เมนูหลัก

กลุ่มอำนวยการ

งานกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ

งานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา

งานกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล

กลุ่มบริหารงานบุคคล

แบบสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้776
mod_vvisit_counterวานนี้1048
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้6429
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา10789
mod_vvisit_counterเดือนนี้45778
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา43574
mod_vvisit_counterทั้งหมด1215408
เริ่มใช้เมื่อวันที่ 29 ส.ค.52

eşya depolama

 @ --> ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซตสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 

สำนักงานศึกษาธิการภาค 15
ประเมินผลการปฏิบัติตามคำรับรองการปฏิบัติราชการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง

p1512631.jpg - 96.07 Kb

วันที่ 15 ธันวาคม 2563 นางสุทธิพร สังข์ทอง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญพร้อมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามคำรับรองการปฏิบัติราชการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2563 สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 ลงพื้นที่เพื่อประเมินผลการปฏิบัติตามคำรับรองการปฏิบัติราชการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง

 
ประเมินผลการปฏิบัติตามคำรับรองการปฏิบัติราชการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

p141263.jpg - 93.15 Kb

วันที่ 14 ธันวาคม 2563 นางสุทธิพร สังข์ทอง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญพร้อมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามคำรับรองการปฏิบัติราชการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2563 สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 ลงพื้นที่เพื่อประเมินผลการปฏิบัติตามคำรับรองการปฏิบัติราชการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

 
ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมสนามสอบคัดเลือกฯจังหวัดลำปาง

p1212632.jpg - 93.23 Kb

 

วันที่ 12 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 น. นางสุทธิพร สังข์ทอง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ และคณะ ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมสนามสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่พบการทุจริต โดยมี นายบรรพ์ ใสแจ่ม ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ประธานกรรมการสนามสอบและคณะกรรมการดำเนินการสอบให้การต้อนรับ

 

 
ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมสนามสอบคัดเลือกฯจังหวัดเชียงใหม่

p1212631.jpg - 97.92 Kb

 

วันที่ 12 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. นางสุทธิพร สังข์ทอง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ และคณะ ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมสนามสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่พบการทุจริต โดยมี ดร. ยุพิน บัวคอม ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานกรรมการสนามสอบและคณะกรรมการดำเนินการสอบให้การต้อนรับ

 

 
ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมสนามสอบคัดเลือกฯจังหวัดลำพูน

p1212633.jpg - 89.14 Kb

วันที่ 12 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. นางสาวเพ็ญพร ปะระดี นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์ทางการศึกษาและคณะ ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมสนามสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน กรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงเรียนเมธีวุฒิกร อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่พบการทุจริต โดยมีนางผ่องศรี รัตนงาม ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน หัวหน้าสนามสอบและคณะกรรมการดำเนินการสอบให้การต้อนรับ

 

 
ลงพื้นที่ตรวจราชการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการฯจังหวัดเชียงใหม่

p101263.jpg - 103.37 Kb

วันที่ 10 ธันวาคม 2563  ดร.ศรีชัย พรประชาธรรม หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนางสุทธิพร สังข์ทอง ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผลและคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการใน 3 ประเด็นคือ (1) นโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) (2) มลพิษทางอากาศ PM 2.5 (3) โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดสำนักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ และโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 1 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 1 โดยมีดร.ยุพิน บัวคอม ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่และศึกษานิเทศก์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 1 ร่วมลงพื้นที่ 

 
5 ธันวาคม 2563

p51263.gif - 353.03 Kb

วันที่ 5 ธันวาคม 2563 นางสุทธิพร สังข์ทอง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 15 พร้อมด้วยคณะเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบตร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดยสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ กระทรวงมหาดไทย

 

dl63.jpg - 85.59 Kb

 
ประชุม กศจ.ลำปาง ครั้งที่ 16/2563

p241163.jpg - 53.33 Kb

วันอังคาร ที่ 24 พฤศจิกายน 2563 นางสุทธิพร สังข์ทอง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 15 เข้าร่วมประชุม กศจ.ลำปาง ครั้งที่ 16/2563 ณ ห้องประชุมพระบาท 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยมีนายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธาน

 
ประชุม กศจ.เชียงใหม่ ครั้งที่ 17/2563

 

p161163.jpg - 60.56 Kb

วันจันทร์ ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ว่าที่ร้อยตรี เจษฎาภรณ์ พรหนองแสน รองศึกษาธิการภาค 15 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 15 เป็นประธานการประชุม กศจ.เชียงใหม่ ครั้งที่ 17/2563 ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

 
ประชุม กศจ.แม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 15/2563

 

วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ว่าที่ร้อยตรี เจษฎาภรณ์ พรหนองแสน รองศึกษาธิการภาค 15 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 15 เข้าร่วมประชุม กศจ.แม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 15/2563 โดยมีนายชนก มากพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธาน ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

 
ยินดีต้อนรับ
jas63.jpg - 35.89 Kb
 
แสดงความยินดี
jak63.jpg - 42.66 Kb
 

r123.jpg - 17.51 Kb

 
<< Start < Prev 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Next > End >>

Page 30 of 97


ผู้บริหาร

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

หน่วยงานใน สป.ศธ

พยากรณ์อากาศ

betvakti elexusbet gorabet maksibet maltcasino milosbet quennbet setrabet atlantisbahis artoscasino dumanbet elitbahis fashionbet favoribahis hiltonbet liderbahis oslobet romabet vegabet yorkbet kalebet bet10bet bahislion bahislion bahislion betpark dakikbet dumanbet fenomenbet holiganbet kalebet kolaybet lordbahis olabahis onwin piabet pusulabet süper10bet vipbahis supertotobet mariobet
bahis bahis atlasbet baysansli bet10bet betkolik betsidney fashionbet gorabet holiganbet odeonbet romabet betasus betdoksan betgarden btcbahis casinoper casinovale coinbar eurocasino kazansana lesabahis mottobet trcasino trendbet nerobet bahistek
betgaranti betpark mariobet supertotobet tipobet betist kolaybet betmatik onwin
lordcasino
bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahissenin bahissenin bahissenin bahissenin bahissenin bahis com kralbet milanobet hilabet bahsegel
bahis siteleri betcup betebet betlike betovis betturkey betvole deneme bonusu veren siteler fenomenbet kalebet kralbet matadorbet milosbet piabet sahabet venusbet
pusulabet
bahis siteleri