งานกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ

งานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ความพึงพอใจในการให้บริการเว็บใซต์ ศธภ.๑๕

ท่านพึงพอใจต่อสารสนเทศของ ศธภ.๑๕ ในระดับใด
 

แบบสอบถาม

a162.jpg

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้51
mod_vvisit_counterวานนี้95
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้268
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา599
mod_vvisit_counterเดือนนี้1482
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา2394
mod_vvisit_counterทั้งหมด274249
เริ่มใช้เมื่อวันที่ 29 ส.ค.52

สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๕
ต้อนรับศึกษาธิการภาค15

p15661

 

วันที่ 15 มิถุนายน 2561 นายประเสริฐ บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายสุทิน แก้วพนา รองศึกษาธิการภาค 15 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 15 และบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 พร้อมด้วยหน่วยงานการศึกษาในสังกัดต่างๆ ร่วมต้อนรับ นายณรงค์ แผ้วพลสง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาช่วยราชการที่สำนักงานศึกษาธิการภาค15 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

 
พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “เทคนิคการเป็นวิทยากรแกนนำ”

p14661

วันที่ 14 มิถุนายน 2561 นายสุทิน แก้วพนา รองศึกษาธิการภาค 15 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 15 เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการเป็นวิทยากรแกนนำ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-15 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมอโมร่า ท่าแพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ ประจำปีงบประมาณ 2560 ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จากสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา สำนักงาน กศน. สถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ที่สนใจสมัครเพิ่มเติมจากจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน จำนวน 50 คน 

 
พิธีปิดงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค (ภาคเหนือตอนบน)

p10661

 

วันที่ 10 มิถุนายน 2561 พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีปิดงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค (ภาคเหนือตอนบน) เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประจำปี 2561 โดยมีนายสุทิน แก้วพนา รองศึกษาธิการภาค 15 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 15 กล่าวรายงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ศูนย์สาธิตและส่งเสริมศิลปาชีพภาคเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้คำขวัญ เทิดไท้องค์ราชัน สร้างสรรค์สามัคคี มีจิตอาสา ผู้เข้าร่วมชุมนุม ประกอบด้วย สมาชิกยุวกาชาดและผู้บังคับบัญชาจากสถานศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 และภาค 16 ใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน จำนวน 36 โรง รวมทั้งสิ้น 560 คน

 
พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณฯ

p96612

 

วันที่ 9 มิถุนายน 2561 นายปวิณ ชำนิประศาสน์ เป็นประธานพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในวโรกาสทรงขึ้นครองราชย์สมบัติ งานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค (ภาคเหนือตอนบน) เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประจำปี 2561 โดยมีนายภานุศร สิทธิชัย ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา กล่าวรายงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ศูนย์สาธิตและส่งเสริมศิลปาชีพภาคเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่


 
ตรวจเยี่ยมค่ายพร้อมทั้งให้กำลังใจแก่สมาชิกยุวกาชาด

p96611

 

วันที่ 9 มิถุนายน 2561 ได้รับเกียรติจาก พันเอก นฤนาท นิยมไทย เลขานุการฯ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์) ตรวจเยี่ยมค่ายพร้อมทั้งให้กำลังใจแก่สมาชิกยุวกาชาด ในงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค (ภาคเหนือตอนบน) เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประจำปี 2561 ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริฯ ศูนย์สาธิตและส่งเสริมศิลปาชีพฯ ภาคเหนือ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่


 
พิธีเปิดกิจกรรมรอบกองไฟ (การแสดงรอบกองไฟ)

p86612

 

วันที่ 8 มิถุนายน 2561  นายกิตติ์ธเนศ พันธ์ภานุฉัตร์ ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมรอบกองไฟ (การแสดงรอบกองไฟ) เป็นกิจกรรมตามประเพณีวัฒนธรรม (ถือเป็นกิจกรรมบังคับ) ในการอยู่ค่ายพักแรมของยุวกาชาด เพื่อให้สมาชิกยุวกาชาดเกิดความสนุกสนาน ผ่อนคลายความตรึงเครียด ส่งเสริมการแสดงออก สร้างความสามัคคีที่เหมาะสมกับเรื่องราวในใช้ทักษะความสามารถทั้งทางด้านความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ และร่วมกันคิด ร่วมกันทำ ร่วมกันแก้ปัญหา ซึ่งนำเสนอในรูปแบบของแต่ละค่ายย่อย


 
สมาชิกยุวกาชาดเข้าร่วมกิจกรรมยุวกาชาดที่จัดขึ้น

p86611

วันที่ 8 มิถุนายน 2561 สมาชิกยุวกาชาดเข้าร่วมกิจกรรมยุวกาชาดที่จัดขึ้น 4 กิจกรรมหลัก ได้แก่ กิจกรรมกาชาดและยุวกาชาด กิจกรรมสุขภาพ กิจกรรมสัมพันธภาพและความเข้าใจอันดี และกิจกรรมจิตอาสา ในงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค (ภาคเหนือตอนบน) เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประจำปี 2561เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี มีวินัย และได้พัฒนาศักยภาพของตนเอง ส่งเสริมให้มีความรู้และทักษะชีวิต โดยการปฏิบัติกิจกรรมดังกล่าว เป็นฐานการใช้การชีวิตอยู่ร่วมกันกับสมาชิกยุวกาชาดที่มาจากต่างสถานศึกษา 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน รวมทั้งฝึกความรับผิดชอบต่อภารกิจที่ได้รับมอบหมาย รู้จักแก้ปัญหาและเข้าใจความแตกต่างทางความคิดและวัฒนธรรมของแต่ละบุคคล ตลอดจนการปฏิบัติกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชน ซึ่งสามารถนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตต่อไปได้ 

 
พิธีเปิดการแสดงศิลปวัฒนธรรม 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน

วันที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 19.00 น. นายประเสริฐ บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดการแสดงศิลปวัฒนธรรม 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ในงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค (ภาคเหนือตอนบน)เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประจำปี 2561 ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริฯ และศูนย์สาธิตและส่งเสริมศิลปาชีพ ภาคเหนือ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายสุทิน แก้วพนา รองศึกษาธิการภาค 15 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 15 (ผู้อำนวยการค่าย) กล่าวรายงาน และรับชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมของยุวกาชาด  


 
พิธีเปิดงานชุมนุมยุวกาชาดภาคเหนือตอนบน

p76611

 

วันที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 17.00 น. พลเอกสุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค (ภาคเหนือตอนบน) เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประจำปี 2561 ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริฯ และศูนย์สาธิตและส่งเสริมศิลปาชีพ ภาคเหนือ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายสุทิน แก้วพนา รองศึกษาธิการภาค 15 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 15 (ผู้อำนวยการค่าย)กล่าวรายงาน ผู้เข้าร่วมงานชุมนุมประกอบด้วย ผู้บังคับบัญชาและสมาชิกยุวกาชาดจากสถานศึกษาในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน จังหวัดลำปาง จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่และจังหวัดน่าน จำนวน 560 คน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7–10 มิถุนายน 2561 และได้ตรวจเยี่ยมค่ายและให้กำลังใจแก่ยุวกาชาด


 

logouy61

เข้าชมงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค (ภาคเหนือตอนบน)  click

 
 
ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค

p22561

 

วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 นายสุทิน แก้วพนา รองศึกษาธิการภาค 15 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 15 เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค (ภาคเหนือตอนบน) เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประจำปี 2561 ครั้งที่ 3/2561 ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแนวพระราชดำริและศูนย์สาธิตและส่งเสริมศิลปาชีพภาคเหนือ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

 

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 9 of 70

ผู้บริหาร

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

หน่วยงานใน สป.ศธ

พยากรณ์อากาศ

หอพักแจ่งหัวลิน(ศธภ.๑๕)เปิดให้บริการแล้ว

ติดต่อได้ที่ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๕

โทร ๐ ๕๓๒๒ ๑๔๑๓ โทรสาร ๐ ๕๓๒๑ ๔๕๗๕

eskisehir escort mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort malatya escort porno izle