งานกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ

งานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ความพึงพอใจในการให้บริการเว็บใซต์ ศธภ.๑๕

ท่านพึงพอใจต่อสารสนเทศของ ศธภ.๑๕ ในระดับใด
 

แบบสอบถาม

a162.jpg

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้78
mod_vvisit_counterวานนี้286
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้632
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา1938
mod_vvisit_counterเดือนนี้5482
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา9711
mod_vvisit_counterทั้งหมด318616
เริ่มใช้เมื่อวันที่ 29 ส.ค.52

สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๕
สบย.๑ จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาข้าราชการ

สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ ๑ จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาข้าราชการ มีพิธีทำบุญสำนักงานฯ บรรยายพิเศษเรื่องจริยธรรมและจรรยาข้าราชการจากท่านผู้อำนวยการสุชิน สาระจันทร์  และโครงการพัฒนาขีดสมรรถนะบุคลากร โดยเชิญวิทยากรจาก ศูนย์พัฒนาบุคลากร สุกิจ ศุภกิจเจริญ มาให้ความรู้ในการพัฒนาขีดสมรรถนะบุคลากร มีบุคลากร สบย.๑ เข้าร่วมโครงการอย่างพร้อมเพียง จัดระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ.สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ ๑ 

 
การประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ภาคเหนือ

วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ นายเกียรติศักดิ์ เสนไชย ที่ปรึกษาด้านระบบเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาระดับกลุ่มจังหวัดและระดับจังหวัด ๑๗ จังหวัดภาคเหนือ ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สบย.๑ เชียงใหม่ และสบย.๒ พิษณุโลก

 
ประชุมปฏิบัติการวิเคราะห์ สรุป และจำแนกข้อมูลเชิงลึก

กลุ่มยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษา สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ ๑ จัดประชุมปฏิบัติการวิเคราะห์ สรุป และจำแนกข้อมูลเชิงลึก ตามโครงการกลุ่มจังหวัดภูมิปัญญาสู่คุณค่าเชิงนิเวศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕  ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรมดิเอ็มเพลส จังหวัดเชียงใหม่ โดย อาจารย์ ดร.พิสิฎฐ์ โคตรสุโพธิ์ ให้เกียรติเป็นผู้ตรวจสอบการวิเคราะห์ข้อมูลในครั้งนี้

 

 
ตรวจราชการพื้นที่จังหวัดลำปาง

วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕  นายวิมล  จำนงบุตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นประธานการประชุมผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่ จังหวัดลำปาง เพื่อรับฟังรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุม กศน. จังหวัดลำปาง โดยมีนายสุชิน สาระจันทร์ ผอ.สบย.๑ พร้อมคณะร่วมประชุม และตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาล และการตรวจราชการกรณีปกติและจุดเน้นพิเศษตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕  ณ โรงเรียนบ้านเข้าซ้อน  อ.เกาะคา  จ.ลำปาง

 

 
ตรวจราชการพื้นที่จังหวัดลำปาง

นายวิมล จำนงบุตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมประเมินผลและบรรยายพิเศษ โครงการพัฒนาอาชีพอิสระสำหรับเด็กและเยาวชนด้อยโอกาสในภาคเหนือ จังหวัดลำปางและลำพูน วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องกาสะลอง โรงแรมเวียงลคอร จังหวัดลำปาง และตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาล และการตรวจราชการกรณีปกติและจุดเน้นพิเศษตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕  ณ โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม บ้านทุ่งงามพัฒนา ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง   กศน.ตำบลห้างฉัตรและศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ตำบลห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง โดยมีนายสุชิน สาระจันทร์ ผอ.สบย.๑ พร้อมคณะร่วมติดตามตรวจราชการในครั้งนี้

 
ประชุมจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาเอกชนระดับ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒

สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ ๑ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาเอกชนระดับโรงเรียน จังหวัด และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ โดยมีนายสุรเทพ ตั้นประเสริฐ ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็นประธานเปิดการประชุม มีผู้อำนวยการโรงเรียน ครู สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชน ผู้แทน สพป. ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑๖ ได้แก่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน เข้าร่วมประชุม ระหว่างวันที่ ๒ - ๔ กรกฏา่คม ๒๕๕๕ ณ โรงแรมปิยะพรพาวิลเลี่ยน อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

 

 
การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาเอกชน

สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ ๑ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาเอกชนระดับโรงเรียน จังหวัด และกลุ่มจังหวัด โดยมีรองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (นายโรจนะ  กฤษเจริญ) เป็นประธานเปิดการประชุม มีผู้อำนวยการโรงเรียน ครู สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชน ผู้แทน สพป. ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑๕ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน จังหวัดลำปาง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมประชุม ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่

 

 

 
ประชุมปฏิบัติการเจ้าหน้าที่จัดเก็บข้อมูลเชิงลึก

กลุ่มยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษา สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูีรณาการการศึกษาที่ ๑ จัดประชุมปฏิบัติการเจ้าหน้าที่จัดเก็บข้อมูลเชิงลึก ตามโครงการกลุ่มจังหวัดภูมิปัญญาสู่คุณค่าเชิงนิเวศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ในวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยคณะครูและผู้บริหารจากโรงเรียน และผู้แทนจาก สพป. และ กศน.ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน

 
ประชุมอบรมการจัดทำ School Mapping ปี ๒๕๕๕

นายสุชิน สาระจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมอบรมการจัดทำ School Mapping เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาตามโครงการกำหนดแผนที่ที่ตั้งสถานศึกษา (School Mapping) เพื่อสร้างโอกาส คุณภาพ และความเท่าเทียมทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปี ๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม ๑ สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ ๑ โดยมี คณะวิทยากร นำโดย ดร.ไพรัช ถิตย์ผาด และคณะ และมีผู้รับผิดชอบโครงการฯจาก สบย.๑ เชียงใหม่ สบย.๒ พิษณุโลก หัวหน้ากลู่ม/ฝ่าย ของ สบย.๑ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้
 
พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันฉัตรมงคล

นายภานุศร สิทธิชัย หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษา สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ ๑  นำข้าราชการ เข้าร่วม พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันฉัตรมงคล  วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕  ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธี

 
รับการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง

         นายสุชิน สาระจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ ๑ กล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับสำนัก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ของสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ ๑ โดยมี นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เป็นประธานคณะกรรมการ และมีข้าราชการของสำนักบริหารยุทธศาสตร์ฯ ที่ ๑ ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดทั้ง ๔ มิติเข้ารับการตรวจประเมิน เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม ๑ สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ ๑ เชียงใหม่

 

 
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๕ นายสุชิน สาระจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ ๑ นำข้าราชการสำนักบริหารยุทธศาสตร์ฯ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระศพ และถวายดอกไม้จันทน์ในพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ณ วัดสวนดอก (พระอารามหลวง) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  พร้อมด้วยเจ้านายฝ่ายเหนือ กงสุลต่างประเทศ ข้าราชการตุลาการ อัยการ ข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ องค์กรภาครัฐ เอกชน และพสกนิกรชาวเชียงใหม่ โดยมีหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธี

 

 
วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

นายสุชิน สาระจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ ๑ นำข้าราชการสำนักบริหารยุทธศาสตร์ฯ เข้าร่วมประกอบพิธีเนื่องในวัน พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๕ มีเจ้านายฝ่ายเหนือ กงสุลต่างประเทศ ข้าราชการตุลาการ อัยการ ข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ องค์กรภาครัฐ และเอกชน พร้อมด้วยพสกนิกรชาวเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะและถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์  จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธี

 
พิธีวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายสุชิน สาระจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ ๑ นำข้าราชการสำนักบริหารยุทธศาสตร์ฯ เข้าร่วมลงนามถวายพระพร ในพิธีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๕  ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธี

 

 
<< Start < Prev 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Next > End >>

Page 48 of 60

ผู้บริหาร

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

หน่วยงานใน สป.ศธ

พยากรณ์อากาศ

หอพักแจ่งหัวลิน(ศธภ.๑๕)เปิดให้บริการแล้ว

ติดต่อได้ที่ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๕

โทร ๐ ๕๓๒๒ ๑๔๑๓ โทรสาร ๐ ๕๓๒๑ ๔๕๗๕