งานกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ

งานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ความพึงพอใจในการให้บริการเว็บใซต์ ศธภ.๑๕

ท่านพึงพอใจต่อสารสนเทศของ ศธภ.๑๕ ในระดับใด
 

แบบสอบถาม

a162.jpg

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้272
mod_vvisit_counterวานนี้816
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้2418
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา4268
mod_vvisit_counterเดือนนี้14980
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา15383
mod_vvisit_counterทั้งหมด407860
เริ่มใช้เมื่อวันที่ 29 ส.ค.52

สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๕
ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาระดับภาค

p117622.gif - 243.75 Kb

วันที่ 11  กรกฎาคม 2562 นายนิสิต ชายภักตร์ ศึกษาธิการภาค 15 พร้อมด้วย นายภานุศร สิทธิชัย นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รก.เชี่ยวชาญ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาระดับภาค รวมทั้งการกำกับดูแลและให้ข้อเสนอแนะหน่วยงาน ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 15 (ศธจ.เชียงใหม่) ให้เกิดการทำงานเชิงบูรณาการ ร่วมกันของหน่วยงานในพื้นที่ ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายกิตติ์ธเนศ พันธ์ภานุฉัตร ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่และคณะให้การต้อนรับ 

 
ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดโครงการประชุมสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

p117621.gif - 229.26 Kb

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562  นายนิสิต ชายภักตร์ ศึกษาธิการภาค 15 ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดโครงการประชุมสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 เรื่อง "ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีกับการสร้างรากฐานการศึกษาในอนาคตณ ห้องล้านตอง โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดยสมาคมรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา ทั้งนี้ นายสนิท แย้มเกสร รอง กพฐ. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดดังกล่าว

 
ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาระดับภาค

p10762.gif - 320.06 Kb

วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 นายนิสิต ชายภักตร์ ศึกษาธิการภาค 15 พร้อมด้วย นายภานุศร สิทธิชัย นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รก.เชี่ยวชาญ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาระดับภาค รวมทั้งการกำกับดูแลและให้ข้อเสนอแนะหน่วยงานในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 15 (ศธจ.ลำพูน) ให้เกิดการทำงานเชิงบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานในพื้นที่ ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน โดยมีคณะศึกษาธิการจังหวัดลำพูนให้การต้อนรับ

 
ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาระดับภาค

p9762.gif - 405.35 Kb

วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 นายนิสิต ชายภักตร์ ศึกษาธิการภาค 15 พร้อมด้วย นายภานุศร สิทธิชัย นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รก.เชี่ยวชาญ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาระดับภาค รวมทั้งการกำกับดูแลและให้ข้อเสนอแนะหน่วยงานในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 15 (ศธจ.ลำปาง) ให้เกิดการทำงานเชิงบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานในพื้นที่ ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง โดยมีนายธนาวัฒน์ คำราช รองศึกษาธิการจังหวัดลำปาง พร้อมคณะบุคลากรให้การต้อนรับ ซึ่งมีกำหนดส่งเอกสารรายงานผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาระดับภาคของจังหวัดลำปาง ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2562 สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 จะนำรายงานผลดังกล่าว จัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและรายงานผลการติดตามเชิงวิจัยเสนอผู้บริหารในลำดับต่อไป

 
บรรยายพิเศษการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคำบรรยายพิเศษการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคำบรรยายลักษณะงานบรรยายลักษณะงาน

p1762.gif - 720.58 Kb

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 นายนิสิต ชายภักตร์ ศึกษาธิการภาค 15 เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคำบรรยายลักษณะงาน/(Job/Description)/กลุ่มอำนวยการ/สำนักงานศึกษาธิการภาค 1-18 ระหว่างวันที่ 1-4 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมเจนีวา โรงแรมเมอร์เคียว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ แบ่งกลุ่มเขียนคำบรรยายลักษณะงาน/(Job/Description)/กลุ่มอำนวยการ และอภิปรายรับฟังแนวทาง/ข้อเสนอแนะในการจัดทำคำบรรยายลักษณะงาน/(Job/Description) จากฝ่ายเลขานุการคณะทำงานฯ วิทยากรบรรยายโดยนางจันทวรรจ์ หรรษาภิรมย์โชค และผู้แทนจากกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ กลุ่มอำนวยการและหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด

 
การประชุมคณะทำงานทบทวน วิเคราะห์ ภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของสำนักงานฯ

p28662.gif - 486.16 Kb

วันที่ 28 มิถุนายน 2562 นายนิสิต ชายภักตร์ ศึกษาธิการภาคเหนือ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานทบทวน วิเคราะห์ ภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากศึกษาธิการภาค 15-18 และศึกษาธิการภาค จังหวัด 17 จังหวัดภาคเหนือ และเป็นการติดตามการวิเคราะห์อำนาจหน้าที่ของสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (กพร.สป.) รวมทั้งสิ้น จำนวน 55 คน

 
เป็นประธานการประชุมครูผู้สอนและผู้นิเทศติดตามแนวทางพัฒนาการเรียนรู้

p27662.gif - 411.91 Kb

วันที่ 27 มิถุนายน 2562 นายนิสิต ชายภักตร์ ศึกษาธิการภาค 15 เป็นประธานการประชุมครูผู้สอนและผู้นิเทศติดตามแนวทางพัฒนาการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาภายใต้โครงการ TFE (Teams For Education) สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 ณ โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้น อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีตัวแทนสถานศึกษาจังหวัดละ 5 แห่ง จากการคัดเลือกของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน รวมทั้งสิ้น 20 แห่ง เพื่อเป็นสถานศึกษานำร่อง และศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการ TFE (Teams For Education) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด พร้อมทั้งเสนอรูปแบบแนวทางการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา (O-NET) และชี้แจงกรอบแนวทางการนิเทศติดตามประเมินผลโครงการ TFE (Teams For Education) ตลอดจนแนวทางการจัดงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนโครงการ TFE (Teams For Education)

 
ร่วมประชุมการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี

p216621.gif - 421.09 Kb

วันที่ 21 มิถุนายน 2562 นางปัทมา วีระวานิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 15 และคณะกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการภาค15 ร่วมประชุมการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อติดตามความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาการก่อสร้างสนามกีฬาและการถ่ายโอนสนามกีฬาอำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โดยใช้กระบวนการ Government Innovation Lab ณ ห้องประชุมอำเภอเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โดยมีนางดวงตา ตันโช ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน  และนายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ให้การต้อนรับ 

 
ลงพื้นที่เพื่อตรวจราชการกรณีปกติรอบ 2 วอ.เถินจังหวัดลำปาง

p21662.gif - 482.01 Kb

วันที่ 21 มิถุนายน 2562 นางปัทมา วีระวานิช ผู้ตรวจราชการกระทรวง ศึกษาธิการ พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล ลงพื้นที่เพื่อตรวจราชการกรณีปกติรอบ 2 และให้ขวัญกำลังใจแก่คณะครู บุคลากรและนักเรียนของวิทยาลัยการอาชีพเถิน อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง มีว่าที่พันตรีณรงค์ศักดิ์ นพคุณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพร้อมคณะครูให้การต้อนรับและให้ข้อมูล

 
ลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามการดำเนินงาน วอ.ป่าซางลำพูน

p206621.gif - 484.46 Kb

วันที่ 20 มิถุนายน 2562 นางปัทมา วีระวานิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล ลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามการดำเนินงานและให้ขวัญกำลังใจแก่คณะครู บุคลากรและนักศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน โดยมีนายชัชวาลย์ มูลศรี รักษาการผู้อำนวยการ พร้อมคณะครูให้การต้อนรับ

 
ร่วมประชุมการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี

p20662.gif - 378.05 Kb

วันที่ 20 มิถุนายน 2562 นางปัทมา วีระวานิช ผู้ตรวจราชการกระทรวง ศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 15 และบุคลากรกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการภาค15 ร่วมประชุมการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อติดตามความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าและฝุ่นละอองของจังหวัดลำพูน โดยใช้กระบวนการ GovernmentdInnovationdLab ณ ห้องประชุมจามเทวี ชั้นศาลากลางจังหวัดลำพูนโดยมีนางดวงตา ตันโช ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานและนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนให้การต้อนรับ 

 
มอบเกียรติบัตรขอบคุณหน่วยงาน

p18662.gif - 171.37 Kb

วันนี้ 18 มิถุนายน 2562 นายทิพากร ศิริพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล พร้อมคณะ มอบเกียรติบัตรขอบคุณหน่วยงาน สำหรับการสนับสนุนการจัดกิจกรรม การจัดงานชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก "ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน" (ภาคเหนือ) ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-5 มิถุนายน 2562 ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี

 
ลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามการดำเนินงาน

p126622.gif - 271.66 Kb

วันที่ 12 มิถุนายน 2562 นางปัทมา วีระวานิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนางสุทธิพร สังข์ทอง ผอ.กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล และคณะ ลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามการดำเนินงานและให้ขวัญกำลังใจแก่บุคลากร ณ วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายปัญญาชาติ วงษ์ปัญญา ผู้อำนวยการพร้อมคณะครูให้ข้อมูลและต้อนรับ

 
ร่วมพิธีเปิดงานสัมมนาวิชาการ

p126621.gif - 334.10 Kb

วันที่ 12 มิถุนายน 2562  นางปัทมา วีระวานิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายนิสิต ชายภักตร์ ศึกษาธิการภาค 15 ร่วมพิธีเปิดงานสัมมนาวิชาการ เพื่อพัฒนาศักยภาพครูศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" ณ อาคารศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก รัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดยสำนักงาน กศน. มีนายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิด และดร.ศรีชัยพรประชาธรรม เลขาธิการ กศน.เป็นผู้กล่าวรายงาน

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 4 of 62

ผู้บริหาร

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

หน่วยงานใน สป.ศธ

พยากรณ์อากาศ

bolu escort nigde escort aksaray escort corum escort mardin escort rize escort
betticket
deneme bonusu veren siteler
en güvenilir bahis siteleri

หอพักแจ่งหัวลิน(ศธภ.๑๕)เปิดให้บริการแล้ว

ติดต่อได้ที่ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๕

โทร ๐ ๕๓๒๒ ๑๔๑๓ โทรสาร ๐ ๕๓๒๑ ๔๕๗๕