เมนูหลัก

กลุ่มอำนวยการ

งานกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ

งานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา

งานกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล

กลุ่มบริหารงานบุคคล

แบบสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้844
mod_vvisit_counterวานนี้1485
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้8942
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา11107
mod_vvisit_counterเดือนนี้37086
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา28996
mod_vvisit_counterทั้งหมด1163142
เริ่มใช้เมื่อวันที่ 29 ส.ค.52

eşya depolama

 @ --> ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซตสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 

สำนักงานศึกษาธิการภาค 15
ตรวจราชการบูรณาการจังหวัดน่าน

p268591

วันที่ ๒๖ ส.ค. ๕๙ นายพีระพงษ์ มหาวงศนันท์ ผอ.กศน.จังหวัดน่าน และคณะจากสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๕ ได้รับมอบหมายจาก นายประเสริฐ บุญเรือง ผตร.กระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ ๑๖ ให้เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ รอบที่ ๒ ณ ห้องประชุมเจ้ามหาพรหมสุรธาดา ชั้น ๖ ศาลากลางจังหวัดน่าน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ ผตร.สำนักนายกรัฐมนตรี , นายสุรพล วาณิชเสนี ผตร.กระทรวงมหาดไทย , นางเปรมพิมล พิมพ์พันธ์ุ ผตร.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม , นายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นางพิสมัย บุญเทียม คลังจังหวัดน่าน แทน ผตร.กระทรวงการคลัง และที่ปรึกษาผตร.ภาคประชาชนทั้ง ๔ ท่านโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจติดตามแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ รอบที่

 
ประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา

p268592

วันที่ ๒๖ ส.ค. ๒๕๕๙ กลุ่มข้อมูลและสารสนเทศ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๕ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ และ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ซึ่งท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  (นายประเสริฐ บุญเรือง) ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค ๑๕ ได้มอบหมายให้นายประเทือง ทรัพย์เกิด รองศึกษาธิการภาค ๑๕ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดฯ ณ ห้องประชุม ๑ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๕

 
ตรวจราชการบูรณาการจังหวัดแพร่

p25859

วันที่ ๒๕ ส.ค. ๕๙ นายอธิญณัฎฐ์  ธนะแพทย์ ผอ.กศน.จังหวัดแพร่ และคณะจากสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๕ ได้รับมอบหมายจาก นายประเสริฐ บุญเรือง ผตร.กระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ ๑๖ ให้เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ รอบที่ ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ชั้น ศาลากลางจังหวัดแพร่ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ ผตร.สำนักนายกรัฐมนตรี , นายสุรพล วาณิชเสนี ผตร.กระทรวงมหาดไทย , นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ผตร.กระทรวงอุตสาหกรรม , นางเปรมพิมล พิมพ์พันธุ์ ผตร.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม , นายจรูญ นราคร ผตร.กระทรวงวัฒนธรรม , นายพิเชษฐ์ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ และนายมานพ ดีมี ที่ปรึกษาผตร.ภาคประชาชนด้านวิชาการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจติดตามแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ รอบที่ ในการนี้ผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดแพร่เป็นผู้ให้ข้อมูลและรายงานผลการดำเนินการตามประเด็น ดังนี้ 1. การจัดการขยะมูลฝอย 2. มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ 3. มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล ตำบลละ 5 ล้านบาท 4. การป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษายาเสพติด 5. มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด่าวและการค้ามนุษย์ 6. การติดตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร 7. โครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ

 
พิธีเปิดจัดค่ายพัฒนาความประพฤตินักเรียน นักศึกษารุ่นที่ ๑

p24859

วันที่ ๒๔ ส.ค. ๕๙ นายประเทือง ทรัพย์เกิด รองศึกษาธิการภาค ๑๕ เป็นประธานพิธีเปิดจัดค่ายพัฒนาความประพฤตินักเรียน นักศึกษารุ่นที่ ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๗ ส.ค.๒๕๕๙  เป้าหมายนักเรียนนักศึกษาระดับม.ปลายและ ระดับปวช. จำนวน ๖๔ คน จัดโดยศูนย์เสมารักษ์ประจำสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๕ ณ ศูนย์วิจัยสาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

 
ประชุมการตรวจราชการแบบบูรณาการจังหวัดเชียงราย

p23859

วันที่ ๒๓ ส.ค. ๕๙ นางสุทธิพร สังข์ทอง หัวหน้ากลุ่มติดตามและประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๕ เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการแบบบูรณาการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ รอบที่ ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ ๑๖ (จ.เชียงราย) ณ ห้องประชุมธรรมลังกา ชั้น ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ ผตร.สำนักนายกรัฐมนตรี , นายสุรพล วาณิชเสนี ผตร.กระทรวงมหาดไทย , นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ผตร.กระทรวงอุตสาหกรรม , นางสุดารัตน์ วัชรคุปต์ เหล่าวิชยา ผตร.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายอาคม สุขพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์้เพื่อตรวจติดตามแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ รอบที่ ในการนี้ผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดเชียงรายเป็นผู้ให้ข้อมูลและรายงานผลการดำเนินการตามประเด็น ดังนี้ . การจัดการขยะมูลฝอย . มาตรการกระตุ้นเศรษฐ์กิจ . การบริหารจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

 
ตรวจราชการบูรณาการจังหวัดเชียงใหม่

p18859

วันที่ ๑๘ ส.ค. ๕๙ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายประเสริฐ บุญเรือง) ได้มอบหมายให้รองศึกษาธิการภาค ๑๕ (นายประเทือง ทรัพย์เกิด) เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ รอบที่ ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ ๑๕ ณ ห้องประชุมนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ ชั้น ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ นางประภาศรี บุญวิเศษ ผตร.สำนักนายกรัฐมนตรี , นายประสิทธิ์ สืบชนะ ผตร.กระทรวงการคลัง , นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ผตร.กระทรวงอุตสาหกรรม , นายมานัส ทารัตน์ใจ ผตร.กระทรวงวัฒนธรรม , นายสำเริง ไชยเสน หัวหน้าสำนักงานตังหวัด และที่ปรึกษาภาคประชาชนทั้ง ท่าน เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจติดตามแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ รอบที่ ในการนี้ผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้ให้ข้อมูล และรายงานผลการดำเนินการ ตามประเด็น ดังต่อไปนี้ . การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อม . มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ . การบริหารจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

 
ตรวจราชการบูรณาการจังหวัดลำพูน
Written by Administrator   

p17859

วันที่ ๑๗ ส.ค. ๕๙ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายประเสริฐ บุญเรือง) ได้มอบรองศึกษาธิการภาค ๑๕ (นายประเทือง ทรัพย์เกิด) เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ รอบที่ ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ ๑๕ ณ ห้องประชุมจามเทวี ชั้น ศาลากลางจังหวัดลำพูน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ นางประภาศรี บุญวิเศษ ผตร.สำนักนายกรัฐมนตรี , นายฌรงค์ อ่อนสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน , นายประสิทธิ์ สืบชนะ ผตร.กระทรวงการคลัง , นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ผตร.กระทรวงอุตสาหกรรม , นายมานัส ทารัตน์ใจ ผตร.กระทรวงวัฒนธรรม , นางกุลณี อิศดิศัย , ที่ปรึกษาภาคประชาชนทั้ง ท่าน เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจติดตามแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ รอบที่ ในการนี้ผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดลำพูน เป็นผู้ให้ข้อมูล และรายงานผลการดำเนินการ ตามประเด็น ดังต่อไปนี้ . การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อม . มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ . การบริหารจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

 
ตรวจราชการบูรณาการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

p15859

วันที่ ๑๕ ส.ค. ๕๙ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายประเสริฐ บุญเรือง) ได้มอบหมายให้รองศึกษาธิการภาค ๑๕ (นายประเทือง ทรัพย์เกิด) เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ รอบที่ ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ ๑๕ ณ ห้องประชุมขุนลุมประพาส ชั้น ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ นางประภาศรี บุญวิเศษ ผตร.สำนักนายกรัฐมนตรี , นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน , นายสุวพงษ์ กิติภัทย์พิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน , นายประสิทธิ์ สืบชนะ ผตร.กระทรวงการคลัง , นายโชคชัย ลิ้มวรากุล ที่ปรึกษา ผตร.ภาคประชาชนด้านสังคม , นายอุทิศ เลิศมงคล ที่ปรึกษาภาคประชาชนด้านวิชาการ , นายอำพล  อาทิตย์รุ่งโรจน์ , น.ส. ชนเขต บุญญขันธ์ เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจติดตามแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ รอบที่ ในการนี้ผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นผู้ให้ข้อมูล และรายงานผลการดำเนินการ ตามประเด็น ดังต่อไปนี้ . การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อม . มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ . การบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

 
ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙

p1859

วันที่ ๑ ส.ค. ๒๕๕๙ นายประเสริฐ บุญเรือง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการภาค ๑๕ ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ โดยมี นายสมชัย กมลเทพเทวินทร์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมมณีโชติรส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต ๑

 
ประธานเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ ๖๖

p28759

วันที่ ๒๘ ก.ค. ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น  นายประเสริฐ  บุญเรือง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการภาค ๑๕ เป็นประธานเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ ๖๖ โดยมีนายสุทิน แก้วพนา ศึกษาธิการจังหวัดลำปางเป็นผู้กล่าวรายงาน ณ หอประชุมนรนันทชัยชวลิต โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)  อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง  ต่อมาในเวลา ๑๐.๐๐ น. ได้เดินทางไปร่วมประชุม กศจ.ลำปาง โดยมีนายนายสามารถ  ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุม ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต หลังจากนั้นเวลา ๑๓.๓๐ น. ได้เดินทางมามาร่วมประชุม กศจ.ลำพูน ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ โดยมีนาย นายณรงค์ อ่อนสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานการประชุม ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต

 
ประธานการจัดงานการประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย

p27559

วันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ นายประเสริฐ  บุญเรือง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการภาค ๑๕ เป็นประธานการจัดงานการประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หน่วยเชียงใหม่ ครั้งที่ ๓๘ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ต่อมาเวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการ กศจ. ที่เป็นผู้แทนภาคประชาชนในท้องถิ่น ผู้แทนข้าราชการครูในท้องถิ่น และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ณ ห้องประชุมล้านนา สำนักงานศึกษาจังหวัดเชียงใหม่

 
ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำพูน

p26559

วันที่ ๒๖ ก.ค. ๕๙ นายประเสริฐ บุญเรือง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการภาค ๑๕ เป็นประธานการประชุมสรรหาคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำพูน และในช่วงบ่ายเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำพูน เกี่ยวกับการบรรจุ การย้าย แต่งตั้งและย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องบุษราคัม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑

 

esla59

สมัครได้ที่ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๕  ในวันที่  ๑ - ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙

สอบถาม โทร ๐ ๕๓๒๒ ๑๔๑๓ ต่อ ๑๖

 
ประธานในพิธีเปิดอาคารเรียนใหม่

p14559

วันที่ ๑๔ ก.ค. ๕๙ ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค ๑๕  เชียงใหม่ นายประเสริฐ บุญเรือง มอบหมายให้นายประเทือง ทรัพย์เกิด รองศึกษาธิการภาค ๑๕ เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารเรียนใหม่  และงานครบรอบ ๕๖ ปี โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

 
<< Start < Prev 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 Next > End >>

Page 62 of 95


ผู้บริหาร

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

หน่วยงานใน สป.ศธ

พยากรณ์อากาศ

betvakti elexusbet gorabet maksibet maltcasino milosbet quennbet setrabet atlantisbahis artoscasino dumanbet elitbahis fashionbet favoribahis hiltonbet liderbahis oslobet romabet vegabet yorkbet kalebet bet10bet bahislion bahislion bahislion betpark dakikbet dumanbet fenomenbet holiganbet kalebet kolaybet lordbahis olabahis onwin piabet pusulabet süper10bet vipbahis supertotobet mariobet
bahis bahis atlasbet baysansli bet10bet betkolik betsidney fashionbet gorabet holiganbet odeonbet romabet betasus betdoksan betgarden btcbahis casinoper casinovale coinbar eurocasino kazansana lesabahis mottobet trcasino trendbet nerobet bahistek
betgaranti betpark mariobet supertotobet tipobet betist kolaybet betmatik onwin
lordcasino
bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahissenin bahissenin bahissenin bahissenin bahissenin bahis com kralbet milanobet hilabet bahsegel
bahis siteleri betcup betebet betlike betovis betturkey betvole deneme bonusu veren siteler fenomenbet kalebet kralbet matadorbet milosbet piabet sahabet venusbet
pusulabet
bahis siteleri