งานกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ

งานกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล

งานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ความพึงพอใจในการให้บริการเว็บใซต์ ศธภ.๑๕

ท่านพึงพอใจต่อสารสนเทศของ ศธภ.๑๕ ในระดับใด
 

แบบสอบถาม

a162.jpg

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้539
mod_vvisit_counterวานนี้559
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1098
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา3646
mod_vvisit_counterเดือนนี้9306
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา13702
mod_vvisit_counterทั้งหมด354213
เริ่มใช้เมื่อวันที่ 29 ส.ค.52

สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๕
ประชุมวิชาการและเสนอผลงาน PMQA
Written by ชัยเสน   

นายสุชิน  สาระจันทร์ ผู้อำนวยการ สบย.1 นำคณะข้าราชการ สบย.1 ร่วมประชุมวิชาการและเสนอผลงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างวันที่ 31 ส.ค.52 ถึง วันที่ 2 ก.ย. 52 ณ โรงแรมอะเดรียติก พาเลซ กรุงเทพมหานคร โดยมี นายชินภัทร ภูมิรัตน์ ปลัดกระทรวศึกษาธิการเป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ มีหน่วยงานสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานและร่วมประชุมในครั้งนี้

 
ตรวจราชการปกติครั้งที่ 2/2552
Written by ชัยเสน   

ดร.ชูชาติ ทรัพย์มาก ผู้ตรวจราชกระทรวงศึกษาธิการ นายสุชิน สาระจันทร์ ผอ.สบย.1 และคณะ ตรวจราชการแบบปกติ งวดที่ 2 ตรวจติดตามเรื่อง เรียนฟรี 15 ปี สถานศึกษา 3 ดี ปัญหายาเสพติดในโรงเรียน ระหว่างวันที่ 17 - 21 ส.ค.2552 ในเขตรวรราชการที่ 16 (จ.น่าน จ.แพร่ จ.พะเยา จ.เชียงราย) โดยผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกศน.จังหวัด ผู้อำนวยการสอศ.จังหวัด และผู้บริหารสถานศึกษา ให้การด้อนรับ

 
ประชุมถ่ายถอดตัวชี้วัด
Written by ชัยเสน   

 

 

วันที่  19  ส.ค. 2552 สบย.1 ร่วมกับ สยบ.2  จัดโครงการประชุมปฏิบัติการการจัดทำการถ่ายถอดจัวชี้วัดและเป้าหมายของระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2552 โดยมีทีมที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ศูนย์รางน้ำ มาเป็นวิทยากรให้คำแนะนำปรึกษาและให้ความรู้ ณ ห้องประชุมสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่

 
ประเมินสถานศึกษาแบบอย่างฯพอเพียง

 

คณะกรรมการจากสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 1 ติดตามประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบบนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2552 ในพื้นที่ เขตตรวจราชการที่ 15 และ 16

 
สบย.1 จัดการประชุมชี้แจง พรบ.โรงเรียนเอกชน

สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 1 ร่วมกับสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของโรงเรียนเอกชนในภาคเหนือตอนบน ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2552 ณ หอประชุมโรงละครโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่   โดยมี  นายบัณฑิต  ศรีพุทธางกูร เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน   เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษ  มี  นายสุชิน สาระจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์ฯ กล่าวรายงานการจัดงาน มีผู้บริหารแลผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ประมาณ 300 คนเข้าร่วมประชุม      

 
จัดแข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับรัฐสภา

sp52

สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 1 ร่วมกับสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  จัดกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาความรู้เกี่ยวรัฐสภาประจำปี 2552  ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญและสายอาชีพทั้งภาครัฐบาลและเอกชน ใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน แข่งขันที่ ณ โรงเรียนเทคโนโลยีเอเชีย อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม  2552 โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับประเทศ 2 โรงเรียนได้แก่ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่   

 
ประกาศชื่อโรงเรียนที่ได้รับทุนมูลนิธิตาเฮอร์
 มูลนิธิตาเฮอร์สยามวาลาเพื่อการศึกษาร่วมกับสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 1 รับสมัครคัดเลือกสถานศึกษาที่ดำเนินโครงการเสริมสร้างประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านคณิตศาสตร์ ด้านศิลปะศาสตร์ ด้านบูรณาการ  เพื่อรับทุนการศึกษามูลนิธิตาเฮอร์สยามวาลาเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2552   รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา    ดูรายชื่อ
 
สบย.1 ร่วมกับ สคบศ. จัดประชุม

สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 1 ร่วมกับสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา จัดโครงการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา และจัดทำแผนพัฒนาตนเอง (ID Plan) ระหว่างวันที่ 1 - 2 ก.ค. 2552 ณ สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 1 ผู้เข้ารับการประชุมปฏิบัติการเป็นคณะครูในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 75 คน โดยมี ด.ร.คงศักดิ์  เจริญรักษ์  ผอ.สคบศ เป็นประธานเปิดงาน และมีนายสุชิน สาระจันทร์ ผอ.สบย.1 กล่าวรายงานจัดการประชุม   

 
เริ่มแล้วงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค สบย.1
Monday, 22 June 2009 00:00

 

  นายชูชาติ  ทรัพย์มาก ผู้ตรวจราชการกระทรวงได้รับมอบหมายจากปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานพิธีเปิดงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาคเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2552 เวลา 10.30 น. ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 33 ต.ช้างเผือก  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่  โดยมี นายสุชิน  สาระจันทร์   ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 1 กล่าวรายงาน  จากนั้นรับชมขบวนสวนสนามของสมาชิกยุวกาชาด    และการแสดงของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่    ที่สวยงามน่าประทับใจ... จดหมายข่าว1  จดหมายข่าว2

 
ป.ศธ ร่วมประชุมจัดหาที่พัก สกสค. จ.เชียงใหม่

 

วันที่ 12 มิ.ย.52 นายชินภัทร  ภูมิรัตน ปลัดกระทรวงศึกษาธิเป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดหาข้อมูลและรายละเอียดในการจัดหาที่พัก สกสค จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม สบย.1 จังหวัดเชียงใหม่ และดูสถานที่ก่อสร้างที่พัก สกสค. โดยมีนายบุญรัตน์ วงศ์ใหญ่ รองปลัด ศธ นายเกษม กลั่นยิ่ง เลขาธิการ สกสค. นายสุชิน สาระจันทร์ ผอ.สบย.1 และคณะทำงานร่วมประชุมและดูสถานที่

 
สบย.1 จัดทำแผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัด 4 ปี
Written by Administrator   
Monday, 25 May 2009 00:00

นายสุชิน  สาระจันทร์ ผอ.สบย.1 เป็นประธานเปิดประชุมปฏิบัติ การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัด 4 ปี (พ.ศ.2553 - 2556)    ภาคเหนือตอนบน 1 และภาคเหนือตอนบน 2   ระหว่างวันที่ 20 - 22   พ.ค. 52ณ.ห้องประชุมสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 1      จังหวัดเชียงใหม่  แผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดที่ 15   แผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดที่ 16

 
ประชุมคณะกรรมการจัดงานยุว 52
Written by Administrator   
Sunday, 31 May 2009 00:00

เมื่อวันที่ 27 พ.ค.52 นายชูชาติ ทรัพย์มาก ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการจัดงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาคเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา วันที่  22 - 25 มิ.ย. 52  ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 33 อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ โดยมีนายสุชิน สาระจันทร์ และคณะกรรมการจัดงานฯ เข้าร่วมประชุม ณ.ห้องประชุมสำนักบริหารยุทธศาสตร์ฯที่ 1

 
สบย.1 เตรียมจัดงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาคเฉลิมพระเกียรติ
Written by Administrator   
Monday, 25 May 2009 00:00
สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 1  เตรียมจัดงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาคเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา วันที่  22 - 25 มิ.ย. 52  ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 33 อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่  สัญญลักษณ์งานชุมนุม   แผนที่จัดงาน   แผนที่บริเวณงาน  คำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานยุวะ  คำสั่งคณะกรรมการบังคับการค่าย
 
ศธ.เข็นยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา
Monday, 25 May 2009 00:00

ดร.ชินภัทร  ภูมิรัตน    ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.)  เปิดเผยว่า จากการประชุมโครงการอบรม

ปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัด(พ.ศ.2553-2556) เมื่อเร็ว ๆ นี้   ทำให้พบว่า ศธ. ยังมีช่องว่างในการขับเคลื่อนการนำนโยบายและยุทธศาสตร์  ไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่  ทำให้การดำเนินงานภาพรวมของ ศธ. ในระดับจังหวัดยังไม่เป็นเอกภาพ  เนื่องจากขาดผู้แทนของกระทรวงในการดำเนินงานร่วมกับส่วนราชการอื่นในจังหวัดและกลุ่มจังหวัด  ขณะเดียวกันกับผู้บริหารระดับองค์กรหลักไม่มีเวลาลงไปติดตามการดำเนินงานรายละเอียดในระดับพื้นที่  จึงทำให้ขาดการบูรณาการเชื่อมโยงนโยบายและยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ที่มีความแตกต่างกันทั้งในด้านการศึกษา สังคมและวัฒนธรรม

                                ปลัด ศธ. กล่าวต่อไปว่า  ศธ. จึงได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดที่มุ่งเน้นการเชื่ยมโยง  บูรณาการและขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษา  โดยกำหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษาของกลุ่มจังหวัดที่สอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน  นโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติ  ยุทธศาสตร์ของ ศธ. และองค์กรหลัก  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด  และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  โดยที่ประชุมได้เน้นมิติการพัฒนาด้านการศึกษาที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  และการพัฒนาด้านอื่น ๆ  ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด  รวมทั้งการพัฒนาการศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มจังหวัดและรองรับการมีงานทำ และการประกอบอาชีพ  เพื่อคำนึงถึงความต้องการของประชาชนในจังหวัดและกลุ่มจังหวัด  การประกอบอาชีพ  การมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่และประโยชน์ที่ผู้เรียนและประชาชนจะได้รับ

                                แผนดังกล่าวจะมุ่งเน้นการเชื่อมโยง  บูรณาการและขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษา  รวมทั้งสภาพปัญหา  ความต้องการและความเร่งด่วนของจังหวัด  โดยการบูรณาการ แผนงาน โครงการ งบประมาณ บุคลากร และทรัพยากรในจังหวัดตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาจังหวัด ซึ่งจะช่วยลดความซ้ำซ้อนของการใช้งบประมาณ

แผ่นดินและเกิดการระดมทรัพยากรร่วมกัน  โดยความร่วมมือของทุกภาคส่วน ปลัด ศธ.กล่าว.

----------------------------------------

จาก หนังสือพิมพ์เดลินิวส์  ประจำวันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2552 / ข่าวการศึกษา หน้า 23

 
<< Start < Prev 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Next > End >>

Page 60 of 61

ผู้บริหาร

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

หน่วยงานใน สป.ศธ

พยากรณ์อากาศ

หอพักแจ่งหัวลิน(ศธภ.๑๕)เปิดให้บริการแล้ว

ติดต่อได้ที่ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๕

โทร ๐ ๕๓๒๒ ๑๔๑๓ โทรสาร ๐ ๕๓๒๑ ๔๕๗๕

girne escort lefkoşa escort kıbrıs escort
tubidy mobile
free youtube views
gencobahis
gencobahis
turk porno