งานกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ

งานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ความพึงพอใจในการให้บริการเว็บใซต์ ศธภ.๑๕

ท่านพึงพอใจต่อสารสนเทศของ ศธภ.๑๕ ในระดับใด
 

แบบสอบถาม

a162.jpg

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้302
mod_vvisit_counterวานนี้816
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้2448
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา4268
mod_vvisit_counterเดือนนี้15010
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา15383
mod_vvisit_counterทั้งหมด407890
เริ่มใช้เมื่อวันที่ 29 ส.ค.52

สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๕
ประเมินสถานศึกษาแบบอย่างฯพอเพียง

 

คณะกรรมการจากสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 1 ติดตามประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบบนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2552 ในพื้นที่ เขตตรวจราชการที่ 15 และ 16

 
สบย.1 จัดการประชุมชี้แจง พรบ.โรงเรียนเอกชน

สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 1 ร่วมกับสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของโรงเรียนเอกชนในภาคเหนือตอนบน ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2552 ณ หอประชุมโรงละครโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่   โดยมี  นายบัณฑิต  ศรีพุทธางกูร เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน   เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษ  มี  นายสุชิน สาระจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์ฯ กล่าวรายงานการจัดงาน มีผู้บริหารแลผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ประมาณ 300 คนเข้าร่วมประชุม      

 
จัดแข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับรัฐสภา

sp52

สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 1 ร่วมกับสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  จัดกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาความรู้เกี่ยวรัฐสภาประจำปี 2552  ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญและสายอาชีพทั้งภาครัฐบาลและเอกชน ใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน แข่งขันที่ ณ โรงเรียนเทคโนโลยีเอเชีย อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม  2552 โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับประเทศ 2 โรงเรียนได้แก่ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่   

 
ประกาศชื่อโรงเรียนที่ได้รับทุนมูลนิธิตาเฮอร์
 มูลนิธิตาเฮอร์สยามวาลาเพื่อการศึกษาร่วมกับสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 1 รับสมัครคัดเลือกสถานศึกษาที่ดำเนินโครงการเสริมสร้างประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านคณิตศาสตร์ ด้านศิลปะศาสตร์ ด้านบูรณาการ  เพื่อรับทุนการศึกษามูลนิธิตาเฮอร์สยามวาลาเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2552   รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา    ดูรายชื่อ
 
สบย.1 ร่วมกับ สคบศ. จัดประชุม

สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 1 ร่วมกับสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา จัดโครงการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา และจัดทำแผนพัฒนาตนเอง (ID Plan) ระหว่างวันที่ 1 - 2 ก.ค. 2552 ณ สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 1 ผู้เข้ารับการประชุมปฏิบัติการเป็นคณะครูในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 75 คน โดยมี ด.ร.คงศักดิ์  เจริญรักษ์  ผอ.สคบศ เป็นประธานเปิดงาน และมีนายสุชิน สาระจันทร์ ผอ.สบย.1 กล่าวรายงานจัดการประชุม   

 
เริ่มแล้วงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค สบย.1
Monday, 22 June 2009 00:00

 

  นายชูชาติ  ทรัพย์มาก ผู้ตรวจราชการกระทรวงได้รับมอบหมายจากปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานพิธีเปิดงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาคเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2552 เวลา 10.30 น. ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 33 ต.ช้างเผือก  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่  โดยมี นายสุชิน  สาระจันทร์   ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 1 กล่าวรายงาน  จากนั้นรับชมขบวนสวนสนามของสมาชิกยุวกาชาด    และการแสดงของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่    ที่สวยงามน่าประทับใจ... จดหมายข่าว1  จดหมายข่าว2

 
ป.ศธ ร่วมประชุมจัดหาที่พัก สกสค. จ.เชียงใหม่

 

วันที่ 12 มิ.ย.52 นายชินภัทร  ภูมิรัตน ปลัดกระทรวงศึกษาธิเป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดหาข้อมูลและรายละเอียดในการจัดหาที่พัก สกสค จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม สบย.1 จังหวัดเชียงใหม่ และดูสถานที่ก่อสร้างที่พัก สกสค. โดยมีนายบุญรัตน์ วงศ์ใหญ่ รองปลัด ศธ นายเกษม กลั่นยิ่ง เลขาธิการ สกสค. นายสุชิน สาระจันทร์ ผอ.สบย.1 และคณะทำงานร่วมประชุมและดูสถานที่

 
สบย.1 จัดทำแผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัด 4 ปี
Written by Administrator   
Monday, 25 May 2009 00:00

นายสุชิน  สาระจันทร์ ผอ.สบย.1 เป็นประธานเปิดประชุมปฏิบัติ การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัด 4 ปี (พ.ศ.2553 - 2556)    ภาคเหนือตอนบน 1 และภาคเหนือตอนบน 2   ระหว่างวันที่ 20 - 22   พ.ค. 52ณ.ห้องประชุมสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 1      จังหวัดเชียงใหม่  แผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดที่ 15   แผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดที่ 16

 
ประชุมคณะกรรมการจัดงานยุว 52
Written by Administrator   
Sunday, 31 May 2009 00:00

เมื่อวันที่ 27 พ.ค.52 นายชูชาติ ทรัพย์มาก ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการจัดงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาคเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา วันที่  22 - 25 มิ.ย. 52  ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 33 อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ โดยมีนายสุชิน สาระจันทร์ และคณะกรรมการจัดงานฯ เข้าร่วมประชุม ณ.ห้องประชุมสำนักบริหารยุทธศาสตร์ฯที่ 1

 
สบย.1 เตรียมจัดงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาคเฉลิมพระเกียรติ
Written by Administrator   
Monday, 25 May 2009 00:00
สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 1  เตรียมจัดงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาคเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา วันที่  22 - 25 มิ.ย. 52  ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 33 อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่  สัญญลักษณ์งานชุมนุม   แผนที่จัดงาน   แผนที่บริเวณงาน  คำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานยุวะ  คำสั่งคณะกรรมการบังคับการค่าย
 
ศธ.เข็นยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา
Monday, 25 May 2009 00:00

ดร.ชินภัทร  ภูมิรัตน    ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.)  เปิดเผยว่า จากการประชุมโครงการอบรม

ปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัด(พ.ศ.2553-2556) เมื่อเร็ว ๆ นี้   ทำให้พบว่า ศธ. ยังมีช่องว่างในการขับเคลื่อนการนำนโยบายและยุทธศาสตร์  ไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่  ทำให้การดำเนินงานภาพรวมของ ศธ. ในระดับจังหวัดยังไม่เป็นเอกภาพ  เนื่องจากขาดผู้แทนของกระทรวงในการดำเนินงานร่วมกับส่วนราชการอื่นในจังหวัดและกลุ่มจังหวัด  ขณะเดียวกันกับผู้บริหารระดับองค์กรหลักไม่มีเวลาลงไปติดตามการดำเนินงานรายละเอียดในระดับพื้นที่  จึงทำให้ขาดการบูรณาการเชื่อมโยงนโยบายและยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ที่มีความแตกต่างกันทั้งในด้านการศึกษา สังคมและวัฒนธรรม

                                ปลัด ศธ. กล่าวต่อไปว่า  ศธ. จึงได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดที่มุ่งเน้นการเชื่ยมโยง  บูรณาการและขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษา  โดยกำหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษาของกลุ่มจังหวัดที่สอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน  นโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติ  ยุทธศาสตร์ของ ศธ. และองค์กรหลัก  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด  และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  โดยที่ประชุมได้เน้นมิติการพัฒนาด้านการศึกษาที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  และการพัฒนาด้านอื่น ๆ  ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด  รวมทั้งการพัฒนาการศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มจังหวัดและรองรับการมีงานทำ และการประกอบอาชีพ  เพื่อคำนึงถึงความต้องการของประชาชนในจังหวัดและกลุ่มจังหวัด  การประกอบอาชีพ  การมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่และประโยชน์ที่ผู้เรียนและประชาชนจะได้รับ

                                แผนดังกล่าวจะมุ่งเน้นการเชื่อมโยง  บูรณาการและขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษา  รวมทั้งสภาพปัญหา  ความต้องการและความเร่งด่วนของจังหวัด  โดยการบูรณาการ แผนงาน โครงการ งบประมาณ บุคลากร และทรัพยากรในจังหวัดตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาจังหวัด ซึ่งจะช่วยลดความซ้ำซ้อนของการใช้งบประมาณ

แผ่นดินและเกิดการระดมทรัพยากรร่วมกัน  โดยความร่วมมือของทุกภาคส่วน ปลัด ศธ.กล่าว.

----------------------------------------

จาก หนังสือพิมพ์เดลินิวส์  ประจำวันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2552 / ข่าวการศึกษา หน้า 23

 
สช.แจงอัตราการเบิกค่าเล่าเรียนของ ร.ร.เอกชน
Written by Administrator   
Sunday, 31 May 2009 00:00
 นายบัณฑิตย์  ศรีพุทธางกูร  เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) เปิดเผยถึง การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการการศึกษาของบุตรในสถานศึกษาเอกชน ทั้งที่รับเงินอุดหนุนและไม่รับเงินอุดหนุน ปีการศึกษา 2552 ตามนโยบายเรียนฟรี 15  ปี อย่างมีคุณภาพว่า ปัจจุบันมีผู้ปกครองหลายท่าน สอบถามเข้ามายังสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) กันเป็นจำนวนมาก ถึงเรื่องการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรในสถานศึกษาของเอกชน และสิทธิในการเบิกค่าเล่าเรียนบุตรจากต้นสังกัดว่า จะสามารถเบิกจ่ายได้จำนวนเท่าใด ซึ่งเรื่องนี้กรมบัญชีกลางได้กำหนดประเภทและอัตราเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรในสถานศึกษาเอกชน ให้สามารถเบิกจ่ายได้ตามจำนวนที่จ่ายจริง แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 

1. ประเภทสามัญศึกษา สถานศึกษาที่ไม่รับเงินอุดหนุน เบิกได้ปีละไม่เกิน ระดับอนุบาล 10,856 บาท  ประถมศึกษา 10,556 บาท มัธยมศึกษาตอนต้น 12,647 บาท และมัธยมศึกษาตอนปลาย 12,947 บาท ส่วนสถานศึกษาที่รับเงินอุดหนุนฯ  เบิกได้ปีละไม่เกิน ระดับอนุบาล 3,874 บาท ประถมศึกษา 3,404 บาท มัธยมศึกษาตอนต้น 2,635 บาท และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 2,605 บาท  
2. ประเภทอาชีวศึกษา ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) กำหนดตามประเภทวิชา สถานศึกษาที่ไม่รับเงินอุดหนุน  เบิกได้ปีละไม่เกิน ประเภทวิชาคหกรรมหรือคหกรรมศาสตร์13,217 บาท พาณิชยกรรมหรือบริหารธุรกิจ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  15,877 บาท ศิลปหัตถกรรมหรือศิลปกรรม  15,967 บาท เกษตรกรรมหรือเกษตรศาสตร์ ประมง 16,887 บาท  ช่างอุตสาหกรรมหรืออุตสาหกรรมสิ่งทอ  19,487 บาท ส่วนสถานศึกษาที่รับเงินอุดหนุนฯ ประเภทวิชาคหกรรมหรือคหกรรมศาสตร์ 1,148 บาท พาณิชยกรรมหรือบริหารธุรกิจ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  4,142 บาท  ศิลปหัตถกรรมหรือศิลปกรรม  2,923 บาท เกษตรกรรมหรือเกษตรศาสตร์ ประมง 4,051 บาท ช่างอุตสาหกรรมหรืออุตสาหกรรม อุตสาหกรรมสิ่งทอ 5,791 บาท  
      เลขาธิการ สช. กล่าวอีกว่า สำหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)หรือเทียบเท่า ให้เบิกได้ครึ่งหนึ่งของจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินค่าธรรมเนียมการศึกษาในแต่ละประเภทวิชา คือ ช่างอุตสาหกรรม หรืออุตสาหกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทัศนศาสตร์ ปีละไม่เกิน 30,000 บาทพาณิชยกรรม หรือบริหารธุรกิจ ศิลปหัตถกรรม หรือศิลปกรรม เกษตรกรรม หรือเกษตรศาสตร์ คหกรรม หรือคหกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ปีละไม่เกิน 25,000 บาท ส่วนรายละเอียดของสาขาวิชาตามประเภทวิชา ให้เป็นไปตามที่ ศธ.ได้อนุญาตให้สถานศึกษาเอกชนทำการเปิดสอนในสาขาวิชานั้น ๆ ทั้งนี้ผู้ปกครองสามารถใช้สิทธิการเบิกจ่ายสวัสดิการการศึกษาบุตรได้ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2552 เป็นต้นไป
 
ย้ำ ร.ร.ห้ามซุกปัญหา นร.ติดยา
Written by Administrator   
Tuesday, 30 November 1999 07:00

นายสุรเทพ  ตั๊นประเสริฐ  รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.)  เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  เมื่อเร็ว ๆ นี้  ที่ประชุมมีมติเป็นชอบให้หน่วยงานทางการศึกษา

ปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาของ ปปส. โดยให้ยึดนโยบายว่า สถานศึกษาที่มีความสามารถในการสำรวจพบนักเรียน นักศึกษาที่มีพฤติกรรมเสี่ยงและเกี่ยวข้องกับยาเสพติด  ให้ถือเป็นเครื่องสะท้อนถึงประสิทธิภาพในการเฝ้าระวังเพื่อดูแลช่วยเหลือและไม่ถือว่าเป็นความผิด  แต่ในทางกลับกันหากมีการปกปิดปัญหาหรือละเลยการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  เช่น  ให้ออกจากสถานศึกษา  จะถือเป็นการดำเนินงานที่ไร้ประสิทธิภาพ  ขาดความรับผิดชอบ  ซึ่งถือเป็นความบกพร่องของผู้บริหารสถานศึกษา

                                สถานศึกษาจะต้องจัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับกลุ่มนักเรียน นักศึกษา ที่มีการจำแนกเป็น 3 กลุ่ม อย่างชัดเจน  ได้แก่  1.กลุ่มเร่งด่วนที่สุด คือ กลุ่มที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อปัญหาต่าง ๆ  และมีโอกาสสูงที่จะเกี่ยวข้องกับปัญหายาเสพติดแล้ว  2. กลุ่มเร่งด่วน  คือ  กลุ่มที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อปัญหาต่าง ๆ และมีโอกาสสูงที่จะเกี่ยวข้องกับปัญหายาเสพติด และ  3.กลุ่มปกติทั่วไป   หรือกลุ่มที่ยังไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงหรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด”  รองปลัด ศธ.กล่าว.

จาก หนังสือพิมพ์เดลินิวส์  ประจำวันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2552 / ข่าวการศึกษา หน้า 23

 
<< Start < Prev 61 62 Next > End >>

Page 62 of 62

ผู้บริหาร

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

หน่วยงานใน สป.ศธ

พยากรณ์อากาศ

bolu escort nigde escort aksaray escort corum escort mardin escort rize escort
betticket
deneme bonusu veren siteler
en güvenilir bahis siteleri

หอพักแจ่งหัวลิน(ศธภ.๑๕)เปิดให้บริการแล้ว

ติดต่อได้ที่ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๕

โทร ๐ ๕๓๒๒ ๑๔๑๓ โทรสาร ๐ ๕๓๒๑ ๔๕๗๕