยภาพรวม การประชุมในครั้งนี้จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้บริหารของกระทรวงศึกษาธิการได้รับทราบนโยบายและร่วมเสนอแนะแนวทางในด้านการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มโอกาสทางการศึกษา โดยมีการจัดทำแผนการบูรณาการด้านการศึกษา ให้สามารถบริหารในทุกด้านของการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ กำหนดแนวทางการดำเนินงาน 3 ลักษณะ ได้แก่ การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียน Stand Alone คุณภาพสูงและโรงเรียนดีสี่มุมเมือง

 

 
เยี่ยมและหารือข้อราชการเพื่อสร้างเครือข่ายด้านการศึกษา

p15164.jpg - 88.56 Kb

วันที่ 15 มกราคม 2564 นายชาตรี ม่วงสว่าง รองศึกษาธิการภาค 17 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 15 พร้อมบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 เดินทางไปเยี่ยมและหารือข้อราชการเพื่อสร้างเครือข่ายด้านการศึกษาร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

 
กิจกรรม “จิตอาสา ศธภ.15” ครั้งที่ 2

p13164.jpg - 115.21 Kb

วันที่ 13 มกราคม 2563 นายชาตรี ม่วงสว่าง รองศึกษาธิการภาค 17 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 15 ร่วมกับ จอส.904 ผู้บริหารและบุคลากรจาก 4 หน่วยงาน ได้แก่ กศน. อำเภอเมืองเชียงใหม่ สำนักงาน สกสค. จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ และสถาบันการอาชีวภาคเหนือ 1 เพื่อทำกิจกรรม “จิตอาสา ศธภ.15” ครั้งที่ 2 นอกจากนี้ ยังได้รับความร่วมมือจาก ดร.สวงษ์  ไชยยา ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค. จังหวัดเชียงใหม่ที่ได้ประสานความอนุเคราะห์จากทหารและนายศรีคราม ปิจมิตร นายกชมรมผู้บริหาร รวมทั้งผู้บริหารของโรงเรียนในสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 1 และเครือข่ายอื่น ๆ ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อพัฒนาพื้นที่ในบริเวณพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิภาค 15 เป็นความร่วมมือร่วมใจในการทำกิจกรรมจิตอาสาของภาคีเครือข่ายของสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 ซึ่งจะดำเนินการเป็นประจำทุกวันพุธ เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป

 
สภากาแฟรั้วเดียวกัน ครั้งที่ 2/2564

p131641.gif - 719.15 Kb

วันที่ 13 มกราคม 2564 นายชาตรี ม่วงสว่าง รองศึกษาธิการภาค 17 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 15 ร่วมกิจกรรมสภากาแฟรั้วเดียวกัน ครั้งที่ 2/2564 ซึ่งมีสำนักงาน สกสค.เชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพ โดยมีคณะผู้บริหาร ผู้แทนเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานและองค์กร ต่าง ๆ ในพื้นที่แจ่งหัวลิน (สำนักงานศึกษาธิการภาค 15) ร่วมกิจกรรม ในครั้งนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ข้อมูล ข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ ณ สำนักงาน สกสค. เชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

 
ร่วมประชุมคอนเฟอเรนท์ พิจารณากรอบและแนวทางการดำเนินงานการศึกษาฯ

p121641.jpg - 91.51 Kb

วันที่ 12 มกราคม 2564 นายชาตรี ม่วงสว่าง รองศึกษาธิการภาค 17 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 15 พร้อมผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษาและบุคลากรเข้าร่วมประชุมคอนเฟอเรนท์ พิจารณากรอบและแนวทางการดำเนินงานการศึกษาและพัฒนากลไกเชิงพื้นที่ โดยมี นายคมกฤช จันทร์ขจร ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธานการประชุม โดยมีผู้บริหารและบุคลากร จากสำนักงานศึกษาธิการภาค เข้าร่วมประชุม จำนวน 25 คน ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

 
ร่วมประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาการ ครั้งที่ 1/2564

p12164.jpg - 87.59 Kb

วันที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 08.30 น. นายชาตรี ม่วงสว่าง รองศึกษาธิการภาค 17 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 15 พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มฯ เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาการ ครั้งที่ 1/2564 ผ่านทางระบบออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Zoom Meeting ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

 
จัดประชุมจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

p7164.jpg - 85.18 Kb

วันที่ 7 มกราคม 2564 นายชาตรี ม่วงสว่าง รองศึกษาธิการภาค 17 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 15 เป็นประธานการจัดประชุมจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 มีองค์ประกอบการประเมิน จำแนกเป็น 2 ด้าน คือ PerformanceBase และมีมติเห็นของกำหนดตัวชี้วัดการประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน(PerformanceBase) จำนวน 4 หมวด จำก 6 หมวด รวม 8 ตัวชี้วัด ในการนี้ประธานได้เน้นย้ำและให้ความสำคัญกับการเชื่อมโยงภารกิจและการพัฒนาระบบงานต่างๆ ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 กับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ ณ ห้องประชุม 3 สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

 
<< Start < Prev 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Next > End >>

Page 28 of 97


ผู้บริหาร

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

หน่วยงานใน สป.ศธ

พยากรณ์อากาศ

betvakti elexusbet gorabet maksibet maltcasino milosbet quennbet setrabet atlantisbahis artoscasino dumanbet elitbahis fashionbet favoribahis hiltonbet liderbahis oslobet romabet vegabet yorkbet kalebet bet10bet bahislion bahislion bahislion betpark dakikbet dumanbet fenomenbet holiganbet kalebet kolaybet lordbahis olabahis onwin piabet pusulabet süper10bet vipbahis supertotobet mariobet
bahis bahis atlasbet baysansli bet10bet betkolik betsidney fashionbet gorabet holiganbet odeonbet romabet betasus betdoksan betgarden btcbahis casinoper casinovale coinbar eurocasino kazansana lesabahis mottobet trcasino trendbet nerobet bahistek
betgaranti betpark mariobet supertotobet tipobet betist kolaybet betmatik onwin
lordcasino
bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahissenin bahissenin bahissenin bahissenin bahissenin bahis com kralbet milanobet hilabet bahsegel
bahis siteleri betcup betebet betlike betovis betturkey betvole deneme bonusu veren siteler fenomenbet kalebet kralbet matadorbet milosbet piabet sahabet venusbet
pusulabet
bahis siteleri