เมนูหลัก

กลุ่มอำนวยการ

งานกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ

งานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา

งานกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล

กลุ่มบริหารงานบุคคล

แบบสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้258
mod_vvisit_counterวานนี้1449
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้9805
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา11107
mod_vvisit_counterเดือนนี้37949
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา28996
mod_vvisit_counterทั้งหมด1164005
เริ่มใช้เมื่อวันที่ 29 ส.ค.52

eşya depolama

 @ --> ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซตสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 

สำนักงานศึกษาธิการภาค 15
ร่วมพิธีปิดและร่วมต้อนรับนางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

p251264.jpg - 90.85 Kb

วันที่ 25 ธันวาคม 2565 เนายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 เข้าร่วมพิธีปิดและร่วมต้อนรับนางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมวิทยากรแกนนำลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ รุ่นที่ 5 ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดเชียงใหม่ (ค่ายลูกเสือสุเทพ) อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

 
ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

p2012642.jpg - 97.24 Kb

วันที่ 20 ธันวาคม 2564 นายทวีศักดิ์ เที่ยงธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยคณะจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 เข้าพบ นายประเสริฐ  จิตต์พลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่อ่องสอน เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 2019 และลงพื้นที่ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเภอเมือง พบว่า ได้ดำเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด และช่วงบ่ายร่วมประชุมเพื่อรับฟังรายงานผลการดำเนินลงพื้นที่ติดตามมาตรการด้านสาธารณสุขในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid/-/19)/ภาคเรียน 2/2564 ของหน่วยงานทางการศึกษาในกระทรวงศึกษาธิการณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

 
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

p2012641.jpg - 103.82 Kb

วันที่ 20 ธันวาคม 2564 นางสาวเพ็ญพร ปะระดี  ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา ได้รับมอบหมายจากศึกษาธิการภาค 15 นำคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงพื้นที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรับทราบผลสัมฤทธิ์​ ปัญหา​ อุปสรรค​ในการปฏิบัติงานตามคำรับรองฯ​ ตลอดจนให้คำแนะนำ​และแนวทางการแก้ไขในการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน​ตามคำรับรอง​ฯ​ ในปีถัดไป โดยมีนางยุพิน บัวคอม ตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ นายคงกระพัน เวฬุสาโรจน์ รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ และบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ให้การต้อนรับ
 
ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดลำพูน

p1712643.jpg - 100.33 Kb

วันที่ 17 ธันวาคม 2564   นายทวีศักดิ์ เที่ยงธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยคณะจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 เข้าพบนายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เพื่อหารือแนวทางการจัดการเรียนการในสถานการณ์การแพร่บาดของเชื้อไวรัโควิด 2019 และเข้าประชุมเพื่อรับฟังการรายงานผลการติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการด้านสาธารณสุขในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)/ภาคเรียนที่2/2564 ของหน่วยงานทางการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดลำพูน ณ แกรนด์จามจุรี จังหวัดลำพูนในช่วงบ่ายได้ลงพื้นที่ตรวจโรงเรียน ร่วมกับพญ.นงนุช ภัทรอนันตนพ ผอ.ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ และคณะ

 
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

p1712641.jpg - 101.68 Kb

วันที่ 17 ธันวาคม 2564 นางสาวเพ็ญพร ปะระดี  ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา ได้รับมอบหมายจากศึกษาธิการภาค 15 นำคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงพื้นที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อรับทราบผลสัมฤทธิ์​ ปัญหา​ อุปสรรค​ในการปฏิบัติงานตามคำรับรองฯ​ ตลอดจนให้คำแนะนำ​และแนวทางการแก้ไขในการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน​ตามคำรับรอง​ฯ​ ในปีถัดไป โดยมีนางสาวนรีพัฒน์ ณรุจวรกิตต์ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล และบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอนให้การต้อนรับ

 
ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดลำปาง

p161264.jpg - 102.13 Kb

วันที่ 16 ธันวาคม 2564 นายทวีศักดิ์ เที่ยงธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยคณะจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 เข้าพบนายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เพื่อหารือแนวทางการจัดการเรียนการในสถานการณ์การแพร่บาดของเชื้อไวรัโควิด 2019 และเข้าประชุมเพื่อรับฟังการรายงานผลการติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการด้านสาธารณสุขในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019/(Covid-19)/ภาคเรียนที่ 2/2564 ของหน่วยงานทางการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ช่วงบ่ายลงพื้นที่ตรวจวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ร่วมกับ พญ.นงนุช ภัทรอนันตนพ ผอ.ศูนย์อนามัยที่/1/เชียงใหม่และคณะ

 
ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

p1512643.jpg - 105.94 Kb

วันที่ 15 ธันวาคม 2564  นายทวีศักดิ์เที่ยงธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 เข้าร่วมประชุม ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่เพื่อรับฟังการรายงานผลการติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการด้านสาธารณสุขในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -19) ภาคเรียนที่ 2/2564 ของหน่วยงานทางการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ช่วงบ่ายลงพื้นที่ตรวจโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมร่วมกับ พญ.นงนุชภัทรอนันตนพ ผอ.ศูนย์อนามัยที่/1 เชียงใหม่ และคณะ

 
ส่งมอบครุภัณฑ์และยานพาหนะ ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค 15

p1512642.jpg - 108.66 Kb

วันที่ 15 ธันวาคม 2564   นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 ส่งมอบครุภัณฑ์และยานพาหนะ ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 โดยมีนายสุเมธ หุ่นภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียวัดข่วงสิงห์และคณะเป็นผู้รับมอบ เพื่อใช้สนับสนุนภารกิจงานการศึกษาของโรงเรียนวัดข่วงสิงห์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ให้เกิดประโยชน์ต่อราชการสืบไป

 
ร่วมงานวันต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ

p1512641.jpg - 103.32 Kb

วันที่ 15 ธันวาคม 2564   นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 และบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 ร่วมงานวันต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ การประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต และมอบนโยบาย No Gift Policy ของ ศธ.ภายใต้แนวคิด "กระทรวงศึกษาธิการโปร่งใส ไม่ทนต่อการทุจริต“ (MOE TRUST & Zero Corruption)ผ่านทาง Facebook Fanpage ศธ.360 ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

 
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

p141264.jpg - 97.07 Kb

วันที่ 14 ธันวาคม 2564 นางสาวเพ็ญพร ปะระดี  ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา ได้รับมอบหมายจากศึกษาธิการภาค 15 นำคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงพื้นที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง เพื่อรับทราบผลสัมฤทธิ์​ ปัญหา​ อุปสรรค​ในการปฏิบัติงานตามคำรับรองฯ​ ตลอดจนให้คำแนะนำ​และแนวทางการแก้ไขในการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน​ตามคำรับรอง​ฯ​ ในปีถัดไป โดยมีนายบรรพ์ ใสแจ่ม ตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดลำปาง และบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูนให้การต้อนรับ

 
ลงพื้นที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

p131264.jpg - 103.27 Kb

วันที่ 13 ธันวาคม 2564 นางสาวเพ็ญพร ปะระดี  ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา ได้รับมอบหมายจากศึกษาธิการภาค 15 นำคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงพื้นที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน เพื่อรับทราบผลสัมฤทธิ์​ ปัญหา​ อุปสรรค​ในการปฏิบัติงานตามคำรับรองฯ​ ตลอดจนให้คำแนะนำ​และแนวทางการแก้ไขในการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน​ตามคำรับรอง​ฯ​ ในปีถัดไป โดยมีนายสมโภชน์ ศรีชะนา ตำแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัด รักษาราชการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดลำพูน และบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูนให้การต้อนรับ

 
ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมสนามสอบ

p111264.jpg - 97.16 Kb

วันที่ 11 ธันวาคม 25654 นายชาตรี ม่วงสว่าง มอบหมายให้รักษาราชการแทนพร้อมด้วยคณะสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 ตามคำสั่งคณะกรรมการการติดตามและกำกับดูแลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมสนามสอบ ดังนี้นางพันธุ์ทิพย์  โลราช นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษณ โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นางสาวเพ็ญพร  ปะระดีนักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษณ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นางสาวพรรฑนา  ชัยชนะศิลป์นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษณ โรงเรียนบุญยวาทย์วิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

 
พิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ

p51264.jpg - 88.31 Kb

วันที่ 5 ธันวาคม 2564นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 มอบหมายให้นางพันธุ์ทิพย์ โลราช นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ เป็นผู้แทน และคณะเข้าร่วม พิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 เพื่อวางพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

 
เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการชี้แจงจุดเน้นและแนวทางการดำเนินงานของสำนักงาน กศน.จังหวัดหนองบัวลำภู

p31264.jpg - 108.93 Kb

วันที่ 3 ธันวาคม 2564 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการชี้แจงจุดเน้นและแนวทางการดำเนินงานของสำนักงาน กศน.จังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และให้เกียรติบรรยายพิเศษ เรื่อง จุดเน้นนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ โรงแรมณัฐพงษ์แกรนด์ จังหวัดหนองบัวลำภู โดยมีนายสนิท อาษาธง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดหนองบัวลำภู นายณัฐพงษ์ ทองหล่อ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดหนองบัวลำภู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากร สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดหนองบัวลำภู เข้าร่วมการประชุมกว่า 200 คน

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 7 of 95


ผู้บริหาร

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

หน่วยงานใน สป.ศธ

พยากรณ์อากาศ

betvakti elexusbet gorabet maksibet maltcasino milosbet quennbet setrabet atlantisbahis artoscasino dumanbet elitbahis fashionbet favoribahis hiltonbet liderbahis oslobet romabet vegabet yorkbet kalebet bet10bet bahislion bahislion bahislion betpark dakikbet dumanbet fenomenbet holiganbet kalebet kolaybet lordbahis olabahis onwin piabet pusulabet süper10bet vipbahis supertotobet mariobet
bahis bahis atlasbet baysansli bet10bet betkolik betsidney fashionbet gorabet holiganbet odeonbet romabet betasus betdoksan betgarden btcbahis casinoper casinovale coinbar eurocasino kazansana lesabahis mottobet trcasino trendbet nerobet bahistek
betgaranti betpark mariobet supertotobet tipobet betist kolaybet betmatik onwin
lordcasino
bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahissenin bahissenin bahissenin bahissenin bahissenin bahis com kralbet milanobet hilabet bahsegel
bahis siteleri betcup betebet betlike betovis betturkey betvole deneme bonusu veren siteler fenomenbet kalebet kralbet matadorbet milosbet piabet sahabet venusbet
pusulabet
bahis siteleri