งานกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ

งานกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล

งานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ความพึงพอใจในการให้บริการเว็บใซต์ ศธภ.๑๕

ท่านพึงพอใจต่อสารสนเทศของ ศธภ.๑๕ ในระดับใด
 

แบบสอบถาม

a162.jpg

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้193
mod_vvisit_counterวานนี้472
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้3139
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา3438
mod_vvisit_counterเดือนนี้8771
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา16909
mod_vvisit_counterทั้งหมด386268
เริ่มใช้เมื่อวันที่ 29 ส.ค.52

สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๕
บรรยายพิเศษการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคำบรรยายพิเศษการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคำบรรยายลักษณะงานบรรยายลักษณะงาน

p1762.gif - 720.58 Kb

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 นายนิสิต ชายภักตร์ ศึกษาธิการภาค 15 เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคำบรรยายลักษณะงาน/(Job/Description)/กลุ่มอำนวยการ/สำนักงานศึกษาธิการภาค 1-18 ระหว่างวันที่ 1-4 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมเจนีวา โรงแรมเมอร์เคียว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ แบ่งกลุ่มเขียนคำบรรยายลักษณะงาน/(Job/Description)/กลุ่มอำนวยการ และอภิปรายรับฟังแนวทาง/ข้อเสนอแนะในการจัดทำคำบรรยายลักษณะงาน/(Job/Description) จากฝ่ายเลขานุการคณะทำงานฯ วิทยากรบรรยายโดยนางจันทวรรจ์ หรรษาภิรมย์โชค และผู้แทนจากกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ กลุ่มอำนวยการและหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด

 
การประชุมคณะทำงานทบทวน วิเคราะห์ ภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของสำนักงานฯ

p28662.gif - 486.16 Kb

วันที่ 28 มิถุนายน 2562 นายนิสิต ชายภักตร์ ศึกษาธิการภาคเหนือ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานทบทวน วิเคราะห์ ภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากศึกษาธิการภาค 15-18 และศึกษาธิการภาค จังหวัด 17 จังหวัดภาคเหนือ และเป็นการติดตามการวิเคราะห์อำนาจหน้าที่ของสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (กพร.สป.) รวมทั้งสิ้น จำนวน 55 คน

 
เป็นประธานการประชุมครูผู้สอนและผู้นิเทศติดตามแนวทางพัฒนาการเรียนรู้

p27662.gif - 411.91 Kb

วันที่ 27 มิถุนายน 2562 นายนิสิต ชายภักตร์ ศึกษาธิการภาค 15 เป็นประธานการประชุมครูผู้สอนและผู้นิเทศติดตามแนวทางพัฒนาการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาภายใต้โครงการ TFE (Teams For Education) สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 ณ โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้น อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีตัวแทนสถานศึกษาจังหวัดละ 5 แห่ง จากการคัดเลือกของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน รวมทั้งสิ้น 20 แห่ง เพื่อเป็นสถานศึกษานำร่อง และศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการ TFE (Teams For Education) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด พร้อมทั้งเสนอรูปแบบแนวทางการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา (O-NET) และชี้แจงกรอบแนวทางการนิเทศติดตามประเมินผลโครงการ TFE (Teams For Education) ตลอดจนแนวทางการจัดงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนโครงการ TFE (Teams For Education)

 
ร่วมประชุมการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี

p216621.gif - 421.09 Kb

วันที่ 21 มิถุนายน 2562 นางปัทมา วีระวานิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 15 และคณะกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการภาค15 ร่วมประชุมการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อติดตามความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาการก่อสร้างสนามกีฬาและการถ่ายโอนสนามกีฬาอำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โดยใช้กระบวนการ Government Innovation Lab ณ ห้องประชุมอำเภอเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โดยมีนางดวงตา ตันโช ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน  และนายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ให้การต้อนรับ 

 
ลงพื้นที่เพื่อตรวจราชการกรณีปกติรอบ 2 วอ.เถินจังหวัดลำปาง

p21662.gif - 482.01 Kb

วันที่ 21 มิถุนายน 2562 นางปัทมา วีระวานิช ผู้ตรวจราชการกระทรวง ศึกษาธิการ พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล ลงพื้นที่เพื่อตรวจราชการกรณีปกติรอบ 2 และให้ขวัญกำลังใจแก่คณะครู บุคลากรและนักเรียนของวิทยาลัยการอาชีพเถิน อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง มีว่าที่พันตรีณรงค์ศักดิ์ นพคุณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพร้อมคณะครูให้การต้อนรับและให้ข้อมูล

 
ลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามการดำเนินงาน วอ.ป่าซางลำพูน

p206621.gif - 484.46 Kb

วันที่ 20 มิถุนายน 2562 นางปัทมา วีระวานิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล ลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามการดำเนินงานและให้ขวัญกำลังใจแก่คณะครู บุคลากรและนักศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน โดยมีนายชัชวาลย์ มูลศรี รักษาการผู้อำนวยการ พร้อมคณะครูให้การต้อนรับ

 
ร่วมประชุมการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี

p20662.gif - 378.05 Kb

วันที่ 20 มิถุนายน 2562 นางปัทมา วีระวานิช ผู้ตรวจราชการกระทรวง ศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 15 และบุคลากรกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการภาค15 ร่วมประชุมการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อติดตามความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าและฝุ่นละอองของจังหวัดลำพูน โดยใช้กระบวนการ GovernmentdInnovationdLab ณ ห้องประชุมจามเทวี ชั้นศาลากลางจังหวัดลำพูนโดยมีนางดวงตา ตันโช ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานและนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนให้การต้อนรับ 

 
มอบเกียรติบัตรขอบคุณหน่วยงาน

p18662.gif - 171.37 Kb

วันนี้ 18 มิถุนายน 2562 นายทิพากร ศิริพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล พร้อมคณะ มอบเกียรติบัตรขอบคุณหน่วยงาน สำหรับการสนับสนุนการจัดกิจกรรม การจัดงานชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก "ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน" (ภาคเหนือ) ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-5 มิถุนายน 2562 ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี

 
ลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามการดำเนินงาน

p126622.gif - 271.66 Kb

วันที่ 12 มิถุนายน 2562 นางปัทมา วีระวานิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนางสุทธิพร สังข์ทอง ผอ.กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล และคณะ ลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามการดำเนินงานและให้ขวัญกำลังใจแก่บุคลากร ณ วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายปัญญาชาติ วงษ์ปัญญา ผู้อำนวยการพร้อมคณะครูให้ข้อมูลและต้อนรับ

 
ร่วมพิธีเปิดงานสัมมนาวิชาการ

p126621.gif - 334.10 Kb

วันที่ 12 มิถุนายน 2562  นางปัทมา วีระวานิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายนิสิต ชายภักตร์ ศึกษาธิการภาค 15 ร่วมพิธีเปิดงานสัมมนาวิชาการ เพื่อพัฒนาศักยภาพครูศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" ณ อาคารศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก รัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดยสำนักงาน กศน. มีนายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิด และดร.ศรีชัยพรประชาธรรม เลขาธิการ กศน.เป็นผู้กล่าวรายงาน

 
ทำความสะอาดบริเวณสถานที่จัดงานชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ฯ

p6662.gif - 671.42 Kb

วันที่ 6 มิถุนายน 2562 ข้าราชการแลบุคลกรจิตอาสา สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณสถานที่จัดงานชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก "ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน" (ภาคเหนือ)  ณ สนามกีฬาสมโภช 700 ปี เชียงใหม่

 

เฟสบุ๊ค งานชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ฯ ภาคเหนือ'62

เว็บไซต์ งานชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ฯ ภาคเหนือ'62

 

 
เปิดงานชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ

p16621.gif - 538.68 Kb

วันที่ 1 มิถุนายน 2562 พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ สมาชิกวุฒิสภา เป็นประธานเปิดงานชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน” ภาคเหนือ โดยมี นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือจากต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมงานกว่า 6,810 คน ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-5 มิถุนายน 2562 โดยมีลูกเสือ เนตรนารี จาก 17 จังหวัดภาคเหนือ และตัวแทนคณะลูกเสือจากต่างประเทศ 5 ประเทศ ได้แก่ ประเทศเมียนมา ฮ่องกง ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และมาเลเซีย ซึ่งมีการจัดแบ่งค่ายเป็นหมู่บ้าน 4 หมู่บ้าน คือ ค่ายหมู่บ้านแม่ปิง ค่ายหมู่บ้านริมกก ค่ายหมู่บ้านสองแคว และค่ายหมู่บ้านเจ้าพระยา 

 
พิธีบวงสรวงหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.6)

p1662.gif - 556.33 Kb

 

วันที่ 1 มิถุนายน 2562 นายนิสิต ชายภักตร์ ศึกษาธิการภา 15 เป็นประธานในพิธีบวงสรวงหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.6) โดยมีคณะกรรมการจัดงานชุมนุมฯ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือและตัวแทนลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญทุกค่ายย่อยมาพร้อมเพียงกัน ณ ลานสนามกีฬาสมโภช 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่


 

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 4 of 62

ผู้บริหาร

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

หน่วยงานใน สป.ศธ

พยากรณ์อากาศ

bursa escort escort isparta escort izmir escort
betticket
deneme bonusu veren siteler
tempobet

หอพักแจ่งหัวลิน(ศธภ.๑๕)เปิดให้บริการแล้ว

ติดต่อได้ที่ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๕

โทร ๐ ๕๓๒๒ ๑๔๑๓ โทรสาร ๐ ๕๓๒๑ ๔๕๗๕