เมนูหลัก

กลุ่มอำนวยการ

งานกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ

งานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา

งานกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล

กลุ่มบริหารงานบุคคล

แบบสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้36
mod_vvisit_counterวานนี้468
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1508
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา4698
mod_vvisit_counterเดือนนี้36
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา15006
mod_vvisit_counterทั้งหมด1024948
เริ่มใช้เมื่อวันที่ 29 ส.ค.52

eşya depolama
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการภาค 15
สำนักงานศึกษาธิการภาค 15
ประชุมปฏิบัติการทางภาษาอาเซียน

p5358

วันที่ ๕  มีนาคม ๒๕๕๘ นายภานุศร  สิทธิชัย ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ พร้อมด้วยนางปิยะมาศ ปันทนา ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการทดสอบทักษะการใช้ภาษาอาเซียนเพื่อการสื่อสาร ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๕ – ๗ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมไดอิซิ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมี ดร.กมล ศิริบรรณ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน 

 
พิธิเปิดป้ายศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือยุวกาชาด

วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๘ นายภานุศร  สิทธิชัย ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ เป็นประธานเปิดป้ายศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือยุวกาชาด และกิจกรรมเยาวชนจังหวัดเชียงราย ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดเชียงราย

 
เยี่ยมสนามสอบครูผู้ช่วยฯ จ.เชียงใหม่

p272582

วันที่ ๒๘  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ นายภานุศร  สิทธิชัย ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ และคณะ เยี่ยมสนามสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเพื่อเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย  สพป.เชียงใหม่ เขต ๓  สนามสอบโรงเรียนบ้านเวียงฝาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวนผู้สมัคร ๓๓๘ คน สนามสอบ สพป.เชียงใหม่ เขต โรงเรียนบ้านแม่ริมใต้  อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ จำนวนผู้สมัครสอบ ๑๖๔ คน

 
เยี่ยมสนามสอบครูผู้ช่วยฯ จ.ลำพูนและจ,ลำปาง

p272581

วันที่ ๒๘  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ นางสุทธิพร  สังข์ทอง  ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ พร้อมด้วย นางสุกัญญา นุนพนักสัก นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ เยี่ยมสนามสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเพื่อเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย    สนามสอบ สพป.ลำพูน เขต จำนวนผู้สมัคร  ๕๓  คน  สนามสอบ สพป. ลำพูนเขต  โรงเรียนบ้านห้วยกาน อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน  จำนวนผู้สมัคร ๕๐  คน สนามสอบ สพป.ลำปางเขต โรงเรียนอนุบาลลำปาง  จำนวนผู้สมัครสอบ ๑๐๒  คน สนามสอบ  สพม.๓๕  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางนคร จำนวนผู้สมัครสอบ ๔๗ คน สนามสอบ สปพ.ลำปางเขต จำนวนผู้สมัครสอบ ๓๒ คน และสนามสอบ สพป. ลำปาง เขต    จำนวนผู้สมัครสอบ  ๒๖  คน

 
ประชุมกระทรวงศึกษาธิการ

p27258

วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ นายภานุศร สิทธิชัย ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ เข้าร่วมประชุมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสมรรถนะการปฏิบัติงานตามบทบาทภารหน้าที่ของสำนังานศึกษาธฺการภาค ๑ - ๑๓ ด้านการบูรณาการและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การศึกษาสู่การปฏิบัติในภูมิภาค ณ ห้องประชุมสวงกาญจนาการ อาคารรัชมัคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ โดยมี ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน

 
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้

p25258

วันที่ ๒๕  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ นางสุทธศรี  วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้ วัดฟ้ามุ่ย ตำบลหนองจ๋อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่  ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านปางแดง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ และมอบสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค ในโครงการ ”เสมาร้อยใจแบ่งปันรอยยิ้มให้เด็ก” ให้กับนักเรียนบ้านปางแดง โรงเรียนบ้านโป่งกุ่ม และโรงเรียนบ้านปางน้ำถุ โดยมีนายภานุศร สิทธิชัย ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ และผู้บริหารสถานศึกษาในพื้นที่ให้การตอนรับ

 
กลุ่มพัฒนาการศึกษาจัดสนทนากลุ่ม

pp20258

วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ กลุ่มพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ จัดการสนทนากลุ่ม การวิจัย “เรื่องการศึกษาผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการศึกษาของอาเซียนต่อการจัดการศึกษาของเอกชนของไทย” ณ โรงแรมคุ้มภูคำ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยเชิญตัวแทนโรงเรียนเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่มาเป็นผู้ร่วมสนทนา

 
ประชุมคณะกรรมดำเนินงานกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน๑

py20258

วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ นายภานุศร สิทธิชัย ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการบูรณาการภูมิปัญญาสู่คุณค่าเชิงนิเวศ ตามโครงการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการโดยกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑

 
ตรวจราชการร่วมกับสำนักนายกฯในพื้นที่จังหวัดพะเยา

pt17258

วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ นาย วิมล  จำนงบุตร  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมตรวจราชการบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ รอบที่ ๑ ร่วมกับสำนักนายกรัฐมนตรี ในพื้นที่จังหวัดพะเยา

 
ตรวจราชการร่วมกับสำนักนายกฯ

pt16258

วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ นาย วิมล  จำนงบุตร  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมตรวจราชการบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ รอบที่ ๑ ร่วมกับสำนักนายกรัฐมนตรี  ณ  จังหวัดเชียงราย

 
เยี่ยมสนามสอบจังหวัดเชียงราย

p15258

วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ นางสุทธิพร  สังข์ทอง  ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ พร้อมด้วย นางสุกัญญา นุนพนักสัก นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ เยี่ยมสนามสอบสัมภาษณ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา สพป. เชียงราย เขต อำเภอแม่ลาว จำนวนผู้สมัครสอบ ๙๘  คน  เยี่ยมสนามสอบ สพป. เชียงราย เขต   โรงเรียนวัดพระเกิดคงคา อำเภอเทิง มีผู้สมัครสอบทั้งสิ้น รวม ๗๒  คน  เยี่ยมสนามสอบ สพป.เชียงราย เขต โรงเรียนบ้านสันโค้ง และสนามสอบ สพม ๓๖  โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

 
ตรวจเยี่ยมสนามสอบในจังหวัดเชียงใหม่

pcm14258

วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ นายภานุศร  สิทธิชัย ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ และคณะเยี่ยมสนามสอบผู้อำนวยการสถานศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่  สพป,เชียงใหม่ เขต ๔ ณ สพป.เชียงใหม่เชต ๔  สพป.เชียงใหม่ เขต ๕ ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม อ.ฮอด จ.เชียงใหม่มี ผู้สมัครสอบจำนวน ๑๑๙ คน  สพป.เชียงใหม่ เขต ๖  ณ โรงเรียนศรีจอมทอง  อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่  มีผู้สมัคร ๖๙ คน สนามสอบ สพม.๓๔  ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพเชียงใหม่ ผู้สมัคร ผอ. ๖๑ คน

 
เยี่ยมสนามสอบจังหวัดพะเยา

ppy14258

วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ นางสุทธิพร  สังข์ทอง  ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ พร้อมด้วย นางสุกัญญา นุนพนักสัก นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ เยี่ยมสนามสอบการดำเนินการคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ  จังหวัดพะเยา  ณ  โรงเรียนอนุบาลพะเยอำเภอเมืองพะเยา และ โรงเรียนอนุบาลจุน(บัวสถาน) อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

 
เยี่ยมบ้าน ๑๐๐ อัน ๑๐๐๐ อย่าง

p112582

วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  นายภานุศร สิทธิชัย ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ พร้อมคณะกลุ่มยุทธศาสตร์และแผลของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ เข้าเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น  ชุมชนบ้านหารแก้ว ต.หารแก้ว อ.หางดง จังหวัดเชียงใหม่ และการสร้างอัตลักษณ์ชุมชน  กับนายชรวย ณ สุนทร  เจ้าของบ้าน ๑๐๐ อัน ๑๐๐๐ อย่าง  ภูมิปัญญาสร้างสรรค์งานศิลป์หัตถกรรม อัตลักษณ์ชุมชน  "๑๐๐ อัน ๑๐๐๐ อย่าง สล่าช่างศิลป์ ศิลปินล้ำเลิศ บ่อเกิดภูมิปัญญาเครื่องปั้นดินเผา วิหารเก่า ๗๐๐ ปี OTOP ของดี บารมีครูบาจันทร์แก้ว"   โดยได้รับความอนุเคราห์จาก นายไชยมงคล  จันทร์ตา นายกเทศมนตรีตำบลหารแก้ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่

 
<< Start < Prev 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 Next > End >>

Page 62 of 83

ผู้บริหาร

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

หน่วยงานใน สป.ศธ

พยากรณ์อากาศ

betvakti elexusbet gorabet maksibet maltcasino milosbet quennbet setrabet atlantisbahis artoscasino dumanbet elitbahis fashionbet favoribahis hiltonbet liderbahis oslobet romabet vegabet yorkbet kalebet bet10bet bahislion bahislion bahislion betpark dakikbet dumanbet fenomenbet holiganbet kalebet kolaybet lordbahis olabahis onwin piabet pusulabet süper10bet vipbahis supertotobet mariobet
bahis bahis atlasbet baysansli bet10bet betkolik betsidney fashionbet gorabet holiganbet odeonbet romabet betasus betdoksan betgarden btcbahis casinoper casinovale coinbar eurocasino kazansana lesabahis mottobet trcasino trendbet nerobet bahistek
betgaranti betpark mariobet supertotobet tipobet betist kolaybet betmatik onwin
lordcasino
bahiscom betist betmatik betturkey mariobet matadorbet onwin sahabet supertotobet tipobet aresbet lordbahis lordcasino lordcasino aresbet bahislion bahislion bahislion