เมนูหลัก

กลุ่มอำนวยการ

งานกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ

งานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา

งานกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล

กลุ่มบริหารงานบุคคล

แบบสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้193
mod_vvisit_counterวานนี้605
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้798
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา3367
mod_vvisit_counterเดือนนี้12881
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา16327
mod_vvisit_counterทั้งหมด1054120
เริ่มใช้เมื่อวันที่ 29 ส.ค.52

eşya depolama
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการภาค 15
สำนักงานศึกษาธิการภาค 15
โครงการเสริมพื้นฐานทุนทางสังคมฯจังหวัดลำพูน

pp8458

วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๘ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ ร่วมกับ กศน.จังหวัดลำพูน สพป.ลำพูน เขต ๑ บูรณาการการทำงานร่วมกันในกิจกรรมภูมิปัญญาสู่คุณค่าเชิงนิเวศ ตามโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ โดยจัดการประชุมสร้างความเข้าใจภูมิปัญญาด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการเสริมพื้นฐานทุนทางสังคมและทุนทางธรรมชาติเพื่อบรรยากาศความมั่นคงปลอดภัย ด้านท่องเที่ยว การค้าและการลงทุน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ณ แกรนด์จามจุรีรีสอร์ท อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

 
สรงน้ำพระ

p8458

วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๘ นายประเทือง ทรัพย์เกิด ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ พร้อมด้วยข้าราชการบุคลากรของสำนักงานฯ และผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดเชียงใหม่ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองเชียงใหม่ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ และบุคลาการของหน่วยงาน ร่วมใจทำพิธีสรงน้ำพระ อันเนื่องมหาสงกรานต์ไทย เพื่อเป็นสิริมงคล 

 
พิธีวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
Written by Administrator   

p6458

วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๘ ข้าราชการสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ เข้าร่วมประกอบพิธี "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์" โดยมี เจ้านายฝ่ายเหนือ กงสุลต่างประเทศ ตุลาการ อัยการ ตำรวจ ทหาร ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการบำนาญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรีนครเชียงหใหม่ สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาคม ชมรม สโมสร พ่อค้า ประชาชน นักเรียน/นักศึกษา พร้อมกัน ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

 
งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘  สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมปลูกป่าชุมชน เฉลิมพระเกียรติติสมเด็จพระเทพฯ ตามโครงการของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ณ ชุมชนบ้านห้วยเกี๋ยงน้อย ต.กองก๋อย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

 
พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ นางสาวนัทธมน ธีระวร นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ และคณะ ร่วมลงนามถวายพระพร ในงานพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุครบ ๕ รอบ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธี

 
ตรวจราชการอำเภอทุ่งหัวช้างจังหวัดลำพูน

pt31358

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘  นายวิมล จำนงบุตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พร้อมด้วยนายประเทือง ทรัพย์เกิด ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ และนางสุทธิพร สังข์ทอง ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล นางสุกัญญา นุนพนักสัก นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ ร่วมตรวจราชการติดตามนโยบายการตรวจราชการและปัญหาการจัดทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การกำจัดขยะมูลฝอยและหมอกควัน ณ อำเภอทุ่งหัวช้าง  จังหวัดลำพูน และตรวจเยี่ยมสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน 

 
ตรวจราชการจังหวัดลำพูน

วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘  นายวิมล จำนงบุตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมชี้แจงและรับรายงานการตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘  งวดที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๕๗ - มีนาคม ๒๕๕๘) จากหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดลำพูน ณ สำนักส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำพูน โดยมีนายประเทือง ทรัพย์เกิด ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ และนางสุทธิพร สังข์ทอง ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล นางสุกัญญา นุนพนักสัก นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ ร่วมประชุมในครั้งนี้  และตรวจเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานของกศน.อำเภอ ทุกอำเภอในจังหวัดลำพูน

 
โครงการเสริมพื้นฐานทุนทางสังคมฯ

วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ ร่วมกับ กศน.จังหวัดเชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต ๑ และ เขต ๒ สนง.วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ และ สนง.ทสจ.เชียงใหม่ บูรณาการการทำงานร่วมกันในกิจกรรมภูมิปัญญาสู่คุณค่าเชิงนิเวศ ตามโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ โดยจัดการประชุมสร้างความเข้าใจภูมิปัญญาด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการเสริมพื้นฐานทุนทางสังคมและทุนทางธรรมชาติเพื่อบรรยากาศความมั่นคงปลอดภัย ด้านท่องเที่ยว การค้าและการลงทุน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ณ สำนักงาน กศน.

 
ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการสำนักฯ

prat

สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ ยินดีต้อนรับ

นายประเทือง ทรัพย์เกิด

ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ ด้วยความยินดียิ่ง

 
โครงการสร้างประสบการณ์แก่นักเรียนนักศึกษาในช่วงปิดภาคเรียน

ps2558

 
ตรวจราชการร่วมกับสำนักนายกฯพื้นที่จังหวัดน่าน

p20358

วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘  นายภานุศร  สิทธิชัย ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑  ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายอนันต์ ระงับทุกข์) ให้ร่วมออกตรวจราชการกับคณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘  รับฟังบรรยายสรุป ผลการดำเนินงานของหน่วยงาน ในระดับพื้นที่จังหวัดน่าน  โดยมี นายอภินันท์ ชื่อธานุวงศ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานคณะการตรวจฯ ลงพื้นที่ตรวจราชการรับฟังความคิดเห็นของชุมชนบ้านทุ่งน้อย หมู่ ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน  และชุมชนบ้านฟ้าใหม่ หมู่ที่ ต.ผาสิงห์ อ.เมืองน่าน จ.น่าน

 
ตรวจราชการร่วมมหาดไทย

p193582

วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘  นายภานุศร  สิทธิชัย ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑  ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายอนันต์ ระงับทุกข์) ให้ร่วมออกตรวจราชการกับคณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘  ภาคเช้า รับฟังบรรยายสรุป ผลการดำเนินงานของหน่วยงาน ในระดับพื้นที่จังหวัดพะเยา  โดยมี นายอภินันท์ ชื่อธานุวงศ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานคณะการตรวจฯ ภาคบ่ายลงพื้นที่ จัดเวทีประชาคมรับฟังความคิดเห็นชาวบ้าน ณ สักลอใหม่ หมู่ที่ และบ้านสักทอง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหงส์หิน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

 
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน

p19358

วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘ นางสุมาลย์  สอนกระจ่าง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรม ส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัฒกรรมการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมและการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสู่สถานศึกษา (Eco School) ตามครงการหมู่บ้านเชิงนิเวศ (Eco Village) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมปางสวนแก้ว อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีคณะทำงานจากหน่วยงานจัดการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ เข้าร่วมประชุม  รับผิดชอบโดยกลุ่มยุทธศาสตร์และแผน สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑

 
ตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับสำนักนายกรัฐมนตรี

p15358

วันที่ ๑๒  มีนาคม ๒๕๕๘ นายภานุศร  สิทธิชัย ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ ร่วมตรวจราชการแบบบูรณาการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘  รอบที่ กับหัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี นายจิรชัย มูลทองโร่ย โดยเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 

 
<< Start < Prev 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 Next > End >>

Page 61 of 83

ผู้บริหาร

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

หน่วยงานใน สป.ศธ

พยากรณ์อากาศ

betvakti elexusbet gorabet maksibet maltcasino milosbet quennbet setrabet atlantisbahis artoscasino dumanbet elitbahis fashionbet favoribahis hiltonbet liderbahis oslobet romabet vegabet yorkbet kalebet bet10bet bahislion bahislion bahislion betpark dakikbet dumanbet fenomenbet holiganbet kalebet kolaybet lordbahis olabahis onwin piabet pusulabet süper10bet vipbahis supertotobet mariobet
bahis bahis atlasbet baysansli bet10bet betkolik betsidney fashionbet gorabet holiganbet odeonbet romabet betasus betdoksan betgarden btcbahis casinoper casinovale coinbar eurocasino kazansana lesabahis mottobet trcasino trendbet nerobet bahistek
betgaranti betpark mariobet supertotobet tipobet betist kolaybet betmatik onwin
lordcasino
bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahissenin bahissenin bahissenin bahissenin bahissenin bahis com kralbet milanobet hilabet bahsegel
bahis siteleri betcup betebet betlike betovis betturkey betvole deneme bonusu veren siteler fenomenbet kalebet kralbet matadorbet milosbet piabet sahabet venusbet