งานกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล

ความพึงพอใจในการให้บริการเว็บใซต์ ศธภ.๑๕

ท่านพึงพอใจต่อสารสนเทศของ ศธภ.๑๕ ในระดับใด
 

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้3
mod_vvisit_counterวานนี้46
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้178
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา389
mod_vvisit_counterเดือนนี้1745
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา347
mod_vvisit_counterทั้งหมด266700
เริ่มใช้เมื่อวันที่ 29 ส.ค.52

สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๕
การประชุมขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคเหนือ) ของกระทรวงศึกษาธิการ

p14361

 

วันที่ 14 มีนาคม 2561 นายสุทิน  แก้วพนา รองศึกษาธิการภาค 15 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 15 เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคเหนือ) ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคเหนือ) ของกระทรวงศึกษาธิการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) และจัดทำรายละเอียดแผนงาน โครงการ กิจกรรมด้านการศึกษาระดับภาคของภาคเหนือที่ผ่านการจัดทำเป็นแผน โครงการของกระทรวงศึกษาธิการที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาภาคของภาคเหนือ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ) ครั้งที่ 2/2561 การจัดทำงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562 (Pre-Ceiling) โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ หน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่ภาคเหนือ 17 จังหวัด ทั้งระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา อุดมศึกษา และกศน. จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-15 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

 

 
การประชุมคณะทำงานจัดทำแผนยกระดับคุณภาพการศึกษา ระดับภาค

p13361

 

วันที่ 13 มีนาคม 2561 นายสุทิน  แก้วพนา รองศึกษาธิการภาค 15 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 15 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนยกระดับคุณภาพการศึกษา ระดับภาคและการจัดทำเครื่องมือการติดตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ ข้าราชการสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ผอ.กลุ่มงานการศึกษาเอกชนและศึกษานิเทศก์ ศธจ.เชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

 

 
รับสมัครขอรับงบประมาณสนับสนุนหลักสูตร2561

 
ประชุมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ 1 (1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561)

 

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 จัดประชุมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ 1 (1 ตุลาคม 2560 31 มีนาคม 2561) โดยมีนายสุทิน แก้วพนา รองศึกษาธิการภาค 15 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 15 เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

 

 
ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน ชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค (ภาคเหนือตอนบน)

p282611

 

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 นายสุทิน แก้วพนา รองศึกษาธิการภาค 15 รักษาการ ในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 15 เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน ชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค (ภาคเหนือตอนบน) เฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวารางกูร ประจำปี 2561 โดยมี ผู้เข้าร่วมประชุมจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง เชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

 

 
ประชุมคณะกรรมการโครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย (อนุบาล 1–3)

p27261

 

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 นายสุทิน แก้วพนา รองศึกษาธิการภาค 15 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 15 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย (อนุบาล 1–3) สำนักงานศึกษาธิการภาค  15 ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 เพื่อจัดทำแนวทางการพัฒนาให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวนโยบาย เป้าหมายและ การดำเนินงานส่งเสริมสนับสนุนการดูแลและการจัดการศึกษาปฐมวัย ในเขตตรวจราชการที่ 15 โดยมี ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ได้แก่ ศึกษานิเทศก์ปฐมวัยจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในเขตตรวจราชการที่ 15 และครูผู้สอนปฐมวัย ณ ห้องประชุม 3 สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 อำเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

 

 
ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดทำหลักสูตรฯ

p22261

 

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 นายสุทิน แก้วพนารองศึกษาธิการภาค 15 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 15 เป็นประธาน การประชุมผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดทำหลักสูตรฯ เพื่อหารือ และพิจารณากำหนดกรอบแนวทางการดำเนินงานและเกณฑ์การคัดเลือกหลักสูตรฯ ภายใต้โครงการส่งเสริมเวที และประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทขอพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 15  ณ ห้องประชม 1 สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

 

 
ประชุมประสานแผน การตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (จังหวัดเชียงใหม่และลำพูน)

p21261

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 นางปัทมา วีระวานิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมประสานแผน การตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  (จังหวัดเชียงใหม่และลำพูน) ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายสุทิน แก้วพนา รก.ศึกษาธิการภาค 15,ศึกษาธิการจังหวัด, ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา, ผอ.กศน.จังหวัด, นายกสมาคมโรงเรียนเอกชน, ผอ.สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา พร้อมด้วยผอ.กลุ่มทุกกลุ่มและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน จัดโดยสำนักงานศึกษาธิการภาค 15

 
ประชุมประสานแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จังหวัดลำปาง

 

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 นางปัทมา วีระวานิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นายสุทิน แก้วพนา รองศึกษาธิการภาค 15 รักษาราชการในตำแหน่งศึกษาการภาค 15 และนางสุทธิพร สังข์ทอง ผู้อำนวยการ กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผลและคณะ ประชุมประสานแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กับส่วนราชการการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีย์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 จังหวัดลำปาง  และคณะผู้ตรวจราชการตรวจเยี่ยมและให้ขวัญกำลังใจบุคลากรทางการศึกษา ณ วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา โดยมีคณะผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยฯ ดังกล่าว ให้การต้อนรับ

 

 
เปิดการแข่งขันกีฬาประเพณีโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย–โรงเรียนเตรียมทหาร ครั้งที่ 27

p192613

 

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 นายสุทิน แก้วพนา รองศึกษาธิการภาค 15 รักษาราชการในตำแหน่งศึกษาการภาค 15  เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาประเพณีโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยโรงเรียนเตรียมทหาร ครั้งที่ 27 พร้อมด้วย พลตรีกนกพงษ์ จันทร์นวล ผู้บัญชาการโรงเรียน เตรียมทหาร นายบุญเสริญ สุริยา ผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย​ แขกผู้มีเกียรติ คณาจารย์ นักเรียนเตรียมทหารและนักเรียนยุพราชวิทยาลัย  ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

 

 
ตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์

p192612

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 นางปัทมา วีระวานิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนางสุทธิพร สังข์ทอง ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 พร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ สังกัด สช. และโรงเรียนห้องสอนศึกษา สังกัด สพม. 34 โดยมีนายสมภูมิ ธรรมายอดดี ศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และผู้บริหารสถานศึกษาพร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับ

 

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 9 of 67

ผู้บริหาร

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

หน่วยงานใน สป.ศธ

พยากรณ์อากาศ

eskisehir escort mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort malatya escort porno izle